PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Video hướng dẫn Đăng nhập

Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2009 - 2010
Sáng nay ngày 11 tháng 08 năn 2009 Phòng giáo dục Bình Giang xét duyệt tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2009 - 2010, kết quả như sau : số học sinh dự tuyển là 126, trúng tuyển 121 học sinh (có danh sách kèm theo). Như vậy năm học này trường THCS Vũ Hữu có 3 lớp 6 (tăng 1 lớp so với các năm học trước). Để duy trì và đảm bảo chất lượng thì trước khi vào học, phụ huynh học sinh có con trúng tuyển sẽ có một số cam kết với nhà trường.

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

HỌC TRƯỜNG

Ghi chú

1 Đặng Đình Thắng 9/20/1998 Hưng Yên Phù Ủng  
2 Bùi Thị Kim Chung 4/27/1998 Vĩnh Tuy Kẻ Sặt  
3 Bùi Thị Thu Trang 1/1/1998 Kẻ Sặt Đại Yên-Hà Nội  
4 Bùi Tuấn Vũ 3/10/1998 Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy  
5 Đặng Thị Phương Thảo 3/8/1998 Vĩnh Tuy Vĩnh Hồng  
6 Đặng Thiên Long 10/3/1998 Thái Dương Thái Dương  
7 Đặng Xuân Hoàng 1/21/1998 Tráng Liệt Tráng Liệt  
8 Đào Thị Ngọc Huyền 4/2/1998 Thúc Kháng Thúc Kháng  
9 Đào Thị Thư Linh 12/6/1998 Tráng Liệt Tráng Liệt  
10 Đào Thiên Trang 1/29/1998 Thúc Kháng Thúc Kháng  
11 Đào Thịnh Phát 8/20/1998 Kẻ Sặt Kẻ Sặt  
12 Đào Thu Quỳnh 11/26/1998 Thúc Kháng Thúc Kháng  
13 Đỗ Minh Huy 2/2/1998 Thái Học Tân Việt  
14 Đỗ Văn Sơn 3/25/1998 Hùng Thắng Hùng Thắng  
15 Đoàn Thị Lâm Luyến 6/24/1998 Hưng Yên Kẻ Sặt  
16 Dương Công Thắng 8/10/1998 Hồng Khê Hồng Khê  
17 Hà Ngọc Sơn 3/23/1998 Thái Hoà Lương Điền  
18 Hoàng Thị Thanh Mai 7/17/1998 Hưng Yên Kẻ Sặt  
19 Hoàng Thị Thảo 5/16/1998 Hồng Khê Thái Học  
20 Hoàng Xuân Hải 3/12/1998 Thúc Kháng Tráng Liệt  
21 Lê Công Điển 10/2/1998 Hồng Khê Hồng Khê  
22 Lê Hoàng Tuấn Vũ 8/14/1998 Hưng Yên Phù Ủng  
23 Lê Hồng Sơn 9/14/1998 Hồng Khê Hồng Khê  
24 Lê Thái Nữ 4/13/1998 Tân Hồng Tân Hồng  
25 Lê Thị Hải Yến 6/12/1998 Kẻ Sặt Kẻ Sặt  
26 Lê Thị Thu Hảo 2/2/1998 Bình Minh Bình Minh  
27 Lê Trọng Khôi 7/11/1998 Bình Minh Bình Minh  
28 Lê Tuấn Anh 12/12/1998 Thái Dương Thái Dương  
29 Lê Văn Tấn 7/8/1998 Hưng Yên Tráng Liệt  
30 Mai Ngọc Văn 6/28/1998 Bình Minh Thái Học  
31 Ngô Nguyên Minh 8/13/1998 Kẻ Sặt Tráng Liệt  
32 Ngô Thanh Duy 1/1/1998 Vĩnh Hồng Vĩnh Hồng  
33 Nguyễn Diệp Anh 4/30/1998 Tráng Liệt Kẻ Sặt  
34 Nguyễn Đức Trọng 2/3/1998 Thái Dương Thái Dương  
35 Nguyễn Hoàng Tuyên 6/21/1998 Thúc Kháng Tráng Liệt  
36 Nguyễn Hoàng Yến 3/17/1998 Thái Dương Thái Dương  
37 Nguyễn Mạnh Cường 2/10/1998 Hồng Khê Hồng Khê  
38 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 4/6/1998 Kẻ Sặt Kẻ Sặt  
39 Nguyễn Ngọc Tú 9/29/1998 Thái Hoà Thái Hoà  
40 Nguyễn Nhật Kiên 4/25/1998 Kẻ Sặt Kẻ Sặt  
41 Nguyễn Quang Phong 6/27/1998 Thái Dương Thái Dương  
42 Nguyễn Thị Anh Thư 6/30/1998 Thái Hoà Thái Hoà  
43 Nguyễn Thị Bích 3/6/1998 Hùng Thắng Hùng Thắng  
44 Nguyễn Thị Chinh 5/25/1998 Hùng Thắng Hùng Thắng  
45 Nguyễn Thị Hà 8/26/1998 Thái Hoà Thái Hoà  
