PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM HỌC KÌ II
Chọn năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớp
1Phạm Thị Thùy Tiên6A
2Đỗ Thị Thảo6B
3Nguyễn Trung Thành6C
4Đào Thị Xanh6D
5Hoàng Thị Dịu7A
6Phan Thị Thu Phương7B
7Cù Thị Hải7C
8Vũ Bá Quyền7D
9Hà Thị Thanh Nhàn8A
10Trần Ngọc Nam8B
11Phạm Thị Thư8C
12Nguyễn Văn Hào8D
13Phạm Viết Tài9A
14Đặng Văn Hùng9B
15Vũ Thị Thu Hường9C
16Lê Thị Trang9D