PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/04/2020 [HyperLink19]
2 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức 01/04/2020 [HyperLink19]
3 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 02/03/2020 [HyperLink19]
4 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 02/03/2020 [HyperLink19]
5 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 02/03/2020 [HyperLink19]
6 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 02/03/2020 [HyperLink19]
7 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 02/03/2020 [HyperLink19]
8 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 02/03/2020 [HyperLink19]
9 Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2019 02/03/2020 [HyperLink19]
10 Biên bản hội đồng xét công nhận sáng kiến năm học 2019 - 2020 25/02/2020 [HyperLink19]
11 Công văn về việc đăng kí xây dựng tổ chức cơ sở đảng năm 2020 13/02/2019 [HyperLink19]
12 Bản đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa 13/02/2019 [HyperLink19]
13 Thống kê kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 12/02/2019 [HyperLink19]
14 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 07/01/2020 [HyperLink19]
15 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 07/01/2020 [HyperLink19]
16 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 07/01/2020 [HyperLink19]
17 Báo cáo chỉ tiêu, cơ cấu đề nghị tuyển dụng giáo viên năm 2020 khối trung học cơ sở 07/01/2020 [HyperLink19]
18 Báo cáo chỉ tiêu, cơ cấu đề nghị tuyển dụng giáo viên năm 2020 khối trung học cơ sở 07/01/2020 [HyperLink19]
19 Báo cáo tổng hợp chỉ tiêu tinh giảm biên chế và số viên chức nghỉ hưu khối các trường học năm 2020 và 2021 07/01/2020 [HyperLink19]
20 Bảng đăng ký tổng hợp dự thi đá cầu học sinh THCS huyện Bình Giang năm học 2019 - 2020 07/01/2020 [HyperLink19]
12345678910...