PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
DANH SÁCH GIÁO VIÊN MƯỢN ẤN PHẨM CHƯA TRẢ
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học :
Toàn trường   Giáo viên   Học sinh
 
STTHọ và tênCá biệtTên ấn phẩmTên tác giảNgày mượnSố ngày
1Đặng Văn HùngGKTH-02142 Bài tập: Tin học 7Hà Đặng Cao Tùng28/11/2022116
2Đặng Văn HùngGKTH-02132 Tin học 7Nguyễn Chí Công28/11/2022116
3Đặng Văn HùngGKT1-02040Bài tập Toán 7: T.1Đỗ Đức Thái28/11/2022116
4Đặng Văn HùngGKT1-02040Bài tập Toán 7: T.1Đỗ Đức Thái28/11/2022116
5Đặng Văn HùngGKT1-02040Bài tập Toán 7: T.1Đỗ Đức Thái28/11/2022116
6Đặng Văn HùngGKT2-02061Bài tập Toán 7: T.2Đỗ Đức Thái28/11/2022116
7Đặng Văn HùngGKT1-02025Toán 7: T.1Đỗ Đức Thái28/11/2022116
8Đặng Văn HùngGKT1-02025Toán 7: T.1Đỗ Đức Thái28/11/2022116
9Đặng Văn HùngGKT1-02025Toán 7: T.1Đỗ Đức Thái28/11/2022116
10Đặng Văn HùngGKT2-02050Toán 7: T.2Đỗ Đức Thái28/11/2022116
11Đặng Văn HùngGKT2-02050Toán 7: T.2Đỗ Đức Thái28/11/2022116
12Đặng Văn HùngGKT2-02050Toán 7: T.2Đỗ Đức Thái28/11/2022116
13Đặng Văn HùngGKT1-01579Toán 8: T.1Phan Đức Chính28/11/2022116
14Đặng Văn HùngGKT1-01586Bài tập Toán 8: T.1Tôn Thân28/11/2022116
15Đặng Văn HùngGKT2-01663Toán 8: T.2Phan Đức Chính28/11/2022116
16Đặng Văn HùngGKT2-01670Bài tập Toán 8: T.2Tôn Thân28/11/2022116
17Đặng Văn HùngGKT2-01670Bài tập Toán 8: T.2Tôn Thân28/11/2022116
18Đặng Văn HùngTKTO-00564Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toánNguyễn Đức Tấn08/12/2022106
19Đào Thị XanhSNV-01291Mĩ thuật 7 Sách giáo viênPhạm Văn Tuyến16/12/202298
20Đào Thị XanhSNV-01291Mĩ thuật 7 Sách giáo viênPhạm Văn Tuyến16/12/202298
21Đào Thị XanhSTKC-00026Sổ tay sinh hoạtTôn Thất Sam01/03/202323
22Đào Thị XanhSTKC-00024Sổ tay cán bộ đoàn trong trường họcNguyễn Thế Truật01/03/202323
23Đào Thị XanhSTKC-00022Kỹ năng công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí MinhTrần Quang Đức01/03/202323
24Đào Thị XanhSTKC-00019Cẩm nang sinh hoạt học đườngTôn Thất Sam01/03/202323
25Đào Thị XanhSNV-01223Mĩ thuật 6 Sách giáo viênPhạm Văn Tuyến07/12/2022107
26Đào Thị XanhSNV-01223Mĩ thuật 6 Sách giáo viênPhạm Văn Tuyến07/12/2022107
27Đào Thị XanhGKMT-01974Vở thực hành Mĩ thuật 6Phạm Văn Tuyến07/12/2022107
28Đào Thị XanhGKMT-01966Mĩ thuật 6Phạm Văn Tuyến07/12/2022107
29Đỗ Thị ThảoKHTN-02073Khoa học tự nhiên 7Vũ Văn Hùng30/11/2022114
30Đỗ Thị ThảoKHTN-02073Khoa học tự nhiên 7Vũ Văn Hùng30/11/2022114
31Đỗ Thị ThảoKHTN-02073Khoa học tự nhiên 7Vũ Văn Hùng30/11/2022114
32Đỗ Thị ThảoKHTN-02079Bài tập Khoa học tự nhiên 7Vũ Văn Hùng30/11/2022114
33Đỗ Thị ThảoKHTN-02079Bài tập Khoa học tự nhiên 7Vũ Văn Hùng30/11/2022114
34Đỗ Thị ThảoKHTN-02079Bài tập Khoa học tự nhiên 7Vũ Văn Hùng30/11/2022114
35Đỗ Thị ThảoKHTN-02022Bài tập Khoa học tự nhiên 6Vũ Văn Hùng06/12/2022108
