PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
VHTT-00208Văn học và tuổi trẻ số tháng 12 (321) năm 2014Nhà Xuất Bản Giáo DụcPhan Thị Bích ThuỷGiáo viên Xã hội04/11/201625/10/2017
VHTT-00208Văn học và tuổi trẻ số tháng 12 (321) năm 2014Nhà Xuất Bản Giáo DụcPhan Thị Bích ThuỷGiáo viên Xã hội07/11/201701/06/2018
VHTT-00208Văn học và tuổi trẻ số tháng 12 (321) năm 2014Nhà Xuất Bản Giáo DụcPhan Thị Bích ThuỷGiáo viên Xã hội21/10/201504/11/2016