PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
174 Công văn về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi KHKT cấp huyện dành cho học sinh THCS năm học 2020-2021 12/09/2020 [HyperLink19]
173 Công văn về việc đánh giá, phân loại cán bộ, quản lý và báo cáo kết quả đánh giá, phân loại viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2019 - 2020 12/09/2020 [HyperLink19]
172 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 12/09/2020 [HyperLink19]
171 Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngành giáo dục và đào tạo huyện năm học 2019 - 2020 12/09/2020 [HyperLink19]
170 Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành giáo dục 12/09/2020 [HyperLink19]
169 Công văn về việc phòng, chống dịch Covid - 19 trong trạng thái "bình thường mới" 12/09/2020 [HyperLink19]
168 Công văn về việc thực hiện chương trình giáo dục sau khai giảng năm học 2020 - 2021 12/09/2020 [HyperLink19]
167 Hướng dẫn liên ngành về việc phòng, chống dịch COVID 19 đầu năm học 2020 - 2021 12/09/2020 [HyperLink19]
166 Công văn về việc hướng dẫn về các khoản thu, quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2020 - 2021 12/09/2020 [HyperLink19]
165 Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện và bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh năm học 2020 - 2021 12/09/2020 [HyperLink19]
164 Thông tư quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách 12/09/2020 [HyperLink19]
163 Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học năm học 2020-2021 12/09/2020 [HyperLink19]
162 Công văn về việc tổ chức các hoạt động đầu năm học 2020 - 2021 27/08/2020 [HyperLink19]
161 Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-18 năm học 2020 - 2021 27/08/2020 [HyperLink19]
160 Công văn về việc góp ý Dự thảo Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 27/08/2020 [HyperLink19]
159 Công văn về việc xây dựng kế hoạch dạy học năm học 2020 - 2021 27/08/2020 [HyperLink19]
158 Công văn về việc xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 27/08/2020 [HyperLink19]
158 Công văn về việc xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 27/08/2020 [HyperLink19]
157 Công văn về việc đánh giá báo cáo mức độ ảnh hưởng, tổng hợp hỗ trợ kinh phí do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với đơn vị sự nghiệp công lập 27/08/2020 [HyperLink19]
156 Công văn về việc báo cáo danh sách giáo viên đủ điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020 27/08/2020 [HyperLink19]
12345678910...