PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
VHTT-00258Văn học và tuổi trẻ số tháng 01 (467) năm 2021Nhà Xuất Bản Giáo DụcPhạm Huy Tuấn Anh8 D24/12/202208/02/2023
VHTT-00258Văn học và tuổi trẻ số tháng 01 (467) năm 2021Nhà Xuất Bản Giáo DụcPhạm Huy Tuấn Anh8 D24/12/202208/02/2023