PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
DANH SÁCH GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH MƯỢN ẤN PHẨM CHƯA TRẢ
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học :
Toàn trường   Giáo viên   Học sinh
 
STTHọ và tênLớpCá biệtTên ấn phẩmTên tác giảNgày mượnSố ngày
1Đặng Thu Hương6 AGKCN-01824Công nghệ 6Nguyễn Tất Thắng12/10/202348
2Đặng Thu Hương6 AGKTH-01863 Tin học 6Nguyễn Chí Công12/10/202348
3Đặng Thu Hương6 AGKN-01954Âm nhạc 6Đỗ Thanh Hiên12/10/202348
4Đặng Thu Hương6 AGKTN-01986Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6.Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng12/10/202348
5Đặng Thu Hương6 AGKCD-01935Giáo dục công dân 6Trần Văn Thắng12/10/202348
6Đặng Thu Hương6 AGKMT-01973Mĩ thuật 6Phạm Văn Tuyến12/10/202348
7Đặng Thu Hương6 AGKTD-01844 Giáo dục thể chất 6Lưu Quang Hiệp12/10/202348
8Đặng Thu Hương6 AKHTN-02019Bài tập Khoa học tự nhiên 6Vũ Văn Hùng12/10/202348
9Đặng Thu Hương6 AGKLS-01922Lịch sử và Địa lý 6Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh12/10/202348
10Đặng Thu Hương6 AGKLS-01930Bài tập Lịch sử và Địa lý 6Đỗ Thanh Bình, Đỗ Thị Minh Đức12/10/202348
11Đặng Thu Hương6 AGKV2-01894Ngữ văn 6: T.2Nguyễn Minh Thuyết12/10/202348
12Đặng Thu Hương6 AGKV1-01874 Ngữ văn 6: T.1Nguyễn Minh Thuyết12/10/202348
13Đặng Thu Hương6 AGKT1-01793Toán 6: T.1Đỗ Đức Thái12/10/202348
14Đặng Thu Hương6 AGKT2-01804Toán 6: T.2Đỗ Đức Thái12/10/202348
15Đặng Văn HùngGiáo viên Tự nhiênGKT1-02268Toán 8: T.1Đỗ Đức Thái12/10/202348
16Đặng Văn HùngGiáo viên Tự nhiênGKT1-02278Bài tập Toán 8: T.1Đỗ Đức Thái12/10/202348
17Đặng Văn HùngGiáo viên Tự nhiênGKT2-02288Toán 8: T.2Đỗ Đức Thái12/10/202348
18Đặng Văn HùngGiáo viên Tự nhiênGKT2-02298Bài tập Toán 8: T.2Đỗ Đức Thái12/10/202348
19Nguyễn Thị Mai Phương9 BTKTO-00770279 Bài toán hình học phẳng Olympic các nướcNguyễn Bá Đang11/10/202349
20Nguyễn Thị Mai Phương9 BTKVL-00268Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi THCS môn Vật líNguyễn Đức Tài11/10/202349
21Nguyễn Thị Mai Phương9 BTKVL-00325Tuyển chọn đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Vật LýNguyễn Quang Hậu11/10/202349
22Nguyễn Tuệ Minh6 AGKT1-01800Bài tập Toán 6: T.1Đỗ Đức Thái12/10/202348
23Nguyễn Tuệ Minh6 AGKT2-01820Bài tập Toán 6: T.2Đỗ Đức Thái12/10/202348
24Nguyễn Tuệ Minh6 AGKLS-01932Bài tập Lịch sử và Địa lý 6Đỗ Thanh Bình, Đỗ Thị Minh Đức12/10/202348
25Nguyễn Tuệ Minh6 AGKV2-01901Ngữ văn 6: T.2Nguyễn Minh Thuyết12/10/202348
26Nguyễn Tuệ Minh6 AGKLS-01920Lịch sử và Địa lý 6Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh12/10/202348
27Nguyễn Tuệ Minh6 AGKTH-01855 Tin học 6Nguyễn Chí Công12/10/202348
28Nguyễn Tuệ Minh6 AGKCN-01830Công nghệ 6Nguyễn Tất Thắng12/10/202348
29Nguyễn Tuệ Minh6 AGKT2-01810Toán 6: T.2Đỗ Đức Thái12/10/202348
30Nguyễn Tuệ Minh6 AGKN-01955Âm nhạc 6Đỗ Thanh Hiên12/10/202348
31Nguyễn Tuệ Minh6 AGKTN-01990Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6.Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng12/10/202348
32Nguyễn Tuệ Minh6 AGKCD-01936Giáo dục công dân 6Trần Văn Thắng12/10/202348
33Nguyễn Tuệ Minh6 AGKTD-01850 Giáo dục thể chất 6Lưu Quang Hiệp12/10/202348
34Nguyễn Tuệ Minh6 AGKT1-01788Toán 6: T.1Đỗ Đức Thái12/10/202348
35Nguyễn Tuệ Minh6 AGKV1-01880 Ngữ văn 6: T.1Nguyễn Minh Thuyết12/10/202348
36Nguyễn Tuệ Minh6 AKHTN-02011Khoa học tự nhiên 6Vũ Văn Hùng12/10/202348
37Nguyễn Tuệ Minh6 AKHTN-02016Bài tập Khoa học tự nhiên 6Vũ Văn Hùng12/10/202348
38Phạm Thị Tuệ Tâm8 CGKLS-02386Lịch sử và Địa lý 8Đỗ Thanh Bình, Lê Thông11/10/202349
39Phạm Viết Tài GKT1-02267Toán 8: T.1Đỗ Đức Thái12/10/202348
40Phạm Viết Tài GKT2-02287Toán 8: T.2Đỗ Đức Thái12/10/202348
41Phạm Viết Tài GKT1-02277Bài tập Toán 8: T.1Đỗ Đức Thái12/10/202348
42Phạm Viết Tài GKT2-02297Bài tập Toán 8: T.2Đỗ Đức Thái12/10/202348
43Vũ Thị Trà My8 CTKHH-00093Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hoá học 8Ngô Ngọc An10/10/202350
44Vũ Thị Trà My8 CTKHH-00055Bài tập trắc nghiệm hoá học 8Nguyễn Xuân Trường10/10/202350
45Vũ Thị Trà My8 CTKHH-00108Chuyên đề bồi dưỡng hoá học THCS 8Lê Đăng Khoa10/10/202350