PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Vũ Văn Duy
   Sinh ngày: 14/11/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thái Khương - Thái Dương - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Khuyến khích IOE cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Khánh Chi
   Sinh ngày: 18/12/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba IOE cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Vân Quỳnh
   Sinh ngày: 06/09/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba IOE cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Khánh Linh
   Sinh ngày: 19/08/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Khuyến khích IOE cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Duy Mạnh
   Sinh ngày: 29/01/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Cậy - Long Xuyên - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Khuyến khích IOE cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Đình Huân
   Sinh ngày: 26/01/2004  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Khu 6 - Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba IOE cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nhữ Vũ Mỹ Duyên
   Sinh ngày: 08/11/2004  
   Lớp: 9D
   Chỗ ở: Sồi - Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Nhì IOE cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Vương Vũ Thảo Linh
   Sinh ngày: 25/12/2004  
   Lớp: 9D
   Chỗ ở: Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Nhất IOE cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Khánh Chi
   Sinh ngày: 18/12/2004  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba IOE cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Vân Quỳnh
   Sinh ngày: 06/09/2004  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba IOE cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
12345678910...