PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quyết định về việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9 năm học 2020 - 2021 10/08/2020 [HyperLink19]
2 Tờ trình về việc đề nghị công nhận thành viên và các chức danh hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 01/09/2020 [HyperLink19]
3 Biên bản triển khai thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 01/09/2020 [HyperLink19]
4 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/09/2020 [HyperLink19]
5 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/09/2020 [HyperLink19]
6 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/09/2020 [HyperLink19]
7 Quyết định về việc hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 01/09/2020 [HyperLink19]
8 Lượng, chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp của từng hạng giáo viên năm 2020 25/08/2020 [HyperLink19]
9 Danh sách giáo viên đủ điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020 25/08/2020 [HyperLink19]
10 Quyết định về việc thành lập Ban thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021 01/09/2020 [HyperLink19]
11 Quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ phó Tổ văn phòng 09/08/2020 [HyperLink19]
12 Quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ Anh - Thể - Nhạc - Họa 09/08/2020 [HyperLink19]
13 Quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ phó tổ Khoa học xã hội 09/08/2020 [HyperLink19]
14 Quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ phó tổ Khoa học tự nhiên 09/08/2020 [HyperLink19]
15 Quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ văn phòng 09/08/2020 [HyperLink19]
16 Quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Anh - Thể - Nhạc - Họa 09/08/2020 [HyperLink19]
17 Quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội 09/08/2020 [HyperLink19]
18 Quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên 09/08/2020 [HyperLink19]
19 Quyết định về việc thành lập Ban cơ sở vật chất năm học 2020 - 2021 09/08/2020 [HyperLink19]
20 Quyết định về việc thành lập Tổ Văn phòng 09/08/2020 [HyperLink19]
12345678910...