36Đỗ Thị ThảoKHTN-02009Khoa học tự nhiên 6Vũ Văn Hùng06/12/2022108
37Đỗ Thị ThảoKHTN-02009Khoa học tự nhiên 6Vũ Văn Hùng06/12/2022108
38Đỗ Thị ThảoGKSH-01719Sinh học 9Nguyễn Quang Vinh06/12/2022108
39Đỗ Thị ThảoGKSH-01719Sinh học 9Nguyễn Quang Vinh06/12/2022108
40Đỗ Thị ThảoGKSH-00493Sinh học 9Nguyễn Quang Vinh06/12/2022108
41Đỗ Thị ThảoGKSH-00493Sinh học 9Nguyễn Quang Vinh06/12/2022108
42Đỗ Thị ThảoSNV-00237Sinh học 9 : Sách giáo viênNguyễn Quang Vinh06/12/2022108
43Đỗ Thị ThảoSNV-00234Sinh học 9 : Sách giáo viênNguyễn Quang Vinh06/12/2022108
44Đỗ Thị ThảoSNV-00234Sinh học 9 : Sách giáo viênNguyễn Quang Vinh06/12/2022108
45Đỗ Thị ThảoSNV-01236Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Sách giáo viênLưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng06/12/2022108
46Đỗ Thị ThảoSNV-01236Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Sách giáo viênLưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng06/12/2022108
47Đỗ Thị ThảoSNV-01240Khoa học tự nhiên 6 Sách giáo viênVũ Văn Hùng06/12/2022108
48Đỗ Thị ThảoSNV-01240Khoa học tự nhiên 6 Sách giáo viênVũ Văn Hùng06/12/2022108
49Đỗ Thị ThảoSNV-01181Toán 6 Sách giáo viênĐỗ Đức Thái06/12/2022108
50Đỗ Thị ThảoSNV-01181Toán 6 Sách giáo viênĐỗ Đức Thái06/12/2022108
51Đỗ Thị ThảoGKTN-02084Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7.Lưu Thu Thủy, Trần Thị Thu24/11/2022120
52Đỗ Thị ThảoSNV-01296Khoa học tự nhiên 7 Sách giáo viênVũ Văn Hùng24/11/2022120
53Đoàn Thị Thu HảiGKLS-02207Lịch sử và Địa lý 7Đỗ Thanh Bình, Lê Thống, Nguyễn Viết Thịnh24/11/2022120
54Đoàn Thị Thu HảiGKLS-02207Lịch sử và Địa lý 7Đỗ Thanh Bình, Lê Thống, Nguyễn Viết Thịnh24/11/2022120
55Đoàn Thị Thu HảiGKLS-02216Bài tập Lịch sử và Địa lý 7Đỗ Thanh Bình, Lê Thống28/11/2022116
56Đoàn Thị Thu HảiSNV-01272Lịch sử và Địa lý 7 Sách giáo viênĐỗ Thanh Bình, Lê Thống28/11/2022116
57Đoàn Thị Thu HảiSNV-01208Lịch sử và Địa lý 6 Sách giáo viênĐỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh06/12/2022108
58Đoàn Thị Thu HảiGKLS-01916Lịch sử và Địa lý 6Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh06/12/2022108
59Đoàn Thị Thu HảiGKLS-01916Lịch sử và Địa lý 6Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh06/12/2022108
60Đoàn Thị Thu HảiGKLS-01925Bài tập Lịch sử và Địa lý 6Đỗ Thanh Bình, Đỗ Thị Minh Đức06/12/2022108
61Đoàn Thị Thu HảiGKLS-01925Bài tập Lịch sử và Địa lý 6Đỗ Thanh Bình, Đỗ Thị Minh Đức06/12/2022108
62Đoàn Thị Thu HảiGKV2-01900Ngữ văn 6: T.2Nguyễn Minh Thuyết06/12/2022108
63Đoàn Thị Thu HảiGKV2-01900Ngữ văn 6: T.2Nguyễn Minh Thuyết06/12/2022108
64Đoàn Thị Thu HảiGKV1-01879 Ngữ văn 6: T.1Nguyễn Minh Thuyết06/12/2022108
65Đoàn Thị Thu HảiGKV1-01888Bài tập Ngữ văn 6: T.1Nguyễn Minh Thuyết06/12/2022108
