PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Vũ Văn An
   Sinh ngày: 19/09/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Tân Việt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba môn toán cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Hải Anh
   Sinh ngày: 25/05/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba môn địa lí cấp Tỉnh
   Năm học: 2018 - 2019
   Đồng Hoàng Anh
   Sinh ngày: 17/01/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Tuyển Cử - Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba môn toán cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nhữ Nhật Anh
   Sinh ngày: 28/12/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: An Đông - Thái Hòa - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba môn toán cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Thế Anh
   Sinh ngày: 19/09/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Quán Gỏi - Hưng Thịnh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba môn tiếng Anh cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Ngọc Mai Anh
   Sinh ngày: 20/01/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Khu 2 - Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba môn tiếng Anh cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thị Phương Anh
   Sinh ngày: 24/01/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba môn địa lí cấp Tỉnh
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Ngọc Ánh
   Sinh ngày: 21/06/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Nhuận Tây - Bình Minh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn địa lí cấp Tỉnh
   Năm học: 2018 - 2019
   Lê Thị Việt Chinh
   Sinh ngày: 06/09/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Tó - Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Nhì môn địa lí cấp Tỉnh
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Việt Cường
   Sinh ngày: 21/08/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Phú Khê - Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn toán cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
12345678910...