PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 13 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 18/11/2019
- Chào cờ:
  + Trao thưởng cuộc thi "Dẫn chương trình bằng tiếng Anh"
  + Trao thưởng xổ số học tập
  + Đ/c Tuyết chuẩn bị giấy khen và phần thưởng
- 17h00: Giáo viên tiếng Anh thống nhất xếp giải cuộc thi "Viết về thầy cô và mái trường" bằng tiếng Anh  
Tuần : 13 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 19/11/2019
- Giáo viên nộp hồ sơ xét tuyển viên chức năm 2019 trước 9h00
- 15h00: Giáo viên và học sinh hoàn thành công tác chuẩn bị cho ngày 20/11 (kế hoạch trong email)
Tuần : 13 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 20/11/2019
- 8h00: Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại nhà đa năng
- 8h30: Đ/c Tuyết nộp hồ sơ xét tuyển viên chức về Phòng Nội vụ
- Buổi chiều học sinh nghỉ học
Tuần : 13 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 21/11/2019
- Hoàn thành kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ tháng 11 (giáo viên được phân công kiểm tra nộp hồ sơ về đồng chí Thắng)
- Đ/c Lương triển khai hệ thống tự động rửa nhà vệ sinh
Tuần : 13 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 22/11/2019
- Giáo viên gửi góp ý Quy định xếp hạnh kiểm cuối học kỳ (dự thảo trong email) về đ/c Thắng
- 14h00: Giáo viên nộp bài chấm Toán Văn Anh về đ/c Tuyết
- Đ/c Binh điều chỉnh phân công chuyên môn (đ/c Nhàn nghỉ sinh con)
Tuần : 13 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 23/11/2019
- 8h00: Đ/c Tuyết giao nhận bài kiểm tra tháng 11 tại trường
- Đ/c Binh sao chép kết quả nhập điểm của giáo viên
- Giáo viên chủ nhiệm triển khai kế hoạch thi đấu các môn thể thao cho 22/12 (kế hoạch trong email)
- Đ/c Thắng nhắn tin kết quả học tập về gia đình học sinh