PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6A431111
2Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6B431111
3Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6C431111
4Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6D391111
5Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7A431111
6Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7B441111
7Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7C421111
8Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7D431111
9Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8A441111
10Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8B461111
11Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8C461111
12Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8D451111
13Trần Thị TuyếtCông nghệ6A441211
14Trần Thị TuyếtCông nghệ6B421211
15Trần Thị TuyếtCông nghệ6C431211
16Trần Thị TuyếtCông nghệ6D391211
17Khúc Thừa ThuầnCông nghệ7A431111
18Trần Thị TuyếtCông nghệ7B441111
19Trần Thị TuyếtCông nghệ7C411111
20Khúc Thừa ThuầnCông nghệ7D441111
21Phạm Thị HuyềnCông nghệ8A441211
22Phạm Thị HuyềnCông nghệ8B461211
23Phạm Thị HuyềnCông nghệ8C461211
24Phạm Thị HuyềnCông nghệ8D461211
25Nguyễn Văn HàoCông nghệ9A411111
26Nguyễn Văn HàoCông nghệ9B421111
27Nguyễn Văn HàoCông nghệ9C 1111
28Nguyễn Văn HàoCông nghệ9D 1111
29Vũ Thị TrangĐịa lí6A441111
30Vũ Thị TrangĐịa lí6B421111
31Vũ Thị TrangĐịa lí6C431111
32Vũ Thị TrangĐịa lí6D391111
33Vũ Thị TrangĐịa lí7A441211
34Vũ Thị TrangĐịa lí7B441211
35Vũ Thị TrangĐịa lí7C411211
36Vũ Thị TrangĐịa lí7D441211
37Vũ Thị TrangĐịa lí8A441111
38Vũ Thị TrangĐịa lí8B461111
39Vũ Thị TrangĐịa lí8C461111
40Vũ Thị TrangĐịa lí8D461111
41Vũ Thị TrangĐịa lí9A411211
42Vũ Thị TrangĐịa lí9B421211
43Vũ Thị TrangĐịa lí9C381211
44Vũ Thị TrangĐịa lí9D381211
45Phạm Thị Thùy TiênGdcd6A 1111
46Phạm Thị Thùy TiênGdcd6B421111
47Phạm Thị Thùy TiênGdcd6C431111
48Phạm Thị Thùy TiênGdcd6D 1111
49Phạm Thị Thùy TiênGdcd7A431111
50Phạm Thị Thùy TiênGdcd7B441111
51Phạm Thị ThưGdcd7C411111
52Phạm Thị Thùy TiênGdcd7D431111
53Phạm Thị ThưGdcd8A441111
54Phạm Thị ThưGdcd8B461111
55Phạm Thị ThưGdcd8C 1111
56Phạm Thị ThưGdcd8D451111
57Nguyễn Văn HuệGdcd9A 1111
58Nguyễn Văn HuệGdcd9B 1111
59Phạm Thị ThưGdcd9C381111
60Phạm Thị ThưGdcd9D381111
61Nhữ Văn HọcHóa học8A441211
62Trần Văn LươngHóa học8B461211
63Trần Văn LươngHóa học8C461211
64Nhữ Văn HọcHóa học8D461211
65Trần Văn LươngHóa học9A411211
66Nhữ Văn HọcHóa học9B421211
67Trần Văn LươngHóa học9C381211
68Nhữ Văn HọcHóa học9D381211
69Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6A441111
70Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6B421111
71Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6C431111
72Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6D391111
73Phạm Thị ThưLịch sử7A441211
74Phạm Thị ThưLịch sử7B441211
75Phạm Thị ThưLịch sử7C411211
76Phạm Thị ThưLịch sử7D441211
77Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8A441211
78Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8B461211
79Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8C461211
80Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8D461211
81Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9A411111
82Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9B421111
83Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9C381111
84Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9D381111
85Đào Thị XanhMĩ thuật6A441111
86Đào Thị XanhMĩ thuật6B421111
87Đào Thị XanhMĩ thuật6C431111
88Đào Thị XanhMĩ thuật6D391111
89Đào Thị XanhMĩ thuật7A431111
90Đào Thị XanhMĩ thuật7B441111
91Đào Thị XanhMĩ thuật7C411111
92Đào Thị XanhMĩ thuật7D441111
93Đào Thị XanhMĩ thuật8A441111
94Đào Thị XanhMĩ thuật8B461111
95Đào Thị XanhMĩ thuật8C461111
