PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
VHTT-00234 Văn học và tuổi trẻ số tháng 3 (401) năm 2018Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Đang mượn
VHTT-00227 Văn học và tuổi trẻ số tháng 5 (382 + 383) năm 2017Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Đang mượn
VHTT-00245 Văn học và tuổi trẻ số tháng 5 (430 + 431) năm 2019Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00244 Văn học và tuổi trẻ số tháng 4 (426 + 427) năm 2019Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00243 Văn học và tuổi trẻ số tháng 3 (423) năm 2019Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00242 Văn học và tuổi trẻ số tháng 2 (421) năm 2019Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00241 Văn học và tuổi trẻ số tháng 1 (419) năm 2019Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00240 Văn học và tuổi trẻ số tháng 12 (417) năm 2018Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00239 Văn học và tuổi trẻ số tháng 11 (415) năm 2018Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00238 Văn học và tuổi trẻ số tháng 10 (413) năm 2018Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00237 Văn học và tuổi trẻ số tháng 9 (409 + 410) năm 2018Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00236 Văn học và tuổi trẻ số tháng 5 (407) năm 2018Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00235 Văn học và tuổi trẻ số tháng 4 (403 +404) năm 2018Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
TBGD-00153 Tạp chí thiết bị giáo dục số 164 tháng 3 năm 2018Cơ Quan Của Hiệp Hội Giáo Dục Việt NamTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
THTT-45.02 Toán học và tuổi trẻ số 500 tháng 2 năm 2019Bộ Giáo Dục Và Đào TạoToán học tuổi trẻ Trong kho
12345678910...