PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 07/01/2020 [HyperLink19]
2 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 07/01/2020 [HyperLink19]
3 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 07/01/2020 [HyperLink19]
4 Báo cáo chỉ tiêu, cơ cấu đề nghị tuyển dụng giáo viên năm 2020 khối trung học cơ sở 07/01/2020 [HyperLink19]
5 Báo cáo chỉ tiêu, cơ cấu đề nghị tuyển dụng giáo viên năm 2020 khối trung học cơ sở 07/01/2020 [HyperLink19]
6 Báo cáo tổng hợp chỉ tiêu tinh giảm biên chế và số viên chức nghỉ hưu khối các trường học năm 2020 và 2021 07/01/2020 [HyperLink19]
7 Bảng đăng ký tổng hợp dự thi đá cầu học sinh THCS huyện Bình Giang năm học 2019 - 2020 07/01/2020 [HyperLink19]
8 Quyết định về việc nâng bậc lương trước kỳ hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức 01/11/2019 [HyperLink19]
9 Tờ trình về việc tuyển dụng giáo viên năm học 2019 - 2020 10/10/2019 [HyperLink19]
10 Báo cáo về việc rà soát biên chế năm học 2019 - 2020 10/10/2019 [HyperLink19]
11 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 01/10/2019 [HyperLink19]
12 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/10/2019 [HyperLink19]
13 Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2019 - 2020 28/09/2019 [HyperLink19]
14 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 30/08/2019 [HyperLink19]
15 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 30/08/2019 [HyperLink19]
16 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 30/08/2019 [HyperLink19]
17 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 30/08/2019 [HyperLink19]
18 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 30/08/2019 [HyperLink19]
19 Tờ trình về việc ký hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế 27/08/2019 [HyperLink19]
20 Quyết định về việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9 năm học 2019 - 2020 01/07/2019 [HyperLink19]
12345678910...