PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Tờ trình về việc xét, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2018 - 2019 23/5/2019 [HyperLink19]
2 Biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng năm học 2018-2019 22/5/2019 [HyperLink19]
3 Biên bản giao bài kiểm tra học kỳ II cho giám khảo chấm 14/05/2019 [HyperLink19]
4 Biên bản kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019 25/04/2019 [HyperLink19]
5 Biên bản giao bài kiểm tra học kỳ II cho giám khảo chấm 14/05/2019 [HyperLink19]
6 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 02/05/2019 [HyperLink19]
7 Quyết định về việc nâng bậc lương trước kỳ hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức 02/05/2019 [HyperLink19]
8 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 02/05/2019 [HyperLink19]
9 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 02/05/2019 [HyperLink19]
10 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 02/05/2019 [HyperLink19]
11 Quyết định về việc bổ nhiệm phụ trách kế toán 02/05/2019 [HyperLink19]
12 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 02/05/2019 [HyperLink19]
13 Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019 23/04/2019 [HyperLink19]
14 Quyết định về việc thành lập Ban ra đề kiểm tra học kỳ II năm học 2018 - 2019 12/04/2019 [HyperLink19]
15 Báo cáo tình hình đội ngũ năm học 2018 - 2019 12/04/2019 [HyperLink19]
16 Tổng hợp số trường, lớp, học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên lao động hợp đồng trong các trường THCS công lập 09/04/2019 [HyperLink19]
17 Danh sách hợp đồng lao động giáo viên trong biên chế từ năm 2015 trở về trước đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 09/04/2019 [HyperLink19]
18 Danh sách viên chức được cử đi bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019 07/04/2019 [HyperLink19]
19 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/04/2019 [HyperLink19]
20 Biên bản hội đồng xét công nhận sáng kiến năm học 2018 - 2019 04/03/2019 [HyperLink19]
12345678910...