46 Nguyễn Thị Hà Nhi 2/19/1998 Vĩnh Tuy Kẻ Sặt  
47 Nguyễn Thị Hằng 7/5/1998 Bình Minh Bình Minh  
48 Nguyễn Thị Hoài Linh 2/18/1998 Thái Dương Thái Dương  
49 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 11/1/1998 Thái Dương Thái Dương  
50 Nguyễn Thị Kim Anh 8/2/1998 Hùng Thắng Hùng Thắng  
51 Nguyễn Thị Kim Hụê 7/19/1998 Hùng Thắng Hùng Thắng  
52 Nguyễn Thị Minh Ánh 11/2/1998 Thái Dương Thái Dương  
53 Nguyễn Thị Ngọc Anh 6/23/1998 Tráng Liệt Tráng Liệt  
54 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 7/5/1998 Thái Dương Thái Dương  
55 Nguyễn Thị Thu Hà 10/2/1998 Kẻ Sặt Kẻ Sặt  
56 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 7/2/1998 Vĩnh Hồng Vĩnh Hồng  
57 Nguyễn Thị Thương 12/22/1998 Hùng Thắng Hùng Thắng  
58 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 3/4/1998 Vĩnh Hồng Vĩnh Hồng  
59 Nguyễn Tùng Dương 11/2/1998 Thái Dương Thái Dương  
60 Nhữ Công Minh 1/26/1998 Thái Học Thái Học  
61 Nhữ Đình Thao 1/1/1998 Tân Hồng Tân Hồng  
62 Nhữ Đình Tú 11/10/1998 Thái Hoà Thái Hoà  
63 Nhữ Tiến Nam 6/27/1998 Thái Dương Bãi Sậy  
64 Phạm Hoàng Bảo Hà 4/11/1998 Tráng Liệt Kẻ Sặt  
65 Phạm Hương Dịu 7/7/1998 Thúc Kháng Tráng Liệt  
66 Phạm Kim Anh 1/13/1998 Tráng Liệt Tráng Liệt  
67 Phạm Ngọc Thạch 12/24/1998 Thái Dương Thái Dương  
68 Phạm Thị Ánh Tuyết 8/23/1998 Hùng Thắng Hùng Thắng  
69 Phạm Thị Bảo Ngọc 12/5/1998 Kẻ Sặt Kẻ Sặt  
70 Phạm Thị Như 7/22/1998 Long Xuyên Long Xuyên  
71 Phạm Thị Oanh 9/29/1998 Hùng Thắng Hùng Thắng  
72 Phạm Thị Thuỳ Linh 12/10/1998 Vĩnh Tuy Kẻ Sặt  
73 Phạm Thị Xuyến 7/4/1998 Thái Học Thái Học  
74 Phạm Văn Bách 12/28/1998 Thái Học Thái Học  
75 Phạm Văn Đạt 5/8/1998 Thúc Kháng Thúc Kháng  
76 Phạm Văn Hùng 3/29/1998 Tráng Liệt Tráng Liệt  
77 Phạm Văn Tùng 8/30/1998 Thúc Kháng Thúc Kháng  
78 Quách Đại Huynh 2/11/1998 Tráng Liệt Tráng Liệt  
79 Trần Mạnh Trí 3/1/1998 Kẻ Sặt Kẻ Sặt  
80 Trần Quý Thịnh 12/13/1998 Tráng Liệt Tráng Liệt  
81 Trần Thu Hiền 6/8/1998 Kẻ Sặt Kẻ Sặt  
82 Trần Văn Tú 1/2/1998 Long Xuyên Long Xuyên  
83 Trần Xuân Thức 3/8/1998 Bình Minh Bình Minh  
84 Vũ Bá Quốc Bảo 1/11/1998 Long Xuyên Long Xuyên  
85 Vũ Đức Tuấn 3/15/1998 Thái Hoà Kẻ Sặt  
86 Vũ Duy Mạnh 6/13/1998 Tân Việt Tân Việt  
87 Vũ Duy Thanh 11/20/1998 Vĩnh Hồng Vĩnh Hồng  
88 Vũ Hồng Dương 1/28/1998 Vĩnh Hồng Vĩnh Hồng  
89 Vũ Hữu Sơn 1/31/1998 Hùng Thắng Hùng Thắng  
90 Vũ Huy Dũng 9/22/1998 Tân Hồng Tân Hồng  
91 Vũ Khắc Anh 11/23/1998 Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy  
92 Vũ Minh Thu 4/24/1998 Bình Minh Bình Minh  
93 Vũ Ngọc Phương Thảo 7/4/1998 Tân Hồng Tráng Liệt  
94 Vũ Nhất Linh 12/15/1998 Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy  
95 Vũ Phương Thảo 10/24/1998 Tân Hồng Tân Hồng  
96 Vũ Thanh Tâm 10/28/1998 Tân Hồng Kẻ Sặt  
97 Vũ Thế Song 3/14/1998 Vĩnh Hồng Vĩnh Hồng  
98 Vũ Thị Ánh 12/11/1998 Vĩnh Hồng Vĩnh Hồng  
99 Vũ Thị Bích Thuỷ 3/12/1998 Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy  
