PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU

CHI BỘ TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Chi bộ THCS Vũ Hữu là một chi bộ trực thuộc Huyện ủy Bình Giang.
Chi bộ THCS Vũ Hữu gồm 18 đảng viên trên tổng số 21 cán bộ giáo viên (thời điểm tháng 06 năm 2009). Đ/c Trần Minh Thái làm Bí thư chi bộ, đ/c Hoàng Văn Đắc : phó Bí thư, đ/c Nguyễn Văn Huệ: Ủy viên ban chi ủy. Sau Đại hội chi bộ lần II, ngày 27/4/2010. Chi bộ có đảng viên, ban chi ủy gồm 3 đồng chí: Đ/c Trần Minh Thái làm bí thư chi bộ, đ/c Hoàng Văn Đắc : phó Bí thư, đ/c Nguyễn Xuân Thành: Ủy viên ban chi ủy.
Mục tiêu của chi bộ là phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và có thành tích tiêu biểu được tỉnh khen và đến năm 2010 có 100% cán bộ giáo viên là đảng viên.
Năm 2005 : Giấy khen vì đã đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2005 (Theo quyết định số 33-QĐ/HU ngày 18/01/2006 của BTV HU Bình Giang)
Năm 2006 : Đạt danh hiệu cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2006 (Theo quyết định số 140-QĐ/HU ngày 08/02/2007 của BTV HU Bình Giang).
Năm 2007:
- Giấy khen vì đã có thành tiêu biểu trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Theo quyết định số 326-QĐ/ĐU ngày 05/1/2007 của BCH Đảng bộ huyện Bình Giang).
- Đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.
Năm 2008 : Đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.
Năm 2009 :
- Giấy khen vì  chi bộ đã đạt trong sạch, vững mạnh, có thành tích tiêu biểu năm 2009 (Theo quyết định số 454-QĐ/HU ngày 05/02/2010 của BTV HU Bình Giang)
- Giấy khen vì đã có thành tiêu biểu trong phong trào làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Theo quyết định số 411-QĐ/ĐU ngày 22/9/2009 của BCH Đảng bộ huyện Bình Giang)
Năm 2010 :
- Giấy khen vì  chi bộ đã đạt trong sạch, vững mạnh, có thành tích tiêu biểu năm 2010 (Theo quyết định số 52-QĐ/HU ngày 21/01/2011 của BTV HU Bình Giang).
Đồng chí Trần Minh Thái được Huyện ủy Bình Giang tặng giấy khen đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 năm (2006 - 2009)
Năm 2011 :
- Được Tỉnh ủy Hải Dương tặng Bằng khen vì chi bộ đã đạt trong sạch, vững mạnh, có thành tích tiêu biểu năm 2011.
Đồng chí Nhữ Văn Học được Huyện ủy Bình Giang tặng giấy khen đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 năm (2007 - 2010)
Năm 2012 :
- Chi bộ gồm 30 đảng viên (26 chính thức, 4 dự bị), Ban chi ủy gồm 03 đ/c, đ/c Trần Minh Thái-Bí thư chi bộ, đ/c Phạm Đức Thắng- Phó bí thư, đ/c Nguyễn Xuân Thành- chi ủy viên.
Đồng chí Phạm Đức Thắng được Huyện ủy Bình Giang tặng giấy khen đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 năm (2008 - 2011)
Năm 2013 :
- Chi bộ gồm 29 đảng viên, Ban chi ủy gồm 03 đ/c, đ/c Phạm Đức Thắng -Bí thư chi bộ, đ/c Nguyễn Thị Giang - Phó bí thư, đ/c Nguyễn Xuân Thành- chi ủy viên.
Đồng chí Nguyễn Thị Giang được Huyện ủy Bình Giang tặng giấy khen đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 năm (2009 - 2012)
Năm 2014: Chi bộ gồm 30 đảng viên; Ban chi ủy gồm 03 đồng chí: Đồng chí Phạm Đức Thắng - Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Giang - Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Văn Binh - Chi ủy viên.
Đồng chí Phạm Văn Binh, đồng chí Trương Đức Quân được Huyện ủy Bình Giang tặng giấy khen đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 năm (2010 - 2013)
Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
Năm 2015: Chi bộ gồm 30 đảng viên; Ban chi ủy gồm 03 đồng chí: Đồng chí Phạm Đức Thắng - Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Giang - Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Văn Binh - Chi ủy viên.
Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
Năm 2016: Chi bộ gồm 33 đảng viên. Ban chi ủy gồm 03 đồng chí: Đồng chí Phạm Đức Thắng - Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Giang - Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Văn Binh - Chi ủy viên.
Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
Năm 2022: Chi bộ gồm 32 đảng viên. Ban chi ủy gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Huệ - Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Văn Binh - Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Hào - Chi ủy viên.
Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
Năm 2023: Chi bộ gồm 33 đảng viên. Ban chi ủy gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Huệ - Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Hào - Chi ủy viên.
Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Trường THCS Vũ Hữu thành lập ngày 07 tháng 06 năm 2004 theo  Quyết định số 441/QĐ-UB
Năm học 2004 - 2005 :
- Đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến (Giấy khen vì đã đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm học 2004-2005- Sổ KT số 1404/KT ngày 24/08/2005 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
- Học sinh giỏi cấp huyện đạt 70 giải, cấp tỉnh đạt 26 giải, học sinh đỗ vào trung học phổ thông đạt 100%. 
- Hội giảng giáo viên giỏi cấp tỉnh: thầy giáo Nguyễn Văn Huệ đạt giải nhất môn Lịch sử, thầy giáo Vũ Đăng Trí đạt giải ba môn Hóa học và thầy Phạm Đức Thắng đạt giải ba môn Toán.
Năm học 2005 - 2006 :
- Đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến (Giấy khen vì đã đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm học 2005-2006 - Sổ KT số 195/KT ngày 25/08/2006 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
- Giấy khen vì đã đạt giải Nhất Hội thi GV dạy giỏi cấp THCS Năm học 2005-2006 (Theo quyết định số 08/GD-THTĐ ngày 17/02/2006 của Trưởng phòng GD-ĐT Bình Giang)
- Học sinh giỏi cấp huyện đạt 65 giải, cấp tỉnh đạt 31 giải, học sinh đỗ vào trung học phổ thông đạt 100%. 
- Hội giảng giáo viên giỏi cấp tỉnh : thầy giáo Phạm Văn Binh đạt giải nhì môn Toán.
- Thầy giáo Trần Minh Thái, Vũ Đăng Trí , Phạm Văn Binh và cô giáo Phạm Thị Ngát đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 
Năm học 2006 - 2007 :
- Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp tỉnh năm học 2006-2007. (Theo quyết định số 3016/QĐ-UB ngày 22/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.
- Học sinh giỏi cấp huyện đạt 81 giải, cấp tỉnh đạt 41 giải, em Trần Văn Độ đạt giải học Khuyến khích môn Giải toán trên máy tính casio cấp Quốc gia, học sinh đỗ vào trung học phổ thông đạt 100%.
- Thầy giáo Hoàng Văn Đắc và Nguyễn Xuân Thành đạt danh hiệu hiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 
Năm học 2007 - 2008 :
- Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” vì đã có thành tích xuất sắc cấp tỉnh năm học 2007-2008. (Theo quyết định số 3859b/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)
- Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi (số 382/HĐDHVVVN của Hộ đồng dòng họ Vũ-Võ Việt Nam)
- Giấy khen vì đã có thành tích đạt giải Ba toàn đoàn giải Đá cầu HS THCS huyện Bình Giang. (Theo quyết định số 01/2008/THTĐ ngày 29/1/2008 của Trưởng phòng GD ĐT Bình Giang)
- Giấy khen vì đã đạt giải Nhất tập thể Hội thi GV giỏi cấp Huyện năm học 2007-2008 (KT số 12/KT ngày 14/12/2007 của Trưởng phòng GD-ĐT Bình Giang)
- Giấy khen vì đã thành tích trong công tác Bảo hiểm năm học 2007-2008. (Theo quyết định số 1877/BHBV/QĐ/TGĐ/2008 ngày 26/6/2008 của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam)
- Học sinh giỏi cấp huyện đạt 82 giải, cấp tỉnh đạt 53 giải, em Trần Thu Hà Phương đạt giải Ba học sinh giỏi môn Giải toán trên máy tính casio cấp Quốc gia môn, nhà trường đứng thứ nhất trong tỉnh về kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh đỗ vào trung học phổ thông đạt 100%.
- Thầy giáo Nguyễn Văn Huệ, Khúc Thừa Thuần và cô giáo Nguyễn Thị Giang đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 
Năm học 2008 - 2009 : Học sinh giỏi cấp huyện 80 giải, cấp tỉnh đạt 26 giải. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Thi vào THPT đạt 100% vào hệ công lập và xếp thứ 3/273 trường THCS trong toàn tỉnh. Thầy Trần Minh Thái, thầy Phạm Đức Thắng và thầy Vũ Đăng Trí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
Năm học 2009 - 2010 : Học sinh giỏi cấp huyện 72 giải, đồng đội xếp thứ nhất huyện; cấp tỉnh đạt 53 giải, đồng đội xếp thứ 2 tỉnh. Thi vào THPT đạt 100% vào hệ công lập và xếp thứ 5/273 trường THCS trong toàn tỉnh. Thầy Hoàng Văn Đắc, cô Nguyễn Thị Thanh Vân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, thầy Trần Minh Thái đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được Bộ giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen về thành tích xuất sắc.
Năm học 2010 - 2011 : Học sinh giỏi cấp huyện 74 giải, đồng đội xếp thứ nhất trong huyện; cấp tỉnh đạt 42 giải (và 4 giải Casio, 2 giải Viết thư quốc tế UPU), đồng đội xếp thứ 6 trong tỉnh. Thi vào THPT đạt 97,8% vào hệ công lập, xếp thứ 2/272 trường THCS trong toàn tỉnh theo phương án tính điểm trung bình các môn; xếp thứ 8/272 theo phương án có số học sinh có điểm trung bình từ 25 điểm trở lên. Thầy Nhữ Văn Học đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được UBND tỉnh Hải Dương tặng Cờ thi đua về thành tích xuất sắc năm học 2010-2011.
Năm học 2011 - 2012: Học sinh giỏi cấp huyện 80 giải (78 giải văn hóa + 2 giải Thể dục), đồng đội xếp thứ nhất trong huyện. HSG cấp tỉnh đạt 56 giải (Toán: 5, Vật lí: 8, Hóa: 6, Sinh 7, Casio: 3, Văn: 6, Sử 6, Địa 9, Anh 4, Viết thư quốc tế UPU: 2), đồng đội xếp thứ 2 trong tỉnh. HSG quốc gia 1 giải (Casio). Thi vào THPT đạt 100% vào hệ công lập, xếp thứ 1/272 trường THCS trong toàn tỉnh theo phương án tính điểm trung bình các môn; xếp thứ 1/272 theo phương án có số học sinh có điểm trung bình từ 25 điểm trở lên. Thầy Phạm Đức Thắng, Khúc Thừa Thuần và cô Phạm Thị Ngát đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; thầy Phạm Văn Binh, Vương Đức Thuận và cô Đoàn Thị Thu Hải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; thầy Trần Minh Thái, Nguyễn Xuân Thành, Đặng Văn Hùng, Nguyễn Văn Hào, Nhữ Đình Học, Vũ Bá Quyền, Trương Đức Quân, cô Phan Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Lan Nhi, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thư, Vũ Thị Hường, Đào Thị Xanh, Trần Thị Tuyết, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Tuyết và Phạm Thị Huyền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Nhà trường được UBND tỉnh Hải Dương tặng Cờ thi đua về thành tích xuất sắc năm học 2011-2012.
Năm học 2012 - 2013: Học sinh giỏi cấp huyện 85 giải, đồng đội xếp thứ nhất trong huyện. HSG cấp tỉnh đạt 55 giải (Toán: 7, Vật lí: 4, Hóa: 10, Sinh 6, Casio: 0, Văn: 7, Sử 6, Địa 10, Anh 4, Viết thư quốc tế UPU: 2), đồng đội xếp thứ 3 trong tỉnh. HSG quốc gia 0 giải (Casio). Thi vào THPT đạt 96,7% vào hệ công lập, xếp thứ 5/272 trường THCS trong toàn tỉnh theo phương án tính điểm trung bình các môn. Thầy Phạm Đức Thắng, Phạm Văn Binh, Nhữ Văn Học, Khúc Thừa Thuần, Vũ Đình Thắng, cô Phan Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Giang, Đoàn Thị Hải, Phạm Thị Ngát đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm học 2013 - 2014: Học sinh giỏi cấp huyện 101 giải (trong đó 12 giải nhất, 22 giải nhì, 42 giải ba, 25 giải KK), đồng đội xếp thứ nhất. Học sinh giỏi tỉnh 65 giải (Toán: 6, Vật lí: 8, Hóa: 9, Sinh 7, Casio: 5, Văn: 5, Sử 9, Địa 9, Anh 4, Viết thư quốc tế UPU: 2), đồng đội xếp thứ 3 trong tỉnh. HSG quốc gia 2 giải (Giả Nhi Tài năng Tiếng Anh, giải khuyến khích IOE). Thi vào THPT đạt 100% vào hệ công lập, xếp thứ 3/272 trường THCS trong toàn tỉnh theo phương án tính điểm trung bình các môn. Thầy Phạm Văn Binh, cô Đoàn Thị Thu Hải đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh,  Các thầy cô: Phạm Đức Thắng, Khúc Thừa Thuần, Trương Đức Quân, Phạm Thị Ngát, Vương Đức Thuận, Nhữ Văn Học, Phan Thị Bích Thủy, Vũ Bá Quyền, Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Văn Giảng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc  và Cờ thi đua của UBND tỉnh.
Năm học 2014 - 2015:  Học sinh giỏi cấp huyện: 122 giải trong đó có 84 giải các bộ môn văn hóa, 38 giải thi Tiếng trên Internet.Trong 84 giải các bộ môn văn hoá có 7 giải Nhất, 30 giải Nhì, 26 giải Ba,21giải Khuyến khíchTrong 38 giải IOE có 3 giải Nhất, 4 giải Nhì,5 giải  Ba, 26 giải Khuyến khích, đồng đội xếp thứ nhất. Học sinh giỏi cấp tỉnh 8 môn văn hóa:  67 giải trong đó có 3  giải nhất, 14 giải nhì, 27 giải ba, 23  giải khuyến khích. Học sinh giỏi cấp tỉnh các môn:  74 giải trong đó có 3 giải nhất, 14 giải nhì, 29 giải ba, 28 giải khuyến khích (1 giải khuyến khích Tiếng Anh trên Internet, 1 giải nhì UPU, 2 giải khuyến khích UPU, 1 giải ba giải toán trên máy tính cầm tay,  2 giải khuyến khích giải toán trên máy tính cầm tay). Học sinh giỏi cấp quốc gia: 3 giải (1  giải Ba viết thư quốc tế UPU, 1 giải Ba IOE, 1 giải KK  IOE), đồng đội xếp thứ nhất tỉnh.. Thi vào THPT đạt 100% vào hệ công lập, xếp thứ 3/272 trường THCS trong toàn tỉnh theo phương án tính điểm trung bình các môn. Thầy Nhữ Văn Học, cô Phạm Thị Ngát đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Các thầy cô: Phạm Đức Thắng, Khúc Thừa Thuần, Phạm Thị Ngát, Nhữ Văn Học, Phan Thị Bích Thủy, Vũ Bá Quyền,  Đoàn Thị Thu Hải, Đặng Văn Hùng, Nguyễn Thị Dịu đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Các thầy cô: Phạm Văn Binh, Trương Đức Quân, Nguyễn Thị Giang, Vũ Thanh Thủy, Hoàng Thị Dịu, Phạm Thị Thư, Vũ Đình Thắng, Lê Thị Trang, Đào Thị Xanh, Trần Thị Tuyết, Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Thanh Huyền, Vũ Thị Hạnh, Phạm Thị Phương, Ngô Đức Chiến, Hà Thị Thanh Nhàn, Trần Văn Lương, Vũ Thị Thu Hường, Cù Thị Hải, Vũ Thị Trang, Vương Đức Thuận, Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Văn Giảng, Vũ Thị Thanh đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Trường đạt danh hiệu: Tập thể Lao động Xuất sắc  và Cờ thi đua của UBND tỉnh.
Năm học 2015 - 2016: 
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 36 người (đủ)
- Chất lượng giáo dục:
   + HSG huyện: Xếp thứ nhất đồng đội, toàn trường có 152 giải trong đó có 88 giải các bộ môn văn hóa, 64 giải thi Tiếng trên Internet.Trong 88 giải các bộ môn văn hoá có 10 giải Nhất, 33 giải Nhì, 39 giải Ba, 6giải Khuyến khích. Trong 64 giải IOE có 4 giải Nhất, 14 giải Nhì,23 giải  Ba, 23 giải Khuyến khích
    + HSG tỉnh: Xếp thứ nhất tỉnh. Học sinh giỏi cấp tỉnh 8 môn văn hóa:  58 giải trong đó có 2  giải nhất, 14 giải nhì, 18 giải ba, 24  giải khuyến khích. Thi IOE đạt 4 giải ( 1 nhì, 3KK.
    + HSG cấp quốc gia: 3 giải (1  giải KK viết thư quốc tế UPU, 1 giải KK Tài năng TOE, 1 giải Huy chương vàng IOE).
    + Thi vào THPT: Xếp thứ nhất tỉnh (trong tổng số 272 trường THCS), học sinh trúng tuyển công lập đạt 100%.
- Danh hiệu:
    + Tập thể: Tập thể Lao động tiên tiến.
    + Cá nhân: Thầy Nhữ Văn Học, cô Phạm Thị Ngát đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Các thầy cô: Phạm Đức Thắng, Khúc Thừa Thuần, Phạm Thị Ngát, Nhữ Văn Học, Phan Thị Bích Thủy, Vũ Bá Quyền,  Đoàn Thị Thu Hải, Đặng Văn Hùng, Nguyễn Thị Dịu đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm học 2016 - 2017: 
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 34 (thiếu 2, đ/c Vũ Thắng chuyển đến THCS Tân Việt, đ/c Phạm Thủy nghỉ việc, đ/c Chiến chuyển đến TH Cổ Bì, đ/c Phạm Huyền chuyển đến)
- Chất lượng giáo dục:
   + HSG huyện:
   + HSG tỉnh:
   + HSG cấp quốc gia:
   + Thi vào THPT:
- Danh hiệu:
    + Tập thể:
    + Cá nhân:
Năm học 2021 - 2022: 
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 35 người (đủ)
- Chất lượng giáo dục:
    + HSG huyện: Xếp thứ nhất đồng đội
    + HSG tỉnh: Xếp thứ Nhì tỉnh.  
    + HSG cấp quốc gia IOE: 04 giải (1 giải Đồng và 03 giải KK).
    + Thi vào THPT: Xếp thứ nhất tỉnh (trong tổng số 251 trường THCS), học sinh trúng tuyển công lập đạt 100%. Được Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh vào THPT
- Danh hiệu:
    + Tập thể: Được Thủ tướng Chính phủ tặng "Cờ thi đua" về thành tích xuất sắc đạt được trong năm học. Được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc" và Chủ tịch UBND Huyện tặng "Giấy khen".
   + Cá nhân: Thầy Nguyễn Văn Huệ, thầy Phạm Văn Binh, cô Phạm Thị Huyền, cô Lê Thị Trang, cô Hà Thị Thanh Nhàn, thầy Trần Văn Lương, cô Vũ Thị Trang, cô Phan Thị Thu Phương đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm học 2022 - 2023: 
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: đầu năm 35 người, cuối năm 34 người
- Chất lượng giáo dục:
    + HSG huyện: Xếp thứ nhất đồng đội
    + HSG tỉnh: Xếp thứ Năm tỉnh (KQ xếp hạng các đội tuyển: đội Địa 3, Tiếng Anh 3, Toán 6, Vật lí 6, Hóa học 6, Sinh học 6, Lịch sử 6, Ngữ văn 7).  
    + HSG cấp quốc gia IOE và ATGT: 05 giải (01 giải Bạc, 01 giải Đồng, 02 giải KK và 01 giải Ba ATGT).
    + Thi vào THPT: Xếp thứ 01/251 tỉnh, học sinh trúng tuyển công lập 171/171=100%. Được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
- Danh hiệu:
    + Tập thể: Được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc" và Cờ thi đua của UBND tỉnh Hải Dương; Chủ tịch UBND Huyện tặng "Giấy khen".
   + Cá nhân: Đ/c Phạm Thị Huyền, Phan Thị Thu Phương, Trần Văn Lương, Vũ Thị Thanh, Vũ Thị Trang, Lê Thị Trang, Nguyễn Văn Nam đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; đ/c Nguyễn Văn Huệ đạt danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh.