66Đoàn Thị Thu HảiGKV1-01888Bài tập Ngữ văn 6: T.1Nguyễn Minh Thuyết06/12/2022108
67Đoàn Thị Thu HảiGKV2-01907Bài tập Ngữ văn 6: T.2Nguyễn Minh Thuyết06/12/2022108
68Đoàn Thị Thu HảiSNV-01198Ngữ văn 6: T1 Sách giáo viênNguyễn Minh Thuyết06/12/2022108
69Đoàn Thị Thu HảiSNV-01205Ngữ văn 6: T2 Sách giáo viênNguyễn Minh Thuyết06/12/2022108
70Hoàng Thị DịuGKV1-02146 Ngữ văn 7: T.1Nguyễn Minh Thuyết29/11/2022115
71Hoàng Thị DịuGKV1-02146 Ngữ văn 7: T.1Nguyễn Minh Thuyết29/11/2022115
72Hoàng Thị DịuGKV2-02169Ngữ văn 7: T.2Nguyễn Minh Thuyết29/11/2022115
73Hoàng Thị DịuGKV2-02169Ngữ văn 7: T.2Nguyễn Minh Thuyết29/11/2022115
74Hoàng Thị DịuGKV2-02169Ngữ văn 7: T.2Nguyễn Minh Thuyết29/11/2022115
75Hoàng Thị DịuGKV1-02154Bài tập Ngữ văn 7: T.1Nguyễn Minh Thuyết29/11/2022115
76Hoàng Thị DịuGKV2-02174Bài tập Ngữ văn 7: T.2Nguyễn Minh Thuyết29/11/2022115
77Hoàng Thị DịuGKV2-02174Bài tập Ngữ văn 7: T.2Nguyễn Minh Thuyết29/11/2022115
78Hoàng Thị DịuSNV-01264Ngữ văn 7: T1 Sách giáo viênNguyễn Minh Thuyết29/11/2022115
79Hoàng Thị DịuSNV-01269Ngữ văn 7: T2 Sách giáo viênNguyễn Minh Thuyết29/11/2022115
80Hoàng Thị DịuGKV1-01876 Ngữ văn 6: T.1Nguyễn Minh Thuyết29/11/2022115
81Hoàng Thị DịuGKV1-01891Bài tập Ngữ văn 6: T.1Nguyễn Minh Thuyết29/11/2022115
82Hoàng Thị DịuGKV2-01897Ngữ văn 6: T.2Nguyễn Minh Thuyết29/11/2022115
83Hoàng Thị DịuGKV2-01906Bài tập Ngữ văn 6: T.2Nguyễn Minh Thuyết29/11/2022115
84Hoàng Thị DịuSNV-01200Ngữ văn 6: T1 Sách giáo viênNguyễn Minh Thuyết29/11/2022115
85Hoàng Thị DịuSNV-01200Ngữ văn 6: T1 Sách giáo viênNguyễn Minh Thuyết29/11/2022115
86Hoàng Thị DịuSNV-01204Ngữ văn 6: T2 Sách giáo viênNguyễn Minh Thuyết29/11/2022115
87Khúc Thừa ThuầnKHTN-02008Khoa học tự nhiên 6Vũ Văn Hùng06/12/2022108
88Khúc Thừa ThuầnGKCN-01833Công nghệ 6Nguyễn Tất Thắng06/12/2022108
89Khúc Thừa ThuầnSNV-01182Công nghệ 6 Sách giáo viênNguyễn Tất Thắng06/12/2022108
90Khúc Thừa ThuầnSNV-01182Công nghệ 6 Sách giáo viênNguyễn Tất Thắng06/12/2022108
91Lê Thị TrangSNV-01228Tiếng Anh 6 sách giáo viênTrần Thị Lan Anh07/12/2022107
92Lê Thị TrangSGKC-00150Tiếng Anh 6 sách học sinhTrần Thị Lan Anh07/12/2022107
93Lê Thị TrangSGKC-00150Tiếng Anh 6 sách học sinhTrần Thị Lan Anh07/12/2022107
94Lê Thị TrangSGKC-00160Tiếng Anh 6 sách bài tậpTrần Thị Lan Anh07/12/2022107
95Ngô Đức ChiếnGKTD-02120 Giáo dục thể chất 7Lưu Quang Hiệp28/11/2022116
96Nguyễn Thị DịuGKN-01959Âm nhạc 6Đỗ Thanh Hiên06/12/2022108
97Nguyễn Thị DịuSNV-01219Âm nhạc 6 Sách giáo viênĐỗ Thanh Hiên06/12/2022108
98Nguyễn Thị DịuSNV-01219Âm nhạc 6 Sách giáo viênĐỗ Thanh Hiên06/12/2022108
99Nguyễn Thị DịuSTKC-00007Đạo làm ngườiHà Thuyên01/03/202323
100Nguyễn Thị DịuSTKC-00132Hướng dẫn thực hiện bài thể dục buổi sáng, giữa giờ và võ cổ truyền Việt NamPhạm Vĩnh Thông01/03/202323
