PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
MÀN HÌNH IN SỔ THEO DÕI CÁ BIỆT
Chú ý: Kiểm tra sự trùng số cá biệt trước khi in Cài font mã vạch In sổ tổng quát Sách phát sinh trong năm Sổ thanh lí
Toàn bộ SCB SCB theo chủng loại Sổ mượn của HS Sổ mượn của GV Sổ đọc của HS Sổ đọc của GV In đề can Phiếu yêu cầu In thẻ In mục lục In phích
Chủng loại :  
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1  Âm nhạc 6   12000 
2  Âm nhạc 6   12000 
3  Âm nhạc 6   12000 
4  Âm nhạc 6   12000 
5  Âm nhạc 6   12000 
6  Âm nhạc 6   12000 
7  Âm nhạc 6   12000 
8  Âm nhạc 6   12000 
9  Âm nhạc 6   12000 
10  Âm nhạc 6   12000