PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 16/11/2020 13/11/2020 [HyperLink19]
2 Kế hoạch tổ chức Kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 10/11/2020 [HyperLink19]
3 TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 9/11/2020(mới) 08/11/2020 [HyperLink19]
4 TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 9/11/2020 06/11/2020 [HyperLink19]
5 TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 12/10/2020 05/11/2020 [HyperLink19]
6 TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 5/10/2020 10/10/2020 [HyperLink19]
7 Kế hoạch tổ chức HNVC năm học 2020 - 2021 05/10/2020 [HyperLink19]
8 TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 4/10/2020 30/09/2020 [HyperLink19]
9 TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 28/9/2020 26/09/2020 [HyperLink19]
10 TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 21/9/2020 19/09/2020 [HyperLink19]
11 Phân công làm nhiệm vụ thi khảo sát ngày 21,22 tháng 9 năm 2020 18/09/2020 [HyperLink19]
12 TKB học kì I năm học 2020 - 2021 thực hiện từ 7/9/2020 05/09/2020 [HyperLink19]
13 Kế hoạch khai giảng năm học 2020 - 2021 29/08/2020 [HyperLink19]
14 Phân công coi KTHK II lớp 6, 7, 8 năm học 2019 - 2020 19/06/2020 [HyperLink19]
15 Phân công coi KTHK II lớp 9 năm học 2019 - 2020 08/06/2020 [HyperLink19]
16 TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 8/6/2020 07/06/2020 [HyperLink19]
17 TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 1/6/2020 30/05/2020 [HyperLink19]
18 Kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2019-2020 27/05/2020 [HyperLink19]
19 Phân công ra đề kiểm tra học kì II năm học 2019-2020 27/05/2020 [HyperLink19]
20 TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 18/5/2020 27/05/2020 [HyperLink19]
    
12345678910...