PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6A421111
2Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6B421111
3Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6C441111
4Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6D431111
5Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7A461111
6Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7B441111
7Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7C451111
8Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7D441111
9Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8A431111
10Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8B381111
11Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8C401111
12Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8D381111
13Trần Thị TuyếtCông nghệ6A421221
14Trần Thị TuyếtCông nghệ6B421221
15Trần Thị TuyếtCông nghệ6C441221
16Trần Thị TuyếtCông nghệ6D431221
17Khúc Thừa ThuầnCông nghệ7A461211
18Trần Thị TuyếtCông nghệ7B441211
19Trần Thị TuyếtCông nghệ7C441211
20Khúc Thừa ThuầnCông nghệ7D441211
21Phạm Thị HuyềnCông nghệ8A431221
22Phạm Thị HuyềnCông nghệ8B381221
23Phạm Thị HuyềnCông nghệ8C401221
24Phạm Thị HuyềnCông nghệ8D381221
25Nguyễn Văn HàoCông nghệ9A381211
26Nguyễn Văn HàoCông nghệ9B391211
27Nguyễn Văn HàoCông nghệ9C381211
28Nguyễn Văn HàoCông nghệ9D361211
29Vũ Thị TrangĐịa lí6A421111
30Vũ Thị TrangĐịa lí6B421111
31Vũ Thị TrangĐịa lí6C441111
32Vũ Thị TrangĐịa lí6D431111
33Vũ Thị TrangĐịa lí7A461211
34Vũ Thị TrangĐịa lí7B441211
35Vũ Thị TrangĐịa lí7C451211
36Vũ Thị TrangĐịa lí7D441211
37Vũ Thị TrangĐịa lí8A431111
38Vũ Thị TrangĐịa lí8B381111
39Vũ Thị TrangĐịa lí8C401111
40Vũ Thị TrangĐịa lí8D381111
41Vũ Thị TrangĐịa lí9A381211
42Vũ Thị TrangĐịa lí9B391211
43Vũ Thị TrangĐịa lí9C381211
44Vũ Thị TrangĐịa lí9D361211
45Phạm Thị ThưGdcd6A421111
46Phạm Thị ThưGdcd6B421111
47Phạm Thị ThưGdcd6C441111
48Phạm Thị ThưGdcd6D431111
49Phạm Thị ThưGdcd7A461111
50Phạm Thị ThưGdcd7B441111
51Phạm Thị ThưGdcd7C451111
52Phạm Thị ThưGdcd7D441111
53Phạm Thị ThưGdcd8A431111
54Phạm Thị ThưGdcd8B381111
55Phạm Thị ThưGdcd8C401111
56Phạm Thị ThưGdcd8D381111
57Phạm Thị ThưGdcd9A381111
58Phạm Thị ThưGdcd9B391111
59Phạm Thị ThưGdcd9C381111
60Phạm Thị ThưGdcd9D361111
61Nhữ Văn HọcHóa học8A431231
62Trần Văn LươngHóa học8B381231
63Trần Văn LươngHóa học8C401231
64Nhữ Văn HọcHóa học8D381231
65Trần Văn LươngHóa học9A381231
66Nhữ Văn HọcHóa học9B391231
67Trần Văn LươngHóa học9C381231
68Nhữ Văn HọcHóa học9D361231
69Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6A421111
70Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6B421111
71Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6C441111
72Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6D431111
73Phạm Thị ThưLịch sử7A461211
74Phạm Thị ThưLịch sử7B441211
75Phạm Thị ThưLịch sử7C451211
76Phạm Thị ThưLịch sử7D441211
77Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8A431211
78Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8B381211
79Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8C401211
80Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8D381211
81Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9A381111
82Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9B391111
83Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9C381111
84Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9D361111
85Đào Thị XanhMĩ thuật6A421111
86Đào Thị XanhMĩ thuật6B421111
87Đào Thị XanhMĩ thuật6C441111
88Đào Thị XanhMĩ thuật6D431111
89Đào Thị XanhMĩ thuật7A461111
90Đào Thị XanhMĩ thuật7B441111
91Đào Thị XanhMĩ thuật7C451111
92Đào Thị XanhMĩ thuật7D441111
93Đào Thị XanhMĩ thuật8A431111
94Đào Thị XanhMĩ thuật8B381111
95Đào Thị XanhMĩ thuật8C401111
96Đào Thị XanhMĩ thuật8D381111
