PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
 
LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn   
Tuần : 01 Năm học : 2018 - 2019
Thứ hai : 27/08/2018
- Chào cờ: Đánh giá việc học nội quy ở các lớp
- Đ/c Binh thiết kế sổ đầu bài cho các lớp
- Đ/c Thắng duyệt đơn soạn giáo án in
Tuần : 01 Năm học : 2018 - 2019
Thứ ba : 28/08/2018
- GVCN hoàn thành báo cáo trực tuyến

Tuần : 01 Năm học : 2018 - 2019
Thứ tư : 29/08/2018
- Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch dự giờ giáo viên đầu năm học
- GV bộ môn  hoàn thành điều chỉnh PPCT trên website và nộp về đ/c Binh

Tuần : 01 Năm học : 2018 - 2019
Thứ năm : 30/08/2018
- Buổi chiều học từ 13h30, ra chơi 5 phút
- 16h00: Đ/c Binh tập huấn chuyên môn đầu năm học
Tuần : 01 Năm học : 2018 - 2019
Thứ sáu : 31/08/2018
- Triển khai kế hoạch khai giảng năm học mới
- BGH kiểm tra các hoạt động đầu năm học
Tuần : 01 Năm học : 2018 - 2019
Thứ bẩy : 01/09/2018
- GVCN cho học sinh chép TKB tuần 2