PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 TKB học kì I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 7/10/2019 06/10/2019 [HyperLink19]
2 Phân công coi thi ngày 16, 17 tháng 9 năm 2019 14/09/2019 [HyperLink19]
3 Phân phối chương trình năm học 2019 - 2020 06/09/2019 [HyperLink19]
4 TKB học kì I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 2/9/2019 06/09/2019 [HyperLink19]
5 TKB học kì I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 26/8/2019 24/08/2019 [HyperLink19]
6 Hướng dẫn xây dựng PPCT năm học 2019-2020 24/08/2019 [HyperLink19]
7 Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 năm học 2019-2020 12/06/2019 [HyperLink19]
8 Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019. 25/05/2019 [HyperLink19]
9 Phân công coi kiểm tra học kì II năm học 2018-2019 09/05/2019 [HyperLink19]
10 TKB học kì II năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 29/4/2019( mới nhất 2/5) 02/05/2019 [HyperLink19]
11 TKB học kì II năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 29/4/2019( mới nhất) 29/04/2019 [HyperLink19]
12 Phân công coi KTHK 2 lớp 9 năm học 2018-2019 24/04/2019 [HyperLink19]
13 Kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2018-2019 23/04/2019 [HyperLink19]
14 Phân công coi thi ngày 01, 02 tháng 4 năm 2019 31/03/2019 [HyperLink19]
15 Phân công coi thi ngày 26, 27 tháng 2 năm 2019 25/02/2019 [HyperLink19]
16 TKB học kì II năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 18/2/2019 17/02/2019 [HyperLink19]
17 TKB học kì II năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 11/2/2019 30/01/2019 [HyperLink19]
18 TKB học kì II năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 14/1/2019 14/01/2019 [HyperLink19]
19 TKB học kì II năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 7/1/2019 04/01/2019 [HyperLink19]
20 Phân công coi kiểm tra học kì I năm học 2018-2019 24/12/2018 [HyperLink19]
    
12345678910...