PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU

ẤN PHẨM HỌC SINH MƯỢN CHƯA TRẢ

Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học :   Khối :   Lớp :
Toàn trường   Giáo viên   Học sinh
 
STTHọ và tênLớpCá biệtTên ấn phẩmTên tác giảNgày mượnSố ngày
1Nguyễn Thị Dung6ATKNV-00566Truyện ngụ ngôn thế giới chọn lọcNguyễn Trọng Báu28/10/2022216
2Nguyễn Thị Dung6ATKNV-00566Truyện ngụ ngôn thế giới chọn lọcNguyễn Trọng Báu28/10/2022216
3Nguyễn Thị Dung6ATKNV-00566Truyện ngụ ngôn thế giới chọn lọcNguyễn Trọng Báu28/10/2022216
4Nguyễn Thị Dung6ATKNV-00160Tư liệu ngữ văn 6Đỗ Ngọc Thống28/10/2022216
5Vũ Nhật Linh6ATKNN-00321Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi trung học cơ sở môn tiếng anhPhạm Thị Thuỷ Hương28/10/2022216
6Vũ Nhật Linh6ATKNN-00321Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi trung học cơ sở môn tiếng anhPhạm Thị Thuỷ Hương28/10/2022216
7Vũ Nhật Linh6ATKNN-00321Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi trung học cơ sở môn tiếng anhPhạm Thị Thuỷ Hương28/10/2022216