PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6A421111
2Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6B421111
3Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6C441111
4Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6D431111
5Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7A461111
6Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7B451111
7Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7C451111
8Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7D441111
9Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8A431111
10Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8B381111
11Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8C401111
12Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8D381111
13Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9A38    
14Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9B39    
15Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9C38    
16Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9D35    
17Trần Thị TuyếtCông nghệ6A421221
18Trần Thị TuyếtCông nghệ6B421221
19Trần Thị TuyếtCông nghệ6C441221
20Trần Thị TuyếtCông nghệ6D431221
21Khúc Thừa ThuầnCông nghệ7A461211
22Trần Thị TuyếtCông nghệ7B451211
23Trần Thị TuyếtCông nghệ7C451211
24Khúc Thừa ThuầnCông nghệ7D441211
25Phạm Thị HuyềnCông nghệ8A431221
26Phạm Thị HuyềnCông nghệ8B381221
27Phạm Thị HuyềnCông nghệ8C401221
28Phạm Thị HuyềnCông nghệ8D381221
29Nguyễn Văn HàoCông nghệ9A381211
30Nguyễn Văn HàoCông nghệ9B391211
31Nguyễn Văn HàoCông nghệ9C381211
32Nguyễn Văn HàoCông nghệ9D351211
33Vũ Thị TrangĐịa lí6A421111
34Vũ Thị TrangĐịa lí6B421111
35Vũ Thị TrangĐịa lí6C441111
36Vũ Thị TrangĐịa lí6D431111
37Vũ Thị TrangĐịa lí7A461211
38Vũ Thị TrangĐịa lí7B451211
39Vũ Thị TrangĐịa lí7C451211
40Vũ Thị TrangĐịa lí7D441211
41Vũ Thị TrangĐịa lí8A431111
42Vũ Thị TrangĐịa lí8B381111
43Vũ Thị TrangĐịa lí8C401111
44Vũ Thị TrangĐịa lí8D381111
45Vũ Thị TrangĐịa lí9A381211
46Vũ Thị TrangĐịa lí9B391211
47Vũ Thị TrangĐịa lí9C381211
48Vũ Thị TrangĐịa lí9D351211
49Phạm Thị ThưGdcd6A421111
50Phạm Thị ThưGdcd6B421111
51Phạm Thị ThưGdcd6C441111
52Phạm Thị ThưGdcd6D431111
53Phạm Thị ThưGdcd7A461111
54Phạm Thị ThưGdcd7B451111
55Phạm Thị ThưGdcd7C451111
56Phạm Thị ThưGdcd7D441111
57Phạm Thị ThưGdcd8A431111
58Phạm Thị ThưGdcd8B381111
59Phạm Thị ThưGdcd8C401111
60Phạm Thị ThưGdcd8D381111
61Phạm Thị ThưGdcd9A381111
62Phạm Thị ThưGdcd9B391111
63Phạm Thị ThưGdcd9C381111
64Phạm Thị ThưGdcd9D351111
65Nhữ Văn HọcHóa học8A431231
66Trần Văn LươngHóa học8B381231
67Trần Văn LươngHóa học8C401231
68Nhữ Văn HọcHóa học8D381231
69Trần Văn LươngHóa học9A381231
70Nhữ Văn HọcHóa học9B391231
71Trần Văn LươngHóa học9C381231
72Nhữ Văn HọcHóa học9D351231
73Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6A421111
74Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6B421111
75Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6C441111
76Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6D431111
77Phạm Thị ThưLịch sử7A461211
78Phạm Thị ThưLịch sử7B451211
79Phạm Thị ThưLịch sử7C451211
80Phạm Thị ThưLịch sử7D441211
81Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8A431211
82Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8B381211
83Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8C401211
84Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8D381211
85Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9A381111
86Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9B391111
87Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9C381111
88Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9D351111
89Đào Thị XanhMĩ thuật6A421111
90Đào Thị XanhMĩ thuật6B421111
91Đào Thị XanhMĩ thuật6C441111
92Đào Thị XanhMĩ thuật6D431111
93Đào Thị XanhMĩ thuật7A461111
94Đào Thị XanhMĩ thuật7B451111
95Đào Thị XanhMĩ thuật7C451111
96Đào Thị XanhMĩ thuật7D441111
