PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 2020
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
STTTiếtMônLớpĐầu bài theo PPCTTuần (PP)Tiết (PP)Thiết bị thiếuHọ tên
14Thể dục 7BBật nhảy - Chạy bền3161 Ngô Đức Chiến
22Thể dục 8BKiểm tra : Tự chọn (Ném bóng)3161 Ngô Đức Chiến
33Thể dục 8CKiểm tra : Tự chọn (Ném bóng)3161 Ngô Đức Chiến
1 6 2020