CÔNG ĐOÀN
Năm 2004 - 2005 :
- Công đoàn trường THCS Vũ Hữu gồm 21 đoàn viên công đoàn. Chủ tịch công đoàn là Thầy Trương Đức Quân, cô Nguyễn Thị Thanh Vân phụ trách công tác nữ công, thầy Vũ Đăng Trí làm Trưởng ban Thanh tra Nhân dân.
- Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm 2005 - 2006 :
- Công đoàn trường THCS Vũ Hữu gồm 21 đoàn viên công đoàn. Chủ tịch công đoàn là Thầy Trương Đức Quân, cô Nguyễn Thị Thanh Vân phụ trách công tác nữ công, thầy Vũ Đăng Trí làm Trưởng ban Thanh tra Nhân dân.
- Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm 2006 - 2007 :
- Công đoàn trường THCS Vũ Hữu gồm 21 đoàn viên công đoàn. Chủ tịch công đoàn là Thầy Trương Đức Quân, cô Nguyễn Thị Thanh Vân phụ trách công tác nữ công, thầy Vũ Đăng Trí làm Trưởng ban Thanh tra Nhân dân.
- Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm 2007 - 2008 :
- Chủ tịch Công đoàn: Trương Đức Quân
- Nữ công: Nguyễn Thanh Vân
- TBTTND: Phạm Thị Ngát
- Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm 2008 - 2009 :
- Chủ tịch Công đoàn: Trương Đức Quân
- Nữ công: Nguyễn Thanh Vân
- TBTTND: Phạm Thị Ngát
- Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm 2009 - 2010 :
- Chủ tịch Công đoàn: Trương Đức Quân
- Nữ công: Nguyễn Thanh Vân
- TBTTND: Phạm Thị Ngát
- Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm 2010 - 2011 :
- Chủ tịch Công đoàn: Trương Đức Quân
- Nữ công: Nguyễn Thanh Vân
- TBTTND: Phạm Thị Ngát
- Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Năm 2011 - 2012:
- Chủ tịch Công đoàn: Trương Đức Quân
- Nữ công: Nguyễn Thanh Vân
- TBTTND: Phạm Thị Ngát
- Công đoàn trường THCS Vũ Hữu gồm 26 đoàn viên công đoàn.
- Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc. Được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động.
Năm 2012 - 2013:
- Chủ tịch Công đoàn: Trương Đức Quân
- Nữ công: Nguyễn Lan Nhi
- TBTTND: Phạm Thị Ngát
- Công đoàn trường THCS Vũ Hữu gồm 34 đoàn viên công đoàn.
- Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh.
Năm 2013-2014:
- Chủ tịch Công đoàn: Trương Đức Quân
- Nữ công: Vũ Thị Hường
- Trưởng ban TTND: Phạm Thị Ngát
- Công đoàn trường có 34 đoàn viên
- Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh
Năm 2014-2015:
- Chủ tịch Công đoàn: Trương Đức Quân
- Nữ công: Hoàng Thị Dịu
- Trưởng ban TTND: Phạm Thị Ngát
- Công đoàn trường có 36 đoàn viên
- Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh
Năm 2015-2016:
- Chủ tịch Công đoàn: Trương Đức Quân
- Nữ công: Hoàng Thị Dịu
- Trưởng ban TTND: Phạm Thị Ngát
- Công đoàn trường có 36 đoàn viên
- Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh
Năm 2021-2022:
- Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Văn Hào
- Nữ công: Đoàn Thị Thu Hải
- Trưởng ban TTND: Vũ Bá Quyền
- Công đoàn trường có 35 đoàn viên
- Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh
Năm 2022-2023:
- Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Văn Hào
- Nữ công: Đoàn Thị Thu Hải
- Trưởng ban TTND: Phạm Thị Thư
- Công đoàn trường có 35 đoàn viên
- Đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh

CHI ĐOÀN
Chi đoàn trường THCS Vũ Hữu gồm 13 đoàn viên. Bí thư đoàn là Thầy Nguyễn Xuân Thành, cô Đào Thị Xanh làm tổng phụ trách.
Chi đoàn trường THCS Vũ Hữu là một chi đoàn trực thuộc Huyện đoàn Bình Giang, các đoàn viên trong chi đoàn là các thầy cô giáo có năng lực chuyên môn giỏi, luôn sáng tạo trong mọi hoạt động đoàn và đội.
Năm 2004 - 2005 :
Đạt danh hiệu Vững mạnh. Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
Năm 2005 - 2006 : Đạt danh hiệu Vững mạnh. Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
Năm 2006 - 2007 : Đạt danh hiệu Vững mạnh. Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
Năm 2007 - 2008 : Đạt danh hiệu Vững mạnh. Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
Năm 2008 - 2009 : Đạt danh hiệu Vững mạnh. Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
Năm 2009 - 2010 : Đạt danh hiệu Vững mạnh. Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
Năm 2010 - 2011 : Số đoàn viên đầu năm là 17. Đạt danh hiệu chi đoàn vững mạnh xuất sắc. Được tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học năm học 2010-2011 (theo quyết định số 371 QĐ/TWĐTN ngày 13 tháng 7 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).
Năm 2011 - 2012 : Số đoàn viên đầu năm là 21. Hội nghị chi đoàn ngày 29/9/2011 bầu cô Nguyễn Thanh Vân làm Bí thư, cô Nguyễn Lan Nhi làm phó Bí thư.
Năm 2012 - 2013 : Số đoàn viên đầu năm là 23. Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2012-2015 ngày 05/10/2012 và Hội nghị BCH lần thứ nhất ngày 06/10/2012 bầu thầy Nguyễn Văn Nam làm Bí thư, cô Nguyễn Lan Nhi làm phó Bí thư và cô Nguyễn Thị Dịu làm uỷ viên BCH chi đoàn. Ban chấp hành trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen Liên đội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thanh thiếu niên trường học năm học 2012 - 2013.

Năm 2021 - 2022 : Số đoàn viên đầu năm là 21. Bí thư Chi đoàn thầy Phạm Viết Tài làm Bí thư, thầy Ngô Đức Chiến làm phó Bí thư, cô Nguyễn Thị Dịu làm ủy viên BCH. 

- Thành tích đạt được: Chi đoàn "vững mạnh"; Liên đội "vững mạnh"

