PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quyết định của hiệu trưởng trường THCS Vũ Hữu về việc khen thưởng các tập thể và các nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020 06/07/2020 [HyperLink19]
2 Tờ trình về việc đề nghị công nhận kết quả xét tốt nghiệp THCS năm 2020 29/06/2020 [HyperLink19]
3 Biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2020 27/06/2020 [HyperLink19]
4 Kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2019 - 2020 02/06/2020 [HyperLink19]
5 Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra học kỳ II năm học 2019 - 2020 02/06/2020 [HyperLink19]
6 Quyết định về việc thành lập Ban ra đề kiểm tra học kỳ II năm học 2019 - 2020 02/06/2020 [HyperLink19]
7 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/06/2020 [HyperLink19]
8 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/06/2020 [HyperLink19]
9 Kế hoạch số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP 25/05/2020 [HyperLink19]
10 Quy mô số lớp, số học sinh năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021 các trường THCS 25/05/2020 [HyperLink19]
11 Quyết định về việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8 năm học 2019 - 2020 02/05/2020 [HyperLink19]
12 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 02/05/2020 [HyperLink19]
13 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 02/05/2020 [HyperLink19]
14 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 02/05/2020 [HyperLink19]
15 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 02/05/2020 [HyperLink19]
16 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 02/05/2020 [HyperLink19]
17 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/04/2020 [HyperLink19]
18 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức 01/04/2020 [HyperLink19]
19 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 02/03/2020 [HyperLink19]
20 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 02/03/2020 [HyperLink19]
12345678910...