101Nguyễn Thị DịuSTKC-00150Hướng dẫn phòng tránh đuối nướcLê Văn Xem01/03/202323
102Nguyễn Thị DịuGKN-02104Âm nhạc 7Đỗ Thanh Hiên24/11/2022120
103Nguyễn Thị DịuSNV-01286Âm nhạc 7 Sách giáo viênĐỗ Thanh Hiên24/11/2022120
104Nguyễn Thị PhươngGKV1-00750Ngữ văn 8 : T.1Nguyễn Khắc Phi08/12/2022106
105Nguyễn Thị PhươngGKV1-01351Ngữ văn 7 : T.1Nguyễn Khắc Phi08/12/2022106
106Nguyễn Thị PhươngGKV2-01356Ngữ văn 7 : T.2Nguyễn Khắc Phi08/12/2022106
107Nguyễn Thị PhươngGKV2-01728Ngữ văn 9 : T.2Nguyễn Khắc Phi08/12/2022106
108Nguyễn Thị PhươngGKV1-01722Ngữ văn 9 : T.1Nguyễn Khắc Phi08/12/2022106
109Nguyễn Thị PhươngGKV1-01722Ngữ văn 9 : T.1Nguyễn Khắc Phi08/12/2022106
110Nguyễn Thị PhươngGKV1-02149 Ngữ văn 7: T.1Nguyễn Minh Thuyết29/11/2022115
111Nguyễn Thị PhươngGKV2-02173Ngữ văn 7: T.2Nguyễn Minh Thuyết29/11/2022115
112Nguyễn Thị PhươngSNV-00039Ngữ văn 6 : T.1 : Sách giáo viênNguyễn Khắc Phi29/11/2022115
113Nguyễn Thị PhươngSNV-00104Ngữ văn 7 : T.2 : Sách giáo viênNguyễn Khắc Thi29/11/2022115
114Nguyễn Thị PhươngSNV-00172Ngữ văn 8 : T.1 : Sách giáo viênNguyễn Khắc Phi29/11/2022115
115Nguyễn Thị PhươngSNV-00179Ngữ văn 8 : T.2 : Sách giáo viênNguyễn Khắc Phi29/11/2022115
116Nguyễn Thị PhươngGKV2-01376Ngữ văn 9 : T.2Nguyễn Khắc Phi29/11/2022115
117Nguyễn Thị PhươngGKV2-01607Ngữ văn 8 : T.2Nguyễn Khắc Phi30/11/2022114
118Nguyễn Thị PhươngGKV1-01600Ngữ văn 8 : T.1Nguyễn Khắc Phi30/11/2022114
119Nguyễn Thị PhươngGKV1-01600Ngữ văn 8 : T.1Nguyễn Khắc Phi30/11/2022114
120Nguyễn Thị PhươngGKV2-00721Ngữ văn 7 : T.2Nguyễn Khắc Phi30/11/2022114
121Nguyễn Thị PhươngGKV1-00699Ngữ văn 7 : T.1Nguyễn Khắc Phi30/11/2022114
122Nguyễn Thị PhươngSNV-00279Ngữ văn 9 : T.2 : Sách giáo viênNguyễn Khắc Phi30/11/2022114
123Nguyễn Thị PhươngSNV-00277Ngữ văn 9 : T.1 : Sách giáo viênNguyễn Khắc Phi30/11/2022114
124Nguyễn Thị PhươngGKCD-01937Giáo dục công dân 6Trần Văn Thắng30/11/2022114
125Nguyễn Thị PhươngGKCD-01948Bài tập Giáo dục công dân 6Trần Văn Thắng30/11/2022114
126Nguyễn Thị PhươngSNV-01212Giáo dục công dân 6 Sách giáo viênTrần Văn Thắng30/11/2022114
127Nguyễn Thị PhươngGKV2-00715Ngữ văn 7 : T.2Nguyễn Khắc Phi30/11/2022114
128Nguyễn Văn GiảngTKLS-00142Tư Mã Thiên sử kýPhan Ngọc30/11/2022114
129Nguyễn Văn GiảngTKNV-00446AQ chính truyệnLỗ Tấn30/11/2022114
130Nguyễn Văn GiảngTKNV-00446AQ chính truyệnLỗ Tấn30/11/2022114
131Nguyễn Văn GiảngTKTO-00853Bài toán qua các kì thi học sinh giỏi và luyện thi vào lớp 10 chuyên hình học 9Nguyễn Quốc Tuấn30/11/2022114
132Nguyễn Văn GiảngTKNV-00223Nguyễn Du về tác gia và tác phẩmTrịnh Bá Đĩnh30/11/2022114
133Nguyễn Văn GiảngSNV-01192Tin học 6 Sách giáo viênNguyễn Chí Công07/12/2022107
134Nguyễn Văn GiảngGKTH-01860 Tin học 6Nguyễn Chí Công07/12/2022107
135Nguyễn Văn GiảngGKTH-01860 Tin học 6Nguyễn Chí Công07/12/2022107
