PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
149 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn kinh phí, phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ 19/09/2018 [HyperLink19]
148 Công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018 - 2019 19/09/2018 [HyperLink19]
147 Công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2018 - 2019 19/09/2018 [HyperLink19]
146 Công văn về việc quản lý và sử dụng các khoản thu khác trong trường học 19/09/2018 [HyperLink19]
145 Công văn về việc hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn theo: nghiên cứu bài học, theo chuyên đề; dạy học theo chủ đề và sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng trường học kết nối 19/09/2018 [HyperLink19]
144 Giấy mời dự hội nghị triển khai kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018 - 2019 19/09/2018 [HyperLink19]
143 Công văn về việc hướng dẫn công tác thi đua năm học 2018 - 2019 11/09/2018 [HyperLink19]
142 Công văn về việc thanh tra đầu năm học 2018 - 2019 11/09/2018 [HyperLink19]
141 Công văn hướng dẫn về các khoản thu góp năm học 2018 - 2019 11/09/2018 [HyperLink19]
140 Công văn về việc thực hiện mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán năm 2018 11/09/2018 [HyperLink19]
139 Công văn về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp huyện dành cho học sinh trung học năm học 2018 - 2019 11/09/2018 [HyperLink19]
138 Giấy mời dự hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 11/09/2018 [HyperLink19]
137 Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 11/09/2018 [HyperLink19]
136 Công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự an toàn giao thông 11/09/2018 [HyperLink19]
135 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 11/09/2018 [HyperLink19]
134 Thông tư quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên 11/09/2018 [HyperLink19]
133 Công văn về việc hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 11/09/2018 [HyperLink19]
132 Công văn về việc thông báo chương trình bình chọn mô hình tiêu biểu về bảo vệ thiên nhiên, môi trường trong học đường 11/09/2018 [HyperLink19]
131 Quy định về quy trình thẩm tra, xác minh và thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ 04/09/2018 [HyperLink19]
130 Quy định tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý 04/09/2018 [HyperLink19]
12345678910...