PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ II
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6A     
2Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6B     
3Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6C     
4Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6D     
5Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7A     
6Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7B     
7Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7C     
8Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7D     
9Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8A     
10Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8B     
11Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8C     
12Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8D     
13Trần Thị TuyếtCông nghệ6A     
14Trần Thị TuyếtCông nghệ6B     
15Trần Thị TuyếtCông nghệ6C     
16Trần Thị TuyếtCông nghệ6D     
17Khúc Thừa ThuầnCông nghệ7A     
18Trần Thị TuyếtCông nghệ7B     
19Trần Thị TuyếtCông nghệ7C     
20Khúc Thừa ThuầnCông nghệ7D     
21Trần Văn LươngCông nghệ8A     
22Trần Văn LươngCông nghệ8B     
23Trần Văn LươngCông nghệ8C     
24Trần Văn LươngCông nghệ8D     
25Phạm Viết TàiCông nghệ9A     
26Nguyễn Văn GiảngCông nghệ9B     
27Đặng Văn HùngCông nghệ9C     
28Vũ Thị Thu HườngCông nghệ9D     
29Vũ Thị TrangĐịa lí6A     
30Vũ Thị TrangĐịa lí6B     
31Vũ Thị TrangĐịa lí6C     
32Vũ Thị TrangĐịa lí6D     
33Vũ Thị TrangĐịa lí7A     
34Vũ Thị TrangĐịa lí7B     
35Vũ Thị TrangĐịa lí7C     
36Vũ Thị TrangĐịa lí7D     
37Vũ Thị TrangĐịa lí8A     
38Vũ Thị TrangĐịa lí8B     
39Vũ Thị TrangĐịa lí8C     
40Vũ Thị TrangĐịa lí8D     
41Vũ Thị TrangĐịa lí9A     
42Vũ Thị TrangĐịa lí9B     
43Vũ Thị TrangĐịa lí9C     
44Vũ Thị TrangĐịa lí9D     
45Phạm Thị Thùy TiênGdcd6A     
46Phạm Thị Thùy TiênGdcd6B     
47Phạm Thị Thùy TiênGdcd6C     
48Phạm Thị Thùy TiênGdcd6D     
49Vũ Thanh ThủyGdcd7A     
50Phạm Thị Thùy TiênGdcd7B     
51Phạm Thị ThưGdcd7C     
52Vũ Thanh ThủyGdcd7D     
53Phạm Thị ThưGdcd8A     
54Phạm Thị ThưGdcd8B     
55Phạm Thị ThưGdcd8C     
56Phạm Thị ThưGdcd8D     
57Phạm Thị ThưGdcd9A     
58Phạm Thị ThưGdcd9B     
59Phạm Thị ThưGdcd9C     
60Phạm Thị ThưGdcd9D     
61Nhữ Văn HọcHóa học8A     
62Trần Văn LươngHóa học8B     
63Trần Văn LươngHóa học8C     
64Nhữ Văn HọcHóa học8D     
65Trần Văn LươngHóa học9A     
66Nhữ Văn HọcHóa học9B     
67Trần Văn LươngHóa học9C     
68Nhữ Văn HọcHóa học9D     
69Hoàng Thị DịuLịch sử6A     
70Phan Thị Thu PhươngLịch sử6B     
71Hoàng Thị DịuLịch sử6C     
72Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6D     
73Phạm Thị ThưLịch sử7A     
74Phạm Thị ThưLịch sử7B     
75Phạm Thị ThưLịch sử7C     
76Phạm Thị ThưLịch sử7D     
77Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8A     
78Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8B     
79Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8C     
80Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8D     
81Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9A     
82Phạm Thị ThưLịch sử9B     
83Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9C     
84Phạm Thị ThưLịch sử9D     
85Đào Thị XanhMĩ thuật6A     
86Đào Thị XanhMĩ thuật6B     
87Đào Thị XanhMĩ thuật6C     
88Đào Thị XanhMĩ thuật6D     
89Đào Thị XanhMĩ thuật7A     
90Đào Thị XanhMĩ thuật7B     
91Đào Thị XanhMĩ thuật7C     
92Đào Thị XanhMĩ thuật7D     
93Đào Thị XanhMĩ thuật8A     
94Đào Thị XanhMĩ thuật8B     
95Đào Thị XanhMĩ thuật8C     
96Đào Thị XanhMĩ thuật8D     
