PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 22 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 20/01/2020
- Chào cờ: Thông báo lịch nghỉ Tết
- Đ/c Hào triển khai lịch trực Tết
- Giáo viên viết sáng kiến theo đăng ký đầu năm
Tuần : 22 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 21/01/2020
- Nghỉ Tết
Tuần : 22 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 22/01/2020
- Nghỉ Tết
Tuần : 22 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 23/01/2020
- Nghỉ Tết
Tuần : 22 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 24/01/2020
- Nghỉ Tết
Tuần : 22 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 25/01/2020
- Nghỉ Tết