PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tin học THCS quyển 4 2 36700
2 Tin học THCS quyển 1 4 26000
3 Tin học THCS quyển 2 4 57200
4 Sách tham khảo công dân 5 80500
5 Bản tin dạy và học trong nhà trường 13 520
6 Tham khảo y học 19 634500
7 Tủ sách phụ huynh 21 1446500
8 Tài hoa trẻ 21 128500
9 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 28 952
10 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 35 1120
11 Tạp chí quản lý giáo dục 36 360000
12 Sách giáo dục thư viện và trường học 37 188500
13 Sách giáo khoa 49 1739000
14 Văn nghệ Hải Dương 54 464000
15 Sách thiếu nhi 64 1532500
16 Sách pháp luật 74 5612696
17 Hóa học 81 711200
18 Sách Hồ Chí Minh 84 2681739
19 Giáo dục công dân 97 288800
20 Lịch sử 98 707800
21 Mỹ thuật và âm nhạc 99 953400
22 Sinh học 100 1252800
23 Địa lí 100 917600
24 Công nghệ 133 1056600
25 Tiếng Anh 140 1191200
26 Ngữ văn tập 2 150 1016200
27 Sách tham khảo 153 9125870
28 Dạy và học ngày nay 162 2849600
29 Ngữ văn tập 1 163 1128700
30 Toán học tuổi trẻ 164 1537000
31 Vật lí 166 836000
32 Toán tập 2 166 948500
33 Toán tập 1 169 1167600
34 Vật lí tuổi trẻ 170 1636600
35 Tạp chí khoa học giáo dục 171 3723000
36 Tạp chí thiết bị giáo dục 175 2731400
37 Sách đạo đức 176 2593540
38 Sách tham khảo lịch sử 229 7703400
39 Văn học và tuổi trẻ 245 1846500
40 Sách tham khảo hoá 292 8343800
41 Thế giới mới 293 3339500
42 Sách tham khảo địa 317 9262300
43 Tạp chí giáo dục 326 5239712
44 Sách tham khảo lí 337 7892600
45 Sách tham khảo tiếng Anh 365 9181840
46 Báo thiếu niên hàng tuần 392 1490500
47 Sách tham khảo sinh 397 8678272
48 Sách tham khảo văn 802 22382171
49 Sách tham khảo toán 855 22758284
50 Sách nghiệp vụ 1176 21421050
51 Toán tuổi thơ 1248 7164500
 
TỔNG
10657
188068766