PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
STTTiếtMônLớpĐầu bài theo PPCTTuần (PP)Tiết (PP)Thiết bị thiếuHọ tên
12Đại số 6ABội chung nhỏ nhất. Luyện tập1236 Nguyễn Văn Giảng
24Tiếng Anh6ATheme: Our Communities Unit 5 Lesson 4: Communication+ Closer look 2(Act 7,8)+ Looking back 61236 Hà Thị Thanh Nhàn
32Tiếng Anh6BTheme: Our Communities Unit 5 Lesson 4: Communication+ Closer look 2(Act 7,8)+ Looking back 61236 Nguyễn Lan Hương
43TC Tiếng Anh thí điểm6BComparative and superlative adjectives (short adjectives)1313 Cù Thị Hải
54Ngữ văn 6B Ôn tập truyện dân gian1351 Nguyễn Thị Giang
62Đại số 6CÔn tập chương 11338 Đặng Văn Hùng
73Thể dục 6CTự chọn (Ném bóng) - Chạy bền1223 Trương Đức Quân
84Tiếng Anh6CTheme: Our Communities Unit 5 Lesson 3: A closer look 2+Looking back 31235 Nguyễn Lan Hương
92Tiếng Anh6DTheme: Our Communities Unit 5 Lesson 4: Communication+ Closer look 2(Act 7,8)+ Looking back 61236 Hà Thị Thanh Nhàn
103Ngữ văn 6DKể chuyện tưởng tượng1350 Vũ Thanh Thủy
114Ngữ văn 6D Ôn tập truyện dân gian1351 Vũ Thanh Thủy
124Lịch sử 7ABa lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (tiếp)1224 Đoàn Thị Thu Hải
135Tiếng Anh7ATest correction1545 Cù Thị Hải
143Mĩ thuật 7CVẽ theo mẫu - Cái ấm tích và cái bát ( Vẽ hình)1313 Đào Thị Xanh
154Sinh học 7C Đa dạng và vai trò của giáp xác 1325 Nhữ Văn Học
164Tiếng Anh7CUnit 5: Vietnamese food and drink - Lesson 3: A closer look 21235 Lê Thị Trang
175Lịch sử 7DBa lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (tiếp)1224 Đoàn Thị Thu Hải
182Hóa học 8ABài luyện tập 31224 Nhữ Văn Học
193Lịch sử 8AChâu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939)(tiếp theo)1325 Đoàn Thị Thu Hải
204Tiếng Anh8AUnit 5. Festivals in Vietnam- Communication - TEST 15 MINUTES1236 Vũ Bá Quyền
212Ngữ văn 8BPhương pháp thuyết minh1248 Phan Thị Bích Thuỷ
223Ngữ văn 8BBài toán dân số1350 Phan Thị Bích Thuỷ
235Hóa học 8BBài luyện tập 31224 Nhữ Văn Học
243Lịch sử 8CChâu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939)1224 Đoàn Thị Thu Hải
253Tiếng Anh8CUnit 5. Festivals in Vietnam- Communication - TEST 15 MINUTES1236 Nguyễn Lan Hương
264Đại số 8CLuyện tập 1325 Vũ Thị Thu Hường
272TC Tiếng Anh thí điểm8DWriting practice1212 Lê Thị Trang
284Hóa học 8DKiểm tra viết1325 Trần Văn Lương
295Đại số 8DQuy đồng mẫu nhiều phân thức1326 Vũ Thị Thu Hường
302Thể dục 9AChạy ngắn - Nhảy xa 1223 Trương Đức Quân
313Tiếng Anh9AUnit 5- Wonders of Viet Nam - A closer look 21235 Vũ Bá Quyền
324Đại số 9ALuyện tập1326 Nguyễn Văn Giảng
335TC Toán học 9AVận dụng các hệ thức trong tam giác vuông để giải toán1212 Nguyễn Văn Giảng
342Mĩ thuật 9BVẽ tranh - Đề tài Lễ hội ( Tiết 2)1313 Đào Thị Xanh
353Ngữ văn 9BÁnh trăng1260 Nguyễn Thị Giang
363Tiếng Anh9BUnit 5- Wonders of Viet Nam - A closer look 21235 Lê Thị Trang
374Đại số 9BLuyện tập1326 Đặng Văn Hùng
385Ngữ văn 9BTổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)1361 Phan Thị Bích Thuỷ
393Đại số 9CLuyện tập1224 Vũ Thị Thu Hường
403Hóa học 9CNhôm1224 Trần Văn Lương
414Mĩ thuật 9CVẽ tranh - Đề tài Lễ hội ( Tiết 2)1313 Đào Thị Xanh
424Sinh học 9CNhôm1224 Nhữ Văn Học
435Ngữ văn 9CLuyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận1362 Vũ Thanh Thủy
444Tiếng Anh9DTest corection1545 Cù Thị Hải
455Sinh học 9DĐột biến số lượng nhiễm sắc (Lệnh ▼ trang 67- Không yêu cầu HS trả lời lệnh)1224 Trần Văn Lương
19 11 2018