97Đào Thị XanhMĩ thuật9A381111
98Đào Thị XanhMĩ thuật9B391111
99Đào Thị XanhMĩ thuật9C381111
100Đào Thị XanhMĩ thuật9D361111
101Cù Thị HảiNgoại ngữ6A422221
102Cù Thị HảiNgoại ngữ6B422221
103Cù Thị HảiNgoại ngữ6C442221
104Cù Thị HảiNgoại ngữ6D432221
105Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7A 2221
106Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7B442221
107Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7C452221
108Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7D 2221
109Lê Thị TrangNgoại ngữ8A432321
110Lê Thị TrangNgoại ngữ8B382321
111Cù Thị HảiNgoại ngữ8C 2321
112Cù Thị HảiNgoại ngữ8D 2321
113Lê Thị TrangNgoại ngữ9A382221
114Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ9B 2221
115Lê Thị TrangNgoại ngữ9C382221
116Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ9D362221
117Đoàn Thị Thu HảiNgữ văn6A422351
118Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6B 2351
119Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6C442351
120Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6D 2351
121Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7A462351
122Vũ Thanh ThủyNgữ văn7B442351
123Vũ Thanh ThủyNgữ văn7C452351
124Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7D442351
125Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8A432351
126Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8B382351
127Vũ Thị HiềnNgữ văn8C 2351
128Vũ Thị HiềnNgữ văn8D 2351
129Phan Thị Thu PhươngNgữ văn9A382461
130Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn9B392461
131Vũ Thanh ThủyNgữ văn9C382461
132Nguyễn Thị GiangNgữ văn9D362461
133Trần Thị TuyếtSinh học6A421311
134Trần Thị TuyếtSinh học6B421311
135Trần Thị TuyếtSinh học6C441311
136Trần Thị TuyếtSinh học6D431311
137Khúc Thừa ThuầnSinh học7A461311
138Nhữ Văn HọcSinh học7B441311
139Nhữ Văn HọcSinh học7C451311
140Khúc Thừa ThuầnSinh học7D441311
141Khúc Thừa ThuầnSinh học8A431311
142Khúc Thừa ThuầnSinh học8B381311
143Khúc Thừa ThuầnSinh học8C401311
144Khúc Thừa ThuầnSinh học8D381311
145Khúc Thừa ThuầnSinh học9A381311
146Trần Văn LươngSinh học9B391311
147Khúc Thừa ThuầnSinh học9C381311
148Trần Văn LươngSinh học9D361311
149Trương Đức QuânThể dục6A421231
150Trương Đức QuânThể dục6B421231
151Trương Đức QuânThể dục6C441231
152Trương Đức QuânThể dục6D431231
153Ngô Đức ChiếnThể dục7A461231
154Ngô Đức ChiếnThể dục7B441231
155Ngô Đức ChiếnThể dục7C451231
156Ngô Đức ChiếnThể dục7D441231
157Ngô Đức ChiếnThể dục8A431231
158Ngô Đức ChiếnThể dục8B381231
159Ngô Đức ChiếnThể dục8C401231
160Ngô Đức ChiếnThể dục8D381231
161Trương Đức QuânThể dục9A381231
162Trương Đức QuânThể dục9B391231
163Trương Đức QuânThể dục9C381231
164Trương Đức QuânThể dục9D361231
165Trần Ngọc NamToán6A422331
166Phạm Văn BinhToán6B422331
167Trần Ngọc NamToán6C442331
168Trần Ngọc NamToán6D432331
169Đặng Văn HùngToán7A462331
170Nguyễn Văn GiảngToán7B442331
171Nguyễn Văn GiảngToán7C452331
172Đặng Văn HùngToán7D442331
173Phạm Viết TàiToán8A432331
174Phạm Viết TàiToán8B382331
175Vũ Thị Thu HườngToán8C402331
176Vũ Thị Thu HườngToán8D382331
177Phạm Viết TàiToán9A382331
178Vũ Thị Thu HườngToán9B392331
179Đặng Văn HùngToán9C382331
180Nguyễn Văn GiảngToán9D362331
181Phạm Thị HuyềnVật lí6A421121
182Phạm Thị HuyềnVật lí6B421121
183Phạm Thị HuyềnVật lí6C441121
184Phạm Thị HuyềnVật lí6D431121
185Phạm Thị HuyềnVật lí7A461121
186Phạm Thị HuyềnVật lí7B441121
187Phạm Thị HuyềnVật lí7C451121
188Phạm Thị HuyềnVật lí7D441121
189Nguyễn Văn HàoVật lí8A431121
190Nguyễn Văn HàoVật lí8B381121
191Nguyễn Văn HàoVật lí8C401121
192Nguyễn Văn HàoVật lí8D381121
193Nguyễn Văn HàoVật lí9A381221
194Nguyễn Văn HàoVật lí9B391221
195Nguyễn Văn HàoVật lí9C381221
196Nguyễn Văn HàoVật lí9D361221