100 Vũ Thị Chinh 1/25/1998 Tân Việt Tân Việt  
101 Vũ Thị Dáng 1/8/1998 Vĩnh Hồng Vĩnh Hồng  
102 Vũ Thị Diễm Quỳnh 11/20/1998 Hưng Yên Tráng Liệt  
103 Vũ Thị Hằng 2/14/1998 Vĩnh Hồng Vĩnh Hồng  
104 Vũ Thị Hoài Linh 4/12/1998 Thúc Kháng Thúc Kháng  
105 Vũ Thị Loan 8/8/1998 Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy  
106 Vũ Thị Minh Loan 1/25/1998 Thúc Kháng Tráng Liệt  
107 Vũ Thị Nga 3/26/1998 Bình Minh Bình Minh  
108 Vũ Thị Ngoan 8/27/1998 Bình Minh Thái Học  
109 Vũ Thị Ngọc Hà 4/10/1998 Kẻ Sặt Kẻ Sặt  
110 Vũ Thị Phương Thảo 9/27/1998 Tân Hồng Tân Hồng  
111 Vũ Thị Thu 1/23/1998 Vĩnh Hồng Vĩnh Hồng  
112 Vũ Thị Thu Hà 6/10/1998 Bình Minh Bình Minh  
113 Vũ Thị Thu Hà 9/30/1998 Thanh Miện Kẻ Sặt  
114 Vũ Thuý Quỳnh 12/7/1998 Bình Minh Thái Học  
115 Vũ Tiến Đạt 10/22/1998 Tân Hồng Tân Hồng  
116 Vũ Trung Kiên 3/1/1998 Tân Việt Tân Việt  
117 Vũ Tùng Lâm 2/3/1998 Tân Hồng Thái Hoà  
118 Vũ Văn Cường 6/5/1998 Thái Dương Thái Dương  
119 Vũ Văn Trung 3/22/1998 Vĩnh Hồng Vĩnh Hồng  
120 Vũ Xuân Quốc Huy 11/12/1998 Vĩnh Tuy Vĩnh Tuy  
121 Vũ Xuân Thái 1/26/1998 Vĩnh Hồng Vĩnh Hồng  


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ngày 5 tháng 9 năm 2018 trường THCS Vũ Hữu Khai giảng năm học mới, năm học 2018-2019. Về dự buổi lễ có ông Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông N ... Cập nhật lúc : 22 giờ 14 phút - Ngày 8 tháng 9 năm 2018
Xem chi tiết
Học sinh lớp 9 trường THCS Vũ Hữu năm học 2017 - 2018 thi vào THPT xếp thứ 3 toàn tỉnh, với điểm trung bình 37,123. Đây là năm thứ 4 liên tiếp nhà trường được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thà ... Cập nhật lúc : 21 giờ 59 phút - Ngày 8 tháng 10 năm 2018
Xem chi tiết
Tuyển sinh lớp năm học 2018 - 2019. Trường THCS Vũ Hữu tuyển sinh theo phương án: Kết hợp kết quả học tập lớp 3, 4, 5 với kiểm tra đánh giá năng lực hai môn Toán và Tiếng Việt. Điểm xét tuy ... Cập nhật lúc : 17 giờ 30 phút - Ngày 20 tháng 7 năm 2018
Xem chi tiết
Đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lí lớp 9 năm học 2017 - 2018 được thầy Nguyễn Văn Hào bồi dưỡng có kết quả tốt nhất so với các môn còn lại. Đồng đội xếp thứ Ba, đội tuyển có 1 học sinh đạt g ... Cập nhật lúc : 20 giờ 42 phút - Ngày 28 tháng 5 năm 2018
Xem chi tiết
Đội tuyển dã ngoại: Ngày 28 tháng 1 năm 2018, trường THCS Vũ Hữu tổ chức cho học sinh đội tuyển lớp 9 năm học 2017 - 2018 thăm và học tập tại Lăng Bác, Văn Miếu, Bảo tàng lịch sử quân đội. H ... Cập nhật lúc : 9 giờ 57 phút - Ngày 1 tháng 3 năm 2018
Xem chi tiết
Trường THCS Vũ Hữu vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ: Năm học 2016 - 2017 là năm học tiếp nối thành công những những năm học trước. Kỳ thi HSG và thi vào THPT duy trì tốp đầu của tỉnh; c ... Cập nhật lúc : 11 giờ 2 phút - Ngày 21 tháng 2 năm 2018
Xem chi tiết
Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh của trường THCS Vũ Hữu: Năm học 2017 - 2018 thầy giáo Trần Văn Lương dự thi môn Hóa học, thầy Lương xuất sắc đạt giải Nhất, đây là giải cá nhân cao nhất của P ... Cập nhật lúc : 21 giờ 53 phút - Ngày 2 tháng 2 năm 2018
