PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
MÀN HÌNH CHI TIẾT CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtSGKC-01454
ID7326
Số chứng từBBBG:60 
Số sổ tổng quát54
Tên ấn phẩmTiếng Anh 9 sách học sinh: T. 1
Tác giả Hoàng Văn Vân
Các tác giả khác Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung...
Nhà xuất bảnGiáo dục Việt Nam
Nơi xuất bảnH
Năm xuất bản2016
Lần xuất bản 
Chủng loạiSách giáo khoa
Kí hiệu chủng loạiSGKC
Phân loạiXã hội
Môn loại4(N523)
Trợ kí hiệu(075)
Ngôn ngữ ấn phẩmTiếng Anh
Giá tiền44000
Nguồn cung cấp ấn phẩmMua
Số trang75
Khổ sách27
Tùng thư 
Phụ chúBộ Giáo dục và đào tạo
Nội dung tóm tắt 
Đã có người mượn 
Đã có người đkí mượn 
Đăng kí trả