PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
 
LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn   
Tuần : 08 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 14/10/2019
Giáo viên dự thi GVG huyện nộp sáng kiến về đ/c Thắng (B Thủy, Hường, V Trang, Xanh, Huyền) - 13h30: Đ/c Binh, Quyền dự hội thảo môn tiếng Anh tại Cẩm Giàng (đ/c Quyền và đ/c Giảng đổi TKB dạy chiều cho nhau)
Tuần : 08 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 15/10/2019
- Kiểm tra việc ra đề kiểm tra của giáo viên bộ môn
Tuần : 08 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 16/10/2019
- Kiểm tra việc ra đề kiểm tra của giáo viên bộ môn
Tuần : 08 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 17/10/2019
- Buổi chiều vào lớp từ 13h45, ra chơi 5 phút
- 16h00: Họp hội đồng
- 13h45' Kiểm tra đội tuyển.
Tuần : 08 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 18/10/2019
- Tổ trưởng chuyên môn nhắc giáo viên bộ môn tăng cường kiểm tra và cập nhật điểm
Tuần : 08 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 19/10/2019
- Tổ trưởng chuyên môn nhắc giáo viên bộ môn tăng cường kiểm tra và cập nhật điểm