136Nguyễn Văn GiảngGKT1-01789Toán 6: T.1Đỗ Đức Thái07/12/2022107
137Nguyễn Văn GiảngGKT2-01812Toán 6: T.2Đỗ Đức Thái07/12/2022107
138Nguyễn Văn GiảngGKT1-01798Bài tập Toán 6: T.1Đỗ Đức Thái07/12/2022107
139Nguyễn Văn GiảngGKT1-01798Bài tập Toán 6: T.1Đỗ Đức Thái07/12/2022107
140Nguyễn Văn GiảngGKT2-01821Bài tập Toán 6: T.2Đỗ Đức Thái07/12/2022107
141Nguyễn Văn GiảngSNV-01178Toán 6 Sách giáo viênĐỗ Đức Thái07/12/2022107
142Nhữ Văn HọcKHTN-02064Khoa học tự nhiên 7Vũ Văn Hùng30/11/2022114
143Nhữ Văn HọcKHTN-02064Khoa học tự nhiên 7Vũ Văn Hùng30/11/2022114
144Nhữ Văn HọcKHTN-02077Bài tập Khoa học tự nhiên 7Vũ Văn Hùng30/11/2022114
145Nhữ Văn HọcSNV-01241Khoa học tự nhiên 6 Sách giáo viênVũ Văn Hùng06/12/2022108
146Nhữ Văn HọcKHTN-02014Bài tập Khoa học tự nhiên 6Vũ Văn Hùng06/12/2022108
147Nhữ Văn HọcKHTN-02014Bài tập Khoa học tự nhiên 6Vũ Văn Hùng06/12/2022108
148Nhữ Văn HọcKHTN-02010Khoa học tự nhiên 6Vũ Văn Hùng06/12/2022108
149Nhữ Văn HọcKHTN-02010Khoa học tự nhiên 6Vũ Văn Hùng06/12/2022108
150Phạm Thị HuyềnTKVL-00332Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật LýChu Văn Biên29/11/2022115
151Phạm Thị HuyềnGKTN-01985Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6.Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng07/12/2022107
152Phạm Thị HuyềnKHTN-02021Bài tập Khoa học tự nhiên 6Vũ Văn Hùng07/12/2022107
153Phạm Thị HuyềnKHTN-02021Bài tập Khoa học tự nhiên 6Vũ Văn Hùng07/12/2022107
154Phạm Thị HuyềnSNV-01239Khoa học tự nhiên 6 Sách giáo viênVũ Văn Hùng07/12/2022107
155Phạm Thị TâmSTKY-00019Xoa bóp chân chữa bách bệnh theo y học cổ truyền Trung hoaViệt Phương09/12/2022105
156Phạm Thị TâmSTKY-00018Tìm hiểu chứng bệnh tự kỷ và liệu pháp điều trịBùi Thu Lan09/12/2022105
157Phạm Thị TâmSTKY-00001Bách khoa kế hoạch giữ gìn sức khỏe suốt cuộc đời của người phụ nữĐỗ Kính Tùng09/12/2022105
158Phạm Thị TâmSTKY-00017Thuốc vườn nhàPhùng Nguyên09/12/2022105
159Phạm Thị TâmSTKY-00017Thuốc vườn nhàPhùng Nguyên09/12/2022105
160Phạm Thị TâmSTKY-00003Bệnh loãng xương và cách điều trịLê Anh Sơn09/12/2022105
161Phạm Thị TâmSTKY-00004Bệnh huyết áp thấp và thực đơn phòng chữa trịHải Minh09/12/2022105
162Phạm Thị TâmSTKY-00005Bệnh phụ nữ và cách điều trịHoàng Thúy09/12/2022105
163Phạm Thị TâmSTKY-00006Bệnh tiểu đường và cách điều trịHoàng Thúy09/12/2022105
164Phạm Thị TâmSTKY-00007Bệnh trẻ em và cách điều trịHoàng Thúy09/12/2022105
165Phạm Thị TâmSTKY-00007Bệnh trẻ em và cách điều trịHoàng Thúy09/12/2022105
166Phạm Thị TâmSTKY-00008Bệnh ung thư và cách điều trịLê Anh Sơn09/12/2022105
167Phạm Thị TâmSTKY-00008Bệnh ung thư và cách điều trịLê Anh Sơn09/12/2022105
168Phạm Thị TâmSTKY-00009Cẩm nang bài thuốc hay cho bệnh thông thườngTrương Anh09/12/2022105
