PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 2020
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
STTTiếtMônLớpĐầu bài theo PPCTTuần (PP)Tiết (PP)Thiết bị thiếuHọ tên
12Thể dục 8BKiểm tra : Tự chọn (Ném bóng)3161 Ngô Đức Chiến
23Thể dục 8CKiểm tra : Tự chọn (Ném bóng)3161 Ngô Đức Chiến
34Thể dục 7BBật nhảy - Chạy bền3161 Ngô Đức Chiến
1 6 2020