PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
 
LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn   
Tuần : 09 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 21/10/2019
- Đ/c Giảng, Quân chuyển hồ sơ kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên về đ/c Thắng
- Nộp hồ sơ dự thi giáo viên giỏi

Tuần : 09 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 22/10/2019
- Đ/c Binh triển khai dự giờ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và thi GVG cấp trường.
- Giáo viên Toán Văn Anh triển khai kế hoạch kiểm tra giữa kỳ I tới học sinh.
Tuần : 09 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 23/10/2019
- Giáo viên tăng cường kiểm tra, cập nhật điểm
- Đồng chí Binh, Hào chấm chuyên đề tại PGD. Đòng chí Học phân công dạy thay.
Tuần : 09 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 24/10/2019
- 7h00: Đ/c Thắng, B Thủy, Hường, Huyền, Vũ Trang dự khai mạc thi GVG tại Phòng
- 8h30: Giáo viên dự thi GVG làm bài kiểm tra năng lực tại hội trường PGD
- Đồng chí Binh bài viết tại PGD.
- Họp chọn đội tuyển HSG khối 8
Tuần : 09 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 25/10/2019
- 16h30: Họp chọn đội tuyển HSG khối 7 (TP: BGH, Hùng, Giảng, Thanh Thủy, Phương, Quyền, Nhàn)
- Đ/c Binh nộp báo cáo tháng 10 về PGD

Tuần : 09 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 26/10/2019
- Giáo viên tăng cường kiểm tra, cập nhật điểm.
- Dự giờ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và thi GVG cấp trường