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Năm học 2004 - 2005 :
- Tổ trưởng: Đỗ Văn Thạo
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động giỏi năm học 2004-2005. (Theo quyết định số 1405/QĐ-KT ngày 26/8/2004 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
- Học sinh giỏi cấp huyện đạt 42 giải, cấp tỉnh đạt 11 giải. 
- Thầy giáo Vũ Đăng Trí đạt giải Ba môn Hóa học và thầy Phạm Đức Thắng đạt giải Ba môn Toán.
Năm học 2005 - 2006 :
- Tổ trưởng: Đỗ Văn Thạo
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2005-2006. (Theo quyết định số 59/2006/QĐ-KT ngày 24/8/2007 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
- Học sinh giỏi cấp huyện đạt 35 giải, cấp tỉnh đạt 19 giải. 
- Thầy giáo Phạm Văn Binh đạt giải nhì môn Toán Hội giảng giáo viên giỏi cấp tỉnh.
- Thầy giáo Trần Minh Thái, Vũ Đăng Trí và Phạm Văn Binh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 
Năm học 2006 - 2007 :
- Tổ trưởng: Phạm Đức Thắng
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2006-2007. (Theo quyết định số 873/15/QĐ-KT ngày 23/8/2007 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
- Học sinh giỏi cấp huyện đạt 47 giải, cấp tỉnh đạt 28 giải.
-  Thầy giáo Hoàng Văn Đắc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 
Năm học 2007 - 2008 :
- Tổ trưởng: Phạm Đức Thắng
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2007-2008. (Theo quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
- Học sinh giỏi cấp huyện đạt 42 giải, cấp tỉnh đạt 30 giải.
- Thầy giáo Khúc Thừa Thuần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 
Năm học 2008 - 2009 :
- Tổ trưởng: Phạm Đức Thắng
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2008-2009. (Theo quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 10/8/2009 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
- Học sinh giỏi cấp huyện đạt 40 giải, cấp tỉnh đạt 9 giải.
- Thầy giáo Phạm Đức Thắng và thầy Vũ Đăng Trí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Năm học 2009 - 2010 :
- Tổ trưởng: Phạm Đức Thắng
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc vì đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm học 2009-2010. (Theo quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
- Học sinh giỏi cấp huyện đạt 41 giải, cấp tỉnh đạt 27 giải.
- Thầy giáo Hoàng Văn Đắc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Năm học 2010 - 2011 :
- Tổ trưởng: Phạm Đức Thắng
- Tổ phó: Phạm Văn Binh
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2010-2011. (Theo quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
- Học sinh giỏi cấp huyện đạt 41 giải, cấp tỉnh đạt 27 giải.
- Thầy giáo Nhữ Đình Học đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; thầy Trần Minh Thái, Phạm Đức Thắng, Phạm Văn Binh và Khúc Thừa Thuần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; thầy Trương Đức Quân, Vương Đức Thuận, cô Trần Thị Tuyết và Phạm Thị Thủy đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2011 - 2012 :
- Tổ trưởng: Phạm Văn Binh
- Tổ phó: Khúc Thừa Thuần
- Học sinh giỏi cấp huyện đạt 43 giải (Toán: 6, Vật lí: 9, Hóa học:10, Sinh: 10, Casio: 6, Thể dục: 2), cấp tỉnh đạt 29 giải (Toán: 5, Vật lí: 8, Hóa học: 6, Sinh: 7, Casio: 3).
- Thầy giáo Phạm Đức Thắng và Khúc Thừa Thuần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; thầy Phạm Văn Binh và Vương Đức Thuận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; thầy Đặng Văn Hùng, Nguyễn Văn Hào, Nhữ Văn Học, Trương Đức Quân và cô Trần Thị Tuyết đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2012 - 2013 :
- Tổ trưởng: Khúc Thừa Thuần
- Tổ phó: Vương Đức Thuận
- Tổ khoa học tự nhiên gồm 12 thầy cô giáo dạy các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Công nghệ (Phạm Văn Binh, Khúc Thừa Thuần, Vương Đức Thuận, Nguyễn Văn Giảng, Đặng Văn Hùng, Phạm Thị Thủy, Vũ Thị Thu Hường, Vũ Thị Bích Hường, Nguyễn Văn Hào, Nhữ Văn Học, Nguyễn Văn Nam, Trần Thị Tuyết) và 1 đồng chí trong BGH. Tổ trưởng là thầy Khúc Thừa Thuần, tổ phó là thầy Vương Đức Thuận.
- Học sinh giỏi cấp huyện đạt 46 giải (Toán: 8, Vật lí: 10, Hóa học:12, Sinh: 10, Casio: 6). HSG cấp tỉnh đạt 26 giải (Toán: 7, Vật lí: 4, Hóa học: 9, Sinh: 6, Casio: 0).
- Thầy Phạm Đức Thắng, Phạm Văn Binh, Khúc Thừa Thuần và Nhữ Văn Học đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; thầy Vương Đức Thuận, Nguyễn Văn Giảng, Đặng Văn Hùng, Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Văn Nam và cô Trần Thị Tuyết đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2013 - 2014: 
- Tổ trưởng: Khúc Thừa Thuần
- Tổ phó: Vương Đức Thuận
- Tổ khoa học tự nhiên gồm 11 thầy cô giáo dạy các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Công nghệ (Phạm Văn Binh, Khúc Thừa Thuần, Vương Đức Thuận, Nguyễn Văn Giảng, Đặng Văn Hùng, Phạm Thị Thủy, Vũ Thị Thu Hường, Nguyễn Văn Hào, Nhữ Văn Học, Trần Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hoa) trong đó có 01 đồng chí trong BGH. 
Năm học 2014 - 2015: 
- Tổ trưởng: Khúc Thừa Thuần
- Tổ phó: Vương Đức Thuận
- Tổ khoa học tự nhiên gồm 10 thầy cô giáo dạy các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Công nghệ (Phạm Văn Binh, Khúc Thừa Thuần, Vương Đức Thuận, Nguyễn Văn Giảng, Đặng Văn Hùng, Phạm Thị Thủy, Vũ Thị Thu Hường, Nguyễn Văn Hào, Nhữ Văn Học, Trần Thị Tuyết) trong đó có 01 đồng chí trong BGH.
Năm học 2015 - 2016: 
- Tổ trưởng: Khúc Thừa Thuần
- Tổ phó: Vương Đức Thuận
- Tổ khoa học tự nhiên gồm 10 thầy cô giáo dạy các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Công nghệ (Phạm Văn Binh, Khúc Thừa Thuần, Vương Đức Thuận, Nguyễn Văn Giảng, Đặng Văn Hùng, Phạm Thị Thủy, Vũ Thị Thu Hường, Nguyễn Văn Hào, Nhữ Văn Học, Trần Thị Tuyết) trong đó có 01 đồng chí trong BGH.
- Thầy Đặng Văn Hùng đoạt giải Nhất Hội thi GVG cấp Tỉnh môn Toán, Thầy Phạm Viết Tài đoạt giải Nhì Hội thi GVG cấp Tỉnh môn Toán.
Năm học 2021 - 2022: 
- Tổ trưởng: Nhữ Văn Học
- Tổ phó: Nguyễn Văn Giảng
- Tổ khoa học tự nhiên gồm 13 thầy cô giáo dạy các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Công nghệ (Phạm Văn Binh, Khúc Thừa Thuần, Nguyễn Văn Giảng, Phạm Viết Tài, Đặng Văn Hùng, Vũ Thị Thu Hường, Trần Ngọc Nam, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Văn Hào, Nhữ Văn Học, Trần Văn Lương, Phạm Thị Huyền, Đỗ Thị Thảo) trong đó có 01 đồng chí trong BGH.
- Thành tích nổi bật của tổ: Cô Phạm Thị Huyền đạt giải Nhất thi GVG cấp huyện và tham dự cấp Tỉnh; thi HSG cấp Tỉnh môn Hóa Học đạt Nhất đồng đội.
Năm học 2022 - 2023: 
- Tổ trưởng: Nhữ Văn Học
- Tổ phó: Nguyễn Văn Giảng
- Tổ khoa học tự nhiên gồm 13 thầy cô giáo dạy các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Công nghệ (Nguyễn Văn Nam, Khúc Thừa Thuần, Nguyễn Văn Giảng, Phạm Viết Tài, Đặng Văn Hùng, Vũ Thị Thu Hường, Trần Ngọc Nam, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Văn Hào, Nhữ Văn Học, Trần Văn Lương, Phạm Thị Huyền, Đỗ Thị Thảo) trong đó có 01 đồng chí trong BGH.
- Thành tích nổi bật của tổ: Cô Phạm Thị Huyền đạt giải thi GVG cấp Tỉnh môn Vật lí, thầy Trần Văn Lương đạt giải GVG cấp huyện môn Hóa học; thi HSG cấp Tỉnh môn Toán, Lí, Hóa, Sinh đều xếp thứ 6/12

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
Năm học 2004 - 2005 :
- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Giang
- Học sinh giỏi cấp huyện 33 giải, cấp tỉnh đạt 15 giải. Hội giảng giáo viên giỏi cấp tỉnh : thầy Nguyễn Văn Huệ đạt giải nhất môn lịch sử. thầy giáo Nguyễn Văn Huệ đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp tỉnh. Tổ đạt danh hiệu tập thể Lao động giỏi.
Năm học 2005 - 2006 :
- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Giang
- Học sinh giỏi cấp huyện 29 giải, cấp tỉnh đạt 11 giải. Cô giáo Phạm Thị Ngát đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh. Tổ đạt danh hiệu tập thể Lao động giỏi.
Năm học 2006 - 2007 :
- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Giang
- Học sinh giỏi cấp huyện 31 giải, cấp tỉnh đạt 20 giải. Thầy Nguyễn Xuân Thành đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Tổ đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cấp tỉnh.
Năm học 2007 - 2008 : 
- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Giang
- Học sinh giỏi cấp huyện 40 giải, cấp tỉnh đạt 23 giải. Thầy giáo Nguyễn Văn Huệ và cô giáo Nguyễn Thị Giang đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Tổ đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cấp tỉnh.
Năm học 2008 - 2009 :
- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Giang
- Học sinh giỏi cấp huyện 40 giải, cấp tỉnh đạt 17 giải. Thầy Trần Minh Thái đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh. Tổ đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
Năm học 2009 - 2010 :
- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Giang
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc vì đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm học 2009-2010. (Theo quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
- Học sinh giỏi: cấp huyện đạt 31 giải, cấp tỉnh đạt 26 giải.
- Thầy giáo Trần Minh Thái đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Vân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh,
Năm học 2010 - 2011 :
- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Giang
- Tổ phó: Vũ Thị Hường
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 11 người (Đ/c: Trần Minh Thái, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thanh Vân , Nguyễn Lan Nhi, Phan Bích Thủy, Đoàn Thị Thu Hải, Phạm Thị Ngát, Vũ Thị Hường, Đào Thị Xanh, Nguyễn Thị Dịu)
- Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2010-2011. (Theo quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND huyện Bình Giang)
- Học sinh giỏi: cấp huyện đạt 33 giải, cấp tỉnh đạt 21 giải (và 2 giải Viết thư quốc tế UPU).
- Thầy Trần Minh Thái, cô Phạm Thị Ngát, Nguyễn Thanh Vân và Đoàn Thu Hải  đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; thầy Nguyễn Xuân Thành, cô Nguyễn Thị Giang, Vũ Thị Hường, Nguyễn Lan Nhi và Đào Thị Xanh đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2011 - 2012 :
- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Giang
- Tổ phó: Vũ Thị Hường
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 13 người (Đ/c: Trần Minh Thái, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thanh Vân , Nguyễn Lan Nhi, Phan Bích Thủy, Đoàn Thị Thu Hải, Phạm Thị Thư, Phạm Thị Ngát, Vũ Thị Hường, Vũ Bá Quyền, Đào Thị Xanh, Nguyễn Thị Dịu)
- Học sinh giỏi cấp huyện đạt 37 giải (Ngữ văn: 10, Lịch sử: 9, Địa lí: 9, Tiếng Anh: 9). HSG cấp tỉnh đạt 27 giải (Ngữ văn: 6, Lịch sử: 6, Địa lí: 9, Tiếng Anh: 4, Viết thư quốc tế UPU: 2).
- Cô Phạm Thị Ngát và Đoàn Thu Hải  đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; thầy Trần Minh Thái, Nguyễn Xuân Thành, Vũ Bá Quyền cô Nguyễn Thị Giang, Vũ Thị Hường, Nguyễn Lan Nhi, Phạm Thị Thư, Phan Thị Bích Thủy và Đào Thị Xanh đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
Năm học 2012 - 2013:
- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Giang
- Tổ phó: Phạm Thị Ngát
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 9 người (Nguyễn Thị Giang, Vũ Thanh Thủy, Nguyễn Lan Nhi, Phan Bích Thủy, Hoàng Thị Dịu, Đoàn Thị Thu Hải, Phạm Thị Thư, Phạm Thị Ngát, Vũ Đình Thắng)
- Học sinh giỏi cấp huyện đạt 32 giải (Ngữ văn: 11, Lịch sử: 9, Địa lí: 10). HSG cấp tỉnh đạt 23 giải (Ngữ văn: 7, Lịch sử: 6, Địa lí: 10, Viết thư quốc tế UPU: 2).
- Cô Nguyễn Thị Giang, Phan Thị Bích Thủy, Phạm Thị Ngát, Phạm Thị Ngát và Đoàn Thu Hải và thầy Vũ Đình Thắng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; cô Nguyễn Lan Nhi, Phạm Thị Thư và Hoàng Thị Dịu đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2013 - 2014: 
- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Giang
- Tổ phó: Phạm Thị Ngát
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 10 người (Nguyễn Thị Giang, Vũ Thanh Thủy, Nguyễn Lan Nhi, Phan Bích Thủy, Hoàng Thị Dịu, Đoàn Thị Thu Hải, Phạm Thị Thư, Phạm Thị Ngát, Vũ Đình Thắng, Vũ Thị Thanh)
Năm học 2014 - 2015: 
- Tổ trưởng: Phạm Thị Ngát
- Tổ phó: Phan Thị Bích Thủy
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 11 người (Nguyễn Thị Giang, Vũ Thanh Thủy, Phan Bích Thủy, Hoàng Thị Dịu, Đoàn Thị Thu Hải, Phạm Thị Thư, Phạm Thị Ngát, Vũ Đình Thắng, Vũ Thị Thanh, Phan Thị Thu Phương, Vũ Thị Trang)
Năm học 2015 - 2016: 
- Tổ trưởng: Phạm Thị Ngát
- Tổ phó: Phan Thị Bích Thủy
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 11 người (Nguyễn Thị Giang, Vũ Thanh Thủy, Phan Bích Thủy, Hoàng Thị Dịu, Đoàn Thị Thu Hải, Phạm Thị Thư, Phạm Thị Ngát, Vũ Đình Thắng, Vũ Thị Thanh, Phan Thị Thu Phương, Vũ Thị Trang)
- Cô Vũ Thị Trang đoạt giải Nhì Hội thi GVG cấp Huyện môn Địa lí.
Năm học 2021 - 2022: 
- Tổ trưởng: Phan Thị Bích Thủy
- Tổ phó: Nguyễn Thị Phương
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 10 người trong đó có 01 người trong BGH (Nguyễn Văn Huệ, Phan Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Phương, Hoàng Thị Dịu, Đoàn Thị Thu Hải, Phạm Thị Thư, Vũ Thị Thanh, Phan Thị Thu Phương, Phạm Thị Thùy Tiên, Vũ Thị Trang)
- Thành tích nổi bật của tổ: Cô Phan Thị Thu Phương đoạt giải Nhất Hội thi GVG cấp Huyện môn Lịch sử và tham dự thi cấp Tỉnh. Đội tuyển HSG cấp Tỉnh môn Địa lí và Lịch sử đạt giải Nhất đồng đội và Nhất cá nhân
Năm học 2022 - 2023: 
- Tổ trưởng: Phan Thị Bích Thủy
- Tổ phó: Nguyễn Thị Phương
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 10 người trong đó có 01 người trong BGH (Nguyễn Văn Huệ, Phan Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Phương, Hoàng Thị Dịu, Đoàn Thị Thu Hải, Phạm Thị Thư, Vũ Thị Thanh, Phan Thị Thu Phương, Phạm Thị Thùy Tiên, Vũ Thị Trang)
- Thành tích nổi bật của tổ: Cô Phan Thị Thu Phương đoạt  GVG cấp Tỉnh  môn Lịch sử và được khen; cô Vũ Thị Thanh đạt GVG cấp huyện môn Ngữ văn. Đội tuyển HSG cấp Tỉnh môn Địa lí xếp thứ 3 và Lịch sử xếp thứ 6, Ngữ văn xếp thứ 7

TỔ ANH - THỂ - NHẠC - HỌA
Năm học 2012 - 2013:
- Tổ trưởng: Vũ Thị Hường
- Tổ phó: Trương Đức Quân
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 8 người (Nguyễn Xuân Thành, Vũ Thị Hường, Vũ Bá Quyền, Lê Thị Trang, Trương Đức Quân, Ngô Đức Chiến, Nguyễn Thị Dịu và Đào Thị Xanh)
- Học sinh giỏi cấp huyện đạt 9 giải (Tiếng Anh: 9). HSG cấp tỉnh đạt 4 giải (Tiếng Anh: 4).
- Cô Vũ Thị Hường, Lê Thị Trang, Nguyễn Thị Dịu, Đào Thị Xanh; thầy Trương Đức Quân và Vũ Bá Quyền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm học 2021 - 2022:
- Tổ trưởng: Trương Đức Quân
- Tổ phó: Vũ Bá Quyền
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 8 người (Trương Đức Quân, Vũ Thị Hường, Vũ Bá Quyền, Lê Thị Trang, Cù Thị Hải, Ngô Đức Chiến, Nguyễn Thị Dịu và Đào Thị Xanh)
- Thành tích nổi bật của tổ: Cô Lê Thị Trang đạt giải Nhì thi GVCN giỏi cấp huyện; Thi HSG cấp Tỉnh đổi tuyển Tiếng Anh đạt giải Ba đồng đội; IOE cấp Quốc gia đạt 04 giải (01 giải Đồng, 03 giải KK)

Năm học 2022 - 2023:
- Tổ trưởng: Trương Đức Quân
- Tổ phó: Vũ Bá Quyền
- Tổng số cán bộ, giáo viên trong Tổ là 8 người (Trương Đức Quân, Vũ Thị Hường, Vũ Bá Quyền, Lê Thị Trang, Cù Thị Hải, Ngô Đức Chiến, Nguyễn Thị Dịu và Đào Thị Xanh)
- Thành tích nổi bật của tổ: KQ Thi HSG cấp Tỉnh đổi tuyển Tiếng Anh đạt giải Ba đồng đội; IOE cấp Quốc gia đạt 04 giải (01 giải Bạc, 01 giải Đồng, 02 giải KK)

TỔ VĂN PHÒNG
Năm học 2012 - 2013:
- Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Huyền
- Tổ phó: Nguyễn Thị Tuyết
- Cô Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thị Tuyết và Phạm Thị Phương đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Cô Phạm Thị Tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Năm học 2021 - 2022:
- Tổ trưởng: Vũ Thị Thúy
- Tổ phó: Nguyễn Thị Tuyết
- Tổ gồm 04 thành viên (Vũ Thị Thúy; Nguyễn Thị Tuyết; Vũ Thị Hạnh; Phạm Thị Tâm)

- Thành tích nổi bật của tổ: Các thành viên trong tổ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được nhà trường giao.

