PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
VLTT-32.03 Vật lí và tuổi trẻ số 124 tháng 12 năm 2013Hội Vật Lí Việt NamVật lí tuổi trẻ Trong kho
VLTT-32.02 Vật lí và tuổi trẻ số 123 tháng 11 năm 2013Hội Vật Lí Việt NamVật lí tuổi trẻ Trong kho
VLTT-32.01 Vật lí và tuổi trẻ số 122 tháng 10 năm 2013Hội Vật Lí Việt NamVật lí tuổi trẻ Trong kho
KHGD-00166 Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam số 18 tháng 06 năm 2019Viện Khoa Học Giáo Dục Việt NamTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00165 Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam số 17 tháng 05 năm 2019Viện Khoa Học Giáo Dục Việt NamTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00164 Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam số 16 tháng 04 năm 2019Viện Khoa Học Giáo Dục Việt NamTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00163 Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam số 15 tháng 03 năm 2019Viện Khoa Học Giáo Dục Việt NamTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00162 Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam số 14 tháng 02 năm 2019Viện Khoa Học Giáo Dục Việt NamTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00161 Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam số 13 tháng 01 năm 2019Viện Khoa Học Giáo Dục Việt NamTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
DHNN-00160 Dạy và học ngày nay tháng 9 năm 2019Trung Ương Hội Khuyến Học Việt NamDạy và học ngày nay Trong kho
DHNN-00159 Dạy và học ngày nay tháng 8 năm 2019Trung Ương Hội Khuyến Học Việt NamDạy và học ngày nay Trong kho
DHNN-00158 Dạy và học ngày nay tháng 7 năm 2019Trung Ương Hội Khuyến Học Việt NamDạy và học ngày nay Trong kho
DHNN-00157 Dạy và học ngày nay tháng 6 năm 2019Trung Ương Hội Khuyến Học Việt NamDạy và học ngày nay Trong kho
DHNN-00156 Dạy và học ngày nay tháng 5 năm 2019Trung Ương Hội Khuyến Học Việt NamDạy và học ngày nay Trong kho
DHNN-00155 Dạy và học ngày nay tháng 4 năm 2019Trung Ương Hội Khuyến Học Việt NamDạy và học ngày nay Trong kho
12345678910...