PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Lê Thị TrangNgoại ngữ6A     
2Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ6B     
3Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ6C     
4Lê Thị TrangNgoại ngữ6D     
5Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7A44    
6Cù Thị HảiNgoại ngữ7B     
7Cù Thị HảiNgoại ngữ7C     
8Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7D45    
9Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ8A     
10Cù Thị HảiNgoại ngữ8B     
11Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ8C     
12Cù Thị HảiNgoại ngữ8D     
13Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ9A     
14Lê Thị TrangNgoại ngữ9B     
15Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ9C     
16Lê Thị TrangNgoại ngữ9D     
17Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6A45    
18Vũ Thị ThanhNgữ văn6B43    
19Đoàn Thị Thu HảiNgữ văn6B     
20Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6C42    
21Vũ Thị ThanhNgữ văn6D42    
22Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6D     
23Hoàng Thị DịuNgữ văn7A44    
24Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7B45    
25Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn7C     
26Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7C     
27Hoàng Thị DịuNgữ văn7D44    
28Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8A     
29Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8B     
30Nguyễn Thị PhươngNgữ văn8C42    
31Phan Thị Thu PhươngNgữ văn8D44    
32Hoàng Thị DịuNgữ văn9A45    
33Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn9B     
34Nguyễn Thị PhươngNgữ văn9C44    
35Nguyễn Thị PhươngNgữ văn9D46    
36Nguyễn Văn GiảngToán6A45    
37Phạm Văn BinhToán6B43    
38Nguyễn Trung ThànhToán6C43    
39Nguyễn Trung ThànhToán6D42    
40Đặng Văn HùngToán7A44    
41Vũ Thị Thu HườngToán7B45    
42Vũ Thị Thu HườngToán7C44    
43Đặng Văn HùngToán7D45    
44Phạm Viết TàiToán8A44    
45Trần Ngọc NamToán8B44    
46Trần Ngọc NamToán8C42    
47Phạm Viết TàiToán8D44    
48Phạm Viết TàiToán9A45    
49Đặng Văn HùngToán9B45    
50Vũ Thị Thu HườngToán9C44    
51Nguyễn Văn GiảngToán9D46