Năm học 2022 - 2023:
- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Tuyết
- Tổ gồm 04 thành viên (Vũ Thị Thu; Nguyễn Thị Tuyết; Vũ Thị Hạnh; Phạm Thị Tâm)

- Thành tích nổi bật của tổ: Các thành viên trong tổ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được nhà trường giao.

Họ và tên : NGUYỄN VĂN HUỆ
Chức vụ: BÍ THƯ CHI BỘ - HIỆU TRƯỞNG

Từ ngày 01/8/2020 được UBND huyện luân chuyển, điều động và bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng từ trường THCS Vĩnh Hồng

Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Lịch sử; Thạc sĩ Quản lí GD

Thành tích tiêu biểu :
Năm 2004 - 2005 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 9 giải (6 HS Vũ Hữu và 3 HS trường khác), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn lịch sử xếp thứ 2 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh. Đạt giải nhất Hội giảng giáo viên giỏi cấp Tỉnh môn Lịch sử. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Được Sở giáo dục và đào tạo Hải Dương tặng giấy khen trong phong trào thi đua yêu nước. 
Năm 2005 - 2006 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 9 giải (5 HS Vũ Hữu và 4 HS trường khác), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử xếp thứ 1 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại A cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2006 - 2007 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 10 giải (6 HS Vũ Hữu và 4 HS trường khác), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử xếp thứ 1 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2007 - 2008 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 10 giải (9 HS Vũ Hữu và 1 HS trường khác), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử xếp thứ 1 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Năm 2008 - 2009 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 9 giải (5 HS Vũ Hữu và 4 HS trường khác), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử xếp thứ 1 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại A cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Được Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen về thành tích xuất sắc.
Năm 2009 - 2010 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 8 giải (6 HS Vũ Hữu và 2 HS trường khác), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử xếp thứ 2 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại A cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2010 - 2011: Chuyển đến trường THCS Hùng Thắng đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng.

Năm học 2020-2021: Đạt SKKN cấp Tỉnh; đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về thành tích xuất sắc đạt được trong năm học.

Năm học 2021-2022: Đạt SKKN cấp ngành; đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về thành tích xuất sắc đạt được trong năm học.

Năm học 2022-2023: Đạt SKKN cấp huyện; đạt danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc đạt được trong năm học.

Họ và tên : NGUYỄN VĂN NAM
Chức vụ : PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Từ ngày 01/8/2012 đến 31/10/2013 là Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2015

Từ ngày 01/8/2022 được UBND huyện luân chuyển, điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng từ trường THCS Tân Hồng

Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Sinh-Toán; Thạc sĩ
Thành tích tiêu biểu:
Năm học 2012-2013: Có KN đạt loại Khá cấp huyện. Đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Ban chấp hành trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học năm học 2012 - 2013.
Ngày 01 tháng 11 năm 2013 chuyển công tác đến trường THCS Hùng Thắng đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng.

Năm học 2021-2022: Đạt SKKN cấp Tỉnh; CSTĐ cấp cơ sở và được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen

Năm học 2022-2023: Đạt SKKN cấp huyện; đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc đạt được trong năm học.

Họ và tên : TRƯƠNG ĐỨC QUÂN
Chức vụ : Giáo viên, chủ tịch Công đoàn.
Từ ngày 01/10/2012 giữa chức vụ Chủ tịch Công đoàn; Tổ phó Tổ Ngoại ngữ-Thể dục-Nhạc-Hoạ.
Từ ngày 01/10/2014 giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn; Tổ trưởng Tổ Anh - Thể - Nhạc - Họa
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Thể dục.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2004 - 2005: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 
Năm 2005 - 2006: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. 
Năm 2006 - 2007: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 4 giải, cấp tỉnh đạt 1 giải. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 
Năm 2007 - 2008: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 
Năm 2008 - 2009: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2009 - 2010: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2010 - 2011: Được tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục-Đào tạo năm học 2010-2011. (Theo quyết định số 99 ngày 01 tháng 8 năm 2011 của LĐLĐ tỉnh  Hải Dương). Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Tốt cấp trường. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Có 2 HSG môn đá cầu cấp huyện. Có KNSK xếp loại Tốt cấp trường. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2012 - 2013:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2013 - 2014 : Có 01 học HSG môn ném bóng cấp Huyện, có SKKN xếp loại cấp huyện. Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở
Năm 2014 - 2015 : Đạt danh hiệu LĐTT. Đạt Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương (có thành tích XS tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII)
Năm 2015 - 2016 : Có 12 học HSG cấp Huyện, trong đó có 02 giải nhất, 03 giải nhì, 07 giải ba; đồng đội xếp thứ nhất cấp huyện. Đạt danh hiệu LĐTT. Đạt Bằng khen của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 
Năm 2016 - 2017 : Có 05 giải Ba HSG cấp Huyện, đồng đội đạt giải Ba cấp Huyện. Đạt danh hiệu LĐTT. Đạt Bằng khen của BCH Liên Đoàn lao động tỉnh Hải Dương.
Năm 2017 - 2018 : Có 01 giải Nhất và 06 giải Ba HSG cấp Huyện, đồng đội đạt giải Ba cấp Huyện. Đạt danh hiệu LĐTT. Đạt Giấy khen của Giám đốc sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Hải Dương.
Năm 2018 - 2019 : Có 01 giải Nhất; 01 giải Nhì và 06 giải Ba HSG điền kinh cấp Huyện, đồng đội đạt giải Nhì cấp Huyện. Đạt danh hiệu LĐTT.
Năm 2019 - 2020 : Có 01 giải Nhì và 04 giải Ba HSG điền kinh cấp Huyện, đồng đội đạt giải Ba cấp Huyện. Đạt danh hiệu LĐTT.
Năm 2020 - 2021 : Có 07 học sinh đạt giải Ba HSG điền kinh cấp Huyện, đồng đội đạt giải Ba cấp Huyện. Đạt danh hiệu LĐTT.
Năm 2021 - 2022 : Có 06 học sinh đạt giải Ba HSG điền kinh cấp Huyện, đồng đội đạt giải Ba cấp Huyện. Đạt danh hiệu LĐTT.
Năm 2022 - 2023 : Có 01 học sinh đạt giải Ba HSG điền kinh cấp Tỉnh nội dung chạy bền. Đạt SKKN cấp trường và đạt danh hiệu LĐTT.

Họ và tên : NGUYỄN VĂN HÀO
Chức vụ : BAN CHỈ ỦY - CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Vật lí + Đại học Sư phạm Tin học
Công tác tại trường THCS Vũ Hữu từ tháng 01/2012.
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2011-2012: Đạt giải Nhì Hội giảng GVG cấp huyện môn Vật lí. Có SKKN đạt loại TB cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2012-2013: Bồi dưỡng HSG môn Vật lí cấp huyện đạt 10 giải (2 Nhất, 2 Nhì, 4 Ba, 2 KK). HSG tỉnh đạt 4 giải (2 Ba, 2 KK), đồng đội HSG môn Vật lí cấp tỉnh xếp thứ 10. Có KN đạt loại Khá cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2013-2014: Bồi dưỡng HSG môn Vật lí cấp huyện đạt 10 giải (2 Nhất, 2 Nhì, 4 Ba, 2 KK). HSG tỉnh đạt 8 giải (5 Nhì, 3 KK), đồng đội HSG môn Vật lí cấp tỉnh xếp thứ 2. Có KN đạt loại Khá cấp huyện. Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở.
Năm học 2014 - 2015: 
Năm học 2015 - 2016: 
Từ năm 2016 - 2017 đến nay: Bồi dưỡng HSG cấp Tỉnh đạt giải Nhất, Nhì cá nhân và được Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương tặng giấy khen; đạt SKKN cấp Tỉnh; danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, cấp Tỉnh. Được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng "bằng khen"; được Chỉ tịch liên đoàn lao động tỉnh Hải Dương tặng "bằng khen".
Năm học 2022-2023: Được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về thành tích xuất sắc đạt được trong năm học trong công tác BD HSG cấp Tỉnh.

Họ và tên : VŨ BÁ QUYỀN
Chức vụ :
Tổ phó tổ Anh-Thể từ tháng 9/2014.
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Ngoại ngữ.
Thành tích tiêu biểu : 
Công tác tại trường THCS Vũ Hữu từ tháng 08/2011.
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2011-2012: Có SKKN đạt loại Tốt cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2012-2013: Có KN đạt loại Khá cấp trường. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm học 2013 - 2014: Đạt giải Nhất Hội thi GVG cấp Huyện môn Ngoại Ngữ. SKKN đạt loại Khá cấp Huyện. Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở.

Năm học 2014 - 2015: Bồi dưỡng Đội tuyển Tiếng Anh cấp Tỉnh, đạt 8 giải (2 giải ba, 6 KK); Xếp hạng đồng đội: 6

     Bồi dưỡng học sinh thi IOE cấp Quốc gia đạt 02 giải (01 giải ba, 01 giải KK).

Năm học 2015 - 2016: Bồi dưỡng Đội tuyển Tiếng Anh cấp Tỉnh đạt 6 giải (01 giải nhì, 01 giải ba, 04 giải KK); Xếp hạng đồng đội: 4

            - Cơ cấu giải: 1 nhì, 1 ba, 4 KK

Từ năm 2016 - 2017 đến nay: Bồi dưỡng HSG cấp Tỉnh đạt giải Nhì, Ba cá nhân; đạt SKKN cấp Huyện; danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; có HSG cấp Quốc Gia IOE.


Họ và tên : PHAN THỊ BÍCH THỦY
Chức vụ : Giáo viên. 
Từ 01/3/2014, giữ chức vụ Tổ phó tổ KHXH.
                                   Từ 01/9/2017 giữ chức vụ Tổ trưởng tổ KHXH
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Văn.
Năm công tác: Công tác tại trường THCS Vũ Hữu từ tháng 08/2011.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2011 - 2012: Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại Khá cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: Có 1 HS đạt giải KK cấp tỉnh cuộc thi Viết thư quốc tế UPU, góp phần vào thành tích giải Nhì cấp tỉnh cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 43 của nhà trường. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại Tốt cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Năm 2013-2014: Bồi dưỡng học sinh viết thư quốc tế UPU. (Đạt 1 giải nhì cá nhân, đồng đội đứng thứ 2 cấp tỉnh); có SKKN đạt loại Khá cấp huyện; đạt danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2014- 2015: Bồi dưỡng học sinh viết thư quốc tế UPU. Đạt 1 giải khuyến khích cấp tỉnh, đồng đội đứng thứ 2 cấp tỉnh. Bồi dưỡng đội tuyển Ngữ văn 9 dự thi cấp Huyện: đạt 11 giải; cấp Tỉnh đạt giải nhì đồng đội trong đó có 4 giải nhì (3 hs trường Vũ Hữu, 1 hs trường ngoài), 1 hs đạt giải ba, 2 hs đạt giải khuyến khích; Có SKKN đạt loại Tốt cấp huyện; Danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2015 - 2016: Bồi dưỡng đội tuyển Ngữ văn 9. Kết quả cấp huyện Nhất đồng đội, cá nhân 12 giải (1 nhất, 3 nhì, 3 ba, 5 kk), cấp Tỉnh xếp thứ 4 đồng đội, cá nhân 9 giải (1 nhất, 1 nhì, 3 ba, 4 khuyến khích). SK tốt cấp huyện, đạt cấp ngành (Sở). Danh hiệu: CSTĐ CS

Năm 2016 - 2017 : Bồi dưỡng đội tuyển Ngữ văn 9. Kết quả thi cấp huyện: Đồng đội xếp thứ Nhất, cá nhân: 12 giải (1 nhất, 2 nhì, 3 ba, 6 KK); cấp Tỉnh: Đồng đội xếp thứ Nhất, cá nhân: 11 giải (1 nhất, 2 nhì, 3 ba, 5 KK); cấp Tỉnh: Đồng đội xếp thứ bảy, cá nhân: 6 giải (1 nhì, 2 ba, 3 KK). SK đạt Tốt cấp huyện, danh hiệu: CSTĐCS. Khen thưởng: Giấy khen của UBND huyện Bình Giang, Giấy khen của Sở GD&ĐT Hải Dương

Năm 2017 - 2018 : Bồi dưỡng đội tuyển Ngữ văn 9. Kết quả thi cấp huyện: Đồng đội đứng thứ Nhất, cá nhân: 10 giải (1 nhất, 2 nhì, 3 ba, 4 KK); cấp Tỉnh: Đồng đội xếp thứ 10, cá nhân: 7 giải (1 ba, 6 KK). SK đạt Khá cấp huyện, danh hiệu: LĐTT. Khen thưởng: Giấy khen của Sở GD&ĐT Hải Dương

Năm 2018 - 2019 : Bồi dưỡng đội tuyển Ngữ văn 9. Kết quả thi cấp huyện: Đồng đội đứng thứ Nhì, cá nhân: 10 giải (2 nhì, 3 ba, 5 KK); cấp Tỉnh: Đồng đội đứng thứ Nhất, cá nhân: 10 giải (1 nhất, 2 nhì, 3 ba, 5 KK); cấp Tỉnh: Đồng đội xếp thứ Nhất, cá nhân: 9 giải (1 nhất, 2 nhì, 3 ba, 3 KK). SK đạt khá cấp trường, danh hiệu: LĐTT. Khen thưởng: Giấy khen của UBND huyện Bình Giang, Giấy khen của Sở GD&ĐT Hải Dương.

Năm 2019 - 2020 : Bồi dưỡng đội tuyển Ngữ văn 9. Kết quả thi cấp huyện: Đồng đội xếp thứ Tư, cá nhân: 8 giải (3 ba, 5 KK); cấp Tỉnh: Đồng đội đứng thứ Nhất, cá nhân: 10 giải (1 nhất, 2 nhì, 2 ba, 5 KK); cấp Tỉnh: Đồng đội xếp thứ Nhất, cá nhân: 7 giải (1 nhất, 2 nhì, 3 ba, 1 KK). SK đạt khá cấp trường, danh hiệu: LĐTT. Khen thưởng: Giấy khen của UBND huyện Bình Giang, Giấy khen của Sở GD&ĐT Hải Dương, Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương.