97Đào Thị XanhMĩ thuật9A     
98Đào Thị XanhMĩ thuật9B     
99Đào Thị XanhMĩ thuật9C     
100Đào Thị XanhMĩ thuật9D     
101Cù Thị HảiNgoại ngữ6A     
102Lê Thị TrangNgoại ngữ6B     
103Lê Thị TrangNgoại ngữ6C     
104Cù Thị HảiNgoại ngữ6D     
105Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ7A     
106Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7B     
107Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ7C     
108Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7D     
109Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ8A     
110Lê Thị TrangNgoại ngữ8B     
111Cù Thị HảiNgoại ngữ8C     
112Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ8D     
113Hà Thị Thanh NhànNgoại ngữ9A     
114Cù Thị HảiNgoại ngữ9B     
115Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ9C     
116Lê Thị TrangNgoại ngữ9D     
117Hoàng Thị DịuNgữ văn6A     
118Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6B     
119Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6C     
120Đoàn Thị Thu HảiNgữ văn6D     
121Vũ Thanh ThủyNgữ văn7A     
122Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7B     
123Hoàng Thị DịuNgữ văn7C     
124Hoàng Thị DịuNgữ văn7D     
125Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8A     
126Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8B     
127Vũ Thị ThanhNgữ văn8C     
128Vũ Thị ThanhNgữ văn8D     
129Vũ Thị ThanhNgữ văn9A     
130Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn9B     
131Phan Thị Thu PhươngNgữ văn9C     
132Vũ Thanh ThủyNgữ văn9D     
133Trần Thị TuyếtSinh học6A     
134Trần Thị TuyếtSinh học6B     
135Trần Thị TuyếtSinh học6C     
136Trần Thị TuyếtSinh học6D     
137Khúc Thừa ThuầnSinh học7A     
138Nhữ Văn HọcSinh học7B     
139Nhữ Văn HọcSinh học7C     
140Khúc Thừa ThuầnSinh học7D     
141Khúc Thừa ThuầnSinh học8A     
142Khúc Thừa ThuầnSinh học8B     
143Khúc Thừa ThuầnSinh học8C     
144Khúc Thừa ThuầnSinh học8D     
145Khúc Thừa ThuầnSinh học9A     
146Trần Văn LươngSinh học9B     
147Khúc Thừa ThuầnSinh học9C     
148Trần Văn LươngSinh học9D     
149Trương Đức QuânThể dục6A     
150Trương Đức QuânThể dục6B     
151Trương Đức QuânThể dục6C     
152Trương Đức QuânThể dục6D     
153Ngô Đức ChiếnThể dục7A     
154Ngô Đức ChiếnThể dục7B     
155Ngô Đức ChiếnThể dục7C     
156Ngô Đức ChiếnThể dục7D     
157Ngô Đức ChiếnThể dục8A     
158Ngô Đức ChiếnThể dục8B     
159Ngô Đức ChiếnThể dục8C     
160Ngô Đức ChiếnThể dục8D     
161Trương Đức QuânThể dục9A     
162Trương Đức QuânThể dục9B     
163Trương Đức QuânThể dục9C     
164Trương Đức QuânThể dục9D     
165Đặng Văn HùngToán6A     
166Phạm Văn BinhToán6B     
167Trần Ngọc NamToán6C     
168Đặng Văn HùngToán6D     
169Trần Ngọc NamToán7A     
170Vũ Thị Thu HườngToán7B     
171Vũ Thị Thu HườngToán7C     
172Trần Ngọc NamToán7D     
173Phạm Viết TàiToán8A     
174Nguyễn Văn GiảngToán8B     
175Nguyễn Văn GiảngToán8C     
176Phạm Viết TàiToán8D     
177Phạm Viết TàiToán9A     
178Nguyễn Văn GiảngToán9B     
179Đặng Văn HùngToán9C     
180Vũ Thị Thu HườngToán9D     
181Nguyễn Văn HàoVật lí6A     
182Nguyễn Văn HàoVật lí6B     
183Nguyễn Văn HàoVật lí6C     
184Nguyễn Văn HàoVật lí6D     
185Nguyễn Văn HàoVật lí7A     
186Nguyễn Văn HàoVật lí7B     
187Nguyễn Văn HàoVật lí7C     
188Nguyễn Văn HàoVật lí7D     
189Nguyễn Văn HàoVật lí8A     
190Nguyễn Văn HàoVật lí8B     
191Nguyễn Văn HàoVật lí8C     
192Nguyễn Văn HàoVật lí8D     
193Nguyễn Văn HàoVật lí9A     
194Nguyễn Văn HàoVật lí9B     
195Nguyễn Văn HàoVật lí9C     
196Nguyễn Văn HàoVật lí9D