PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
XEM PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC BỘ MÔN KÈM THEO THIẾT BỊ
 
Môn :  Lớp :
 
 
TuầnTiếtĐầu bàiTên thiết bịNgười nhập
11Tập hợpHình ảnh về sưu tập tem; Phiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
12Tập hợpHình ảnh về sưu tập tem; Phiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
13Tập hợp số tự nhiên Bảng ghi số La Mã; Phiếu bài học, bảng, bút Nguyễn Văn Giảng
24Tập hợp số tự nhiên Bảng ghi số La Mã; Phiếu bài học, bảng, bút Nguyễn Văn Giảng
25Tập hợp số tự nhiênBảng ghi số La Mã; Phiếu bài học, bảng, bút Nguyễn Văn Giảng
26Phép cộng, phép trừ các số tự nhiênBản đồ mô tả hành trình từ HN đến TP.HCM, Phiếu bài học, bảng, bút Nguyễn Văn Giảng
37Phép cộng, phép trừ các số tự nhiênBản đồ mô tả hành trình từ HN đến TP.HCM, Phiếu bài học, bảng, bút Nguyễn Văn Giảng
38Phép nhân, phép chia các số tự nhiênPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
39Phép nhân, phép chia các số tự nhiên Phiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
410Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiênMC; Phiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
411Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiênMC; Phiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
412Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiênMC; Phiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
513Thứ tự thực hiện các phép tínhBảng tình huống về việc thực hiện thứ tự các phép tính, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
514Thứ tự thực hiện các phép tínhBảng tình huống về việc thực hiện thứ tự các phép tính, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
515Quan hệ chia hết. Tính chất chia hếtMC, Bảng, bútNguyễn Văn Giảng
616Quan hệ chia hết. Tính chất chia hếtMC, Bảng, bútNguyễn Văn Giảng
617Quan hệ chia hết. Tính chất chia hếtMC, Bảng, bútNguyễn Văn Giảng
618Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5Phiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
719Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9Phiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
720Số nguyên tố. Hợp sốPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
721Số nguyên tố. Hợp sốPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
822Phân tích một số ra thừa số nguyên tốMC; Phiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
823Ôn tập giữa học kì 1MC; Phiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
824Ôn tập giữa học kì 1MC; Phiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
925Kiểm tra giữa học kì 1 Nguyễn Văn Giảng
926Kiểm tra giữa học kì 1 Nguyễn Văn Giảng
927Ước chung và ước chung lớn nhấtPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
1028Ước chung và ước chung lớn nhấtPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
1029Ước chung và ước chung lớn nhấtPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
1030Bội chung và bội chungnhỏ nhấtPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
1131Bội chung và bội chungnhỏ nhấtPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
1132Bội chung và bội chungnhỏ nhấtPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
1133Số nguyên âmHình ảnh hoặc clip về nhiệt độ âm, địa danh có độ cao dưới mực nước biểnNguyễn Văn Giảng
1234Tập hợp các số nguyênHình ảnh hoặc clip về nhiệt độ âm, địa danh có độ cao dưới mực nước biểnNguyễn Văn Giảng
1235Tập hợp các số nguyênHình ảnh hoặc clip về nhiệt độ âm, địa danh có độ cao dưới mực nước biểnNguyễn Văn Giảng
1236Phép cộng các số nguyênHình ảnh hoặc clip, trục số, MTCTNguyễn Văn Giảng
1337Phép cộng các số nguyênHình ảnh hoặc clip, trục số, MTCTNguyễn Văn Giảng
1338Phép cộng các số nguyênHình ảnh hoặc clip, trục số, MTCTNguyễn Văn Giảng
1339Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặcHình ảnh hoặc clip, trục số, MTCTNguyễn Văn Giảng
1440Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặcHình ảnh hoặc clip, trục số, MTCTNguyễn Văn Giảng
1441Phép nhân các số nguyênHình ảnh hoặc clip, MTCTNguyễn Văn Giảng
1442Phép nhân các số nguyênHình ảnh hoặc clip, MTCTNguyễn Văn Giảng
1543Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyênHình ảnh hoặc clip, MTCTNguyễn Văn Giảng
1544Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyênHình ảnh hoặc clip, MTCTNguyễn Văn Giảng
1545Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyênHình ảnh hoặc clip, MTCTNguyễn Văn Giảng
1646Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyênHình ảnh hoặc clip, MTCTNguyễn Văn Giảng
1647Ôn tập học kì 1MC; Phiếu bài học, bảng, bút; MTCTNguyễn Văn Giảng
1648Ôn tập học kì 1MC; Phiếu bài học, bảng, bút; MTCTNguyễn Văn Giảng
1749Kiểm tra cuối học kì 1 Nguyễn Văn Giảng
1750Kiểm tra cuối học kì 1 Nguyễn Văn Giảng
1751Trả bài kiểm tra học kì 1 Nguyễn Văn Giảng
1852Chủ đề 1. Đầu tư kinh doanh Mô hình về tiền giả địnhNguyễn Văn Giảng
1853Chủ đề 1. Đầu tư kinh doanhMô hình về tiền giả địnhNguyễn Văn Giảng
1854Chủ đề 1. Đầu tư kinh doanh Mô hình về tiền giả địnhNguyễn Văn Giảng
