PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
MÀN HÌNH IN ĐỀ CAN SỐ CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
In theo chủng loại   In tùy chọn
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1  Âm nhạc 6   12000 
2  Âm nhạc 6   12000 
3  Âm nhạc 6   12000 
4  Âm nhạc 6   12000 
5  Âm nhạc 6   12000 
6  Âm nhạc 6   12000 
7  Âm nhạc 6   12000 
8  Âm nhạc 6   12000 
9  Âm nhạc 6   12000 
10  Âm nhạc 6   12000