96Đào Thị XanhMĩ thuật8D451111
97Đào Thị XanhMĩ thuật9A411111
98Đào Thị XanhMĩ thuật9B421111
99Đào Thị XanhMĩ thuật9C381111
100Đào Thị XanhMĩ thuật9D381111
101Cù Thị HảiNgoại ngữ6A432311
102Lê Thị TrangNgoại ngữ6B432311
103Lê Thị TrangNgoại ngữ6C432311
104Cù Thị HảiNgoại ngữ6D392311
105Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ7A432311
106Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7B442311
107Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ7C422311
108Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7D442311
109Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ8A442311
110Lê Thị TrangNgoại ngữ8B462311
111Cù Thị HảiNgoại ngữ8C462311
112Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ8D462311
113Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ9A412311
114Cù Thị HảiNgoại ngữ9B422311
115Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ9C382311
116Lê Thị TrangNgoại ngữ9D382311
117Hoàng Thị DịuNgữ văn6A 2211
118Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6B422211
119Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6C432211
120Hoàng Thị DịuNgữ văn6D 2211
121Vũ Thanh ThủyNgữ văn7A432211
122Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7B442211
123Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7C412211
124Vũ Thanh ThủyNgữ văn7D442211
125Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8A442311
126Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8B462311
127Vũ Thị ThanhNgữ văn8C 2311
128Vũ Thị ThanhNgữ văn8D462311
129Vũ Thị ThanhNgữ văn9A 2311
130Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn9B422311
131Phan Thị Thu PhươngNgữ văn9C382311
132Vũ Thanh ThủyNgữ văn9D382311
133Trần Thị TuyếtSinh học6A441211
134Trần Thị TuyếtSinh học6B421211
135Trần Thị TuyếtSinh học6C431211
136Trần Thị TuyếtSinh học6D391211
137Khúc Thừa ThuầnSinh học7A441211
138Khúc Thừa ThuầnSinh học7B441211
139Nhữ Văn HọcSinh học7C411211
140Khúc Thừa ThuầnSinh học7D441211
141Khúc Thừa ThuầnSinh học8A441211
142Khúc Thừa ThuầnSinh học8B461211
143Khúc Thừa ThuầnSinh học8C461211
144Khúc Thừa ThuầnSinh học8D461211
145Khúc Thừa ThuầnSinh học9A411211
146Trần Văn LươngSinh học9B421211
147Khúc Thừa ThuầnSinh học9C381211
148Trần Văn LươngSinh học9D381211
149Trương Đức QuânThể dục6A441211
150Trương Đức QuânThể dục6B421211
151Trương Đức QuânThể dục6C431211
152Trương Đức QuânThể dục6D391211
153Ngô Đức ChiếnThể dục7A431211
154Ngô Đức ChiếnThể dục7B441211
155Ngô Đức ChiếnThể dục7C411211
156Ngô Đức ChiếnThể dục7D441211
157Ngô Đức ChiếnThể dục8A441211
158Ngô Đức ChiếnThể dục8B461211
159Ngô Đức ChiếnThể dục8C461211
160Ngô Đức ChiếnThể dục8D451211
161Trương Đức QuânThể dục9A411211
162Trương Đức QuânThể dục9B421211
163Trương Đức QuânThể dục9C381211
164Trương Đức QuânThể dục9D381211
165Đặng Văn HùngToán6A441311
166Phạm Văn BinhToán6B421311
167Trần Ngọc NamToán6C431311
168Đặng Văn HùngToán6D391311
169Trần Ngọc NamToán7A431311
170Vũ Thị Thu HườngToán7B441311
171Phạm Thị TâmToán7C 1311
172Trần Ngọc NamToán7D441311
173Phạm Viết TàiToán8A441311
174Nguyễn Văn GiảngToán8B461311
175Nguyễn Văn GiảngToán8C461311
176Phạm Viết TàiToán8D461311
177Phạm Viết TàiToán9A411311
178Vũ Thị Thu HườngToán9B421311
179Đặng Văn HùngToán9C381311
180Nguyễn Văn GiảngToán9D381311
181Phạm Thị HuyềnVật lí6A441111
182Phạm Thị HuyềnVật lí6B421111
183Phạm Thị HuyềnVật lí6C431111
184Phạm Thị HuyềnVật lí6D391111
185Phạm Thị HuyềnVật lí7A441111
186Phạm Thị HuyềnVật lí7B441111
187Phạm Thị HuyềnVật lí7C411111
188Phạm Thị HuyềnVật lí7D441111
189Nguyễn Văn HàoVật lí8A441111
190Nguyễn Văn HàoVật lí8B461111
191Nguyễn Văn HàoVật lí8C461111
192Phạm Thị HuyềnVật lí8D461111
193Nguyễn Văn HàoVật lí9A411211
194Nguyễn Văn HàoVật lí9B421211
195Nguyễn Văn HàoVật lí9C381211
196Nguyễn Văn HàoVật lí9D381211