1955Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệuThước kẻ, biểu đồ, bảng thống kê; hình ảnh hoặc clip hoặc phần mềm để minh họa biểu đồ tranh và cột đơnNguyễn Văn Giảng
1956Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu Thước kẻ, biểu đồ, bảng thống kê; hình ảnh hoặc clip hoặc phần mềm để minh họa biểu đồ tranh và cột đơnNguyễn Văn Giảng
1957Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu Thước kẻ, biểu đồ, bảng thống kê; hình ảnh hoặc clip hoặc phần mềm để minh họa biểu đồ tranh và cột đơnNguyễn Văn Giảng
2058Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệuThước kẻ, biểu đồ, bảng thống kê; hình ảnh hoặc clip hoặc phần mềm để minh họa biểu đồ tranh và cột đơnNguyễn Văn Giảng
2059Biểu đồ cột képThước kẻ, biểu đồ, bảng thống kê; hình ảnh hoặc clip hoặc phần mềm để minh họa biểu đồ dạng cột đơn và képNguyễn Văn Giảng
2060Biểu đồ cột képThước kẻ, biểu đồ, bảng thống kê; hình ảnh hoặc clip hoặc phần mềm để minh họa biểu đồ dạng cột đơn và képNguyễn Văn Giảng
2161Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giảnHộp kín có ba quả bóng với màu sắc khác nhau; đồng xu, xúc xắcNguyễn Văn Giảng
2162Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giảnHộp kín có ba quả bóng với màu sắc khác nhau; đồng xu, xúc xắcNguyễn Văn Giảng
2163Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giảnHộp kín có ba quả bóng với màu sắc khác nhau; đồng xu, xúc xắcNguyễn Văn Giảng
2264Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giảnHộp kín có ba quả bóng với màu sắc khác nhau; đồng xu, xúc xắcNguyễn Văn Giảng
2265Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giảnHộp kín có ba quả bóng với màu sắc khác nhau; đồng xu, xúc xắcNguyễn Văn Giảng
2266Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giảnHộp kín có ba quả bóng với màu sắc khác nhau; đồng xu, xúc xắcNguyễn Văn Giảng
2367Phân số với tử và mẫu là số nguyênPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
2368Phân số với tử và mẫu là số nguyênPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
2369Phân số với tử và mẫu là số nguyênPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
2470So sánh các phân số. Hỗn số dươngPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
2471So sánh các phân số. Hỗn số dươngPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
2472Phép cộng, phép trừ phân sốPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
2573Phép cộng, phép trừ phân sốPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
2574Phép cộng, phép trừ phân sốPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
2575Ôn tập giữa học kì 2Phiếu bài học, bảng, bút, MCNguyễn Văn Giảng
2676Ôn tập giữa học kì 2Phiếu bài học, bảng, bút, MCNguyễn Văn Giảng
2677Kiểm tra giữa học kì 2 Nguyễn Văn Giảng
2678Kiểm tra giữa học kì 2 Nguyễn Văn Giảng
2779Chủ đề 2. Chỉ số khối cơ thể (BMI)Biểu đề đánh giá thể trạng trẻ em theo BMINguyễn Văn Giảng
2780Chủ đề 2. Chỉ số khối cơ thể (BMI) Biểu đề đánh giá thể trạng trẻ em theo BMINguyễn Văn Giảng
2781Chủ đề 2. Chỉ số khối cơ thể (BMI)Biểu đề đánh giá thể trạng trẻ em theo BMINguyễn Văn Giảng
2882Phép nhân, phép chia phân sốPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
2883Phép nhân, phép chia phân sốPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
2884Phép nhân, phép chia phân sốPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
2985Số thập phânPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
2986Số thập phânPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
2987Phép cộng, phép trừ số thập phânPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
3088Phép cộng, phép trừ số thập phânPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
3089Phép nhân, phép chia số thập phânPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
3090Phép nhân, phép chia số thập phânPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
3191Ước lượng và làm tròn sốPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
3192Ước lượng và làm tròn sốPhiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
3193Tỉ số. Tỉ số phần trămPhiếu bài học, bảng, bút; Bảng số liệu thống kê liên quan đến tỉ số phần trămNguyễn Văn Giảng
3294Tỉ số. Tỉ số phần trămPhiếu bài học, bảng, bút; Bảng số liệu thống kê liên quan đến tỉ số phần trămNguyễn Văn Giảng
3295Hai bài toán về phân sốPhiếu bài học, bảng, bút; Hình ảnh hoặc clip về chặng đua của giải Tour de FranceNguyễn Văn Giảng
3296Hai bài toán về phân sốPhiếu bài học, bảng, bút; Hình ảnh hoặc clip về chặng đua của giải Tour de FranceNguyễn Văn Giảng
3397Hai bài toán về phân sốPhiếu bài học, bảng, bút; Hình ảnh hoặc clip về chặng đua của giải Tour de FranceNguyễn Văn Giảng
3398Ôn tập chương 4MC; Phiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
3399Ôn tập chương 4MC; Phiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
34100Ôn tập học kì 2MC; Phiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
34101Ôn tập học kì 2MC; Phiếu bài học, bảng, bútNguyễn Văn Giảng
34102Kiểm tra cuối học kì 2 Nguyễn Văn Giảng
35103Kiểm tra cuối học kì 2 Nguyễn Văn Giảng
35104Trả bài kiểm tra học kì 2 Nguyễn Văn Giảng