PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
XEM PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC BỘ MÔN KÈM THEO THIẾT BỊ
 
Môn :  Lớp :
 
 
TuầnTiếtĐầu bàiTên thiết bịNgười nhập
11Tập hợp. Phần tử của tập hợp Đặng Văn Hùng
12Tập hợp số tự nhiên Đặng Văn Hùng
13Ghi số tự nhiên Đặng Văn Hùng
24Số phần tử của một tập hợp Đặng Văn Hùng
25Số phần tử của một tập hợp. Luyện tập Đặng Văn Hùng
26Phép cộng và phép nhân Đặng Văn Hùng
37Phép cộng và phép nhân. Luyện tập Đặng Văn Hùng
38Phép cộng và phép nhân. Luyện tập Đặng Văn Hùng
39Phép trừ và phép chia Đặng Văn Hùng
410Phép trừ và phép chia. Luyện tập Đặng Văn Hùng
411Phép trừ và phép chia. Luyện tập Đặng Văn Hùng
412Chủ đề 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. Đặng Văn Hùng
513Chủ đề 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. Luyện tập Đặng Văn Hùng
514Chủ đề 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số.  Đặng Văn Hùng
515Thứ tự thực hiện các phép tính Đặng Văn Hùng
616Thứ tự thực hiện các phép tính. Luyện tập Đặng Văn Hùng
617Thứ tự thực hiện các phép tính. Luyện tập Đặng Văn Hùng
618Kiểm tra 45 phút Đặng Văn Hùng
719Tính chất chia hết của một tổng Đặng Văn Hùng
720Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Đặng Văn Hùng
721Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Luyện tập Đặng Văn Hùng
822Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9  Đặng Văn Hùng
823Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9. Luyện tập  Đặng Văn Hùng
824Ước và bội Đặng Văn Hùng
925Số nguyên tố. Hợp số. Đặng Văn Hùng
926Luyện tập Đặng Văn Hùng
927Phân tích ra thừa số nguyên tố Đặng Văn Hùng
1028Phân tích ra thừa số nguyên tố. Luyện tập Đặng Văn Hùng
1029Ước chung và bội chung Đặng Văn Hùng
1030Ước chung và bội chung. Luyện tập Đặng Văn Hùng
1131Ước chung lớn nhất Đặng Văn Hùng
1132Ước chung lớn nhất. Luyện tập Đặng Văn Hùng
1133Ước chung lớn nhất. Luyện tập Đặng Văn Hùng
1234Bội chung nhỏ nhất Đặng Văn Hùng
1235Bội chung nhỏ nhất. Luyện tập Đặng Văn Hùng
1236Bội chung nhỏ nhất. Luyện tập Đặng Văn Hùng
1337Ôn tập chương 1 Đặng Văn Hùng
1338Ôn tập chương 1 Đặng Văn Hùng
1339Kiểm tra 45' (chương 1) Đặng Văn Hùng
1440Làm quen với số nguyên âm Đặng Văn Hùng
1441Tập hợp Z các số nguyên Đặng Văn Hùng
1442Thứ tự trong Z Đặng Văn Hùng
1543Luyện tập Đặng Văn Hùng
1544Cộng hai số nguyên cùng dấu 1-Thước thẳngĐặng Văn Hùng
1545Cộng hai số nguyên khác dấu 1-Thước thẳngĐặng Văn Hùng
1546Luyện tập Đặng Văn Hùng
1647Tính chất của phép cộng các số nguyên Đặng Văn Hùng
1648Tính chất của phép cộng các số nguyên Đặng Văn Hùng
1649Phép trừ hai số nguyên1 Thước thẳngĐặng Văn Hùng
1650Phép trừ hai số nguyên. Luyện tập Đặng Văn Hùng
1751Ôn tập học kì I1 Bảng phụĐặng Văn Hùng
1752Ôn tập học kì I1 Máy tính - 1 Thước thẳngĐặng Văn Hùng
1753Ôn tập học kì I Đặng Văn Hùng
1854Kiểm tra học kì I Đặng Văn Hùng
1855Kiểm tra học kì I Đặng Văn Hùng
1856Quy tắc dấu ngoặc Đặng Văn Hùng
