PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 31 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 01/06/2020
- Tiết chào cờ: Giáo viên chủ nhiệm triển khai công văn về đảm bảo trật tự an toàn trường học, phòng tai nạn đuối nước (email)
- Đ/c Binh phân công ra đề kiểm tra học kỳ II
- Từ 8h00 đến 9h00: Giáo viên nhận tiền ra đề giới thiệu thi HSG tỉnh, chuyên tại Hội trường THCS Vũ Hữu (theo danh sách trong email)
- 13h45: Giám thị và học sinh lớp 9 tập trung tại trường
- 14h00: Học sinh lớp 9 làm bài thi thử môn Toán
- 14h00: Giáo viên Toán 9 vào Teams thống nhất biểu điểm chấm (nhóm GV Toán_BG, kênh Hội họp, mã 51yeicf)
- 16h40: Đ/c Tuyết giao nhận bài chấm tại PGD
Tuần : 31 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 02/06/2020
- Buổi sáng đ/c Thắng họp tại PGD
- Giáo viên bộ môn triển khai đề cương ôn tập cuối năm
Tuần : 31 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 03/06/2020
- Đ/c Thắng, Thúy tập huấn tại Hải Dương
- 10h30: Giáo viên Toán Văn Hóa lớp 9 hoàn thành nhập điểm và giao bài chấm cho đ/c Tuyết
- 11h00: Đ/c Binh copy điểm đã nhập của GV Toán Văn Hóa
- 15h45: Đ/c Tuyết giao nhận bài chấm tại PGD
Tuần : 31 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 04/06/2020
- Đ/c Thắng, Thúy tập huấn tại Hải Dương
- Buổi sáng: Giáo viên Toán Văn Hóa lớp 9 chữa bài và gửi danh sách bài chấm sai về đ/c Binh
- 14h00: Đ/c Binh gửi danh sách học sinh sửa điểm tới các trường, sửa điểm cho các trường trước 15h30
Tuần : 31 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 05/06/2020
- Đ/c Thắng, Thúy tập huấn tại Hải Dương
- Đ/c Thắng thông báo kết quả thi thử về gia đình học sinh
- Đ/c Binh tập hợp đề kiểm tra và thông báo giáo viên coi thi cuối năm lớp 9 
Tuần : 31 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 05/06/2020
- Đ/c Thắng, Thúy tập huấn tại Hải Dương
- Đ/c Tuyết lập danh sách phòng thi lớp 9
- Giáo viên lớp 9 hoàn thành điểm kiểm tra thường xuyên
Tuần : 31 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 06/06/2020
- Giáo viên chủ nhiệm triển khai công văn thu học phí kỳ II (trong email, thông báo số tiền đã nộp thừa)
- GVCN tăng cường giáo dục phòng chống tai nạn thương tích