PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch tuần sinh hoạt tập thể năm học 2011 - 2012 18/08/2011 [HyperLink19]
2 Kế hoạch hoạt động từ 15/08/2011 đến 20/08/2011 14/08/2011 [HyperLink19]
3 Kế hoạch khai giảng năm học 2011 - 2012 18/08/2011 [HyperLink19]
4 Kế hoạch và nội dung hội nghị phụ huynh đầu năm học 2011 - 2012 30/08/2011 [HyperLink19]
5 Nghị quyết hội đồng tháng 9 năm 2011 03/09/2011 [HyperLink19]
6 Kế hoạch Tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2011 - 2012 của Sở giáo dục và Đào tạo 07/09/2011 [HyperLink19]
7 Nghị quyết cuộc họp chi bộ tháng 9 năm 2011 09/09/2011 [HyperLink19]
8 Dự thảo quy chế làm việc của trường THCS Vũ Hữu năm học 2011 - 2012 15/09/2011 [HyperLink19]
9 Trích "Dự thảo chỉ tiêu kế hoạch năm học 2011 - 2012" 22/09/2011 [HyperLink19]
10 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 của Phòng giáo dục Bình Giang 22/09/2011 [HyperLink19]
11 Kế hoạch Tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2011 - 2012 của trường THCS Vũ Hữu 26/09/2011 [HyperLink19]
12 Phân công duyệt các loại kế hoạch năm học 2011 - 2012 11/10/2011 [HyperLink19]
13 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 và quy chế làm việc của trường THCS Vũ Hữu 28/09/2011 [HyperLink19]
14 Lịch dự giờ tuần 10 và tuần 11 năm 2011. 29/10/2011 [HyperLink19]
15 Số 1231 /SGDĐT-VP về việc tổ chức Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2011 01/11/2011 [HyperLink19]
16 Kế hoạch tổ chức Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2011 11/11/2011 [HyperLink19]
17 Kế hoạch triển khai cuộc thi tìm hiểu "LLVT TỈNH HẢI DƯƠNG 65 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG" 06/12/2011 [HyperLink19]
18 Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn Tiếng Anh tháng 12 năm học 2011-2012 06/12/2011 [HyperLink19]
19 Kế hoạch tổ chức ngày 22.12 và các giải thi đấu môn giáo dục thể chất nam học 2011-2012 17/12/2011 [HyperLink19]
20 Kế hoạch chuyển trường về địa điểm mới 06/01/2012 [HyperLink19]
12345678