PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 TKB học kì II các tuần 37,38 năm học 2017-2018 thực hiện từ 7/5/2018(mới) 01/07/2018 [HyperLink19]
2 TKB học kì II các tuần 35,36,37,38 năm học 2017-2018 thực hiện từ 23/4/2018(mới) 01/07/2018 [HyperLink19]
3 Kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2017-2018 01/07/2018 [HyperLink19]
4 TKB học kì II các tuần 34,35,36,37,38 năm học 2017-2018 thực hiện từ 16/4/2018(mới) 01/07/2018 [HyperLink19]
5 Phân công làm nhiệm vụ thi ngày 28,29/3/2017 01/07/2018 [HyperLink19]
6 TKB học kì II năm học 2017-2018 thực hiện từ 12/3/2018 01/07/2018 [HyperLink19]
7 Hướng dẫn nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 01/07/2018 [HyperLink19]
8 TKB học kì II năm học 2017-2018 thực hiện từ 22/1/2018 01/07/2018 [HyperLink19]
9 TKB học kì II năm học 2017-2018 thực hiện từ 3/1/2018 01/07/2018 [HyperLink19]
10 Phân công làm nhiệm vụ thi học kì I năm học 2017-2018 01/07/2018 [HyperLink19]
11 TKB học kì I năm học 2017-2018 thực hiện từ 4/12/2017 01/07/2018 [HyperLink19]
12 Kế hoạch kiểm tra học kì I năm học 2017-2018 01/07/2018 [HyperLink19]
13 TKB học kì I năm học 2017-2018 thực hiện từ 27/11/2017 01/07/2018 [HyperLink19]
14 Phân công làm nhiệm vụ thi ngày 22/11/2017 01/07/2018 [HyperLink19]
15 Những điều sửa đổi bổ sung trong Luật Giáo dục 2009 01/07/2018 [HyperLink19]
16 TKB học kì I năm học 2017-2018 thực hiện từ 15/10/2017 01/07/2018 [HyperLink19]
17 Phân công làm nhiệm vụ thi khảo sát ngày 19/9/2017 01/07/2018 [HyperLink19]
18 Phân phối cương trình năm học 2017-2018 01/07/2018 [HyperLink19]
19 TKB học kì I năm học 2017-2018 thực hiện từ 21/8/2017 01/07/2018 [HyperLink19]
20 Danh sách học sinh các lớp năm học 2017 - 2018. 01/07/2018 [HyperLink19]
    
12345678910...