1857Quy tắc dấu ngoặc. Luyện tập Đặng Văn Hùng
1958Trả bài kiểm tra học kì I Đặng Văn Hùng
1959Trả bài kiểm tra học kì I Đặng Văn Hùng
2060Quy tắc chuyển vế Đặng Văn Hùng
2061Nhân hai số nguyên khác dấu Đặng Văn Hùng
2062Nhân hai số nguyên cùng dấu Đặng Văn Hùng
2163Luyện tập Đặng Văn Hùng
2164Tính chất của phép nhân Đặng Văn Hùng
2165Tính chất của phép nhân. Luyện tập Đặng Văn Hùng
2266Bội và ước của một số nguyên Đặng Văn Hùng
2267Ôn tập chương II Đặng Văn Hùng
2268Ôn tập chương II Đặng Văn Hùng
2369Kiểm tra 45' chương II Đặng Văn Hùng
2370Mở rộng khái niệm phân số Đặng Văn Hùng
2371Phân số bằng nhau Đặng Văn Hùng
2472Tính chất cơ bản của phân số Đặng Văn Hùng
2473Rút gọn phân số Đặng Văn Hùng
2474Rút gọn phân số. Luyện tập Đặng Văn Hùng
2575Rút gọn phân số. Luyện tập Đặng Văn Hùng
2576Quy đồng mẫu nhiều phân số Đặng Văn Hùng
2577Quy đồng mẫu nhiều phân số. Luyện tập Đặng Văn Hùng
2678So sánh phân số Đặng Văn Hùng
2679Phép cộng phân số Đặng Văn Hùng
2680Phép cộng phân số. Luyện tập Đặng Văn Hùng
2781Tính chất của phép cộng phân số Đặng Văn Hùng
2782Tính chất của hép cộng phân số. Luyện tập Đặng Văn Hùng
2783Phép trừ phân số Đặng Văn Hùng
2884Phép trừ phân số. Luyện tập Đặng Văn Hùng
2885Phép nhân phân số Đặng Văn Hùng
2886Tính chất cơ bản của phép nhân phân số Đặng Văn Hùng
2987Tính chất cơ bản của phép nhân phân số. Luyện tập Đặng Văn Hùng
2988Phép chia phân số Đặng Văn Hùng
2989Phép chia phân số. Luyện tập Đặng Văn Hùng
3090Hỗn số, số thập phân, phần trăm Đặng Văn Hùng
3091Luyện tập Đặng Văn Hùng
3092Luyện tập Đặng Văn Hùng
3193Luyện tập Đặng Văn Hùng
3194Kiểm tra 45 phút Đặng Văn Hùng
3195Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm giá trị phân số của một số cho trước Đặng Văn Hùng
3296Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Luyện tập Đặng Văn Hùng
3297Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Luyện tập Đặng Văn Hùng
3298Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm số biết giá trị phân số của nó Đặng Văn Hùng
3399Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm số biết giá trị phân số của nó. Luyện tập Đặng Văn Hùng
33100Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm số biết giá trị phân số của nó. Luyện tập Đặng Văn Hùng
33101Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm tỉ số của hai số Đặng Văn Hùng
33102Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm tỉ số của hai số. Luyện tập Đặng Văn Hùng
34103Biểu đồ phần trăm Đặng Văn Hùng
34104Biểu đồ phần trăm. Luyện tập Đặng Văn Hùng
34105Ôn tập chương III Đặng Văn Hùng
34106Ôn tập cuối năm Đặng Văn Hùng
35107Ôn tập cuối năm Đặng Văn Hùng
35108Ôn tập cuối năm Đặng Văn Hùng
35109Ôn tập cuối năm1 Máy tính - 1 Thước thẳngĐặng Văn Hùng
36110Kiểm tra học kì II Đặng Văn Hùng
36111Kiểm tra học kì II Đặng Văn Hùng
36112Ôn tập chương III Đặng Văn Hùng
36113Ôn tập chương III Đặng Văn Hùng
37114Trả bài kiểm tra học kì 2 Đặng Văn Hùng
37115Trả bài kiểm tra học kì 2 Đặng Văn Hùng