PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/06/2018 [HyperLink19]
2 Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 31/05/2018 [HyperLink19]
3 Quyết định về việc công nhận các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2017 - 2018 23/05/2018 [HyperLink19]
4 Tờ trình về việc xét, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2017 - 2018 23/05/2018 [HyperLink19]
5 Biên bản họp hội đồng thi đua 22/05/2018 [HyperLink19]
6 Tờ trình về việc xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2018 11/05/2018 [HyperLink19]
7 Biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2018 11/05/2018 [HyperLink19]
8 Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2017 - 2018 03/05/2018 [HyperLink19]
9 Đơn đề nghị khắc lại mẫu dấu trường THCS Vũ Hữu 03/05/2018 [HyperLink19]
10 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 02/05/2018 [HyperLink19]
11 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 02/05/2018 [HyperLink19]
12 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 02/05/2018 [HyperLink19]
13 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 02/05/2018 [HyperLink19]
14 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 02/05/2018 [HyperLink19]
15 Quyết định về việc thành lập hội đồng coi, chấm kiểm tra học kỳ II năm học 2017 - 2018 13/04/2018 [HyperLink19]
16 Quyết định về việc thành lập Ban ra đề kiểm tra học kỳ II năm học 2017 - 2018 13/04/2018 [HyperLink19]
17 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 4 năm 2018 06/04/2018 [HyperLink19]
18 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/04/2018 [HyperLink19]
19 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/04/2018 [HyperLink19]
20 Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 14/03/2018 [HyperLink19]
12345678910...