PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU

ẤN PHẨM HỌC SINH MƯỢN CHƯA TRẢ

Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học :   Khối :   Lớp :
Toàn trường   Giáo viên   Học sinh
 
STTHọ và tênLớpCá biệtTên ấn phẩmTên tác giảNgày mượnSố ngày
1Đặng Thu Hương6AGKCN-01824Công nghệ 6Nguyễn Tất Thắng12/10/2023185
2Đặng Thu Hương6AGKTH-01863 Tin học 6Nguyễn Chí Công12/10/2023185
3Đặng Thu Hương6AGKN-01954Âm nhạc 6Đỗ Thanh Hiên12/10/2023185
4Đặng Thu Hương6AGKTN-01986Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6.Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng12/10/2023185
5Đặng Thu Hương6AGKCD-01935Giáo dục công dân 6Trần Văn Thắng12/10/2023185
6Đặng Thu Hương6AGKMT-01973Mĩ thuật 6Phạm Văn Tuyến12/10/2023185
7Đặng Thu Hương6AGKTD-01844 Giáo dục thể chất 6Lưu Quang Hiệp12/10/2023185
8Đặng Thu Hương6AKHTN-02019Bài tập Khoa học tự nhiên 6Vũ Văn Hùng12/10/2023185
9Đặng Thu Hương6AGKLS-01922Lịch sử và Địa lý 6Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh12/10/2023185
10Đặng Thu Hương6AGKLS-01930Bài tập Lịch sử và Địa lý 6Đỗ Thanh Bình, Đỗ Thị Minh Đức12/10/2023185
1234