PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6A441111
2Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6B441111
3Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6C441111
4Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6D401111
5Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7A441111
6Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7B441111
7Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7C411111
8Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7D441111
9Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8A441111
10Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8B461111
11Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8C461111
12Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8D461111
13Trần Thị TuyếtCông nghệ6A441211
14Trần Thị TuyếtCông nghệ6B421211
15Trần Thị TuyếtCông nghệ6C431211
16Trần Thị TuyếtCông nghệ6D391211
17Khúc Thừa ThuầnCông nghệ7A441111
18Trần Thị TuyếtCông nghệ7B441111
19Trần Thị TuyếtCông nghệ7C411111
20Khúc Thừa ThuầnCông nghệ7D441111
21Phạm Thị HuyềnCông nghệ8A441211
22Phạm Thị HuyềnCông nghệ8B461211
23Phạm Thị HuyềnCông nghệ8C461211
24Phạm Thị HuyềnCông nghệ8D451211
25Nguyễn Văn HàoCông nghệ9A411111
26Nguyễn Văn HàoCông nghệ9B421111
27Nguyễn Văn HàoCông nghệ9C381111
28Nguyễn Văn HàoCông nghệ9D381111
29Vũ Thị TrangĐịa lí6A441111
30Vũ Thị TrangĐịa lí6B441111
31Vũ Thị TrangĐịa lí6C441111
32Vũ Thị TrangĐịa lí6D401111
33Vũ Thị TrangĐịa lí7A441211
34Vũ Thị TrangĐịa lí7B441211
35Vũ Thị TrangĐịa lí7C411211
36Vũ Thị TrangĐịa lí7D441211
37Vũ Thị TrangĐịa lí8A441111
38Vũ Thị TrangĐịa lí8B461111
39Vũ Thị TrangĐịa lí8C461111
40Vũ Thị TrangĐịa lí8D451111
41Vũ Thị TrangĐịa lí9A411211
42Vũ Thị TrangĐịa lí9B421211
43Vũ Thị TrangĐịa lí9C381211
44Vũ Thị TrangĐịa lí9D381211
45Phạm Thị Thùy TiênGdcd6A441111
46Phạm Thị Thùy TiênGdcd6B421111
47Phạm Thị Thùy TiênGdcd6C431111
48Phạm Thị Thùy TiênGdcd6D391111
49Phạm Thị Thùy TiênGdcd7A441111
50Phạm Thị Thùy TiênGdcd7B441111
51Phạm Thị ThưGdcd7C411111
52Phạm Thị Thùy TiênGdcd7D431111
53Phạm Thị ThưGdcd8A441111
54Phạm Thị ThưGdcd8B461111
55Phạm Thị ThưGdcd8C461111
56Phạm Thị ThưGdcd8D461111
57Phạm Thị ThưGdcd9A41    
58Phạm Thị ThưGdcd9B42    
59Phạm Thị ThưGdcd9C381111
60Phạm Thị ThưGdcd9D381111
61Nhữ Văn HọcHóa học8A441211
62Trần Văn LươngHóa học8B461211
63Trần Văn LươngHóa học8C461211
64Nhữ Văn HọcHóa học8D451211
65Trần Văn LươngHóa học9A411211
66Nhữ Văn HọcHóa học9B421211
67Trần Văn LươngHóa học9C381211
68Nhữ Văn HọcHóa học9D381211
69Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6A441111
70Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6B441111
71Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6C441111
72Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6D401111
73Phạm Thị ThưLịch sử7A441211
74Phạm Thị ThưLịch sử7B441211
75Phạm Thị ThưLịch sử7C411211
76Phạm Thị ThưLịch sử7D441211
77Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8A441211
78Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8B461211
79Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8C461211
80Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8D451211
81Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9A411111
82Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9B421111
83Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9C381111
84Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9D381111
85Đào Thị XanhMĩ thuật6A441111
86Đào Thị XanhMĩ thuật6B441111
87Đào Thị XanhMĩ thuật6C441111
88Đào Thị XanhMĩ thuật6D401111
89Đào Thị XanhMĩ thuật7A441111
90Đào Thị XanhMĩ thuật7B441111
91Đào Thị XanhMĩ thuật7C411111
92Đào Thị XanhMĩ thuật7D441111
93Đào Thị XanhMĩ thuật8A441111
94Đào Thị XanhMĩ thuật8B461111
95Đào Thị XanhMĩ thuật8C461111
96Đào Thị XanhMĩ thuật8D451111
