PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 04/01/2021 [HyperLink19]
2 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 04/01/2021 [HyperLink19]
3 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 04/01/2021 [HyperLink19]
4 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức 04/01/2021 [HyperLink19]
5 Báo cáo rà soát sai phạm trong quá trình tuyển dụng công chức, viên chức 22/12/2020 [HyperLink19]
6 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/12/2020 [HyperLink19]
7 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/12/2020 [HyperLink19]
8 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/12/2020 [HyperLink19]
9 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/12/2020 [HyperLink19]
10 Quyết định về việc cử giáo viên tham gia hội thi GVG cấp huyện năm học 2020 - 2021 04/11/2020 [HyperLink19]
11 Quyết định về việc nâng bậc lương trước kỳ hạn đối với các cán bộ, viên chức 01/11/2020 [HyperLink19]
12 Quyết định về việc nâng bậc lương trước kỳ hạn đối với các cán bộ, viên chức 01/11/2020 [HyperLink19]
13 Báo cáo tổng hợp kết quả đăng ký thi đua năm học 2020 - 2021 21/10/2020 [HyperLink19]
14 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/10/2020 [HyperLink19]
15 Hợp đồng tăng cường giảng dạy Tiếng Anh 19/10/2020 [HyperLink19]
16 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/10/2020 [HyperLink19]
17 Quy mô số lớp, số học sinh năm học 2019 - 2020; 2020 - 2021 các trường thcs 20/09/2020 [HyperLink19]
18 Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức 20/09/2020 [HyperLink19]
19 Báo cáo về công tác đội ngũ 20/09/2020 [HyperLink19]
20 Quyết định về việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9 năm học 2020 - 2021 10/08/2020 [HyperLink19]
12345678910...