PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
XEM PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC BỘ MÔN KÈM THEO THIẾT BỊ
 
Môn :  Lớp :
 
 
TuầnTiếtĐầu bàiTên thiết bịNgười nhập
    Phạm Văn Binh
11Tập hợp. Phần tử của tập hợp Phạm Văn Binh
12Tập hợp số tự nhiên Phạm Văn Binh
13Ghi số tự nhiên Phạm Văn Binh
14Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con. Phạm Văn Binh
25Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con.Luỵên tập Phạm Văn Binh
26Phép cộng và phép nhân Phạm Văn Binh
37Phép cộng và phép nhân. Luyện tập Phạm Văn Binh
38Phép cộng và phép nhân. Luyện tập Phạm Văn Binh
39Phép trừ và phép chia Phạm Văn Binh
410Phép trừ và phép chia. Luyện tập Phạm Văn Binh
411Phép trừ và phép chia. Luyện tập Phạm Văn Binh
412Chủ đề 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. Phạm Văn Binh
513Chủ đề 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. Luyện tập Phạm Văn Binh
514Chủ đề 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số.  Phạm Văn Binh
515Thứ tự thực hiện các phép tính Phạm Văn Binh
616Thứ tự thực hiện các phép tính. Luyện tập Phạm Văn Binh
617Thứ tự thực hiện các phép tính. Luyện tập Phạm Văn Binh
618Kiểm tra 45 phút Phạm Văn Binh
719Tính chất chia hết của một tổng Phạm Văn Binh
720Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Phạm Văn Binh
721Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Luyện tập Phạm Văn Binh
822Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9  Phạm Văn Binh
823Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9. Luyện tập  Phạm Văn Binh
824Ước và bội Phạm Văn Binh
925Số nguyên tố. Hợp số. Phạm Văn Binh
926Luyện tập Phạm Văn Binh
927Phân tích ra thừa số nguyên tố Phạm Văn Binh
1028Phân tích ra thừa số nguyên tố. Luyện tập Phạm Văn Binh
1029Ước chung và bội chung Phạm Văn Binh
1030Ước chung và bội chung. Luyện tập Phạm Văn Binh
1131Ước chung lớn nhất Phạm Văn Binh
1132Ước chung lớn nhất. Luyện tập Phạm Văn Binh
1133Ước chung lớn nhất. Luyện tập Phạm Văn Binh
1234Bội chung nhỏ nhất Phạm Văn Binh
1235Bội chung nhỏ nhất. Luyện tập Phạm Văn Binh
1236Bội chung nhỏ nhất. Luyện tập Phạm Văn Binh
1337Ôn tập chương 1 Phạm Văn Binh
1338Ôn tập chương 1 Phạm Văn Binh
1339Kiểm tra 45' (chương 1) Phạm Văn Binh
1440Làm quen với số nguyên âm Phạm Văn Binh
1441Tập hợp Z các số nguyên Phạm Văn Binh
1442Thứ tự trong Z Phạm Văn Binh
1543Luyện tập Phạm Văn Binh
1544Cộng hai số nguyên cùng dấu 1-Thước thẳngPhạm Văn Binh
1545Cộng hai số nguyên khác dấu 1-Thước thẳngPhạm Văn Binh
1546Luyện tập Phạm Văn Binh
1647Tính chất của phép cộng các số nguyên Phạm Văn Binh
1648Tính chất của phép cộng các số nguyên Phạm Văn Binh
1649Phép trừ hai số nguyên1 Thước thẳngPhạm Văn Binh
1650Phép trừ hai số nguyên. Luyện tập Phạm Văn Binh
1751Ôn tập học kì I1 Bảng phụPhạm Văn Binh
1752Ôn tập học kì I1 Máy tính - 1 Thước thẳngPhạm Văn Binh
1753Kiểm tra học kì I Phạm Văn Binh
1754Kiểm tra học kì I Phạm Văn Binh
