PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
 
LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn   
Tuần : 07 Năm học : 2018 - 2019
Thứ hai : 08/10/2018
Toàn trường thực hiện thời khóa biểu mới
- Trong tuần kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ đồng chí Tài, Hoàng Dịu, Trần Tuyết, Thư, Hương
- Ra chơi tiết 2: Đ/c Tài tập trung học sinh các đội tuyển khối 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lí, Hóa
- Đ/c Tuyết nộp đăng kí dự thi sáng tạo KHKT về PGD
Tuần : 07 Năm học : 2018 - 2019
Thứ ba : 09/10/2018
- Ra chơi tiết 2: Đ/c Trang tập trung học sinh đội tuyển khối 7 tại hội trường
- Buổi sáng giáo viên đội tuyển lớp 9 chốt danh sách đội tuyển và nộp về đ/c Tuyết
- Buổi chiều đ/c Tuyết cập nhật danh sách dự thi HSG lớp 9 trên website của Phòng
Tuần : 07 Năm học : 2018 - 2019
Thứ tư : 10/10/2018
- Ra chơi tiết 2: Đ/c Nhàn tập trung các đội tuyển khối 6 tại hội trường
Tuần : 07 Năm học : 2018 - 2019
Thứ năm : 11/10/2018
- Ra chơi tiết 2: Đ/c Đoàn Hải tập trung học sinh các đội tuyển khối 8 các môn Sinh, Sử, Địa.
Tuần : 07 Năm học : 2018 - 2019
Thứ sáu : 12/10/2018
- 13h30: Đ/c Lương và học sinh dự thi sáng tạo KHKT tại nhà đa năng
Tuần : 07 Năm học : 2018 - 2019
Thứ bẩy : 13/10/2018
- Giáo viên tăng cường cập nhật điểm thường xuyên