PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
DANH SÁCH GIÁO VIÊN MƯỢN ẤN PHẨM CHƯA TRẢ
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học :
Toàn trường   Giáo viên   Học sinh
 
STTHọ và tênCá biệtTên ấn phẩmTên tác giảNgày mượnSố ngày
1Phan Thị Thu PhươngGKLS-01914Lịch sử và Địa lý 6Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh02/11/2021246
2Phan Thị Thu PhươngGKLS-01924Bài tập Lịch sử và Địa lý 6Đỗ Thanh Bình, Đỗ Thị Minh Đức02/11/2021246
3Phan Thị Thu PhươngSNV-01209Lịch sử và Địa lý 6 Sách giáo viênĐỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh02/11/2021246
4Phan Thị Thu PhươngGKCD-01938Giáo dục công dân 6Trần Văn Thắng02/11/2021246
5Phan Thị Thu PhươngGKCD-01938Giáo dục công dân 6Trần Văn Thắng02/11/2021246
6Phan Thị Thu PhươngGKCD-01951Bài tập Giáo dục công dân 6Trần Văn Thắng02/11/2021246
7Phan Thị Thu PhươngSNV-01213Giáo dục công dân 6 Sách giáo viênTrần Văn Thắng02/11/2021246
8Phan Thị Thu PhươngGKV1-00697Ngữ văn 7 : T.1Nguyễn Khắc Phi02/11/2021246
9Phan Thị Thu PhươngGKV1-00697Ngữ văn 7 : T.1Nguyễn Khắc Phi02/11/2021246
10Phan Thị Thu PhươngGKV1-01595Ngữ văn 8 : T.1Nguyễn Khắc Phi02/11/2021246
11Phan Thị Thu PhươngGKCD-01540Giáo dục công dân 7Hà Nhật Thăng02/11/2021246