PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
STTTên đềTình trạngĐối tượngMônNgười ra đềThời gian làm bàiSố lần xemKết quả
1 Bài: Đặc điểm địa hình Việt Nam Vào làm bài Lớp 8Địa líVũ Thị TrangTừ 17 giờ 0 phút ngày 13/03/2020 đến 17 giờ 0 phút ngày 13/04/2020211 [HyperLink2]
2 Bài tập trắc nghiệm Địa lí 6 ( Học kì II) Vào làm bài Lớp 6Địa líVũ Thị TrangTừ 14 giờ 0 phút ngày 12/03/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 16/04/2020405 [HyperLink2]
3 Kiểm tra trắc nghiệm bài 3 Vào làm bài Lớp 9Lịch sửĐoàn Thị Thu HảiTừ 17 giờ 0 phút ngày 16/03/2020 đến 17 giờ 0 phút ngày 16/04/202082 [HyperLink2]
4 Bài trắc nghiệm so sánh (văn 6) Vào làm bài Lớp 6Ngữ vănPhạm Thị Thùy TiênTừ 7 giờ 0 phút ngày 19/03/2020 đến 7 giờ 0 phút ngày 19/04/2020147 [HyperLink2]
5 Bài kiểm tra 15 phút môn Lịch sử 7- Phạm Thị Thư Vào làm bài Lớp 7Lịch sửPhạm Thị ThưTừ 17 giờ 0 phút ngày 19/03/2020 đến 22 giờ 0 phút ngày 19/04/2020107 [HyperLink2]
6 Kiểm tra trắc nghiệm bài "So sánh" Vào làm bài Lớp 6Ngữ vănĐoàn Thị Thu HảiTừ 18 giờ 0 phút ngày 20/03/2020 đến 19 giờ 0 phút ngày 20/04/202075 [HyperLink2]
7 Bài trắc nghiệm nhân hóa Vào làm bài Lớp 6Ngữ vănPhạm Thị Thùy TiênTừ 8 giờ 0 phút ngày 24/03/2020 đến 8 giờ 0 phút ngày 24/04/2020147 [HyperLink2]
8 Đề kiểm tra 15 phút Sử 9 Vào làm bài Lớp 9Lịch sửĐoàn Thị Thu HảiTừ 22 giờ 0 phút ngày 13/03/2020 đến 10 giờ 0 phút ngày 25/04/2020133 [HyperLink2]
9 Kiểm tra trắc nghiệm bài 1 Vào làm bài Lớp 9Lịch sửĐoàn Thị Thu HảiTừ 16 giờ 0 phút ngày 16/03/2020 đến 17 giờ 0 phút ngày 25/04/202086 [HyperLink2]
10 Kiểm tra trắc nghiệm bài 2 Vào làm bài Lớp 9Lịch sửĐoàn Thị Thu HảiTừ 16 giờ 0 phút ngày 16/03/2020 đến 17 giờ 0 phút ngày 25/04/202061 [HyperLink2]
11 Anh 9_Kiểm tra giữa HK2 (2018-2019) Vào làm bài Lớp 9Tiếng AnhVũ Bá QuyềnTừ 8 giờ 0 phút ngày 05/04/2020 đến 21 giờ 0 phút ngày 25/04/20206 [HyperLink2]
12 Kiểm tra trắc nghiệm bài 26 Vào làm bài Lớp 8Lịch sửĐoàn Thị Thu HảiTừ 9 giờ 0 phút ngày 13/03/2020 đến 22 giờ 0 phút ngày 25/04/202099 [HyperLink2]
13 PRACTICE TEST 4 (ENGLISH 7) Vào làm bài Lớp 7Tiếng AnhHà Thị Thanh NhànTừ 10 giờ 0 phút ngày 29/03/2020 đến 11 giờ 0 phút ngày 29/04/202021 [HyperLink2]
14 PRACTICE TEST 2 (ENGLISH 7) Vào làm bài Lớp 7Tiếng AnhHà Thị Thanh NhànTừ 9 giờ 0 phút ngày 21/03/2020 đến 21 giờ 0 phút ngày 30/04/202063 [HyperLink2]
15 PRACTICE TEST 1 (ENGLISH 7) Vào làm bài Lớp 7Tiếng AnhHà Thị Thanh NhànTừ 9 giờ 0 phút ngày 21/03/2020 đến 21 giờ 0 phút ngày 01/05/202052 [HyperLink2]
16 Kiểm tra trắc nghiệm bài 27 Vào làm bài Lớp 8Lịch sửĐoàn Thị Thu HảiTừ 9 giờ 0 phút ngày 13/03/2020 đến 10 giờ 0 phút ngày 10/05/202096 [HyperLink2]
