PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI SỐ LƯỢT MƯỢN TRẢ CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệtTên ấn phẩmTác giảHọ tên người mượnLớpNgày mượnNgày trả
TTUT-53.15Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 178 (số 4/9 năm học 2017 - 2018)Bộ Giáo Dục Và Đào TạoVũ Thu Hiền7 D03/05/201903/05/2019
TTUT-53.15Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 178 (số 4/9 năm học 2017 - 2018)Bộ Giáo Dục Và Đào TạoNguyễn Thị Thu Hà9 B04/04/201911/04/2019
TTUT-53.15Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 178 (số 4/9 năm học 2017 - 2018)Bộ Giáo Dục Và Đào TạoPhạm Đức Huy9 D06/01/202009/01/2020
TTUT-53.15Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 178 (số 4/9 năm học 2017 - 2018)Bộ Giáo Dục Và Đào TạoNguyễn Thị Thu Hiền8 C25/12/201927/12/2019
TTUT-53.15Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 178 (số 4/9 năm học 2017 - 2018)Bộ Giáo Dục Và Đào TạoHà Thị Mai Hương8 A29/10/201906/11/2019
TTUT-53.15Tạp chí toán tuổi thơ 2 THCS số 178 (số 4/9 năm học 2017 - 2018)Bộ Giáo Dục Và Đào TạoPhạm Hoàng Minh9 A30/12/201931/12/2019