PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ II
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6A 1111
2Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6B 1111
3Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6C 1111
4Nguyễn Thị DịuÂm nhạc6D 1111
5Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7A 1111
6Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7B 1111
7Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7C 1111
8Nguyễn Thị DịuÂm nhạc7D 1111
9Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8A431111
10Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8B 1111
11Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8C 1111
12Nguyễn Thị DịuÂm nhạc8D381111
13Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9A 1111
14Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9B391111
15Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9C 1111
16Nguyễn Thị DịuÂm nhạc9D 1111
17Trần Thị TuyếtCông nghệ6A 1211
18Trần Thị TuyếtCông nghệ6B 1211
19Trần Thị TuyếtCông nghệ6C 1211
20Trần Thị TuyếtCông nghệ6D 1211
21Khúc Thừa ThuầnCông nghệ7A 1211
22Trần Thị TuyếtCông nghệ7B 1211
23Trần Thị TuyếtCông nghệ7C 1211
24Khúc Thừa ThuầnCông nghệ7D 1211
25Phạm Thị HuyềnCông nghệ8A 1211
26Phạm Thị HuyềnCông nghệ8B 1211
27Phạm Thị HuyềnCông nghệ8C 1211
28Phạm Thị HuyềnCông nghệ8D 1211
29Nguyễn Văn HàoCông nghệ9A 1211
30Nguyễn Văn HàoCông nghệ9B 1211
31Nguyễn Văn HàoCông nghệ9C 1211
32Nguyễn Văn HàoCông nghệ9D 1211
33Vũ Thị TrangĐịa lí6A 1111
34Vũ Thị TrangĐịa lí6B 1111
35Vũ Thị TrangĐịa lí6C 1111
36Vũ Thị TrangĐịa lí6D 1111
37Vũ Thị TrangĐịa lí7A 1211
38Vũ Thị TrangĐịa lí7B 1211
39Vũ Thị TrangĐịa lí7C 1211
40Vũ Thị TrangĐịa lí7D 1211
41Vũ Thị TrangĐịa lí8A 1211
42Vũ Thị TrangĐịa lí8B 1211
43Vũ Thị TrangĐịa lí8C 1211
44Vũ Thị TrangĐịa lí8D 1211
45Vũ Thị TrangĐịa lí9A 1111
46Vũ Thị TrangĐịa lí9B 1111
47Vũ Thị TrangĐịa lí9C 1111
48Vũ Thị TrangĐịa lí9D 1111
49Phạm Thị ThưGdcd6A 1111
50Phạm Thị ThưGdcd6B 1111
51Phạm Thị Thùy TiênGdcd6C 1111
52Phạm Thị ThưGdcd6D 1111
53Phạm Thị ThưGdcd7A 1111
54Phạm Thị ThưGdcd7B 1111
55Phạm Thị ThưGdcd7C 1111
56Phạm Thị ThưGdcd7D 1111
57Phạm Thị ThưGdcd8A 1111
58Phạm Thị ThưGdcd8B 1111
59Phạm Thị ThưGdcd8C 1111
60Phạm Thị ThưGdcd8D 1111
61Phạm Thị ThưGdcd9A 1111
62Phạm Thị ThưGdcd9B 1111
63Phạm Thị ThưGdcd9C 1111
64Phạm Thị ThưGdcd9D 1111
65Nhữ Văn HọcHóa học8A 1231
66Trần Văn LươngHóa học8B 1231
67Trần Văn LươngHóa học8C 1231
68Nhữ Văn HọcHóa học8D 1231
69Trần Văn LươngHóa học9A 1231
70Nhữ Văn HọcHóa học9B 1231
71Trần Văn LươngHóa học9C 1231
72Nhữ Văn HọcHóa học9D 1231
73Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6A 1111
74Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6B 1111
75Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6C 1111
76Đoàn Thị Thu HảiLịch sử6D 1111
77Phạm Thị ThưLịch sử7A 1211
78Phạm Thị ThưLịch sử7B 1211
79Phạm Thị ThưLịch sử7C 1211
80Phạm Thị ThưLịch sử7D 1211
81Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8A 1111
82Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8B 1111
83Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8C 1111
84Đoàn Thị Thu HảiLịch sử8D 1111
85Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9A 1211
86Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9B 1211
87Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9C 1211
88Đoàn Thị Thu HảiLịch sử9D 1211
89Đào Thị XanhMĩ thuật6A 1111
90Đào Thị XanhMĩ thuật6B 1111
91Đào Thị XanhMĩ thuật6C 1111
92Đào Thị XanhMĩ thuật6D 1111
93Đào Thị XanhMĩ thuật7A 1111
94Đào Thị XanhMĩ thuật7B 1111
95Đào Thị XanhMĩ thuật7C 1111
