PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
VHTT-00245Văn học và tuổi trẻ số tháng 5 (430 + 431) năm 2019Nhà Xuất Bản Giáo DụcPhan Thị Bích ThuỷGiáo viên Xã hội10/10/201914/10/2019
VHTT-00245Văn học và tuổi trẻ số tháng 5 (430 + 431) năm 2019Nhà Xuất Bản Giáo DụcKhúc Minh Hiền8 B15/10/201917/10/2019
VHTT-00245Văn học và tuổi trẻ số tháng 5 (430 + 431) năm 2019Nhà Xuất Bản Giáo DụcNguyễn Phương Uyên9 A22/11/2019 
VHTT-00245Văn học và tuổi trẻ số tháng 5 (430 + 431) năm 2019Nhà Xuất Bản Giáo DụcTrần Thị Vân Ngọc9 A25/10/201931/10/2019