PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
100 Công văn về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2019 - 2021 17/07/2018 [HyperLink19]
99 Công văn về việc quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ khi chia tách, sát nhập, giải thể cơ quan, tổ chức 17/07/2018 [HyperLink19]
98 Công văn về việc phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ 17/07/2018 [HyperLink19]
97 Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh do trung tâm GDTX tỉnh phối hợp tổ chức năm 2018 17/07/2018 [HyperLink19]
96 Về việc báo cáo,xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 17/07/2018 [HyperLink19]
95 Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 các trường THCS năm học 2018 - 2019 17/07/2018 [HyperLink19]
94 Công văn về việc điều động giáo viên coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 17/07/2018 [HyperLink19]
93 Công văn về việc tổ chức các hoạt động thực hiện "Tháng hành động vì môi trường thế giới hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/06/2018 17/07/2018 [HyperLink19]
92 Công văn về việc tổ chức tuyên truyền ngày gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018 17/07/2018 [HyperLink19]
91 Công văn về việc hướng dẫn xây dựng phương án sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập 17/07/2018 [HyperLink19]
90 Công văn về việc hướng dẫn xây dựng phương án sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập 27/05/2018 [HyperLink19]
89 Công văn về việc tập huấn xây dựng, triển khai hệ thống cổng thông tin điện tử ngành giáo dục tỉnh Hải Dương 27/05/2018 [HyperLink19]
88 Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh THPT năm học 2018 - 2019 27/05/2018 [HyperLink19]
87 Công văn về việc cung cấp dữ liệu minh chứng phục vụ kiểm tra, đánh giá tổng kết và xây dựng báo cáo nội dung công tác tư tưởng chính trị năm học 2017 - 2018 27/05/2018 [HyperLink19]
86 Công văn về việc phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong học sinh 27/05/2018 [HyperLink19]
85 Quyết định về việc công nhận cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo có SKKN xếp giải cấp huyện 27/05/2018 [HyperLink19]
84 Công văn về việc chỉ đạo bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương 27/05/2018 [HyperLink19]
83 Báo cáo kết quả dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài năm học 2017-2018 08/05/2018 [HyperLink19]
80 Công văn về việc phòng ngừa, ngăn chặn tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong học sinh 08/05/2018 [HyperLink19]
79 Công văn về việc báo cáo số liệu biên chế 08/05/2018 [HyperLink19]
12345678910...