96Đào Thị XanhMĩ thuật7D 1111
97Đào Thị XanhMĩ thuật8A 1111
98Đào Thị XanhMĩ thuật8B 1111
99Đào Thị XanhMĩ thuật8C 1111
100Đào Thị XanhMĩ thuật8D 1111
101Đào Thị XanhMĩ thuật9A 1111
102Đào Thị XanhMĩ thuật9B 1111
103Đào Thị XanhMĩ thuật9C 1111
104Đào Thị XanhMĩ thuật9D 1111
105Cù Thị HảiNgoại ngữ6A 2221
106Cù Thị HảiNgoại ngữ6B 2221
107Cù Thị HảiNgoại ngữ6C 2221
108Cù Thị HảiNgoại ngữ6D 2221
109Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7A 2221
110Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7B 2221
111Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7C 2221
112Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ7D 2221
113Lê Thị TrangNgoại ngữ8A 2321
114Lê Thị TrangNgoại ngữ8B 2321
115Cù Thị HảiNgoại ngữ8C 2321
116Cù Thị HảiNgoại ngữ8D 2321
117Lê Thị TrangNgoại ngữ9A 2221
118Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ9B 2221
119Lê Thị TrangNgoại ngữ9C 2221
120Vũ Bá QuyềnNgoại ngữ9D 2221
121Hoàng Thị DịuNgữ văn6A 2451
122Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6B 2451
123Phạm Thị Thùy TiênNgữ văn6C 2451
124Hoàng Thị DịuNgữ văn6D 2451
125Hoàng Thị DịuNgữ văn7A462441
126Vũ Thanh ThủyNgữ văn7B 2441
127Vũ Thanh ThủyNgữ văn7C 2441
128Phan Thị Thu PhươngNgữ văn7D 2441
129Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8A 2351
130Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn8B 2351
131Vũ Thị ThanhNgữ văn8C 2351
132Vũ Thị ThanhNgữ văn8D 2351
133Phan Thị Thu PhươngNgữ văn9A 2451
134Phan Thị Bích ThuỷNgữ văn9B392451
135Vũ Thanh ThủyNgữ văn9C 2451
136Nguyễn Thị GiangNgữ văn9D 2451
137Trần Thị TuyếtSinh học6A 1311
138Trần Thị TuyếtSinh học6B 1311
139Trần Thị TuyếtSinh học6C 1311
140Trần Thị TuyếtSinh học6D 1311
141Khúc Thừa ThuầnSinh học7A 1311
142Nhữ Văn HọcSinh học7B 1311
143Nhữ Văn HọcSinh học7C 1311
144Khúc Thừa ThuầnSinh học7D 1311
145Khúc Thừa ThuầnSinh học8A431311
146Khúc Thừa ThuầnSinh học8B 1311
147Khúc Thừa ThuầnSinh học8C 1311
148Khúc Thừa ThuầnSinh học8D381311
149Khúc Thừa ThuầnSinh học9A 1311
150Trần Văn LươngSinh học9B 1311
151Khúc Thừa ThuầnSinh học9C 1311
152Trần Văn LươngSinh học9D 1311
153Trương Đức QuânThể dục6A 1241
154Trương Đức QuânThể dục6B 1241
155Trương Đức QuânThể dục6C 1241
156Trương Đức QuânThể dục6D 1241
157Ngô Đức ChiếnThể dục7A 1241
158Ngô Đức ChiếnThể dục7B 1241
159Ngô Đức ChiếnThể dục7C 1241
160Ngô Đức ChiếnThể dục7D 1241
161Ngô Đức ChiếnThể dục8A 1241
162Ngô Đức ChiếnThể dục8B 1241
163Ngô Đức ChiếnThể dục8C 1241
164Ngô Đức ChiếnThể dục8D 1241
165Trương Đức QuânThể dục9A 1241
166Trương Đức QuânThể dục9B 1241
167Trương Đức QuânThể dục9C 1241
168Trương Đức QuânThể dục9D 1241
169Trần Ngọc NamToán6A 2331
170Phạm Văn BinhToán6B 2331
171Trần Ngọc NamToán6C 2331
172Trần Ngọc NamToán6D 2331
173Đặng Văn HùngToán7A 2341
174Nguyễn Văn GiảngToán7B 2341
175Nguyễn Văn GiảngToán7C 2341
176Đặng Văn HùngToán7D 2341
177Phạm Viết TàiToán8A 2331
178Phạm Viết TàiToán8B 2331
179Vũ Thị Thu HườngToán8C 2331
180Vũ Thị Thu HườngToán8D 2331
181Phạm Viết TàiToán9A 2331
182Vũ Thị Thu HườngToán9B 2331
183Đặng Văn HùngToán9C 2331
184Nguyễn Văn GiảngToán9D 2331
185Phạm Thị HuyềnVật lí6A 1121
186Phạm Thị HuyềnVật lí6B 1121
187Phạm Thị HuyềnVật lí6C 1121
188Phạm Thị HuyềnVật lí6D 1121
189Phạm Thị HuyềnVật lí7A 1121
190Phạm Thị HuyềnVật lí7B 1121
191Phạm Thị HuyềnVật lí7C 1121
192Phạm Thị HuyềnVật lí7D 1121
193Nguyễn Văn HàoVật lí8A 1111
194Phạm Thị HuyềnVật lí8B 1111
195Nguyễn Văn HàoVật lí8C 1111
196Phạm Thị HuyềnVật lí8D 1111
197Nguyễn Văn HàoVật lí9A 1221
198Nguyễn Văn HàoVật lí9B 1221
199Nguyễn Văn HàoVật lí9C 1221
200Nguyễn Văn HàoVật lí9D 1221