PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ II
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Lê Thị TrangNgoại ngữ6A     
2Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ6B     
3Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ6C     
4Lê Thị TrangNgoại ngữ6D     
5Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7A     
6Cù Thị HảiNgoại ngữ7B     
7Cù Thị HảiNgoại ngữ7C     
8Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7D     
9Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ8A     
10Cù Thị HảiNgoại ngữ8B     
11Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ8C     
12Cù Thị HảiNgoại ngữ8D     
13Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ9A     
14Lê Thị TrangNgoại ngữ9B     
15Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ9C     
16Lê Thị TrangNgoại ngữ9D     
17Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6A     
18Đoàn Thị Thu HảiNgữ văn6B     
19Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6C     
20Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6D     
21Hoàng Thị DịuNgữ văn7A     
22Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7B     
23Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7C     
24Hoàng Thị DịuNgữ văn7D     
25Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8A     
26Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8B     
27Nguyễn Thị PhươngNgữ văn8C     
28Phan Thị Thu PhươngNgữ văn8D     
29Hoàng Thị DịuNgữ văn9A     
30Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn9B     
31Nguyễn Thị PhươngNgữ văn9C     
32Nguyễn Thị PhươngNgữ văn9D     
33Nguyễn Văn GiảngToán6A     
34Phạm Văn BinhToán6B     
35Nguyễn Trung ThànhToán6C     
36Nguyễn Trung ThànhToán6D     
37Đặng Văn HùngToán7A     
38Vũ Thị Thu HườngToán7B     
39Vũ Thị Thu HườngToán7C     
40Đặng Văn HùngToán7D     
41Phạm Viết TàiToán8A     
42Trần Ngọc NamToán8B     
43Trần Ngọc NamToán8C     
44Phạm Viết TàiToán8D     
45Phạm Viết TàiToán9A     
46Đặng Văn HùngToán9B     
47Vũ Thị Thu HườngToán9C     
48Nguyễn Văn GiảngToán9D