PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 04 Năm học : 2018 - 2019
Thứ hai : 17/09/2018
- Toàn trường thực hiện TKB mới (cả sáng và buổi chiều)
- Đ/c Binh gửi PPCM, biểu mẫu rà soát sắp xếp đội ngũ về đ/c Thành qua email
-  Đ/c Tuyết: Buổi sáng niêm yết danh sách phòng thi, buổi chiều nhận đề thi tại PGD
- Đ/c Giang kiểm tra CSVC phòng thi
Tuần : 04 Năm học : 2018 - 2019
Thứ ba : 18/09/2018
- 7h00: BGH họp với Đội xe
- 13h30: Họp giáo viên coi thi, tập trung học sinh dự thi
- 13h45: HS làm bài kiểm tra môn Ngữ văn
- 15h45: HS làm bài kiểm tra môn tiếng Anh
- 14h00: GV Văn, Anh học biểu điểm chấm
- 16h30: Đ/c Quyền tập hutacscho GV tiếng Anh sử dụng bảng tương tác 
Tuần : 04 Năm học : 2018 - 2019
Thứ tư : 19/09/2018
- 13h30: Họp giáo viên coi thi, tập trung học sinh dự thi
- 13h45: HS làm bài kiểm tra môn Toán
- 15h30: Hội cán bộ viên chức cấp tổ, rút kinh nghiệm dự giờ đầu năm, hướng dẫn triển khai chuyên đề, nộp kết quả dự giờ về BGH
- 14h00: GV Toán học biểu điểm chấm
Tuần : 04 Năm học : 2018 - 2019
Thứ năm : 20/09/2018
- 9h00: Đ/c Tuyết nộp bài kiểm tra T V A về PGD
- 16h30: Rèn kỹ năng sống cho học sinh nữ khối 8 (Giang, Đoàn Hải, Hường, Nguyễn Dịu)
   + Đ/c Nguyễn Dịu nhắc học sinh
   + Đ/c Hải chuẩn bị nội dung
- Đ/c Thắng, Thúy báo cáo công tác thu góp đầu năm tại PGD
Tuần : 04 Năm học : 2018 - 2019
Thứ sáu : 21/09/2018
- Đ/c Binh duyệt tại PGD: Phân công chuyên môn, xếp TKB; kế hoạch học trên 6 buổi/tuần, 2 buổi/ngày; kế hoạch dạy học (PPCT); kế hoạch 37 tuần; kế hoạch tháng, kế hoạch dạy tự chọn, trải nghiệm sáng tạo, hướng nghiệp
- Đ/c Nhất tập hợp danh sách học sinh tham gia các câu lạc bộ TDTT
Tuần : 04 Năm học : 2018 - 2019
Thứ bẩy : 22/09/2018
- GVCN lớp 6 hoàn thành cập nhật ảnh học sinh
- Tiết sinh hoạt: GVCN tuyên truyền quy tắc an toàn giao thông
- BCH Công đoàn trao quà Trung thu cho các cháu là con của CB, GV, NV