PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
VHTT-00260Văn học và tuổi trẻ số tháng 03 (471) năm 2021Nhà Xuất Bản Giáo DụcPhạm Trà My8 D24/12/202208/02/2023