PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
VHTT-00266 Văn học và tuổi trẻ số tháng 02 (4) năm 2022Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00265 Văn học và tuổi trẻ số tháng 11 (4) năm 2021Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00264 Văn học và tuổi trẻ số tháng 10 (4) năm 2021Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00263 Văn học và tuổi trẻ số tháng 09 (4) năm 2021Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00262 Văn học và tuổi trẻ số tháng 05 (478 + 479) năm 2021Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00261 Văn học và tuổi trẻ số tháng 04 (474 + 475) năm 2021Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00260 Văn học và tuổi trẻ số tháng 03 (471) năm 2021Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00259 Văn học và tuổi trẻ số tháng 02 (469) năm 2021Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00258 Văn học và tuổi trẻ số tháng 01 (467) năm 2021Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00257 Văn học và tuổi trẻ số tháng 12 (465) năm 2020Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00256 Văn học và tuổi trẻ số tháng 11 (463) năm 2020Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00255 Văn học và tuổi trẻ số tháng 10 (461) năm 2020Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00254 Văn học và tuổi trẻ số tháng 09 (458 + 459) năm 2020Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00253 Văn học và tuổi trẻ số tháng 05 (454 + 455) năm 2020Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
VHTT-00252 Văn học và tuổi trẻ số tháng 04 (450 + 451) năm 2020Nhà Xuất Bản Giáo DụcVăn học và tuổi trẻ Trong kho
12345678910...