169Phạm Thị TâmSTKY-00010Cẩm nang phòng và điều trị các bệnh truyền nhiễmNguyễn Văn Ba09/12/2022105
170Phạm Thị TâmSTKY-00011Chữa bệnh bằng y học cổ truyềnNgọc Phương09/12/2022105
171Phạm Thị TâmSTKY-00012Mười loại thực phẩm giúp trẻ thông minh và khỏe mạnhNguyễn Hữu Thăng09/12/2022105
172Phạm Thị TâmSTKY-00012Mười loại thực phẩm giúp trẻ thông minh và khỏe mạnhNguyễn Hữu Thăng09/12/2022105
173Phạm Thị TâmSTKY-00012Mười loại thực phẩm giúp trẻ thông minh và khỏe mạnhNguyễn Hữu Thăng09/12/2022105
174Phạm Thị TâmSTKY-00013Những bài thuốc dân gian chữa bệnhVũ Thiếu Dân09/12/2022105
175Phạm Thị TâmSTKY-00014Những điều cần biết trong chẩn đoán đánh giá về hội chứng tự kỉTrung tâm nghiên cứu giáo dục và chăm sóc trẻ em09/12/2022105
176Phạm Thị TâmSTKY-00015Những sai lầm trong giữ gìn sức khỏeNguyễn Thanh Hà09/12/2022105
177Phạm Thị TâmSTKY-00016Phòng trị cận thị cho thanh thiếu niênTừ Quảng Đệ09/12/2022105
178Phạm Thị ThưSNV-01207Lịch sử và Địa lý 6 Sách giáo viênĐỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh07/12/2022107
179Phạm Thị ThưGKLS-01915Lịch sử và Địa lý 6Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh07/12/2022107
180Phạm Thị ThưGKLS-01915Lịch sử và Địa lý 6Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh07/12/2022107
181Phạm Thị ThưGKTN-02001Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6.Trần Thị Thu07/12/2022107
182Phạm Thị ThưGKTN-02001Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6.Trần Thị Thu07/12/2022107
183Phạm Thị ThưGKTN-02001Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6.Trần Thị Thu07/12/2022107
184Phạm Thị ThưSNV-01233Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Sách giáo viênLưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng07/12/2022107
185Phạm Thị ThưSNV-01233Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Sách giáo viênLưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng07/12/2022107
186Phạm Thị ThưGKTN-01992Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6.Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng07/12/2022107
187Phạm Thị ThưGKTN-01992Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6.Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng07/12/2022107
188Phạm Thị ThưSNV-01276Lịch sử và Địa lý 7 Sách giáo viênĐỗ Thanh Bình, Lê Thống28/11/2022116
189Phạm Thị ThưSNV-01276Lịch sử và Địa lý 7 Sách giáo viênĐỗ Thanh Bình, Lê Thống28/11/2022116
190Phạm Thị ThưSNV-01278Giáo dục công dân 7 Sách giáo viênNguyễn28/11/2022116
191Phạm Thị ThưGKLS-02217Bài tập Lịch sử và Địa lý 7Đỗ Thanh Bình, Lê Thống28/11/2022116
192Phạm Thị ThưGKLS-02217Bài tập Lịch sử và Địa lý 7Đỗ Thanh Bình, Lê Thống28/11/2022116
193Phạm Thị ThưGKLS-02211Lịch sử và Địa lý 7Đỗ Thanh Bình, Lê Thống, Nguyễn Viết Thịnh28/11/2022116
194Phạm Thị ThưGKCD-02227Giáo dục công dân 7Nguyễn Thị Mỹ Lộc28/11/2022116
