PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ6A     
2Cù Thị HảiNgoại ngữ6B     
3Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ6C     
4Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ6D     
5Lê Thị TrangNgoại ngữ7A     
6Cù Thị HảiNgoại ngữ7B     
7Lê Thị TrangNgoại ngữ7C     
8Cù Thị HảiNgoại ngữ7D     
9Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ8A46    
10Lê Thị TrangNgoại ngữ8B     
11Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ8C44    
12Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ8D43    
13Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ9A44    
14Lê Thị TrangNgoại ngữ9B     
15Cù Thị HảiNgoại ngữ9C     
16Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ9D44    
17Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6A     
18Phan Thị Thu PhươngNgữ văn6B     
19Đoàn Thị Thu HảiNgữ văn6C     
20Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6D     
21Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn7A45    
22Hoàng Thị DịuNgữ văn7B43    
23Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn7C     
24Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7D     
25Vũ Thị ThanhNgữ văn8A46    
26Nguyễn Thị PhươngNgữ văn8B     
27Nguyễn Thị PhươngNgữ văn8C     
28Vũ Thị ThanhNgữ văn8D     
29Vũ Thị ThanhNgữ văn9A     
30Nguyễn Thị PhươngNgữ văn9B     
31Hoàng Thị DịuNgữ văn9C43    
32Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn9D     
33Vũ Thị Thu HườngToán6A44    
34Nguyễn Trung ThànhToán6B     
35Trần Ngọc NamToán6C     
36Vũ Thị Thu HườngToán6D44    
37Trần Ngọc NamToán7A     
38Trần Ngọc NamToán7B     
39Nguyễn Trung ThànhToán7C     
40Nguyễn Trung ThànhToán7D     
41Nguyễn Văn GiảngToán8A     
42Đặng Văn HùngToán8B     
43Phạm Viết TàiToán8C     
44Phạm Viết TàiToán8D43    
45Đặng Văn HùngToán9A     
46Phạm Viết TàiToán9B     
47Vũ Thị Thu HườngToán9C42    
48Nguyễn Văn GiảngToán9D