1855Quy tắc dấu ngoặc Phạm Văn Binh
1856Quy tắc dấu ngoặc. Luyện tập Phạm Văn Binh
1857Trả bài kiểm tra học kì I Phạm Văn Binh
1858Trả bài kiểm tra học kì I Phạm Văn Binh
1959Quy tắc chuyển vế Phạm Văn Binh
1960Nhân hai số nguyên khác dấu Phạm Văn Binh
1961Nhân hai số nguyên cùng dấu Phạm Văn Binh
2062Luyện tập Phạm Văn Binh
2063Tính chất của phép nhân Phạm Văn Binh
2064Tính chất của phép nhân. Luyện tập Phạm Văn Binh
2165Bội và ước của một số nguyên Phạm Văn Binh
2166Ôn tập chương II Phạm Văn Binh
2167Ôn tập chương II Phạm Văn Binh
2268Kiểm tra 45' chương II Phạm Văn Binh
2269Mở rộng khái niệm phân số Phạm Văn Binh
2270Phân số bằng nhau Phạm Văn Binh
2371Tính chất cơ bản của phân số Phạm Văn Binh
2372Rút gọn phân số Phạm Văn Binh
2373Rút gọn phân số. Luyện tập Phạm Văn Binh
2474Rút gọn phân số. Luyện tập Phạm Văn Binh
2475Quy đồng mẫu nhiều phân số Phạm Văn Binh
2476Quy đồng mẫu nhiều phân số. Luyện tập Phạm Văn Binh
2577So sánh phân số Phạm Văn Binh
2578Phép cộng phân số Phạm Văn Binh
2579Phép cộng phân số. Luyện tập Phạm Văn Binh
2680Tính chất của phép cộng phân số Phạm Văn Binh
2681Tính chất của hép cộng phân số. Luyện tập Phạm Văn Binh
2682Phép trừ phân số Phạm Văn Binh
2783Phép trừ phân số. Luyện tập Phạm Văn Binh
2784Phép nhân phân số Phạm Văn Binh
2785Tính chất cơ bản của phép nhân phân số Phạm Văn Binh
2886Tính chất cơ bản của phép nhân phân số. Luyện tập Phạm Văn Binh
2887Phép chia phân số Phạm Văn Binh
2888Phép chia phân số. Luyện tập Phạm Văn Binh
2989Hỗn số, số thập phân, phần trăm Phạm Văn Binh
2990Luyện tập Phạm Văn Binh
2991Luyện tập Phạm Văn Binh
3092Luyện tập Phạm Văn Binh
3093Kiểm tra 45 phút Phạm Văn Binh
3094Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm giá trị phân số của một số cho trước Phạm Văn Binh
3195Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Luyện tập Phạm Văn Binh
3196Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Luyện tập Phạm Văn Binh
3197Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm số biết giá trị phân số của nó Phạm Văn Binh
3298Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm số biết giá trị phân số của nó. Luyện tập Phạm Văn Binh
3299Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm số biết giá trị phân số của nó. Luyện tập Phạm Văn Binh
32100Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm tỉ số của hai số Phạm Văn Binh
33101Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm tỉ số của hai số. Luyện tập Phạm Văn Binh
33102Biểu đồ phần trăm Phạm Văn Binh
33103Biểu đồ phần trăm. Luyện tập Phạm Văn Binh
34104Ôn tập chương III Phạm Văn Binh
34105Ôn tập cuối năm Phạm Văn Binh
34106Ôn tập cuối năm Phạm Văn Binh
34107Ôn tập cuối năm Phạm Văn Binh
35108Ôn tập cuối năm1 Máy tính - 1 Thước thẳngPhạm Văn Binh
35109Kiểm tra học kì II Phạm Văn Binh
35110Kiểm tra học kì II Phạm Văn Binh
35111Ôn tập  Phạm Văn Binh
36112Ôn tập  Phạm Văn Binh
36113Trả bài kiểm tra học kì 2 Phạm Văn Binh