195Phạm Thị Thùy TiênGKV1-02145 Ngữ văn 7: T.1Nguyễn Minh Thuyết24/11/2022120
196Phạm Thị Thùy TiênGKV2-02165Ngữ văn 7: T.2Nguyễn Minh Thuyết24/11/2022120
197Phạm Thị Thùy TiênGKV1-02155Bài tập Ngữ văn 7: T.1Nguyễn Minh Thuyết24/11/2022120
198Phạm Thị Thùy TiênGKV2-02175Bài tập Ngữ văn 7: T.2Nguyễn Minh Thuyết24/11/2022120
199Phạm Thị Thùy TiênSNV-01266Ngữ văn 7: T1 Sách giáo viênNguyễn Minh Thuyết24/11/2022120
200Phạm Thị Thùy TiênSNV-01270Ngữ văn 7: T2 Sách giáo viênNguyễn Minh Thuyết24/11/2022120
201Phan Thị Bích ThuỷGKCD-02226Giáo dục công dân 7Nguyễn Thị Mỹ Lộc29/11/2022115
202Phan Thị Thu PhươngGKV1-02144 Ngữ văn 7: T.1Nguyễn Minh Thuyết28/11/2022116
203Phan Thị Thu PhươngGKV2-02166Ngữ văn 7: T.2Nguyễn Minh Thuyết28/11/2022116
204Phan Thị Thu PhươngGKV2-02166Ngữ văn 7: T.2Nguyễn Minh Thuyết28/11/2022116
205Phan Thị Thu PhươngGKV1-02163Bài tập Ngữ văn 7: T.1Nguyễn Minh Thuyết28/11/2022116
206Phan Thị Thu PhươngGKV1-02163Bài tập Ngữ văn 7: T.1Nguyễn Minh Thuyết28/11/2022116
207Phan Thị Thu PhươngGKV1-02163Bài tập Ngữ văn 7: T.1Nguyễn Minh Thuyết28/11/2022116
208Phan Thị Thu PhươngGKV2-02182Bài tập Ngữ văn 7: T.2Nguyễn Minh Thuyết28/11/2022116
209Phan Thị Thu PhươngSNV-01265Ngữ văn 7: T1 Sách giáo viênNguyễn Minh Thuyết28/11/2022116
210Phan Thị Thu PhươngSNV-01279Giáo dục công dân 7 Sách giáo viênNguyễn28/11/2022116
211Phan Thị Thu PhươngSNV-01275Lịch sử và Địa lý 7 Sách giáo viênĐỗ Thanh Bình, Lê Thống28/11/2022116
212Phan Thị Thu PhươngSNV-01275Lịch sử và Địa lý 7 Sách giáo viênĐỗ Thanh Bình, Lê Thống28/11/2022116
213Phan Thị Thu PhươngGKCD-02241Bài tập Giáo dục công dân 7Nguyễn Mỹ Lộc28/11/2022116
214Phan Thị Thu PhươngGKCD-02224Giáo dục công dân 7Nguyễn Thị Mỹ Lộc28/11/2022116
215Phan Thị Thu PhươngGKCD-02224Giáo dục công dân 7Nguyễn Thị Mỹ Lộc28/11/2022116
216Phan Thị Thu PhươngGKLS-02220Bài tập Lịch sử và Địa lý 7Đỗ Thanh Bình, Lê Thống28/11/2022116
217Phan Thị Thu PhươngGKLS-02220Bài tập Lịch sử và Địa lý 7Đỗ Thanh Bình, Lê Thống28/11/2022116
218Phan Thị Thu PhươngGKLS-02210Lịch sử và Địa lý 7Đỗ Thanh Bình, Lê Thống, Nguyễn Viết Thịnh28/11/2022116
219Phan Thị Thu PhươngGKLS-02210Lịch sử và Địa lý 7Đỗ Thanh Bình, Lê Thống, Nguyễn Viết Thịnh28/11/2022116
220Phan Thị Thu PhươngGKLS-02210Lịch sử và Địa lý 7Đỗ Thanh Bình, Lê Thống, Nguyễn Viết Thịnh28/11/2022116
221Vũ Bá QuyềnSNV-01227Tiếng Anh 6 sách giáo viênTrần Thị Lan Anh07/12/2022107
222Vũ Bá QuyềnSNV-01227Tiếng Anh 6 sách giáo viênTrần Thị Lan Anh07/12/2022107
223Vũ Bá QuyềnSGKC-00151Tiếng Anh 6 sách học sinhTrần Thị Lan Anh07/12/2022107
224Vũ Bá QuyềnSGKC-00161Tiếng Anh 6 sách bài tậpTrần Thị Lan Anh07/12/2022107
225Vũ Bá QuyềnSGKC-00161Tiếng Anh 6 sách bài tậpTrần Thị Lan Anh07/12/2022107
