PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 04 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 16/09/2019
- Tổng phụ trách Đội thông báo lịch kiểm tra
- 13h30: Học sinh và giám thị có mặt tại trường
- 13h45: Kiểm tra Ngữ văn; 15h45 kiểm tra tiếng Anh
- 14h00: Giáo viên Văn, tiếng Anh thống nhất biểu điểm tại trường
- Đ/c Giang nộp bài dự thi về Ban Tuyên giáo
- Đ/c Tuyết nhận danh hiệu thi đua từ Phòng GD (buổi sáng), nộp hồ sơ công khai và thu góp về đ/c Đắc
Tuần : 04 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 17/09/2019
- 13h45: Kiểm tra Toán (học sinh và giám thị có mặt tại trường từ 13h30)
- 14h00: Giáo viên Toán thống nhất biểu điểm tại trường
- Đ/c Tuyết nộp danh sách nhân viên phụ trách y tế về đ/c Lân qua email, 16h30 nộp bài về Phòng
- 15h30: Hội nghị viên chức cấp tổ
- Triển khai kế hoạch Hội nghị viên chức cấp trường
Tuần : 04 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 18/09/2019
- Buổi chiều bồi dưỡng đội tuyển (nghỉ đại trà 9A, 9B)
- Đ/c Giang kiểm tra cơ sở vật chất cho thi HSG lớp 9
- Đ/c Tuyết niêm yết danh sách dự thi HSG lớp 9
Tuần : 04 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 19/09/2019
- Thi HSG lớp 9: HS và giám thị có mặt từ 13h30
- Hoàn thành công tác chuẩn bị cho Hội nghị viên chức
Tuần : 04 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 20/09/2019
- Giáo viên tăng cường nhập điểm
- Buổi chiều nghỉ học thêm
- 13h30: Hội nghị viên chức
Tuần : 04 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 21/09/2019
- Giáo viên chủ nhiệm tăng cường giáo dục về ATGT, chống bạo lực học đường, quy tắc ứng xử