PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2019
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
STTTiếtMônLớpĐầu bài theo PPCTTuần (PP)Tiết (PP)Thiết bị thiếuHọ tên
11Tiếng Anh6BUnit 12 - Lesson 7: Looking back and project36107 Nguyễn Lan Hương
23Lịch sử 6BTổng kết3636 Phạm Thị Thư
33Địa lí 6CChữa bài kiểm tra học kì II3636 Vũ Thị Trang
43Tiếng Anh6DUnit 12 - Lesson 7: Looking back and project36107 Hà Thị Thanh Nhàn
51GDCD 7ANgoại khóa.3636 Phạm Thị Thư
61Mĩ thuật 7ATrưng bày kết quả học tập3535 Đào Thị Xanh
73TC Ngữ văn 7CÔn tập tổng hợp (tiếp)3635 Phan Thị Bích Thuỷ
83GDCD 7DNgoại khóa.3636 Phạm Thị Thư
91Địa lí 8ATrả, chữa bài kiểm tra học kì II.3654 Vũ Thị Trang
102Hóa học 8BÔn tập3672 Nhữ Văn Học
113Tiếng Anh8BThe second end - term Test Correction36108 Vũ Bá Quyền
123Tiếng Anh8CUnit 12 . Life on other planets- Looing back + Project36107 Nguyễn Lan Hương
131GDCD 8DNgoại khóa.3636 Phạm Thị Thư
142Tiếng Anh8DUnit 12 . Life on other planets- Looing back + Project36107 Nguyễn Lan Hương
25 5 2019