PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
97 Kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 08/08/2019 [HyperLink19]
96 Công văn tập huấn giáo viên tiếng Anh cấp THCS hè 2019 08/08/2019 [HyperLink19]
95 Kế hoạch thực hiện đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh Hải Dương 08/08/2019 [HyperLink19]
94 Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ 08/08/2019 [HyperLink19]
93 Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo viên cốt cán cấp THCS năm học 2019 - 2020 08/08/2019 [HyperLink19]
92 Chương trình công tác chuyên môn cấp THCS - tháng 8 năm 2019 08/08/2019 [HyperLink19]
91 Kế hoạch về thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương 08/08/2019 [HyperLink19]
90 Công văn về việc thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và mua bổ sung hóa chất mới tại các trường THCS 08/08/2019 [HyperLink19]
89 Công văn về việc bồi dưỡng giải toán trên máy tính cầm tay cầm tay cho giáo viên trung học 08/08/2019 [HyperLink19]
88 Công văn về việc thẩm định quy mô nhóm lớp, số học sinh năm học 2019 -2020 08/08/2019 [HyperLink19]
87 Công văn hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị triển khai chương trình Tiếng Anh 10 năm theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm học 2019 - 2020 08/08/2019 [HyperLink19]
86 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 08/08/2019 [HyperLink19]
85 Công văn về việc báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập 09/07/2019 [HyperLink19]
84 Công văn về việc ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông 09/07/2019 [HyperLink19]
83 Công văn về việc v đăng ký tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 09/07/2019 [HyperLink19]
82 Công văn về việc báo cáo hợp đồng lao động giáo viên trong chỉ tiêu biên chế 09/07/2019 [HyperLink19]
81 Công văn về việc nộp hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp, tin học, ngoại ngữ đối với giáo viên năm 2019 09/07/2019 [HyperLink19]
80 Công văn về việc tham gia lớp tập huấn cho các đơn vị sử dụng NSNN khối huyện năm 2019 09/07/2019 [HyperLink19]
79 Công văn về việc thẩm định quyết toán năm 2018 09/07/2019 [HyperLink19]
78 Công văn về việc cử giáo viên tiếng Anh tham gia bồi dưỡng năm 2019 09/07/2019 [HyperLink19]
12345678910...