17 BÀI KIỂM TRA VẬT LÍ LỚP 8 Vào làm bài Lớp 8Vật líNguyễn Văn HàoTừ 7 giờ 0 phút ngày 15/03/2020 đến 20 giờ 0 phút ngày 15/05/2020745 [HyperLink2]
18 Kiểm tra môn Vật lí lớp 9 Vào làm bài Lớp 9Vật líPhạm Đức ThắngTừ 7 giờ 0 phút ngày 15/03/2020 đến 20 giờ 0 phút ngày 15/05/2020443 [HyperLink2]
19 BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC Vào làm bài Lớp 9Vật líNguyễn Văn HàoTừ 7 giờ 0 phút ngày 17/03/2020 đến 20 giờ 0 phút ngày 15/05/202054 [HyperLink2]
20 BÀI KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN LỚP 8 - MÔN VẬT LÍ Vào làm bài Lớp 8Vật líNguyễn Văn HàoTừ 7 giờ 0 phút ngày 16/03/2020 đến 22 giờ 0 phút ngày 15/05/2020165 [HyperLink2]
21 Kiểm tra trắc nghiệm bài 4 Vào làm bài Lớp 9Lịch sửĐoàn Thị Thu HảiTừ 17 giờ 0 phút ngày 16/03/2020 đến 18 giờ 0 phút ngày 16/05/202059 [HyperLink2]
22 Bài kiểm tra 45' Tiếng việt 9 kì 2 - Vũ Thanh Thủy Vào làm bài Lớp 9Ngữ vănVũ Thanh ThủyTừ 11 giờ 0 phút ngày 19/03/2020 đến 21 giờ 0 phút ngày 30/05/202051 [HyperLink2]
23 Đề kiểm tra trắc nghiệm cuối năm Vào làm bài Lớp 9Lịch sửĐoàn Thị Thu HảiTừ 22 giờ 0 phút ngày 13/03/2020 đến 10 giờ 0 phút ngày 12/06/2020149 [HyperLink2]
24 Những việc giáo viên cần làm khi học sinh đi học để phòng tránh mắc bệnh Covid-19. Vào làm bài ChungTổng hợpPhạm Đức ThắngTừ 12 giờ 0 phút ngày 01/02/2020 đến 12 giờ 0 phút ngày 12/06/2020296 [HyperLink2]
25 Kiểm tra trắc nghiệm bài: KHÁI NIỆM BIỂU THỨC ĐẠI SỐ Vào làm bài Lớp 7ToánĐặng Văn HùngTừ 11 giờ 0 phút ngày 04/04/2020 đến 20 giờ 0 phút ngày 30/06/20207 [HyperLink2]
26 Kiểm tra trắc nghiệm bài: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ. Vào làm bài Lớp 7ToánĐặng Văn HùngTừ 11 giờ 0 phút ngày 04/04/2020 đến 20 giờ 0 phút ngày 30/06/20202 [HyperLink2]
27 Kiểm tra trắc nghiệm bài: ĐƠN THỨC. Vào làm bài Lớp 7ToánĐặng Văn HùngTừ 11 giờ 0 phút ngày 04/04/2020 đến 20 giờ 0 phút ngày 30/06/20202 [HyperLink2]
28 Kiểm tra: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG Vào làm bài Lớp 7ToánĐặng Văn HùngTừ 11 giờ 0 phút ngày 04/04/2020 đến 20 giờ 0 phút ngày 30/06/20203 [HyperLink2]
29 Kiểm tra trắc nghiệm bài: ĐA THỨC Vào làm bài Lớp 7ToánĐặng Văn HùngTừ 11 giờ 0 phút ngày 04/04/2020 đến 20 giờ 0 phút ngày 30/06/20203 [HyperLink2]
30 Kiểm tra bài: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC Vào làm bài Lớp 7ToánĐặng Văn HùngTừ 11 giờ 0 phút ngày 04/04/2020 đến 20 giờ 0 phút ngày 30/06/20204 [HyperLink2]
1234567
Hiệu trưởng: Phạm Đức Thắng
Địa chỉ: Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203.775.729 - Email (HT): ducthangvuhuu2017@gmail.com
Thiết kế và xây dựng: Trần Minh Thái
Đăng nhập