PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Bùi Đức Kiên
   Sinh ngày: 26/02/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn tiếng Anh cấp Tỉnh; Giải ba IOE cấp tỉnh
   Năm học: 2018 - 2019
   Bùi Hồng Đăng
   Sinh ngày: 09/09/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Hòa Loan - Nhân Quyền - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba môn toán cấp Tỉnh
   Năm học: 2018 - 2019
   Đào Khánh Minh Hoàng
   Sinh ngày: 10/01/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn tiếng Anh cấp Tỉnh; Giải Nhì IOE cấp tỉnh
   Năm học: 2018 - 2019
   Đào Thảo Nguyên
   Sinh ngày: 21/11/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Phương Độ - Hưng Thịnh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Nhất môn địa lí cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Đồng Hoàng Anh
   Sinh ngày: 17/01/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Tuyển Cử - Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba môn toán cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Hoàng Dương Hồng Ngát
   Sinh ngày: 13/06/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Châu Khê - Thúc Kháng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK môn địa lí cấp Tỉnh
   Năm học: 2018 - 2019
   Lê Thị Việt Chinh
   Sinh ngày: 06/09/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Tó - Thái Học - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Nhì môn địa lí cấp Tỉnh
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Hoàng Yến Nhi
   Sinh ngày: 13/02/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Khu 4 - Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba môn sinh học cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Minh Tiến
   Sinh ngày: 09/08/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Mộ Trạch - Tân Hồng - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Ba môn toán cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Quang Huy
   Sinh ngày: 26/03/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Hà Tiên - Thái Dương - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải Nhì môn toán cấp Huyện
   Năm học: 2018 - 2019
12345678910...