PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Lê Thị TrangNgoại ngữ6A     
2Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ6B     
3Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ6C     
4Lê Thị TrangNgoại ngữ6D     
5Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7A44    
6Cù Thị HảiNgoại ngữ7B     
7Cù Thị HảiNgoại ngữ7C     
8Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7D45    
9Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ8A     
10Cù Thị HảiNgoại ngữ8B     
11Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ8C     
12Cù Thị HảiNgoại ngữ8D     
13Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ9A     
14Lê Thị TrangNgoại ngữ9B     
15Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ9C     
16Lê Thị TrangNgoại ngữ9D     
17Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6A45    
18Vũ Thị ThanhNgữ văn6B43    
19Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6C42    
20Vũ Thị ThanhNgữ văn6D42    
21Hoàng Thị DịuNgữ văn7A44    
22Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7B45    
23Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7C     
24Hoàng Thị DịuNgữ văn7D45    
25Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8A     
26Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8B     
27Nguyễn Thị PhươngNgữ văn8C42    
28Phan Thị Thu PhươngNgữ văn8D44    
29Hoàng Thị DịuNgữ văn9A45    
30Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn9B     
31Nguyễn Thị PhươngNgữ văn9C44    
32Nguyễn Thị PhươngNgữ văn9D46    
33Nguyễn Văn GiảngToán6A45    
34Phạm Văn BinhToán6B43    
35Nguyễn Trung ThànhToán6C44    
36Nguyễn Trung ThànhToán6D43    
37Đặng Văn HùngToán7A44    
38Vũ Thị Thu HườngToán7B45    
39Vũ Thị Thu HườngToán7C43    
40Đặng Văn HùngToán7D45    
41Phạm Viết TàiToán8A44    
42Trần Ngọc NamToán8B44    
43Trần Ngọc NamToán8C41    
44Phạm Viết TàiToán8D44    
45Phạm Viết TàiToán9A45    
46Đặng Văn HùngToán9B45    
47Vũ Thị Thu HườngToán9C44    
48Nguyễn Văn GiảngToán9D46