PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Đào Đức An
   Sinh ngày: 13/03/2008  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Nhân Quyền (Đan Loan) - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích Tiếng Anh IOE cấp Huyện
   Năm học: 2019 - 2020
   Vũ Ngọc Bảo Anh
   Sinh ngày: 22/01/2008  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Lương Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích Tiếng Anh IOE cấp Huyện
   Năm học: 2019 - 2020
   Nguyễn Thị Quỳnh Anh
   Sinh ngày: 26/05/2008  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Bình Xuyên (Thôn Kênh) - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích Tiếng Anh IOE cấp Huyện
   Năm học: 2019 - 2020
   Nhữ Thị Quỳnh Hương
   Sinh ngày: 20/08/2008  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Bình Minh (Mỹ Trạch) - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải nhì Tiếng Anh IOE cấp Huyện
   Năm học: 2019 - 2020
   Triệu Quang Khải
   Sinh ngày: 11/02/2008  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Thái Học ( thôn Vạc) - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích Tiếng Anh IOE cấp Huyện
   Năm học: 2019 - 2020
   Nguyễn Thị Hà Phương
   Sinh ngày: 04/06/2008  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Hùng Thắng (thôn Kiệt) - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích Tiếng Anh IOE cấp Huyện
   Năm học: 2019 - 2020
   Đào Đức Trường
   Sinh ngày: 13/03/2008  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Nhân Quyền (Đan Loan) - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích Tiếng Anh IOE cấp Huyện
   Năm học: 2019 - 2020
   Vũ Thị Phương Anh
   Sinh ngày: 13/12/2008  
   Lớp: 6B
   Chỗ ở: Vĩnh Tuy - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải nhì Tiếng Anh IOE cấp Huyện
   Năm học: 2019 - 2020
   Vũ Đăng Dương
   Sinh ngày: 30/08/2008  
   Lớp: 6B
   Chỗ ở: Hồng Khê (Bùi Khê) - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích Tiếng Anh IOE cấp Huyện
   Năm học: 2019 - 2020
   Nguyễn Lê Thùy Dương
   Sinh ngày: 17/09/2008  
   Lớp: 6B
   Chỗ ở: Thái Học (thôn Sồi) - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích Tiếng Anh IOE cấp Huyện
   Năm học: 2019 - 2020
12345678910...