PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tin học THCS quyển 4 2 36700
2 Tin học THCS quyển 1 4 26000
3 Tin học THCS quyển 2 4 57200
4 Sách tham khảo công dân 5 80500
5 Bản tin dạy và học trong nhà trường 13 520
6 Tham khảo y học 19 634500
7 Tủ sách phụ huynh 21 1446500
8 Tài hoa trẻ 21 128500
9 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 28 952
10 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 35 1120
11 Tạp chí quản lý giáo dục 36 360000
12 Sách giáo dục thư viện và trường học 37 188500
13 Sách giáo khoa 49 1739000
14 Văn nghệ Hải Dương 54 464000
15 Sách thiếu nhi 64 1532500
16 Hóa học 67 534100
17 Sách pháp luật 74 5612696
18 Giáo dục công dân 80 220800
19 Lịch sử 81 533800
20 Mỹ thuật và âm nhạc 82 713400
21 Sinh học 83 966800
22 Địa lí 83 711600
23 Sách Hồ Chí Minh 84 2681739
24 Công nghệ 116 812600
25 Vật lí 132 580100
26 Toán tập 2 132 628200
27 Ngữ văn tập 2 133 841200
28 Toán tập 1 135 754600
29 Tiếng Anh 140 1191200
30 Ngữ văn tập 1 146 948700
31 Toán học tuổi trẻ 152 1357000
32 Sách tham khảo 153 9125870
33 Dạy và học ngày nay 157 2709600
34 Vật lí tuổi trẻ 159 1416600
35 Tạp chí khoa học giáo dục 166 3423000
36 Tạp chí thiết bị giáo dục 169 2557400
37 Sách đạo đức 176 2593540
38 Sách tham khảo lịch sử 229 7703400
39 Văn học và tuổi trẻ 245 1846500
40 Sách tham khảo hoá 292 8343800
41 Thế giới mới 293 3339500
42 Tạp chí giáo dục 316 4964712
43 Sách tham khảo địa 317 9262300
44 Sách tham khảo lí 337 7892600
45 Sách tham khảo tiếng Anh 365 9181840
46 Báo thiếu niên hàng tuần 392 1490500
47 Sách tham khảo sinh 397 8678272
48 Sách tham khảo văn 802 22382171
49 Sách tham khảo toán 855 22758284
50 Sách nghiệp vụ 1176 21421050
51 Toán tuổi thơ 1209 6624500
 
TỔNG
10317
183500466