Năm 2020 - 2021 : Bồi dưỡng đội tuyển Ngữ văn 9. Kết quả thi cấp huyện: Đồng đội đứng thứ Nhất, cá nhân: 10 giải (1 nhất, 2 nhì, 3 ba, 4 KK); cấp Tỉnh: Đồng đội xếp thứ 4, cá nhân: 8 giải (2 nhì, 3 ba, 3 KK). SK đạt, danh hiệu: LĐTT. Khen thưởng: Giấy khen của UBND huyện Bình Giang, Giấy khen của Sở GD&ĐT Hải Dương

Năm 2021 - 2022 : Bồi dưỡng đội tuyển Ngữ văn 9. Kết quả thi cấp huyện: Đồng đội xếp thứ Nhất, cá nhân: 10 giải (1 nhất, 2 nhì, 2 ba, 5 KK); cấp Tỉnh: Đồng đội xếp thứ 9/12 huyện thị, cá nhân: 3 giải (1 ba, 2 KK). SK đạt loại Trung bình cấp huyện, danh hiệu: LĐTT. Khen thưởng: Giấy khen của Sở GD&ĐT Hải Dương

Năm học 2022-2023: Được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về thành tích xuất sắc đạt được trong năm học trong công tác BD HSG cấp Tỉnh.

Họ và tên : NGUYỄN THỊ TUYẾT
Chức vụ : Tổ phó tổ Văn phòng.
Trình độ đào tạo : Đại học.
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2004 - 2005: Lao động tiên tiến.
Năm học 2005 - 2006: Lao động tiên tiến.
Năm học 2006 - 2007: Lao động tiên tiến.
Năm học 2007 - 2008: Lao động tiên tiến.
Năm học 2008 - 2009: Lao động tiên tiến.
Năm học 2009 - 2010: Lao động tiên tiến.
Năm học 2010 - 2011: Lao động tiên tiến.
Năm học 2011 - 2012: Lao động tiên tiến.
Năm học 2012 - 2013: Lao động tiên tiến.
Năm học 2013 - 2014: Lao động tiên tiến.
Năm học 2014 - 2015: Lao động tiên tiến.

Năm học 2015 - 2016: Lao động tiên tiến.
Năm học 2016 - 2017: Lao động tiên tiến.
Năm học 2017 - 2018: Lao động tiên tiến.
Năm học 2018 - 2019: Lao động tiên tiến.
Năm học 2019 - 2020: Lao động tiên tiến.
Năm học 2020 - 2021: Lao động tiên tiến.
Năm học 2021 - 2022: Lao động tiên tiến.
Năm học 2022 - 2023: Lao động tiên tiến.

Họ và tên :  ĐOÀN THỊ THU HẢI
Chức vụ : Giáo viên. 
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Văn - Sử.
Công tác tại trường THCS Vũ Hữu từ tháng 08/2010.
Năm 2009 - 2010: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2010 - 2011: Có 5 học sinh đạt HSG cấp tỉnh (4 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử xếp thứ 5 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Trung bình cấp huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2011 - 2012: HSG cấp huyện đạt 9 giải (2 Nhì, 1 Ba, 6 KK). HSG cấp tỉnh đạt 7 giải (1 Nhì, 3 Ba, 3 KK: 6 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài- Giải Nhì), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử xếp thứ 5. Đạt giải KK cuộc thi tìm hiểu lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Trung bình cấp huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2012 - 2013: Bồi dưỡng HSG cấp huyện đạt 9 giải (2 Nhất, 4 Ba, 3 KK). HSG cấp tỉnh đạt 7 giải (1 Nhì, 3 Ba, 3 KK:, trong đó có 6 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài), đồng đội học sinh giỏi Tỉnh môn Lịch sử xếp thứ 5; Kinh nghiệm sáng kiến được xếp loại cấp Tỉnh, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm học 2013-2014: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 10 giải (1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba, 1 giải Khuyến khích) Cấp tỉnh đạt 10 giải (1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba và 2 giải Khuyến khích), Đồng đội đứng thứ Nhất cấp tỉnh. Có SKKN đạt loại Khá cấp Huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Năm học 2014-2015: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 10 giải (1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba, 1 giải Khuyến khích) Cấp tỉnh đạt 10 giải (2 Nhì, 4 Ba, 4 KK ), Đồng đội đứng thứ Nhất cấp tỉnh. Có SKKN đạt loại Tốt cấp Huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Năm học 2015-2016: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 10 giải (1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba, 1 giải Khuyến khích) Cấp tỉnh đạt 8 giải (2 Nhì, 4 Ba, 1 KK ), Đồng đội đứng thứ nhì cấp tỉnh.Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Năm 2016 - 2017 : KQ bồi dưỡng HSG cấp Tỉnh thành tích cá nhân đạt 04 giải Nhì, 03 giải KK, đồng đội xếp thứ 3. KQ về SKKN đạt cấp ngành; Danh hiệu thi đua đạt CSTĐ CS; Khen thưởng đạt "bằng khen" của UBND Tỉnh Hải Dương và "giấy khen" của UBND huyện Bình Giang.

Năm 2017 - 2018 : KQ bồi dưỡng HSG cấp Tỉnh thành tích cá nhân đạt 02 giải Nhì, 02 giải Ba, 02 giải KK, đồng đội xếp thứ 4; KQ về SKKN đạt loại Tốt cấp trường; Danh hiệu thi đua đạt LĐTT; Khen thưởng đạt "giấy khen" của Sở GD&ĐT Hải Dương và UBND huyện Bình Giang.

Năm 2018 - 2019 : KQ bồi dưỡng HSG cấp Tỉnh thành tích cá nhân đạt 04 giải Nhì, 01 giải Ba, 03 giải KK, đồng đội xếp thứ 3; KQ về SKKN đạt loại TB cấp trường; Danh hiệu thi đua đạt LĐTT; Khen thưởng đạt "giấy khen" của Sở GD&ĐT Hải Dương và UBND huyện Bình Giang.

Năm 2019 - 2020 : KQ bồi dưỡng HSG cấp Tỉnh thành tích cá nhân đạt 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba, 05 giải KK, đồng đội xếp thứ 1; KQ về SKKN đạt loại Khá cấp trường; Danh hiệu thi đua đạt LĐTT; Khen thưởng đạt "giấy khen" của Sở GD&ĐT Hải Dương và UBND huyện Bình Giang.

Năm 2020 - 2021 : KQ bồi dưỡng HSG cấp Tỉnh thành tích cá nhân đạt 03 giải Nhì, 03 giải Ba, 03 giải KK, đồng đội xếp thứ 2; KQ về SKKN đạt loại Khá cấp huyện, công nhận cấp ngành; Danh hiệu thi đua đạt CSTĐ CS; Khen thưởng đạt "giấy khen" của Sở GD&ĐT Hải Dương và UBND huyện Bình Giang.

Năm 2021 - 2022 : KQ bồi dưỡng HSG cấp Tỉnh thành tích cá nhân đạt 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 03 giải Ba, 02 giải KK, đồng đội xếp thứ 1; KQ về SKKN đạt loại Tốt cấp trường; Danh hiệu thi đua đạt LĐTT; Khen thưởng đạt "giấy khen" của UBND Tỉnh Hải Dương, của Sở GD&ĐT Hải Dương và của UBND huyện Bình Giang.

Năm 2022 - 2023 : KQ bồi dưỡng HSG cấp Tỉnh thành tích cá nhân đạt 06 giải Ba, 01 giải KK, đồng đội xếp thứ 6; KQ về SKKN đạt loại Khá cấp trường; Danh hiệu thi đua đạt LĐTT

Họ và tên : KHÚC THỪA THUẦN
Chức vụ : Giáo viên, từ 01/11/2010 đến 31/01/2013 là tổ phó tổ Khoa học Tự nhiên. Từ ngày 01/02/2013 đến 8/2016 là tổ trưởng tổ Khoa học Tự nhiên
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Sinh học.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2004 - 2005: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 8 giải. Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 1 giải (HS Vũ Hữu), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Sinh học xếp thứ 11 trong toàn tỉnh. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2005 - 2006: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 10 giải (6 HS Vũ Hữu và 4 HS trường ngoài), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Sinh học xếp thứ 2 trong toàn tỉnh. Đạt giải nhì Hội giảng giáo viên giỏi cấp huyện môn sinh học.  Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại A cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2006 - 2007: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 9 giải (9 HS Vũ Hữu), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Sinh học xếp thứ 1 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2007 - 2008: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 10 giải (10 HS Vũ Hữu), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Sinh học xếp thứ 2 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Năm 2008 - 2009: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 2 giải (1 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Sinh học xếp thứ ... trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại A cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2009 - 2010: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 7 giải (7 HS Vũ Hữu), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Sinh học xếp thứ 4 trong toàn tỉnh  Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2010 - 2011: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 6 giải (6 HS Vũ Hữu), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Sinh học xếp thứ 6 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Tốt cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2011 - 2012: Bồi dưỡng HSG huyện đạt 10 giải (1 Nhất, 3 Nhì, 4 Ba, 2 KK). HSG cấp tỉnh đạt 8 giải (1 Nhì, 3 Ba, 4 KK: 7 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Sinh học xếp thứ 4. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Năm 2012 - 2013: Bồi dưỡng HSG huyện đạt 10 giải (2 Nhất, 3 Nhì, 4 Ba, 1 KK). HSG cấp tỉnh đạt 7 giải (1 Nhất, 1 Nhì, 3 Ba, 2 KK: 7 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài-giải Ba), đồng đội học sinh giỏi tỉnh xếp thứ 4. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Tốt cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2013-2014: Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học cấp huyện đạt 10 giải (1 Nhất, 1 Nhì, 6 Ba, 2 KK) đồng đội cấp Huyện xếp thứ nhất. Học sinh giỏi cấp Tỉnh 8 giải (1 Nhì, 4 Ba, 3 KK) đồng đội cấp Tỉnh xếp thứ 5. Có SKKN đạt loại Tốt cấp Huyện, đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở. Được UBND Tỉnh tặng Bằng khen.

Năm 2014-2015: Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học cấp huyện đạt 10 giải (1 Nhất, 5 Nhì, 4 Ba) đồng đội cấp Huyện xếp thứ nhất. Học sinh giỏi cấp Tỉnh 9 giải (1 nhất,3 Nhì, 3 Ba, 2 KK) đồng đội cấp Tỉnh xếp thứ 1. Có SKKN đạt loại Tốt cấp Huyện, đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở. 

Năm 2015-2016: Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học cấp huyện đạt 12 giải (1 Nhất, 4 Nhì, 4 Ba, 3 KK) đồng đội cấp Huyện xếp thứ nhất. Học sinh giỏi cấp Tỉnh 8 giải (2 Nhì, 3 Ba, 3 KK) đồng đội cấp Tỉnh xếp thứ 4. Có SKKN được xếp loại cấp Huyện.

Năm học 2022-2023: Được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về thành tích xuất sắc đạt được trong năm học trong công tác BD HSG cấp Tỉnh.

Họ và tên : ĐẶNG VĂN HÙNG
Chức vụ : Tổ phó tổ KHTN
(Được bổ nhiệm từ tháng 5/2023)
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán.
Thành tích tiêu biểu :
Công tác tại trường THCS Vũ Hữu từ tháng 08/2011.
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2011-2012: Có SKKN đạt loại Khá cấp trường. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2012-2013: Có KN đạt loại Tốt cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm học 2013-2014: Có KN đạt loại Tốt cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm học 2014-2015: Giải nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi môn Toán cấp huyện. Có KN đạt loại Tốt cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Năm học 2015-2016: Giải nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi môn Toán cấp huyện; giải Nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Toán cấp tỉnh. Có KN đạt loại Tốt cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Năm học 2016-2017: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Năm học 2017-2018: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Năm học 2018-2019: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Năm học 2019-2020: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Năm học 2020-2021: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Năm học 2021-2022: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Năm học 2022-2023: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Họ và tên : NGUYỄN VĂN GIẢNG
Chức vụ : Tổ trưởng tổ KHTN (Được bổ nhiệm từ tháng 5/2023)
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán
Công tác tại trường THCS Vũ Hữu từ tháng 09/2012.
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2012-2013: Có KN đạt loại TB cấp huyện. Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm học 2013-2014: Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán. Cấp huyện đạt 10 giải (01 Nhất, 01 Nhì, 03 ba, 05 KK) đồng đội xếp thứ 1; HSG cấp Tỉnh đạt 7 giải (02 Nhì, 01 Ba, 04 KK) đồng đội xếp thứ 4. Có SKKN đạt loại Khá cấp Huyện. Đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở.
Năm học 2014-2015: 
Năm học 2015-2016: 

Năm học 2021-2022: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Họ và tên : HOÀNG THỊ DỊU
Chức vụ : Giáo viên.
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Văn
Công tác tại trường từ tháng 09/2012.
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2012-2013: Có KN đạt loại Khá cấp trường. Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm học 2013-2014: Có KN đạt loại Khá cấp Huyện. Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm học 2014-2015: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm học 2015-2016: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Họ và tên : PHẠM VIẾT TÀI
Chức vụ : Giáo viên.
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán.
Thành tích tiêu biểu : 
Công tác tại trường từ tháng 08/2013.
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2013-2014: Danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2014-2015: Danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2015-2016: Giải nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi môn Toán cấp huyện; giải nhì Hội thi Giáo viên dạy giỏi môn Toán cấp tỉnh. Danh hiệu CSTĐ CS.

Năm học 2022-2023: Được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về thành tích xuất sắc đạt được trong năm học trong ôn thi vào lớp 10 THPT

Họ và tên : LÊ THỊ TRANG
Chức vụ : Giáo viên.
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Tiếng Anh
Công tác tại trường từ tháng 09/2012.

Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2012-2013: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm học 2013-2014: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm học 2014-2015: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm học 2015-2016: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm học 2016-2017:  Đạt danh hiệu LĐTT, có sáng kiến xếp loại cấp Huyện.
Năm học 2017-2018:  Đạt danh hiệu LĐTT.
Năm học 2018-2019:  Đạt danh hiệu LĐTT. Có 10 học sinh giỏi cấp Huyện và tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Tỉnh có 01 học sinh đạt giải 3 và 03 học sinh đạt giải Khuyến khích, đồng đội xếp thứ 8
Năm học 2019-2020:  Đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2020-2021:  Đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2021-2022:  Đạt danh hiệu CSTĐ CS, Có sáng kiến xếp loại cấp Huyện, được UBND huyện tặng giấy khen.
Năm học 2022-2023: Đạt SKKN cấp huyện; đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc đạt được trong năm học; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc đạt được trong công tác BD HSG cấp Tỉnh.