Xem chi tiết
Tháng 12 năm 2017 trường THCS Vũ Hữu tổ chức giải bóng đá học sinh. Tất cả 16 lớp của nhà trường tham dự giải. Mỗi khối chia thành một bảng. Sau vòng loại có 8 đội vào đá chung kết, kết quả ... Cập nhật lúc : 10 giờ 23 phút - Ngày 31 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Hải Dương năm 2017, trường THCS Vũ Hữu tham dự với sản phẩm Hệ thống điều khiển tự động thiết bị điện thông minh trong phòng học. Đề tài được ban tổ ... Cập nhật lúc : 9 giờ 38 phút - Ngày 31 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Ngayf 22 tháng 12 năm 2017 trường THCS Vũ Hữu tổ chức Kỷ niệm ngày QĐND Việt Nam và tổ chức Hội khỏe Phủ Đổng. Trong hoạt động ngoại khóa học sinh các lớp được thi kéo co, đấu bóng đá học si ... Cập nhật lúc : 7 giờ 55 phút - Ngày 23 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi và đáp án tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019.
Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên, chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 2018 - 2019.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Toán.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Hóa.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Vật lý.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Sinh.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Văn.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Sử.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn Địa.
Đề thi và đáp án học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 lớp 9 môn tiếng Anh.
Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên, chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 2017 - 2018.
Đề, đáp án HSG lớp 9 năm học 2016 - 2017 tỉnh Hải Dương.
Hướng dẫn viết SKKN năm học 2016-2017
Cấu trúc đề kiểm tra 45 phút, học kỳ, tuyển sinh THPT môn Tiếng Anh, thực hiện từ năm 2016 - 2017.
Đề thi, đáp án tuyển sinh THPT Hải Dương 2016 - 2017 các môn chuyên và không chuyên.
12345678910...
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Phân công coi KTHK II lớp 6, 7, 8 năm học 2019 - 2020
Phân công coi KTHK II lớp 9 năm học 2019 - 2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 8/6/2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 1/6/2020
Kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2019-2020
Phân công ra đề kiểm tra học kì II năm học 2019-2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 18/5/2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 11/5/2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 27/4/2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 23/4/2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 20/4/2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 13/4/2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 6/4/2020
TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 30/3/2020
Đề cương ôn tập môn Toán dành cho học sinh khối 6 (đến 29/2/2020)
12345678910...