PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 12 Năm học : 2018 - 2019
Thứ hai : 12/11/2018
- Tổng phụ trách Đội thông báo lịch kiểm tra giữa kì Toán Văn Anh
- Đ/c Tuyết cập nhật danh sách học sinh kiểm tra giữa kì
- Giáo viên cập nhật điểm kiểm tra
Tuần : 12 Năm học : 2018 - 2019
Thứ ba : 13/11/2018
- Tập huấn về quản lí tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn tại TTGDTX: Đ/c Hào, Lương, Thuần, Thanh, Đoàn Hải, V Trang, Thư; công văn triệu tập có tại hòm thư cá nhân
- Đ/c Thắng triển khai kế hoạch tự đánh giá, công tác chuẩn bị cho kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận lại trường chuẩn quốc gia.
Tuần : 12 Năm học : 2018 - 2019
Thứ tư : 14/11/2018
- Tập huấn về quản lí tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn tại TTGDTX: Đ/c Hào, Lương, Thuần, Thanh, Đoàn Hải, V Trang, Thư
- Đ/c Quyền thông báo danh sách các lớp đạt giải cuộc thi tiếng Anh
- Buổi sáng BGH họp với Ban đại diện cha mẹ HS của trường (đ/c Tuyết viết giấy mời từ 13/11)
Tuần : 12 Năm học : 2018 - 2019
Thứ năm : 15/11/2018
- Đ/c Tuyết niêm yết danh sách dự thi
- Đ/c Binh phân công nhiệm vụ kiểm tra giữa kì
- 14h00 đến 14h30: Họp ban lãnh đạo (BGH, tổ trưởng, tổ phó, Bí thư CĐ, TTND, TPTĐ)
- 14h30: Duyệt văn nghệ (đ/c Giang phân công)
- 15h30: Đ/c Tuyết nhận đề tại PGD
Tuần : 12 Năm học : 2018 - 2019
Thứ sáu : 16/11/2018
- 13h30: Giáo viên và học sinh có mặt để thực hiện kiểm tra giữa kì
- Thời gian kiểm tra: Môn tiếng Anh 14h00, môn Văn 15h30.
- Học biểu điểm tại trường: Môn tiếng Anh lúc 14h00, môn Văn 14h30
- Giáo viên Văn, tiếng Anh đăng kí giảng dạy và ghi sổ đầu bài theo hướng dẫn của Phòng (trong hòm thư cá nhân)
Tuần : 12 Năm học : 2018 - 2019
Thứ bẩy : 17/11/2018
- Giáo viên chủ nhiệm thông báo tới học sinh: Buổi sáng truy bài 6h50, học tiết 1 từ 7h00, thực hiện từ 19/11; buổi chiều không thay đổi.
- 13h30: Giáo viên và học sinh có mặt để thực hiện kiểm tra giữa kì
- Thời gian kiểm tra: Môn Toán 14h00
- Học biểu điểm tại trường: Môn Toán 14h00
- Giáo viên Toán đăng kí giảng dạy và ghi sổ đầu bài theo hướng dẫn của Phòng (trong hòm thư cá nhân)
- Đ/c Dịu thông báo các lớp biểu diễn văn nghệ 20/11 và chốt số liệu xổ số học tốt
- Đ/c Thắng triển khai kế hoạch tổ chức 20/11