PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tin học THCS quyển 4 2 36700
2 Tin học THCS quyển 1 4 26000
3 Tin học THCS quyển 2 4 57200
4 Sách tham khảo công dân 5 80500
5 Bản tin dạy và học trong nhà trường 13 520
6 Tham khảo y học 19 634500
7 Tủ sách phụ huynh 21 1446500
8 Tài hoa trẻ 21 128500
9 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 28 952
10 Âm nhạc 35 405000
11 Giáo dục thể chất 35 630000
12 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 35 1120
13 Tạp chí quản lý giáo dục 36 360000
14 Sách giáo dục thư viện và trường học 37 188500
15 Văn nghệ Hải Dương 54 464000
16 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 55 590000
17 Tin học 60 840000
18 Sách thiếu nhi 64 1532500
19 Sách pháp luật 74 5612696
20 Sách Hồ Chí Minh 84 2681739
21 Sách Khoa học tự nhiên 90 2220000
22 Hóa học 95 900200
23 Sinh học 107 1371800
24 Địa lí 107 1008600
25 Tiếng Anh 140 1191200
26 Sách tham khảo 153 9125870
27 Giáo dục công dân 159 1031800
28 Mỹ thuật và âm nhạc 161 1895400
29 Vật lí tuổi trẻ 170 1636600
30 Lịch sử 175 2795800
31 Sách đạo đức 176 2593540
32 Vật lí 180 994900
33 Dạy và học ngày nay 184 3465100
34 Toán học tuổi trẻ 185 1852000
35 Công nghệ 195 1861600
36 Tạp chí khoa học giáo dục 196 4878000
37 Tạp chí thiết bị giáo dục 197 3513400
38 Ngữ văn tập 2 222 2520200
39 Ngữ văn tập 1 235 2596700
40 Sách giáo khoa 239 11318000
41 Sách tham khảo lịch sử 247 9391400
42 Văn học và tuổi trẻ 266 2248500
43 Toán tập 2 270 3117200
44 Toán tập 1 273 3364800
45 Thế giới mới 293 3339500
46 Sách tham khảo hoá 308 10575800
47 Sách tham khảo địa 341 10974300
48 Sách tham khảo lí 358 9808600
49 Tạp chí giáo dục 372 6699712
50 Sách tham khảo tiếng Anh 388 13058840
51 Báo thiếu niên hàng tuần 392 1490500
52 Sách tham khảo sinh 428 12158272
53 Sách tham khảo văn 847 26813171
54 Sách tham khảo toán 863 23903284
55 Toán tuổi thơ 1262 7304500
56 Sách nghiệp vụ 1356 28501050
 
TỔNG
12316
247237066