PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
MÀN HÌNH IN ĐỀ CAN SỐ CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
In theo chủng loại   In tùy chọn
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1 BTDH-00001 Viện Nghiên Cứu Sư Phạm-Trường Đại Học Sư Phạm Hà NộiBản tin dạy và học trong nhà trường số 2 tháng 4 năm 2008Đại học sư phạm H200840371
2 BTDH-00002 Viện Nghiên Cứu Sư Phạm-Trường Đại Học Sư Phạm Hà NộiBản tin dạy và học trong nhà trường số 3 tháng 5-6 năm 2008Đại học sư phạm H200840371
3 BTDH-00003 Viện Nghiên Cứu Sư Phạm-Trường Đại Học Sư Phạm Hà NộiBản tin dạy và học trong nhà trường số 4 tháng 7-8 năm 2008Đại học sư phạm H200840371
4 BTDH-00004 Viện Nghiên Cứu Sư Phạm-Trường Đại Học Sư Phạm Hà NộiBản tin dạy và học trong nhà trường số 5 tháng 9-10 năm 2008Đại học sư phạm H200840371
5 BTDH-00005 Viện Nghiên Cứu Sư Phạm-Trường Đại Học Sư Phạm Hà NộiBản tin dạy và học trong nhà trường số 6 tháng 11-12 năm 2008Đại học sư phạm H200840371
6 BTDH-00006 Viện Nghiên Cứu Sư Phạm-Trường Đại Học Sư Phạm Hà NộiBản tin dạy và học trong nhà trường số 1 tháng 1-2 năm 2009Đại học sư phạm H200940371
7 BTDH-00007 Viện Nghiên Cứu Sư Phạm-Trường Đại Học Sư Phạm Hà NộiBản tin dạy và học trong nhà trường số 2 tháng 3-4 năm 2009Đại học sư phạm H200940371
8 BTDH-00008 Viện Nghiên Cứu Sư Phạm-Trường Đại Học Sư Phạm Hà NộiBản tin dạy và học trong nhà trường số 3 năm 2009Đại học sư phạm H200940371
9 BTDH-00009 Viện Nghiên Cứu Sư Phạm-Trường Đại Học Sư Phạm Hà NộiBản tin dạy và học trong nhà trường số 4 năm 2009Đại học sư phạm H200940371
10 BTDH-00010 Viện Nghiên Cứu Sư Phạm-Trường Đại Học Sư Phạm Hà NộiBản tin dạy và học trong nhà trường số 5 năm 2009Đại học sư phạm H200940371
12