PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 giao an lịch sủ 7 nam 15-16 Vũ Thị Trang [HyperLink19]
2 Hướng dẫn soạn sử dụng phần mềm quản lý nhà trường Trần Minh Thái [HyperLink19]
3 Hướng dẫn soạn giáo án điện tử. Trần Minh Thái [HyperLink19]