97Đào Thị XanhMĩ thuật9A411111
98Đào Thị XanhMĩ thuật9B421111
99Đào Thị XanhMĩ thuật9C381111
100Đào Thị XanhMĩ thuật9D381111
101Cù Thị HảiNgoại ngữ6A442211
102Lê Thị TrangNgoại ngữ6B442211
103Lê Thị TrangNgoại ngữ6C442211
104Cù Thị HảiNgoại ngữ6D402211
105Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ7A442211
106Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7B442211
107Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ7C412211
108Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7D442211
109Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ8A442211
110Lê Thị TrangNgoại ngữ8B462211
111Cù Thị HảiNgoại ngữ8C462211
112Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ8D452211
113Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ9A412211
114Cù Thị HảiNgoại ngữ9B422211
115Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ9C382211
116Lê Thị TrangNgoại ngữ9D382211
117Hoàng Thị DịuNgữ văn6A442211
118Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6B422211
119Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6C442211
120Hoàng Thị DịuNgữ văn6D402211
121Vũ Thanh ThủyNgữ văn7A442211
122Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7B442211
123Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7C412211
124Vũ Thanh ThủyNgữ văn7D442211
125Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8A442211
126Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8B462211
127Vũ Thị ThanhNgữ văn8C462211
128Vũ Thị ThanhNgữ văn8D452211
129Vũ Thị ThanhNgữ văn9A412211
130Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn9B422211
131Phan Thị Thu PhươngNgữ văn9C382211
132Vũ Thanh ThủyNgữ văn9D382211
133Trần Thị TuyếtSinh học6A441211
134Trần Thị TuyếtSinh học6B421211
135Trần Thị TuyếtSinh học6C431211
136Trần Thị TuyếtSinh học6D391211
137Khúc Thừa ThuầnSinh học7A441211
138Khúc Thừa ThuầnSinh học7B441211
139Nhữ Văn HọcSinh học7C411211
140Khúc Thừa ThuầnSinh học7D441211
141Khúc Thừa ThuầnSinh học8A441211
142Khúc Thừa ThuầnSinh học8B461211
143Khúc Thừa ThuầnSinh học8C461211
144Khúc Thừa ThuầnSinh học8D451211
145Khúc Thừa ThuầnSinh học9A411211
146Trần Văn LươngSinh học9B421211
147Khúc Thừa ThuầnSinh học9C381211
148Trần Văn LươngSinh học9D381211
149Trương Đức QuânThể dục6A441211
150Trương Đức QuânThể dục6B421211
151Trương Đức QuânThể dục6C431211
152Trương Đức QuânThể dục6D391211
153Ngô Đức ChiếnThể dục7A441211
154Ngô Đức ChiếnThể dục7B441211
155Ngô Đức ChiếnThể dục7C411211
156Ngô Đức ChiếnThể dục7D441211
157Ngô Đức ChiếnThể dục8A441211
158Ngô Đức ChiếnThể dục8B461211
159Ngô Đức ChiếnThể dục8C461211
160Ngô Đức ChiếnThể dục8D461211
161Trương Đức QuânThể dục9A411211
162Trương Đức QuânThể dục9B421211
163Trương Đức QuânThể dục9C381211
164Trương Đức QuânThể dục9D381211
165Đặng Văn HùngToán6A442211
166Phạm Văn BinhToán6B442211
167Trần Ngọc NamToán6C442211
168Đặng Văn HùngToán6D402211
169Trần Ngọc NamToán7A442211
170Vũ Thị Thu HườngToán7B442211
171Vũ Thị Thu HườngToán7C412211
172Trần Ngọc NamToán7D442211
173Phạm Viết TàiToán8A442211
174Nguyễn Văn GiảngToán8B462211
175Nguyễn Văn GiảngToán8C462211
176Phạm Viết TàiToán8D452211
177Phạm Viết TàiToán9A412211
178Nguyễn Văn GiảngToán9B42    
179Đặng Văn HùngToán9C382211
180Vũ Thị Thu HườngToán9D38    
181Phạm Thị HuyềnVật lí6A441111
182Phạm Thị HuyềnVật lí6B441111
183Phạm Thị HuyềnVật lí6C441111
184Phạm Thị HuyềnVật lí6D401111
185Phạm Thị HuyềnVật lí7A441111
186Phạm Thị HuyềnVật lí7B441111
187Phạm Thị HuyềnVật lí7C411111
188Phạm Thị HuyềnVật lí7D441111
189Nguyễn Văn HàoVật lí8A441111
190Nguyễn Văn HàoVật lí8B461111
191Nguyễn Văn HàoVật lí8C461111
192Phạm Thị HuyềnVật lí8D451111
193Nguyễn Văn HàoVật lí9A411211
194Nguyễn Văn HàoVật lí9B421211
195Nguyễn Văn HàoVật lí9C381211
196Nguyễn Văn HàoVật lí9D381211