PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
TOP ẤN PHẨM ĐƯỢC MƯỢN NHIỀU NHẤT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTTên ấn phẩmTên tác giảSố lần mượn
1Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 32 tháng 10 năm 2005Bộ Giáo Dục và Đào Tạo294
2Tạp chí Toán tuỏi thơ 2 THCS số 17 tháng 7 năm 2004Bộ Giáo Dục và Đào Tạo216
3Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 63 tháng 5 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo214
4Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 31 tháng 9 năm 2005Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo208
5Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 64 tháng 6 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo203
6Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 45 tháng 11 năm 2006Bộ Giáo Dục và Đào Tạo197
7Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 42 tháng 8 năm 2006Bộ Giáo Dục và Đào Tạo196
8Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 44 tháng 10 năm 2006Bộ Giáo Dục và Đào Tạo189
9Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 46 tháng 12 năm 2006Bộ Giáo Dục và Đào Tạo189
10Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 74 tháng 4 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo184
11Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 41 tháng 7 năm 2006Bộ Giáo Dục và Đào Tạo184
12Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 28 tháng 6 năm 2005Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo184
13Tạp chí Toán tuỏi thơ 2 THCS số 23 tháng 1 năm 2005Bộ Giáo Dục và Đào Tạo178
14Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 29 tháng 7 năm 2005Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo170
15Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 30 tháng 8 năm 2005Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo169
16Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 65 tháng 7 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo169
17Văn học và tuổi trẻ số tháng 11 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo166
18Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 33 tháng 11 năm 2005Bộ Giáo Dục và Đào Tạo165
19Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 34 tháng 12 năm 2005Bộ Giáo Dục và Đào Tạo164
20Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 66 tháng 8 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo163
21Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 71 tháng 1 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo159
22Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 26 tháng 4 năm 2005Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo158
23Văn học và tuổi trẻ số tháng 12 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo151
24Tạp chí Toán tuỏi thơ 2 THCS số 20 tháng 10 năm 2004Bộ Giáo Dục và Đào Tạo150
25Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 72 tháng 2 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo148
26Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 16 năm 2004Bộ giáo dục và đào tạo148
27Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 48 tháng 2 năm 2007Bộ Giáo Dục và Đào Tạo147
28Văn học và tuổi trẻ số tháng 12 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo145
29Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 69 tháng 11 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo145
30Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 73 tháng 3 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo144
31Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 27 tháng 5 năm 2005Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo144
32Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 70 tháng 12 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo141
33Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 49 tháng 3 năm 2007Bộ Giáo Dục và Đào Tạo140
34Văn học và tuổi trẻ số tháng 5+6 năm 2010Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo134
35Văn học và tuổi trẻ số tháng 3 năm 2010Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo129
36Dế mèn phiêu lưu kíTô Hoài121
37Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 68 tháng 10 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo119
38Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 54 tháng 8 năm 2007Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo118
39Tạp chí Toán tuỏi thơ 2 THCS số 21 tháng 11 năm 2004Bộ Giáo Dục và Đào Tạo118
40Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 57 tháng 11 năm 2007Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo114
41Tạp chí Toán tuỏi thơ 2 THCS số 25 tháng 3 năm 2005Bộ Giáo Dục và Đào Tạo114
42Văn học và tuổi trẻ số tháng 6 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo113
43Văn học và tuổi trẻ số tháng 2 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo111
44Văn học và tuổi trẻ số 4 tháng 4 năm 2007Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo110
45Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 75 + 76 tháng 5 + 6 năm 2009Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo109
46Bài tập nâng cao và một số chuyên đề toán 6Bùi Văn Tuyên108
47Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 58 tháng 12 năm 2007Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo107
48Văn học và tuổi trẻ số tháng 1 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo105
49Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 61 tháng 3 năm 2008Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo104
50Năm trăm bài toán chọn lọc 6Nguyễn Ngọc Đạm103
51Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 53 tháng 7 năm 2007Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo103
52Tạp chí Toán tuổi thơ 2 THCS số 40 tháng 6 năm 2006Bộ Giáo Dục và Đào Tạo103