PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ6A     
2Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ6B     
3Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ6C     
4Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ6D     
5Cù Thị HảiNgoại ngữ7A45    
6Cù Thị HảiNgoại ngữ7B46    
7Cù Thị HảiNgoại ngữ7C45    
8Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7D44    
9Lê Thị TrangNgoại ngữ8A     
10Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ8B     
11Lê Thị TrangNgoại ngữ8C     
12Lê Thị TrangNgoại ngữ8D     
13Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ9A     
14Lê Thị TrangNgoại ngữ9B     
15Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ9C     
16Cù Thị HảiNgoại ngữ9D     
17Hoàng Thị DịuNgữ văn6A     
18Đoàn Thị Thu HảiNgữ văn6B     
19Vũ Thị ThanhNgữ văn6C     
20Vũ Thị ThanhNgữ văn6D     
21Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn7A     
22Hoàng Thị DịuNgữ văn7B     
23Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7C     
24Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn7D     
25Nguyễn Thị PhươngNgữ văn8A43    
26Nguyễn Thị PhươngNgữ văn8B44    
27Phan Thị Thu PhươngNgữ văn8C     
28Phan Thị Thu PhươngNgữ văn8D     
29Hoàng Thị DịuNgữ văn9A     
30Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn9B     
31Vũ Thị ThanhNgữ văn9C     
32Nguyễn Thị PhươngNgữ văn9D41    
33Nguyễn Văn GiảngToán6A45    
34Nguyễn Văn GiảngToán6B43    
35Nguyễn Trung ThànhToán6C46    
36Nguyễn Trung ThànhToán6D45    
37Vũ Thị Thu HườngToán7A45    
38Vũ Thị Thu HườngToán7B46    
39Nguyễn Trung ThànhToán7C45    
40Đặng Văn HùngToán7D44    
41Đặng Văn HùngToán8A43    
42Đặng Văn HùngToán8B44    
43Trần Ngọc NamToán8C44    
44Phạm Viết TàiToán8D43    
45Phạm Viết TàiToán9A44    
46Nguyễn Văn GiảngToán9B44    
47Trần Ngọc NamToán9C43    
48Vũ Thị Thu HườngToán9D41