PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
VHTT-00265Văn học và tuổi trẻ số tháng 11 (4) năm 2021Nhà Xuất Bản Giáo DụcVũ Thế Đức Anh8 D24/12/202208/02/2023
VHTT-00265Văn học và tuổi trẻ số tháng 11 (4) năm 2021Nhà Xuất Bản Giáo DụcVũ Thế Đức Anh8 D24/12/202208/02/2023