Họ và tên: VŨ THỊ THANH
Chức vụ : Giáo viên
Công tác tại trường từ 01/9/2013
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Ngữ văn
Thành tích tiêu biểu:
Năm 2013 - 2014 : Lao động tiên tiến
Năm 2014 - 2015 : Có học sinh viết thư Quốc tế UPU đạt giải nhì cấp Tỉnh, giải ba cấp Quốc gia. Danh hiệu LĐTT
Năm 2015 - 2016 : Lao động tiên tiến
Năm 2016 - 2017 : Giải nhì Hội thi Giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn cấp huyện.
Năm học 2022-2023: Giải Nhất hội thi GVG cấp huyện môn Ngữ văn. Đạt SKKN cấp huyện; đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; được Chủ tịch UBND huyện Bình Giang tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc đạt được trong năm học.

Họ và tên : NGUYỄN THỊ DỊU
Chức vụ : Phụ trách công tác Đội
Trình độ đào tạo : ĐH sư phạm Âm nhạc.
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2010-2011: Hoàn thành nhiệm vụ.
Năm học 2011-2012: Hoàn thành nhiệm vụ.
Năm học 2012-2013: Có KN xếp loại Khá cấp trường. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
Năm học 2013-2014: Có KN xếp loại Khá cấp trường. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
Năm học 2014-2015: Giải nhất thi GVG môn Âm nhạc cấp huyện; giải KK Hội thi GVG môn Âm nhạc cấp tỉnh; giải ba Hội thi Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh.Có KN xếp loại Tốt cấp huyện. Đạt danh hiệu CSTĐ CS
Năm học 2015-2016: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

Năm 2016 - 2017 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

Năm 2017 - 2018 : Đạt giải ba Hội thi GVG môn Âm nhạc cấp THCS huyện Bình Giang. Hướng dẫn học sinh đạt giải nhì Hội thi "Chỉ huy đội giỏi" huyện Bình Giang. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

Năm 2018 - 2019 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

Năm 2019 - 2020 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

Năm 2020 - 2021 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

Năm 2021 - 2022 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

Họ và tên : PHẠM THỊ THƯ
Chức vụ : Giáo viên.
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Sử-GDCD.
Công tác tại trường từ tháng 08/2011.
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2011-2012: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm học 2012-2013: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm học 2013-2014: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm học 2014-2015: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm học 2015-2016: 
Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Họ và tên : ĐÀO THỊ XANH
Chức vụ : Giáo viên
Trình độ đào tạo : Cao đẳng Sư phạm Họa-Đội.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2006 - 2007 : Hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2007 - 2008 : Hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2008 - 2009 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2009 - 2010 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2010 - 2011 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2011 - 2012:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2012 - 2013 : Hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2013 - 2014 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2015 - 2016 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2016 - 2017 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2017 - 2018 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2018 - 2019 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2019 - 2020 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2020 - 2021 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2021 - 2022 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Họ và tên : TRẦN VĂN LƯƠNG
Công tác tại trường từ 01/8/2014
Trình độ đào tạo: CĐ Hóa- Sinh; ĐH Hóa
Thành tích tiêu biểu:

Năm 2014 – 2015: Đạt lao động tiên tiến.

Năm 2015 - 2016: Bồi dưỡng 2 học sinh đạt giải khuyến khích cấp quốc gia cuội thi vận dụng kiến thức liên môn. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2016 - 2017: Đạt giải nhất hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện môn Hoá học. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2017 - 2018: Đạt giải nhất hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện môn hoá học.  Đạt giải nhất hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh môn Hoá học. Được giám đốc sở giáo dục và đào tạo tặng giấy khen.

Năm 2018 – 2019: Đạt lao động tiên tiến.

Năm 2019 – 2020: Đạt lao động tiên tiến.

Năm 2020 – 2021: Đạt lao động tiên tiến.

Năm 2021 - 2022: Bồi dưỡng đội tuyển HSG môn Hoá học dự thi cấp tỉnh đạt 10/10 giải (4 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích), đồng đội học sinh giỏi môn Hoá học xếp thứ Nhất trong toàn tỉnh. Được giám đốc sở giáo dục và đào tạo tặng giấy khen. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm học 2022-2023: Đạt giải Nhất hội thi GVG cấp huyện môn Hóa học. Đạt SKKN cấp huyện, cấp ngành; đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc đạt được trong năm học.

Họ và tên : VŨ THỊ THU HƯỜNG
Chức vụ : Giáo viên 
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán
Công tác tại trường từ năm học 2011-2012
Thành tích tiêu biểu :
Chức vụ : Giáo viên 
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán
Công tác tại trường từ năm học 2011-2012
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2013 – 2014 và 2015 – 2016 : Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Năm học 2018 – 2019: Đạt giải nhất hội thi GV dạy giỏi cấp huyện môn Toán; có SKKN xếp loại Khá cấp huyện và được công nhận cấp ngành; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Năm học 2019 – 2020: Đạt giải nhất hội thi GV dạy giỏi cấp huyện môn Toán; có SKKN xếp loại Khá cấp huyện, được công nhận cấp ngành và Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.
Năm học 2020 – 2021: Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn Toán và được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen về thành tích xuất sắc tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc trung học; Có SKKN được công nhận cấp huyện; được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng bằng khen về thành tích xuất sắc đạt được trong năm học; đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Năm học 2021 – 2022: LĐTT
Năm học 2022 – 2023: LĐTT
Năm học còn lại: LĐTTHọ và tên : NGÔ ĐỨC CHIẾN
Chức vụ : Giáo viên hợp đồng
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Thể dục
Công tác tại trường THCS Vũ Hữu từ tháng 8/2012
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2012-2013:

Họ và tên : CÙ THỊ HẢI

Công tác tại trường THCS Vũ Hữu từ 01/8/2014

Trình độ đào tạo: CĐ Ngoại ngữ; ĐH Ngoại ngữ

Thành tích tiêu biểu:

Năm học 2014-2015: LĐTT

Năm học 2015-2016: LĐTT

Họ và tên: PHAN THỊ THU PHƯƠNG
Công tác tại trường từ 01/10/2014
Trình độ đào tạo: ĐH SP Ngữ văn
Thành tích tiêu biểu:
Năm học 2014-2015: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Năm học 2015-2016: Hoàn thành nhiệm vụ
Năm học 2016-2017: Giải Nhì Hội thi Giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn cấp huyện; có sáng kiến được xếp loại Khá cấp huyện, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2017 - 2018 : Giải Ba Hội thi Giáo viên dạy giỏi môn Lịch sử cấp huyện; đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2018 - 2019 : Giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn cấp huyện; có sáng kiến được xếp loại Trung bình cấp huyện, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2019 - 2020 : Có sáng kiến được xếp loại Trung bình cấp huyện, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2020 - 2021 : Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi môn Lịch sử cấp huyện; có sáng kiến được xếp loại cấp huyện, đạt danh hiệu LĐTT.
 Năm 2021 - 2022 : Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi môn Lịch sử cấp huyện; có sáng kiến được xếp loại Khá cấp huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Năm học 2022-2023: Đạt giải hội thi GVG cấp Tỉnh môn Lịch sử và được Giám Đốc Sở GD&ĐT Hải Dương tặng giấy khen. Đạt SKKN cấp huyện, cấp ngành; đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc đạt được trong năm học.

Họ và tên: VŨ THỊ TRANG
Công tác tại trường từ 01/10/2014
Trình độ đào tạo: ĐH SP Địa lí
Thành tích tiêu biểu:

Năm học 2014-2015: Đạt  GVG cấp huyện bộ môn Lịch sử. Danh hiệu thi đua đạt LĐTT.

Năm học 2015-2016: Đạt giải Nhì Hội thi GVG cấp huyện bộ môn Địa lí. KQ về SKKN đạt loại TB cấp huyện. Danh hiệu thi đua đạt CSTĐCS.

Năm học 2016-2017: Đạt giải Nhất Hội thi GVG cấp huyện bộ môn Địa lí. Đạt GV dạy giỏi cấp Tỉnh bộ môn Địa lí. KQ về SKKN đạt loại TB cấp huyện.  Danh hiệu thi đua đạt LĐTT.

Năm học 2017-2018: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm học 2018-2019: KQ bồi dưỡng HSG cấp Tỉnh thành tích cá nhân đạt 04 giải Nhì, 03 giải Ba, 01 giải KK, đồng đội xếp thứ 2. Khen thưởng đạt “giấy khen” của Sở GD& ĐT Hải Dương và UBND huyện Bình Giang. Danh hiệu thi đua đạt LĐTT.

Năm học 2019-2020: KQ bồi dưỡng HSG cấp Tỉnh thành tích cá nhân đạt 03 giải Nhì, 03 giải Ba, 01 giải KK, đồng đội xếp thứ 2. KQ về SKKN đạt loại TB cấp huyện. Khen thưởng đạt “giấy khen” của Sở GD& ĐT Hải Dương và UBND huyện Bình Giang. Danh hiệu thi đua đạt CSTĐCS.

Năm học 2020-2021: Bồi dưỡng HS giỏi cấp huyện đạt 10 giải (05 giải Nhì, 04 giải Ba, 01 giải KK), đồng đội xếp thứ 1. KQ bồi dưỡng HSG cấp Tỉnh thành tích cá nhân đạt 02 giải Nhì, 04 giải Ba, 03 giải KK, đồng đội xếp thứ 3. KQ về SKKN đạt loại TB cấp huyện. Khen thưởng đạt “giấy khen” của Sở GD& ĐT Hải Dương và UBND huyện Bình Giang. Danh hiệu thi đua đạt LĐTT.

Năm học 2021-2022: Bồi dưỡng HS giỏi cấp huyện (11/11 học sinh đạt giải cấp huyện), đồng đội xếp thứ 1. KQ bồi dưỡng HSG cấp Tỉnh thành tích cá nhân đạt 1 giải Nhất, 06 giải Nhì, 02 giải Ba, đồng đội xếp thứ 1. KQ về SKKN đạt loại TB cấp huyện. Khen thưởng đạt “giấy khen” của Sở GD& ĐT Hải Dương và UBND huyện Bình Giang. Danh hiệu thi đua đạt CSTĐCS.

Năm học 2022-2023: Đạt SKKN cấp huyện; đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc đạt được trong năm học; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc đạt được trong 10 năm thực hiện theo NQ số 29/NQ-TW.


Họ và tên : HÀ THỊ THANH NHÀN
Chức vụ : Giáo viên
Công tác tại trường : 01/9/2013
Trình độ đào tạo : Đại học SP Ngoại ngữ
Thành tích tiêu biểu:
Năm học 2013-2014: LĐTT
Năm học 2014-2015: LĐTT
Năm học 2015-2016: LĐTT
Họ và tên: PHẠM THỊ HUYỀN
Công tác tại trường từ tháng 9/2016
Trình độ đào tạo: CĐSP Lí-CN
Thành tích tiêu biểu:
Năm học 2016-2017: 
Năm học 2022-2023: Đạt giải hội thi GVG cấp Tỉnh môn Vật lí . Đạt SKKN cấp huyện, cấp ngành; đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở; 

Họ và tên : NGUYỄN THỊ TÂM
Chức vụ : Phụ trách Y tế.
Trình độ đào tạo : Trung cấp Y
Công tác tại trường THCS Vũ Hữu từ tháng 01/9/2012.
Thành tích tiêu biểu :

Năm học 2012-2013: HTVV
Năm học 2013-2014: HTNV
Năm học 2014-2015: LĐTT
Năm học 2015-2016: LĐTT

Năm 2016 - 2017 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2017 - 2018 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2018 - 2019 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2019 - 2020 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2020 - 2021 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2021 - 2022 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Họ và tên : NGUYỄN TRUNG THÀNH
Công tác tại trường từ 15/8/2021
Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán
Thành tích tiêu biểu:
Năm học 2021 - 2022 đến nay:
Lao động tiên tiến

Họ và tên : TRẦN NGỌC NAM
Công tác tại trường từ 21/8/2018
Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán
Thành tích tiêu biểu:
Năm học 2018 - 2019 đến nay:
 Lao động tiên tiến

Họ và tên : PHẠM THỊ THÙY TIÊN
Công tác tại trường từ 04/11/2019
Trình độ đào tạo: ĐHSP Ngữ văn
Thành tích tiêu biểu:
Năm học 2019 - 2020 :
 Hoàn thành nhiệm vụ

Năm học 2020 - 2021 : Đạt SKKN cấp trường và danh hiệu LĐTT

Năm học 2021 - 2022 : Đạt SKKN cấp trường và danh hiệu LĐTT

Họ và tên : VŨ THỊ THÚY
Công tác tại trường từ 07/8/2017
Trình độ đào tạo: ĐH Kế toán
Thành tích tiêu biểu:
Năm học 2017 - 2018 :
 
Đạt SKKN cấp trường và danh hiệu LĐTT

Năm học 2018 - 2019 : Đạt SKKN cấp trường và danh hiệu LĐTT

Năm học 2019 - 2020 : Đạt SKKN cấp trường và danh hiệu LĐTT

Năm học 2020 - 2021 : Đạt SKKN cấp trường và danh hiệu LĐTT

Năm học 2021 - 2022 : Đạt SKKN cấp trường và danh hiệu LĐTT

Họ và tên : ĐỖ THỊ THẢO
Công tác tại trường từ 06/8/2021
Trình độ đào tạo: CĐSP HÓA - SINH
Thành tích tiêu biểu:
Năm học 2021 - 2022 : Đạt SKKN cấp trường và danh hiệu LĐTT

Năm học 2022-2023: Được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về thành tích xuất sắc đạt được trong năm học trong công tác BD HSG cấp Tỉnh.

