PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tin học THCS quyển 4 2 36700
2 Tin học THCS quyển 1 4 26000
3 Tin học THCS quyển 2 4 57200
4 Sách tham khảo công dân 5 80500
5 Bản tin dạy và học trong nhà trường 13 520
6 Tham khảo y học 19 634500
7 Tủ sách phụ huynh 21 1446500
8 Tài hoa trẻ 21 128500
9 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 28 952
10 Âm nhạc 30 350000
11 Giáo dục thể chất 30 540000
12 Tin học 30 390000
13 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 35 1120
14 Tạp chí quản lý giáo dục 36 360000
15 Sách giáo dục thư viện và trường học 37 188500
16 Sách Khoa học tự nhiên 50 1240000
17 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 50 540000
18 Văn nghệ Hải Dương 54 464000
19 Sách thiếu nhi 64 1532500
20 Sách pháp luật 74 5612696
21 Sách Hồ Chí Minh 84 2681739
22 Hóa học 95 900200
23 Địa lí 107 1008600
24 Sinh học 107 1371800
25 Tiếng Anh 140 1191200
26 Sách tham khảo 153 9125870
27 Giáo dục công dân 154 966800
28 Mỹ thuật và âm nhạc 156 1830400
29 Lịch sử 165 2515800
30 Vật lí tuổi trẻ 170 1636600
31 Sách đạo đức 176 2593540
32 Vật lí 180 994900
33 Dạy và học ngày nay 184 3465100
34 Toán học tuổi trẻ 185 1852000
35 Công nghệ 190 1791600
36 Tạp chí khoa học giáo dục 196 4878000
37 Tạp chí thiết bị giáo dục 197 3513400
38 Ngữ văn tập 2 207 2130200
39 Sách giáo khoa 209 9398000
40 Ngữ văn tập 1 220 2216700
41 Toán tập 2 240 2497200
42 Toán tập 1 243 2809800
43 Sách tham khảo lịch sử 247 9391400
44 Văn học và tuổi trẻ 266 2248500
45 Thế giới mới 293 3339500
46 Sách tham khảo hoá 308 10575800
47 Sách tham khảo địa 341 10974300
48 Sách tham khảo lí 358 9808600
49 Tạp chí giáo dục 372 6699712
50 Sách tham khảo tiếng Anh 388 13058840
51 Báo thiếu niên hàng tuần 392 1490500
52 Sách tham khảo sinh 428 12158272
53 Sách tham khảo văn 847 26813171
54 Sách tham khảo toán 863 23903284
55 Toán tuổi thơ 1262 7304500
56 Sách nghiệp vụ 1356 28501050
 
TỔNG
12086
241267066