PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tin học THCS quyển 4 2 36700
2 Tin học THCS quyển 1 4 26000
3 Tin học THCS quyển 2 4 57200
4 Sách tham khảo công dân 5 80500
5 Bản tin dạy và học trong nhà trường 13 520
6 Tham khảo y học 19 634500
7 Âm nhạc 20 230000
8 Giáo dục thể chất 20 360000
9 Tủ sách phụ huynh 21 1446500
10 Tài hoa trẻ 21 128500
11 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 28 952
12 Tin học 30 390000
13 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 35 1120
14 Tạp chí quản lý giáo dục 36 360000
15 Sách giáo dục thư viện và trường học 37 188500
16 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 40 440000
17 Sách Khoa học tự nhiên 40 970000
18 Văn nghệ Hải Dương 54 464000
19 Sách thiếu nhi 64 1532500
20 Sách pháp luật 74 5612696
21 Sách Hồ Chí Minh 84 2681739
22 Hóa học 95 900200
23 Sinh học 107 1371800
24 Địa lí 107 1008600
25 Tiếng Anh 140 1191200
26 Giáo dục công dân 144 826800
27 Lịch sử 145 1945800
28 Mỹ thuật và âm nhạc 146 1700400
29 Sách tham khảo 153 9125870
30 Vật lí tuổi trẻ 170 1636600
31 Sách đạo đức 176 2593540
32 Công nghệ 180 1611600
33 Vật lí 180 994900
34 Dạy và học ngày nay 184 3465100
35 Toán học tuổi trẻ 185 1852000
36 Sách giáo khoa 189 8198000
37 Tạp chí khoa học giáo dục 196 4878000
38 Tạp chí thiết bị giáo dục 197 3513400
39 Ngữ văn tập 2 197 1880200
40 Ngữ văn tập 1 210 1956700
41 Toán tập 2 220 2067200
42 Toán tập 1 223 2309800
43 Sách tham khảo lịch sử 229 7703400
44 Văn học và tuổi trẻ 266 2248500
45 Sách tham khảo hoá 292 8343800
46 Thế giới mới 293 3339500
47 Sách tham khảo địa 317 9262300
48 Sách tham khảo lí 337 7892600
49 Sách tham khảo tiếng Anh 365 9181840
50 Tạp chí giáo dục 372 6699712
51 Báo thiếu niên hàng tuần 392 1490500
52 Sách tham khảo sinh 397 8678272
53 Sách tham khảo văn 802 22382171
54 Sách tham khảo toán 855 22758284
55 Toán tuổi thơ 1262 7304500
56 Sách nghiệp vụ 1301 26246050
 
TỔNG
11675
214201066