Họ và tên : VŨ THỊ HẠNH
Chức vụ : Phụ trách Thư viện
Trình độ đào tạo : Đại học ngành Thông tin học
Công tác tại trường THCS Vũ Hữu từ tháng 01/5/2014.
Thành tích tiêu biểu :

Năm học 2015-2016: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến
Năm học 2016-2017: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến

Năm học 2017-2018: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến

Năm học 2018-2019: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến

Năm học 2019-2020: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến

Năm học 2020-2021: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến

Năm học 2021-2022: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến

Họ và tên : NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Công tác tại trường từ 06/8/2021
Trình độ đào tạo: ĐHSP NGỮ VĂN; THẠC SĨ QLGD
Thành tích tiêu biểu:
Năm học 2021 - 2022 : Đạt SKKN cấp trường và danh hiệu LĐTT

 Họ và tên : PHẠM VĂN BINH
Chức vụ : PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ - PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 Từ ngày 01/11/2010 đến 31/01/2013 là tổ trưởng tổ Tự nhiên.
 Từ ngày 01/02/2013 giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng
 Từ ngày 01/8/2022 được UBND huyện luân chuyển, điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng tại trường THCS Tân Hồng
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2004 - 2005 : Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2005 - 2006 : Đạt giải nhì Hội giảng giáo viên giỏi cấp tỉnh môn toán. Kinh nhiệm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Năm 2006 - 2007 : Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại B cấp huyện. Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm 2007 - 2008 : Đạt giải nhì Hội giảng giáo viên giỏi cấp huyện môn Toán. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2008 - 2009 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 2 giải. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại B cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2009 - 2010 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 3 giải. Đạt giải nhì Hội giảng giáo viên giỏi cấp huyện môn toán. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại B cấp huyện. Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2010 - 2011 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 5 giải (4 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Toán xếp thứ 8 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp huyện. Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2011 - 2012 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 6 giải (1 Nhất, 4 Nhì, 1 KK). HSG tỉnh đạt 6 giải (5 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài: 4 Nhì, 2 KK), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Toán xếp thứ 2. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Tốt cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tháng 10/2011 có bài viết" Một số phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng" đăng trên Tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ (Số 412). Tháng 5/2012 có bài viết" Phương pháp tính tổng" đăng trên Đặc san số 3 Tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ.
Năm 2012 - 2013 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 8 giải (1 Nhất, 2 Nhì, 3 Ba, 2 KK). HSG tỉnh đạt 8 giải (7 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài-đạt giải Ba: 1 Nhất, 2 Nhì, 3 Ba, 2 KK), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Toán xếp thứ 1. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Tốt cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tháng 6/2013 có bài viết "Sử dụng tính chất của tam giác cân để giải toán" đăng trên Tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ (Số 432).
Năm 2013 - 2014: Chỉ đạo chuyên môn nhà trường: Đồng đội HSG xếp thứ nhất huyện, đồng đội 8 bộ môn đứng thứ ba toàn tỉnh, Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Tháng 4/2014 có bài viết "Dạng toàn phương của đa thức bậc hai và một vài ứng dụng" đăng trên Đặc san Tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ (Số 13). Tháng 10 năm 2014 được tặng bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.
Năm 2014 - 2015: Chỉ đạo chuyên môn nhà trường: Đồng đội HSG xếp thứ nhất huyện, đồng đội 8 bộ môn đứng thứ nhất toàn tỉnh, thi vào THPT đứng thứ 3 trên 272 trường trong tỉnh. Sáng kiến đạt loại Tốt cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2015 - 2016: Chỉ đạo chuyên môn nhà trường: Đồng đội HSG xếp thứ nhất huyện, đồng đội 8 bộ môn đứng thứ nhất toàn tỉnh. Tháng 10/2015 có bài toán được đăng trên Tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ (Số 460), Tháng 1/2016 có chuyên đề "Sử dụng linh hoạt tính chất của giá trị tuyệt đối trong bài toán cực trị"  đăng trên Tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ (Số 463). Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Từ năm 2015 - 2016 đến năm 2021-2022: SKKN đạt cấp Tỉnh, đạt danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh, xếp loại viên chức HTXSNV

Họ và tên : NGUYỄN THỊ GIANG
Chức vụ : Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội

Từ ngày 05 tháng 03 năm 2014, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng

Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Văn.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2004 - 2005: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 2 giải (1 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài). Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2005 - 2006: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 2 giải (1 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài). Đạt giải nhất Hội giảng giáo viên giỏi cấp huyện môn Ngữ văn. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2006 - 2007: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 2 giải (1 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài). Đạt giải nhì Hội giảng giáo viên giỏi cấp huyện môn Ngữ văn. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2007 - 2008: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 5 giải (4 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn ngữ văn xếp thứ ba trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Năm 2008 - 2009 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 4 giải (3 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn xếp thứ 10 trong toàn tỉnh. Hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2009 - 2010: Bồi dưỡng học sinh tham gia cuộc thi Viết thư quốc tế UPU đạt 3 giải, đồng đội Viết thư quốc tế UPU xếp thứ 1 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2010 - 2011: Bồi dưỡng học sinh tham gia cuộc thi Viết thư quốc tế UPU đạt 2 giải, đồng đội Viết thư quốc tế UPU xếp thứ 3 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Tốt cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 10 giải (1 Nhất, 2 Nhì, 3 Ba, 4 KK), HSG tỉnh đạt 8 giải (3 Nhì, 1 Ba, 4 KK: 6 HS Vũ Hữu và 2 HS trường ngoài), đồng đội cấp tỉnh xếp thứ 3. Bồi dưỡng học sinh tham gia cuộc thi Viết thư quốc tế UPU đạt 1 giải Khuyến khích, góp phần vào kết quả đồng đội Viết thư quốc tế UPU của trường xếp thứ 1 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Tốt cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 11 giải (1 Nhất, 2 Nhì, 3 Ba, 5 KK), HSG tỉnh đạt 7 giải (3 Ba, 4 KK), đồng đội cấp tỉnh xếp thứ 8. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2013 - 2014: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 10 giải (1 Nhất, 2 Nhì, 3 Ba, 4 KK), HSG tỉnh đạt 6 giải (1 Ba, 5 KK), đồng đội cấp tỉnh xếp thứ 7. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp huyện. Đạt danh hiệu LĐTT.

Năm 2014 - 2015:  Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp huyện. Đạt danh hiệu LĐTT.

Năm 2015 - 2016: Danh hiệu Lao động tiên tiến.

Chuyển công tác về trường THCS Thúc Kháng từ tháng 8 năm 2020

Họ và tên :  PHẠM THỊ NGÁT
Chức vụ : Giáo viên, từ ngày 01/10/2012 làm tổ phó tổ Xã hội. Từ ngày 05 tháng 03 năm 2014, giữ chức vụ Tổ trưởng tổ KH Xã hội

Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Địa.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2004 - 2005: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 4 giải. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại B cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2005 - 2006: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 4 giải (4 HS Vũ Hữu. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh. Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Năm 2006 - 2007: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 2 giải (1 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài). Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại A cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2007 - 2008: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 5 giải (4 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Địa lí xếp thứ 5 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại B cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2008 - 2009: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 4 giải (3 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Địa lí xếp thứ 7 trong toàn tỉnh.. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2009 - 2010: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 7 giải (7 HS Vũ Hữu ), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Địa lí xếp thứ 2 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại A cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2010 - 2011: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 10 giải (8 HS Vũ Hữu và 2 HS trường ngoài), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Địa lí xếp thứ 2 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Tốt cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2011 - 2012: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 9 giải (1 Nhất, 2 Nhì, 3 Ba, 4 KK). HSG tỉnh đạt 10 giải (4 Nhì, 3 Ba, 3 KK: 9 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Địa lí xếp thứ 2. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Tốt cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Năm 2012 - 2013: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 10 giải (1 Nhất, 3 Nhì, 4 Ba, 2 KK). HSG tỉnh đạt 10 giải (1 Nhất, 3 Nhì, 3 Ba, 3 KK), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Địa lí xếp thứ 1. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2013 - 2014: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 10 giải (02 Nhất, 03 Nhì, 03 Ba, 2 KK), đồng đội xếp thứ 1. HSG tỉnh đạt 10 giải (05 Nhì, 05 Ba), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Địa lí xếp thứ 1. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2014 - 2015: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 10 giải (01 Nhất, 03 Nhì, 02 Ba, 4 KK), đồng đội xếp thứ 1. HSG tỉnh đạt 08 giải (05 Ba, 03 KK), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Địa lí xếp thứ 4. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, CSTĐ cấp Tỉnh.

Năm 2015 - 2016: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 10 giải (01 Nhất, 05 Nhì, 04 Ba), đồng đội xếp thứ 1. HSG tỉnh đạt 09 giải (05 Nhì, 02 Ba, 02KK), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Địa lí xếp thứ 2.  Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Chuyển công tác về trường THCS Kẻ Sặt

Họ và tên : TRẦN THỊ TUYẾT
Chức vụ : Giáo viên
Trình độ đào tạo : Cao đẳng Sư phạm Sinh - Kĩ.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2004 - 2005: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2005 - 2006: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2006 - 2007: Đạt giải nhì Hội giảng giáo viên giỏi cấp huyện môn Công nghệ. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại B cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2007 - 2008: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2008 - 2009: Đạt giải nhì Hội giảng giáo viên giỏi cấp huyện môn sinh học. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2009 - 2010:  Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2010 - 2011:  Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Trung bình cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2011 - 2012:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2012 - 2013:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2013 - 2014:  Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015:  Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm 2015 - 2016: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Nghỉ hưu theo chế độ nhà nước từ tháng 10 năm 2022

Họ và tên : PHẠM ĐỨC THẮNG
Chức vụ : Từ ngày 01/11/2010 đến 31/01/2013 giữ chức vụ phó Hiệu trưởng
                 Từ ngày 01/02/2013 giữ chức vụ Hiệu trưởng

Từ ngày 01/8/2020 được UBND huyện luân chuyển, điều động và bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng tại trường THCS Nhân Quyền
Trình độ đào tạo : Đại học sư phạm Toán.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2004 - 2005 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán đạt 2 giải (2 HS Vũ Hữu). Kinh nghiệm sáng kến đạt loại A cấp huyện, đăng trên tập san SKKN của tỉnh. Đạt giải ba Hội giảng giáo viên giỏi tỉnh môn toán. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Năm 2005 - 2006 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán đạt 2 giải (1 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài). Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Tháng 12/2005 có bài viết đăng trên Toán Học và Tuổi Trẻ  (Số 352)
Năm 2006 - 2007 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán đạt 1 giải (1 HS Vũ Hữu). Đạt giải nhì Hội giảng giáo viên giỏi Huyện môn toán. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại A cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2007 - 2008 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh môn Casio đạt 4 giải (4 HS Vũ Hữu), cấp quốc gia môn Casio đạt 1 giải. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại B cấp tỉnh. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tháng 2/2008 có bài viết đăng trên Toán Học và Tuổi Trẻ  (Số 368)
Năm 2008 - 2009 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán đạt 3 giải (2 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài), đồng đội HSG tỉnh môn Toán xếp thứ 6. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Năm 2009 - 2010 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán đạt 6 giải (4 HS Vũ Hữu và 2 HS trường ngoài). Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại A cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tháng 3/2010 có bài viết đăng trên Toán Học và Tuổi Trẻ  (Số 393)
Năm 2010 - 2011 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh môn giải toán trên máy tính cầm tay đạt 3/5 giải (1 giải Nhì, 2 giải Ba). Kinh nghiệm sáng kiến đạt cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2011 - 2012: Bồi dưỡng học sinh giỏi môn giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện đạt 6 giải (1 Nhất, 2 Nhì, 3 Ba, 1 KK); cấp tỉnh đạt 3 giải (2 Nhì, 1 Ba), đồng đội xếp thứ nhất cấp tỉnh; 1 giải quốc gia (Hải Dương có 1 học sinh đạt giải quốc gia). Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Tốt cấp huyện. Ban TVHU tặng Giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Năm 2012 - 2013: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2013 - 2014: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2014 - 2015: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2015 - 2016: Danh hiệu Lao động tiên tiến.

Từ năm 2016-2017 đến năm 2019-2020: SKKN đạt loại Tốt cấp huyện, đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, xếp loại viên chức HTXSNV

Họ và tên : NHỮ VĂN HỌC
Chức vụ : Tổ trưởng tổ Khoa học Tự nhiên từ tháng 9/2016.

Ngày 08/5/2023 chuyển công tác về trường THCS Thúc Kháng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Hoá.
Công tác tại trường THCS Vũ Hữu từ tháng 8/2009

Thành tích tiêu biểu : 

Năm 2009 - 2010: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 7 giải (7 HS Vũ Hữu), đồng đội HSG xếp thứ 5 trong toàn tỉnh. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A cấp huyện. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2010 - 2011: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 8 giải (8 HS Vũ Hữu), đồng đội HSG xếp thứ 3 trong toàn tỉnh. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại Trung bình cấp tỉnh. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Được UBND huyện Bình Giang tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc năm học 2010-2011. (Theo quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2011).

Năm 2011 - 2012: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 10 giải (2 Nhất, 3 Nhì, 5 Ba). HSG tỉnh đạt 6 giải (2 Nhì, 4 KK: 6 HS Vũ Hữu), đồng đội HSG tỉnh xếp thứ 5. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại Tốt cấp huyện. Danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2012 - 2013: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 12 giải (2 Nhất, 4 Nhì, 5 Ba, 1 KK). HSG tỉnh đạt 9 giải (1, Nhất, 3 Nhì, 4 ba, 1 KK), đồng đội HSG tỉnh xếp thứ 1. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại Khá cấp huyện. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2012 - 2013: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 10 giải (01 Nhất; 04 Nhì; 04 Ba; 01 KK); Đồng đội đứng thứ nhất. HSG cấp tỉnh đạt 10 giải (02 Nhì; 04 Ba; 04 KK) Đồng đội đứng thứ hai. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại Tốt cấp huyện. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2013 - 2014: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 10 giải (01 Nhất; 04 Nhì; 04 Ba; 01 KK); Đồng đội đứng thứ nhất. HSG cấp tỉnh đạt 10 giải (02 Nhì; 04 Ba; 04 KK) Đồng đội đứng thứ hai. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại Tốt cấp huyện. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2014 - 2015: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 10 giải (01 Nhất; 04 Nhì; 04 Ba; 01 KK); Đồng đội đứng thứ nhất. HSG cấp tỉnh đạt 9 giải (1 nhất, 3 Nhì, 4 Ba, 4 KK); đồng đội đứng thứ nhì. SKKN được xếp loại cấp tỉnh. Danh hiệu CSTĐ Tỉnh.

Năm 2015 - 2016: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 10 giải (01 Nhất; 04 Nhì; 04 Ba; 01 KK); Đồng đội đứng thứ nhất. HSG cấp tỉnh đạt 8 giải (1 nhất, 2 Nhì, 1 Ba, 4 KK) Đồng đội đứng thứ hai. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại Tốt cấp huyện. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Từ năm 2016 - 2017 đến nay: Bồi dưỡng HSG cấp Tỉnh đạt giải Nhất đồng đội, nhất cá nhân và được Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương tặng giấy khen; đạt SKKN cấp Tỉnh; danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, cấp Tỉnh.

Họ và tên : VŨ THANH THỦY
Chức vụ : Giáo viên.
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Văn
Công tác tại trường từ tháng 09/2012.
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2012-2013: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm học 2013-2014: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm học 2014-2015: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm học 2015-2016: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Chuyển công tác về trường THCS Kẻ Sặt từ tháng 8 năm 2022Họ và tên : VƯƠNG ĐỨC THUẬN
Chức vụ : Giáo viên.Từ ngày 01/02/2013 là tổ phó tổ Khoa học Tự nhiên
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán-Tin.
Năm công tác: Công tác tại trường THCS Vũ Hữu từ tháng 08/2010.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2009 - 2010: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại B cấp huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2010 - 2011: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Tốt cấp huyện, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2011 - 2012:  Đạt giải Nhì Hội thi GVG cấp huyện và tỉnh. Có SKKN đạt loại TB cấp tỉnh. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2012 - 2013:  Bồi dưỡng HSG môn giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện đạt 6 giải (1 Nhất, 2 Nhì, 3 Ba), cấp tỉnh đạt 0 giải, đồng đội HSG môn giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh xếp thứ 12. Có SKKN đạt loại TB cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2013 - 2014: Bồi dưỡng HSG môn giải Toán trên máy tính cầm tay cấp huyện đạt 8 giải (01 Nhất, 02 Nhì, 04 Ba, 01 KK) cấp Tỉnh đạt 06 giải (Trong đó 01 giải Ba; 05 giải KK) có SKKN đạt loại Khá cấp huyện. Đạt danh hiệu CSTĐ Cơ sở.
Năm học 2014 - 2015: Bồi dưỡng Đội tuyển giải toán trên máy tính cầm tay cấp Tỉnh đạt 3 giải (1 Ba, 2 KK). Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2015 - 2016:Bồi dưỡng Đội tuyển giải toán trên máy tính cầm tay cấp Tỉnh đạt 3 giải (1 nhì, 1 ba, 1 KK). Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm học 2016-2017: 
Ngày 01/8/2017, đồng chí Vương Đức Thuận chuyển công tác đến trường THCS Ngô Gia Tự - TP Hải Dương.

