PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
238 Công văn về việc kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2020 - 2021 30/11/2020 [HyperLink19]
237 Công văn về việc tổ chức giải điền kinh học sinh THCS năm học 2020 - 2021 30/11/2020 [HyperLink19]
236 Công văn về việc kiểm kê thiết bị thí nghiệm, thu gom tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng, mua bổ sung hóa chất mới 30/11/2020 [HyperLink19]
235 Giấy mời tham dự họp bàn về công tác chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và thi GVG tỉnh 30/11/2020 [HyperLink19]
235 Giấy mời tham dự họp bàn về công tác chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và thi GVG tỉnh 30/11/2020 [HyperLink19]
234 Công văn về việc tham gia xây dựng quỹ đề thi tuyển sinh vào 10 - THPT 30/11/2020 [HyperLink19]
234 Công văn về việc tham gia xây dựng quỹ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 - THPT 30/11/2020 [HyperLink19]
232 Công văn về việc tổ chức các cuộc thi năm 2020 30/11/2020 [HyperLink19]
231 Công văn về việc giúp đỡ tiêu thụ tăm tre nhân đạo Hội người mù 30/11/2020 [HyperLink19]
233 Công văn về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2020 30/11/2020 [HyperLink19]
230 Chương trình kiểm tra, giám sát của ban chấp hành đảng bộ huyện khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 30/11/2020 [HyperLink19]
229 Kết luận hội nghị lần thứ 2 BCH đảng bộ huyện khóa XXVIII và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020 30/11/2020 [HyperLink19]
228 Kế hoạch tổ chức Hội thi GVG cấp tỉnh đối với bậc trung học và giáo dục thường xuyên 30/11/2020 [HyperLink19]
227 Công văn về việc tổ chức thi KHKT cấp Tỉnh dành cho học sinh trong học năm học 2020 - 2021 18/11/2020 [HyperLink19]
226 Công văn về việc xây dựng quỹ đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT 18/11/2020 [HyperLink19]
225 Công văn về việc rà soát giáo viên đã được tuyển dụng trong kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020 có thời gian giảng dạy tại các trường tư thục, được đóng bảo hiểm xã hội 18/11/2020 [HyperLink19]
224 Công văn về việc thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức đợt 2 năm 2020 18/11/2020 [HyperLink19]
223 Kế hoạch tổ chức các cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc THCS từ năm học 2020 - 2021 18/11/2020 [HyperLink19]
222 Công văn về việc bồi dưỡng modun 3 cho giáo viên PTCC cấp THCS, THPT năm 2020 18/11/2020 [HyperLink19]
220 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2020 - 2021 18/11/2020 [HyperLink19]
12345678910...