97Đào Thị XanhMĩ thuật8A431111
98Đào Thị XanhMĩ thuật8B381111
99Đào Thị XanhMĩ thuật8C401111
100Đào Thị XanhMĩ thuật8D381111
101Đào Thị XanhMĩ thuật9A381111
102Đào Thị XanhMĩ thuật9B391111
103Đào Thị XanhMĩ thuật9C381111
104Đào Thị XanhMĩ thuật9D351111
105Cù Thị HảiNgoại ngữ6A422221
106Cù Thị HảiNgoại ngữ6B422221
107Cù Thị HảiNgoại ngữ6C442221
108Cù Thị HảiNgoại ngữ6D432221
109Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7A462221
110Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7B452221
111Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7C452221
112Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7D442221
113Lê Thị TrangNgoại ngữ8A432321
114Lê Thị TrangNgoại ngữ8B382321
115Cù Thị HảiNgoại ngữ8C402321
116Cù Thị HảiNgoại ngữ8D382321
117Lê Thị TrangNgoại ngữ9A382221
118Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ9B392221
119Lê Thị TrangNgoại ngữ9C382221
120Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ9D352221
121Đoàn Thị Thu HảiNgữ văn6A422351
122Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6B422351
123Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6C442351
124Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6D432351
125Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7A462351
126Vũ Thanh ThủyNgữ văn7B452351
127Vũ Thanh ThủyNgữ văn7C452351
128Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7D442351
129Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8A432351
130Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8B382351
131Vũ Thị HiềnNgữ văn8C402351
132Vũ Thị HiềnNgữ văn8D382351
133Phan Thị Thu PhươngNgữ văn9A382461
134Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn9B392461
135Vũ Thanh ThủyNgữ văn9C382461
136Nguyễn Thị GiangNgữ văn9D352461
137Trần Thị TuyếtSinh học6A421311
138Trần Thị TuyếtSinh học6B421311
139Trần Thị TuyếtSinh học6C441311
140Trần Thị TuyếtSinh học6D431311
141Khúc Thừa ThuầnSinh học7A461311
142Nhữ Văn HọcSinh học7B451311
143Nhữ Văn HọcSinh học7C451311
144Khúc Thừa ThuầnSinh học7D441311
145Khúc Thừa ThuầnSinh học8A431311
146Khúc Thừa ThuầnSinh học8B381311
147Khúc Thừa ThuầnSinh học8C401311
148Khúc Thừa ThuầnSinh học8D381311
149Khúc Thừa ThuầnSinh học9A381311
150Trần Văn LươngSinh học9B391311
151Khúc Thừa ThuầnSinh học9C381311
152Trần Văn LươngSinh học9D351311
153Trương Đức QuânThể dục6A421231
154Trương Đức QuânThể dục6B421231
155Trương Đức QuânThể dục6C441231
156Trương Đức QuânThể dục6D431231
157Ngô Đức ChiếnThể dục7A461231
158Ngô Đức ChiếnThể dục7B451231
159Ngô Đức ChiếnThể dục7C451231
160Ngô Đức ChiếnThể dục7D441231
161Ngô Đức ChiếnThể dục8A431231
162Ngô Đức ChiếnThể dục8B381231
163Ngô Đức ChiếnThể dục8C401231
164Ngô Đức ChiếnThể dục8D381231
165Trương Đức QuânThể dục9A381231
166Trương Đức QuânThể dục9B391231
167Trương Đức QuânThể dục9C381231
168Trương Đức QuânThể dục9D351231
169Trần Ngọc NamToán6A422331
170Phạm Văn BinhToán6B422331
171Trần Ngọc NamToán6C442331
172Trần Ngọc NamToán6D432331
173Đặng Văn HùngToán7A462331
174Nguyễn Văn GiảngToán7B452331
175Nguyễn Văn GiảngToán7C452331
176Đặng Văn HùngToán7D442331
177Phạm Viết TàiToán8A432331
178Phạm Viết TàiToán8B382331
179Vũ Thị Thu HườngToán8C402331
180Vũ Thị Thu HườngToán8D382331
181Phạm Viết TàiToán9A382331
182Vũ Thị Thu HườngToán9B392331
183Đặng Văn HùngToán9C382331
184Nguyễn Văn GiảngToán9D352331
185Phạm Thị HuyềnVật lí6A421121
186Phạm Thị HuyềnVật lí6B421121
187Phạm Thị HuyềnVật lí6C441121
188Phạm Thị HuyềnVật lí6D431121
189Phạm Thị HuyềnVật lí7A461121
190Phạm Thị HuyềnVật lí7B451121
191Phạm Thị HuyềnVật lí7C451121
192Phạm Thị HuyềnVật lí7D441121
193Nguyễn Văn HàoVật lí8A431121
194Phạm Thị HuyềnVật lí8B38    
195Nguyễn Văn HàoVật lí8C401121
196Phạm Thị HuyềnVật lí8D38    
197Nguyễn Văn HàoVật lí9A381221
198Nguyễn Văn HàoVật lí9B391221
199Nguyễn Văn HàoVật lí9C381221
200Nguyễn Văn HàoVật lí9D351221