Họ và tên : NGUYỄN THANH HUYỀN
Chức vụ : Kế toán, tổ trưởng tổ Văn phòng
Trình độ đào tạo : Đại học Tài chính-Kế toán.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2004 - 2005: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2005 - 2006: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2006 - 2007: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2007 - 2008: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2008 - 2009: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2009 - 2010: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2010 - 2011: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2013 - 2014: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2014 - 2015: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2015 - 2016: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2016 - 2017: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

Ngày 07/8/2017, đồng chí Nguyễn Thanh Huyền chuyển công tác về trường THCS Thị trấn Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương.


Họ và tên : VŨ ĐÌNH THẮNG
Chức vụ : Giáo viên. 
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, giữ chức vụ Bí thư Chi Đoàn
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Địa - GDCD
Công tác tại trường THCS Vũ Hữu từ tháng 09/2012.
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2012-2013: Đạt giải Nhì trong Hội thi GVG cấp tỉnh môn Địa lí. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm học 2013-2014: Có SKKN đạt loại Khá cấp Huyện. Đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2014-2015: Có SKKN đạt loại Khá cấp Huyện. Đạt danh hiệu LĐTT
Năm học 2015-2016: Đạt danh hiệu LĐTT
Từ ngày 01 tháng 9 năm 2016, chuyển công tác đến trường THCS Tân Việt, giữ chức Phó hiệu trưởng.

Họ và tên : PHẠM THỊ HOA
Chức vụ : Giáo viên.

Công tác tại trường từ 01/9/2013

Trình độ đào tạo : Cao đảng Sư phạm Vật lí - Công nghệ.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2013 - 2014:

Họ và tên : ĐỖ THỊ HƯỜNG
Chức vụ : Giáo viên.
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Vật lí.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2006 - 2007: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 6 giải (5 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài). Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2007 - 2008: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 6 giải (5 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài), đồng đội HSG xếp thứ 8 trong toàn tỉnh. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2008 - 2009: Hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2009 - 2010: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 6 giải (6 HS Vũ Hữu), đồng đội HSG xếp thứ 5 trong toàn tỉnh. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B cấp huyện. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2010 - 2011: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 7 giải (5 HS Vũ Hữu và 2 HS trường ngoài), đồng đội HSG xếp thứ 7 trong toàn tỉnh. Hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2011 - 2012: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 8 giải (7 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài), đồng đội HSG tỉnh xếp thứ 1.
Chuyển về công tác tại trường THPT Kẻ Sặt (Từ tháng 01 năm 2012)

Họ và tên : NGUYỄN THỊ THANH VÂN
Chức vụ : Giáo viên, phó Bí thư chi đoàn (từ tháng 10/2010), Bí thư chi đoàn (từ tháng 03/10/2010)
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Văn.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2004 - 2005: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại B cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2005 - 2006: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại A cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2007 - 2008: Đạt giải ba Hội giảng giáo viên giỏi huyện môn Ngữ văn. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại B cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2008 - 2009: Đạt giải nhất Hội giảng giáo viên giỏi huyện môn ngữ văn. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2009 - 2010: Có 7 học sinh đạt giải HSG cấp tỉnh (5 HS Vũ Hữu và 2 HS trường ngoài), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn xếp thứ 5 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh, đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh.
Năm 2010 - 2011: Có 7 học sinh đạt giải HSG cấp tỉnh (6 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn xếp thứ 10 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2011 - 2012: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp huyện, có 1 HS đạt 1 giải KK cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU cấp tỉnh, góp phần vào kết quả xếp nhất tỉnh trong cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 42 của trường. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Từ ngày 01/9/2012 chuyển công tác về trường THCS Tráng Liệt - Bình Giang - Hải Dương.

Họ và tên : PHẠM THỊ PHƯƠNG
Chức vụ : Phụ trách thư viện 
Trình độ đào tạo : Đại học Thư viện.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2005 - 2006: Hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2006 - 2007: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại A cấp huyện. Hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2007 - 2008: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm 2008 - 2009: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm 2009 - 2010: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm 2010 - 2011: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Có SKKN xếp loại Khá cấp trường. Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: Có KN xếp loại Khá cấp trường. Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Năm 2013 - 2014: Có KN xếp loại Khá cấp trường. Đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Ngày 16/01/2015, đồng chí Phạm Thị Phương về nghỉ hưu theo chế độ.

Họ và tên : PHẠM THỊ THỦY
Chức vụ : Giáo viên. 
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2007 - 2008: Hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2008 - 2009: Đạt giải nhất Hội giảng giáo viên giỏi cấp Huyện môn Toán. Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2009 - 2010: Hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2010 - 2011: Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại Tốt cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Đi học (Không dự bình)
Năm 2012 - 2013: Đi học (Không dự bình)
Năm 2013 - 2014: Đi học (Không dự bình)
Năm 2014 - 2015: Hoàn thành nhiệm vụ
Năm 2015 - 2016: Lao động tiên tiến

Từ 01/9/2016 nghỉ việc

Họ và tên : HOÀNG VĂN ĐẮC
Chức vụ : Phó Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng.
Trình độ đào tạo : Đại học sư phạm toán, Đại học Quản lí Giáo dục.
Thành tích tiêu biểu :
Từ năm 2000 - 2001 đến năm 2003 - 2004: Bốn năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (Trong đó: năm 2002 - 2003 đạt danh hiệu GV giỏi cấp tỉnh, đạt giải Nhì Hội giảng cấp tỉnh). Tháng 01/2002 có bài viết đăng trên Tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ.
Năm 2004 - 2005 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 2 giải (2 HS Vũ Hữu). Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại A cấp huyện. Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tháng 04/2005 có bài viết đăng trên Tạp chí Toán Tuổi Thơ 2 (Số 26).
Năm 2005 - 2006 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán đạt 2 giải (1 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài). Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại A cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tháng 10/2005 có bài viết đăng trên Tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ (Số 340).
Năm 2006 - 2007 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán đạt 1 giải (HS Vũ Hữu). Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Tháng 12/2006 có bài viết đăng trên Tạp chí Toán Tuổi Thơ 2 (Số 46).
Năm 2007 - 2008 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán đạt 2 giải (2 HS Vũ Hữu), đồng đội HSG môn Toán xếp thứ 10 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại A cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tháng 06/2007 có bài viết đăng trên Tạp chí Toán Tuổi Thơ 2 (Số 52)
Năm 2008 - 2009 : Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại A cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tháng 08/2008 có bài viết đăng trên Tuyển chọn theo chuyên đề Toán Học và Tuổi Trẻ  (Quyển 04)
Năm 2009 - 2010 : Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT. Tháng 01/2010 có bài viết đăng trên Tạp chí Toán Tuổi Thơ 2 (Số 83)
Từ ngày 01/11/2010: Làm Hiệu trưởng trường THCS Long Xuyên.

Họ và tên : NGUYỄN LAN NHI
Chức vụ: Giáo viên, Phó Bí thư chi đoàn TN, Trưởng ban nữ công.
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Văn.
Thành tích tiêu biểu : 
Công tác tại trường THCS Vũ Hữu từ tháng 08/2009.
Năm 2009 - 2010: Hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2010 - 2011: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại TB cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: Từ tháng 9/2012 làm Trưởng ban nữ công. Từ ngày 05/10/2012 tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư chi đoàn.
Có 1 học sinh đạt giải Nhì cuộc thi Viết thư quốc tế UPU cấp tỉnh, góp phần vào thành tích đạt giải Nhì cấp tỉnh cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 43 của nhà trường. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp trường. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm học 2013 - 2014: Đạt giải Nhất Hội thi GVG cấp Huyện môn Ngữ văn.

Từ ngày 28 tháng 12 năm 2014 chuyển công tác đến trường THCS Trần Phú - Hải Dương.

Họ và tên :  NGUYỄN XUÂN THÀNH
Chức vụ : Từ ngày 01/9/2011 giữ chức vụ phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Ngoại ngữ.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2004 - 2005: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 5 giải (4 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài). Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2005 - 2006: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 1 giải (HS Vũ Hữu. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại B cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2006 - 2007: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 6 giải (6 HS Vũ Hữu). Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Năm 2007 - 2008: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 6 giải (6 HS Vũ Hữu), đồng đội học sinh giỏi môn tiếng Anh xếp thứ tư trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2008 - 2009: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 6 giải (6 HS Vũ Hữu), đồng đội học sinh giỏi môn tiếng Anh xếp thứ nhì trong toàn tỉnh, kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2009 - 2010: Sáng kiến kinh nghiệm sáng kiến đạt loại A cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2010 - 2011: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 2 giải. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Tốt cấp huyện và loại Trung bình cấp tỉnh. Được tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hải Dương (Theo quyết định số 12-QĐ/KT, ngày 12 tháng 3 năm 2011 của BCH Tỉnh đoàn Hải Dương). Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 9 giải (1 Nhất, 1 Nhì, 4 Ba, 3 KK), cấp tỉnh đạt 4 giải (3 Ba và 1 KK: đều là HS Vũ Hữu), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh xếp thứ 9. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Từ ngày 01 tháng 9 năm 2013 chuyển về công tác tại trường THCS Bình Minh.

Họ và tên :  VŨ THỊ HƯỜNG
Chức vụ : Giáo viên, Từ ngày 01/10/2012 làm tổ trưởng tổ Ngoại ngữ-Thể dục-Nhạc-Hoạ.
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiếng Anh.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2004 - 2005: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 5 giải (4 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài). Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2005 - 2006: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 1 giải (HS Vũ Hữu). Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2006 - 2007 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 6 giải (6 HS Vũ Hữu), đồng đội HSG cấp tỉnh xếp thứ 4. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2007 - 2008: Đạt giải khuyến khích cấp tỉnh cuộc thi viết về gương người tốt việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Năm 2008 - 2009 : Đạt giải nhất Hội giảng giáo viên giỏi cấp huyện môn tiếng Anh. Kinh nghiêm sáng kiến đạt loại B cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2009 - 2010: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 5 giải (4 HS Vũ Hữu và 1 HS trường ngoài), đồng đội HSG xếp thứ 6 trong toàn tỉnh. Kinh nghiêm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2010 - 2011: Kinh nghiêm sáng kiến đạt loại Tốt cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Kinh nghiêm sáng kiến đạt loại Khá cấp trường. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2012-2013: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 9 giải (4 Ba, 5 KK), HSG tỉnh đạt 4 giải (1 Ba, 3 KK), đồng đội HSG xếp thứ 11 trong toàn tỉnh. Kinh nghiêm sáng kiến đạt loại Trung bình cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2013-2014:

Tháng 9/2014 chuyển công tác về trường THCS Tráng Liệt - Bình Giang

Họ và tên : VŨ ĐĂNG TRÍ.
Chức vụ : Tổ phó tổ khoa học tự nhiên, trưởng ban thanh tra nhân dân.
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Hóa.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2004 - 2005 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 7 giải (4HS Vũ Hữu và 3 HS trường khác). Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh. Đạt giải ba Hội giảng giáo viên giỏi cấp tỉnh môn Hóa học. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2005 - 2006 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 7 giải (5 HS Vũ Hữu và 2 HS trường khác). Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại B cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Năm 2006 - 2007 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 8 giải (8 HS Vũ Hữu), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn hóa học xếp thứ 2 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại A cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2007 - 2008 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 10 giải (9 HS Vũ Hữu và 1 HS trường khác), đồng đội học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học xếp thứ 1 trong toàn tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2008 - 2009 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 3 giải (3 HS Vũ Hữu). Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Năm 2009 - 2010 : Chuyển đến THCS Lê Quý Đôn - TP Hải Dương  

Họ và tên : NGUYỄN THỊ DỊNH
Chức vụ : Phụ trách thiết bị 
Trình độ đào tạo : Cao đẳng sư phạm sinh - địa.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2007 - 2008 : Hoàn thành nhiệm vụ.
Năm 2008 - 2009 : Lao động tiên tiến.
Năm 2009 - 2010 : Nghỉ hưu tháng 1/2010 

 

Họ và tên : PHẠM TUẤN BÁCH
Chức vụ : Giáo viên. 
Trình độ đào tạo : Cao đẳng Kỹ - Lí
Công tác tại trường THCS Vũ Hữu từ tháng 01/2010.
Chuyển công tác sang trường THCS Bình Xuyên từ tháng 01/2011.

Họ và tên : CAO VĂN THỊNH
Chức vụ : Phụ trách thiết bị trường học.
Trình độ đào tạo : Cao đẳng Sư phạm Lí - Kĩ
Công tác tại trường THCS Vũ Hữu từ tháng 03/2011.
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2010-2011:
Năm học 2011-2012: Chuyển về THCS Thái Hòa (Từ tháng 01 năm 2012)

Họ và tên : VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG
Chức vụ : Giáo viên hợp đồng
Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm Toán
Công tác tại trường THCS Vũ Hữu từ tháng 8/2012
Thành tích tiêu biểu :
Năm học 2012-2013:
Chuyển trường tháng 5/2013.
-----------------------------------------------------

Họ và tên VŨ ĐĂNG CHƯƠNG
Chức vụ: Tổng phụ trách đội
Họ và tên BÙI VĂN NGHĨA
Chức vụ:
Họ và tên VŨ ĐĂNG THẠNH
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng từ năm 2004 đến 2007
Họ và tên ĐỖ VĂN THẠO
- Chức vụ: Tổ trưởng Tổ KHTN từ năm 2004 đến năm 2006
- Trình độ chuyên môn: ĐH SPVật lí
Năm 2006, chuyển tới Trường THCS Tân Hồng, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng.

Họ và tên : TRẦN MINH THÁI
Chức vụ : Hiệu trưởng (07/06/2004 đến 15/01/2013).
Tác giả trang web của nhà trường.
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm toán - Thạc sỹ Quản lý khoa học và Công nghệ.
Thành tích tiêu biểu :
Năm 2004 - 2005 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 2 giải. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại A cấp huyện. Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2005 - 2006 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 4 giải. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp tỉnh. Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Năm 2006 - 2007 : Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia 1 giải, cấp tỉnh đạt 4 giải. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Được Sở giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
Năm 2007 - 2008 : Đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo kĩ thuật do Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức với phần mềm quản lí thư viện trường học. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại A cấp tỉnh. Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2008 - 2009 : Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại B cấp tỉnh, Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh
Năm 2009 - 2010 : Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Được Huyện ủy tặng giấy khen với thành tích Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục (2008 - 2010).
Năm 2010 - 2011 : Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại Khá cấp tỉnh. Đạt danh hiệu
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Được UBND huyện Bình Giang tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc năm học 2010-2011.
Năm 2011 - 2012 : Đạt giải nhì trong cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật của tỉnh Hải Dương lần thứ VII với hệ thống quản lí nhà trường trên mạng Internet
Năm 20112 - 2013 : Đạt giải Ba sáng tạo khoa học kỹ thuật Toàn quốc với phần mềm "THỐNG KÊ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN"


Từ 15/01/2013 công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Giang, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.