PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THỐNG KÊ SỐ LẦN MƯỢN SÁCH, ẤN PHẨM THEO NGÀY
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
Ngày thángĐơn vịSố lần
09/11/20187 A7
08/11/20187 B1
08/11/20188 B5
08/11/20189 B5
07/11/2018 4
07/11/20186 A2
07/11/20186 C2
02/11/20188 B1
02/11/20188 D36
02/11/20188 A42
12345678910...