PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
253 Giấy mời dự hội nghị tổng kết dự án mắt sáng học hay và giới thiệu tài liệu chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa do quỹ Fred Hollows tài trợ 24/12/2020 [HyperLink19]
252 Hướng dẫn công nhận hết tập sự đối với giáo viên được tuyển dụng năm 2020 24/12/2020 [HyperLink19]
251 Công văn về việc tiếp tục đôn đốc, rà soát sai phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức 24/12/2020 [HyperLink19]
250 Kế hoạch triển khai thực hiện công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người và phòng chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 24/12/2020 [HyperLink19]
249 Công văn về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, tết nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân năm 2021 24/12/2020 [HyperLink19]
248 Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 24/12/2020 [HyperLink19]
247 Công văn về việc triệu tập tập huấn GV đại trà môn Toán tìm hiểu chương trình GDPT tổng thể và chương trình bộ môn trong CTGDPT 2018 24/12/2020 [HyperLink19]
246 Công văn về việc triệu tập tập huấn GV đại trà môn Khoa học tự nhiên tìm hiểu chương trình GDPT tổng thể và chương trình bộ môn trong CTGDPT 2018 24/12/2020 [HyperLink19]
245 Công văn về việc triệu tập tập huấn GV đại trà cấp THCS tìm hiểu CT GDPT tổng thể và CT môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí trong CTGDPT 2018 24/12/2020 [HyperLink19]
244 Công văn về việc tập huấn hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên đại trà bồi dưỡng các nội dung thuộc CT GDPT 2018 qua hệ thống LMS 24/12/2020 [HyperLink19]
243 Công văn về việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục 14/12/2020 [HyperLink19]
242 Công văn về việc triệu tập giáo viên, nhân viên tham gia hội đồng trọng tài và tổ phục vụ giải điền kinh học sinh THCS năm học 2020 - 2021 14/12/2020 [HyperLink19]
241 Chương trình công tác chuyên môn tháng 12 năm 2020 14/12/2020 [HyperLink19]
240 Công văn về việc tăng cường công tác chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 14/12/2020 [HyperLink19]
239 Công văn về việc thực hiện nghiêm túc cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn Covid-19" 14/12/2020 [HyperLink19]
238 Công văn về việc kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2020 - 2021 30/11/2020 [HyperLink19]
237 Công văn về việc tổ chức giải điền kinh học sinh THCS năm học 2020 - 2021 30/11/2020 [HyperLink19]
236 Công văn về việc kiểm kê thiết bị thí nghiệm, thu gom tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng, mua bổ sung hóa chất mới 30/11/2020 [HyperLink19]
235 Giấy mời tham dự họp bàn về công tác chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và thi GVG tỉnh 30/11/2020 [HyperLink19]
235 Giấy mời tham dự họp bàn về công tác chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và thi GVG tỉnh 30/11/2020 [HyperLink19]
12345678910...