PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quyết định về việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9 năm học 2019 - 2020 01/07/2019 [HyperLink19]
2 Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ phó Tổ văn phòng 07/08/2019 [HyperLink19]
3 Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ phó Tổ Anh - Thể - Nhạc - Họa 07/08/2019 [HyperLink19]
4 Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ phó Tổ khoa học xã hội 07/08/2019 [HyperLink19]
5 Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ phó Tổ khoa học tự nhiên 07/08/2019 [HyperLink19]
6 Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ văn phòng 07/08/2019 [HyperLink19]
7 Quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ trưởng Anh - Thể - Nhạc - Họa 07/08/2019 [HyperLink19]
8 Quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ khoa học xã hội 07/08/2019 [HyperLink19]
9 Quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ khoa học tự nhiên 07/08/2019 [HyperLink19]
10 Quyết định về việc bổ nhiệm giáo viên làm Tổng phụ trách đội năm học 2019 - 2020 07/08/2019 [HyperLink19]
11 Quyết định về việc thành lập tổ Văn phòng 07/08/2019 [HyperLink19]
12 Quyết định về việc thành lập tổ Anh - Thể - Nhạc - Họa 07/08/2019 [HyperLink19]
13 Quyết định về việc thành lập tổ Khoa học Xã hội 07/08/2019 [HyperLink19]
14 Quyết định về việc thành lập tổ Khoa học Tự nhiên 07/08/2019 [HyperLink19]
15 Quyết định về việc thành lập tổ Khoa học Tự nhiên 07/08/2019 [HyperLink19]
16 Thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng của công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện 02/08/2019 [HyperLink19]
17 Thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng của viên chức quy hoạch chức vụ lãnh đọa quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện 02/08/2019 [HyperLink19]
18 Tổng hợp số lượng, chất lượng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 20/07/2019 [HyperLink19]
19 Danh sách viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 20/07/2019 [HyperLink19]
20 Tờ trình về việc đăng ký đánh giá ngoài để công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn Quốc gia 06/07/2019 [HyperLink19]
12345678910...