PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ tổ phó tổ văn phòng 31/08/2018 [HyperLink19]
2 Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ tổ phó tổ Anh - Thể - Nhạc - Họa 31/08/2018 [HyperLink19]
3 Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ tổ phó tổ Khoa học xã hội 31/08/2018 [HyperLink19]
4 Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ tổ phó tổ Khoa học tự nhiên 31/08/2018 [HyperLink19]
5 Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ văn phòng 31/08/2018 [HyperLink19]
6 Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ Anh - Thể - Nhạc - Họa 31/08/2018 [HyperLink19]
7 Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ khoa học xã hội 31/08/2018 [HyperLink19]
8 Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên 31/08/2018 [HyperLink19]
9 Quyết định về việc thành lập tổ văn phòng 31/08/2018 [HyperLink19]
10 Quyết định về việc thành lập tổ Anh - Thể - Nhạc - Họa 31/08/2018 [HyperLink19]
11 Quyết định về việc thành lập tổ Khoa học tự nhiên 31/08/2018 [HyperLink19]
12 Quyết định về việc thành lập tổ Khoa học xã hội 31/08/2018 [HyperLink19]
13 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/09/2018 [HyperLink19]
14 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/09/2018 [HyperLink19]
15 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/09/2018 [HyperLink19]
16 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 01/09/2018 [HyperLink19]
17 Tờ trình về việc hợp đồng giáo viên năm học 2018 - 2019 17/7/2018 [HyperLink19]
18 Biên bản nhập điểm kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh dự tuyển vào lớp 6 trường THCS Vũ Hữu năm học 2018-2019 18/7/2018 [HyperLink19]
19 Biên bản chấm thi học sinh dự tuyển vào lớp 6 trường THCS Vũ Hữu 17/7/2018 [HyperLink19]
20 Biên bản kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh dự tuyển vào lớp 6 trường THCS Vũ Hữu 17/7/2018 [HyperLink19]
12345678910...