PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
 
LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn   
Tuần : 21 Năm học : 2018 - 2019
Thứ hai : 14/01/2019
- Chào cờ: Đ/c Thanh triển khai viết thư quốc tế UPU
Tuần : 21 Năm học : 2018 - 2019
Thứ ba : 15/01/2019
- Đ/c Tài nộp danh sách học sinh kí cam kết thực hiện các quy định trong dịp tết về đ/c Thắng
Tuần : 21 Năm học : 2018 - 2019
Thứ tư : 16/01/2019
- Đ/c Giang kiểm tra việc thi giao thông học đường của các lớp
Tuần : 21 Năm học : 2018 - 2019
Thứ năm : 17/01/2019
- Đ/c Thắng tập huấn tại Hải Dương
- Đ/c Giang cho HS đội tuyển lớp 9 đăng kí địa điểm đi ô tô
Tuần : 21 Năm học : 2018 - 2019
Thứ sáu : 18/01/2019
- Đ/c Thắng tập huấn tại Hải Dương
- Giáo viên tăng cường nhập điểm kiểm tra thường xuyên trên web
Tuần : 21 Năm học : 2018 - 2019
Thứ bẩy : 19/01/2019
- BGH duyệt danh sách sách tặng quà học sinh dịp tết.
- Giáo viên tăng cường nhập điểm kiểm tra thường xuyên trên web