226Vũ Thị HạnhTKNN-00004A Practical English grammarThomson A.J.08/12/2022106
227Vũ Thị HạnhTKNN-00004A Practical English grammarThomson A.J.08/12/2022106
228Vũ Thị HạnhTKNN-00296Bài tập luyện viết tiếng anhNguyễn Phương Mai08/12/2022106
229Vũ Thị HạnhTKNN-00296Bài tập luyện viết tiếng anhNguyễn Phương Mai08/12/2022106
230Vũ Thị HạnhTKLS-00024Việt Nam sử lược : Q.1Trần Trọng Kim08/12/2022106
231Vũ Thị HạnhTKLS-00024Việt Nam sử lược : Q.1Trần Trọng Kim08/12/2022106
232Vũ Thị HạnhTKLS-00024Việt Nam sử lược : Q.1Trần Trọng Kim08/12/2022106
233Vũ Thị HạnhTKDL-00286Địa lí Biển Đông với Hoàng sa - Trường SaVũ Hữu San08/12/2022106
234Vũ Thị HạnhTKDL-00286Địa lí Biển Đông với Hoàng sa - Trường SaVũ Hữu San08/12/2022106
235Vũ Thị HạnhTKDL-00286Địa lí Biển Đông với Hoàng sa - Trường SaVũ Hữu San08/12/2022106
236Vũ Thị HạnhSTKC-00060Kho tàng tri thức nhân loại : Kĩ thuậtVũ Đình Hiển08/12/2022106
237Vũ Thị Thu HườngSNV-01179Toán 6 Sách giáo viênĐỗ Đức Thái07/12/2022107
238Vũ Thị Thu HườngGKT1-01787Toán 6: T.1Đỗ Đức Thái07/12/2022107
239Vũ Thị Thu HườngGKT2-01811Toán 6: T.2Đỗ Đức Thái07/12/2022107
240Vũ Thị Thu HườngGKT2-01816Bài tập Toán 6: T.2Đỗ Đức Thái07/12/2022107
241Vũ Thị Thu HườngGKT2-01816Bài tập Toán 6: T.2Đỗ Đức Thái07/12/2022107
242Vũ Thị Thu HườngGKT1-01796Bài tập Toán 6: T.1Đỗ Đức Thái07/12/2022107
243Vũ Thị Thu HườngSNV-01244Toán 7 Sách giáo viênĐỗ Đức Thái28/11/2022116
244Vũ Thị Thu HườngGKT1-02035Bài tập Toán 7: T.1Đỗ Đức Thái28/11/2022116
245Vũ Thị Thu HườngGKT2-02057Bài tập Toán 7: T.2Đỗ Đức Thái28/11/2022116
246Vũ Thị Thu HườngGKT1-02024Toán 7: T.1Đỗ Đức Thái28/11/2022116
247Vũ Thị Thu HườngGKT1-02024Toán 7: T.1Đỗ Đức Thái28/11/2022116
248Vũ Thị Thu HườngGKT2-02053Toán 7: T.2Đỗ Đức Thái28/11/2022116
249Vũ Thị Thu HườngGKT2-02053Toán 7: T.2Đỗ Đức Thái28/11/2022116
250Vũ Thị TrangTKDL-00225Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi 9 và tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Địa líLê Thị Hà29/11/2022115
251Vũ Thị TrangTKDL-00225Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi 9 và tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Địa líLê Thị Hà29/11/2022115
252Vũ Thị TrangTKDL-00225Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi 9 và tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Địa líLê Thị Hà29/11/2022115
253Vũ Thị TrangSNV-01211Lịch sử và Địa lý 6 Sách giáo viênĐỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh07/12/2022107
254Vũ Thị TrangGKLS-01923Lịch sử và Địa lý 6Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh07/12/2022107
255Vũ Thị TrangGKLS-01923Lịch sử và Địa lý 6Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh07/12/2022107
256Vũ Thị TrangGKLS-01933Bài tập Lịch sử và Địa lý 6Đỗ Thanh Bình, Đỗ Thị Minh Đức07/12/2022107