PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
MÀN HÌNH IN PHÍCH THƯ VIỆN
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
Chủng loại :  
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1 GKN-01954 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 6Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20211200078 + 731
2 GKN-01955 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 6Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20211200078 + 731
3 GKN-01956 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 6Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20211200078 + 731
4 GKN-01957 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 6Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20211200078 + 731
5 GKN-01958 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 6Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20211200078 + 731
6 GKN-01959 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 6Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20211200078 + 731
7 GKN-01960 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 6Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20211200078 + 731
8 GKN-01961 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 6Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20211200078 + 731
9 GKN-01962 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 6Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20211200078 + 731
10 GKN-01963 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 6Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20211200078 + 731
11 GKN-02104 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 7Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20221100078 + 731
12 GKN-02105 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 7Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20221100078 + 731
13 GKN-02106 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 7Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20221100078 + 731
14 GKN-02107 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 7Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20221100078 + 731
15 GKN-02108 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 7Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20221100078 + 731
16 GKN-02109 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 7Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20221100078 + 731
17 GKN-02110 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 7Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20221100078 + 731
18 GKN-02111 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 7Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20221100078 + 731
19 GKN-02112 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 7Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20221100078 + 731
20 GKN-02113 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 7Đại học Sư phạm TP Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí MInh20221100078 + 731
21 GKN-02334 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 8Nxb Đại học HuếBắc Giang20231200078 + 731
22 GKN-02335 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 8Nxb Đại học HuếBắc Giang20231200078 + 731
23 GKN-02336 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 8Nxb Đại học HuếBắc Giang20231200078 + 731
24 GKN-02337 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 8Nxb Đại học HuếBắc Giang20231200078 + 731
25 GKN-02338 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 8Nxb Đại học HuếBắc Giang20231200078 + 731
26 GKN-02339 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 8Nxb Đại học HuếBắc Giang20231200078 + 731
27 GKN-02340 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 8Nxb Đại học HuếBắc Giang20231200078 + 731
28 GKN-02341 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 8Nxb Đại học HuếBắc Giang20231200078 + 731
29 GKN-02342 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 8Nxb Đại học HuếBắc Giang20231200078 + 731
30 GKN-02343 Đỗ Thanh HiênÂm nhạc 8Nxb Đại học HuếBắc Giang20231200078 + 731