PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
XEM PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC BỘ MÔN KÈM THEO THIẾT BỊ
 
Môn :  Lớp :
 
 
TuầnTiếtĐầu bàiTên thiết bịNgười nhập
11Tập hợp. Phần tử của tập hợp Đặng Văn Hùng
12Tập hợp số tự nhiên Đặng Văn Hùng
13Tập hợp số tự nhiên Đặng Văn Hùng
14Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con. Đặng Văn Hùng
25Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con.Luỵên tập Đặng Văn Hùng
26Phép cộng và phép nhân Đặng Văn Hùng
37Phép cộng và phép nhân. Luyện tập Đặng Văn Hùng
38Phép cộng và phép nhân. Luyện tập Đặng Văn Hùng
39Phép trừ và phép chia Đặng Văn Hùng
410Phép trừ và phép chia. Luyện tập Đặng Văn Hùng
411Phép trừ và phép chia. Luyện tập Đặng Văn Hùng
412Chủ đề 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân và chia hai luỹ thừa cùng cơ số. Đặng Văn Hùng
513Chủ đề 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân và chia hai luỹ thừa cùng cơ số. Đặng Văn Hùng
514Chủ đề 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân và chia hai luỹ thừa cùng cơ số. Đặng Văn Hùng
515Thứ tự thực hiện các phép tính Đặng Văn Hùng
616Thứ tự thực hiện các phép tính. Luyện tập Đặng Văn Hùng
617Thứ tự thực hiện các phép tính. Luyện tập Đặng Văn Hùng
618Kiểm tra 45 phút Đặng Văn Hùng
719Tính chất chia hết của một tổng Đặng Văn Hùng
720Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Đặng Văn Hùng
721Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Luyện tập Đặng Văn Hùng
822Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9  Đặng Văn Hùng
823Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9. Luyện tập  Đặng Văn Hùng
824Ước và bội Đặng Văn Hùng
925Số nguyên tố. Hợp số. Đặng Văn Hùng
926Luyện tập Đặng Văn Hùng
927Phân tích ra thừa số nguyên tố Đặng Văn Hùng
1028Phân tích ra thừa số nguyên tố. Luyện tập Đặng Văn Hùng
1029Ước chung và bội chung Đặng Văn Hùng
1030Ước chung và bội chung. Luyện tập Đặng Văn Hùng
1131Ước chung lớn nhất Đặng Văn Hùng
1132Ước chung lớn nhất. Luyện tập Đặng Văn Hùng
1133Ước chung lớn nhất. Luyện tập Đặng Văn Hùng
1234Bội chung nhỏ nhất Đặng Văn Hùng
1235Bội chung nhỏ nhất. Luyện tập Đặng Văn Hùng
1236Bội chung nhỏ nhất. Luyện tập Đặng Văn Hùng
1337Ôn tập chương 1 Đặng Văn Hùng
1338Ôn tập chương 1 Đặng Văn Hùng
1339Kiểm tra 45' (chương 1) Đặng Văn Hùng
1440Làm quen với số nguyên âm Đặng Văn Hùng
1441Tập hợp Z các số nguyên Đặng Văn Hùng
1442Thứ tự trong Z Đặng Văn Hùng
1543Cộng hai số nguyên cùng dấu 1-Thước thẳngĐặng Văn Hùng
1544Cộng hai số nguyên khác dấu 1-Thước thẳngĐặng Văn Hùng
1545Luyện tập Đặng Văn Hùng
1546Tính chất của phép cộng các số nguyên Đặng Văn Hùng
1647Tính chất của phép cộng các số nguyên Đặng Văn Hùng
1648Phép trừ hai số nguyên1 Thước thẳngĐặng Văn Hùng
1649Ôn tập học kì I Đặng Văn Hùng
1650Ôn tập học kì I1 Bảng phụĐặng Văn Hùng
1751Ôn tập học kì I1 Máy tính - 1 Thước thẳngĐặng Văn Hùng
1752Kiểm tra học kì I Đặng Văn Hùng
1753Kiểm tra học kì I Đặng Văn Hùng
1754Phép trừ hai số nguyên. Luyện tập Đặng Văn Hùng
1855Quy tắc dấu ngoặc. Đặng Văn Hùng
1856Quy tắc dấu ngoặc. Luyện tập Đặng Văn Hùng
1857Trả bài kiểm tra học kì I Đặng Văn Hùng
1858Trả bài kiểm tra học kì I Đặng Văn Hùng
1959Quy tắc chuyển vế Đặng Văn Hùng
1960Nhân hai số nguyên khác dấu Đặng Văn Hùng
1961Nhân hai số nguyên cùng dấu Đặng Văn Hùng
2062Luyện tập Đặng Văn Hùng
2063Tính chất của phép nhân Đặng Văn Hùng
2064Tính chất của phép nhân. Luyện tập Đặng Văn Hùng
2165Bội và ước của một số nguyên Đặng Văn Hùng
2166Ôn tập chương II Đặng Văn Hùng
2167Ôn tập chương II Đặng Văn Hùng
2268Kiểm tra 45' chương II Đặng Văn Hùng
2269Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau. Đặng Văn Hùng
2270Mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau. Đặng Văn Hùng
2371Tính chất cơ bản của phân số Đặng Văn Hùng
2372Rút gọn phân số Đặng Văn Hùng
2373Rút gọn phân số. Luyện tập Đặng Văn Hùng
2474Rút gọn phân số. Luyện tập Đặng Văn Hùng
2475Quy đồng mẫu nhiều phân số Đặng Văn Hùng
2476Quy đồng mẫu nhiều phân số. Luyện tập Đặng Văn Hùng
2577So sánh phân số Đặng Văn Hùng
2578Phép cộng phân số Đặng Văn Hùng
2579Phép cộng phân số. Đặng Văn Hùng
2680Phép cộng phân số. Đặng Văn Hùng
2681Phép cộng phân số. Đặng Văn Hùng
2682Phép trừ phân số Đặng Văn Hùng
2783Phép trừ phân số. Luyện tập Đặng Văn Hùng
2784Phép nhân phân số. Đặng Văn Hùng
2785Phép nhân phân số. Đặng Văn Hùng
2886Phép nhân phân số. Đặng Văn Hùng
2887Phép chia phân số. Đặng Văn Hùng
2888Phép chia phân số. Luyện tập. Đặng Văn Hùng
2989Hỗn số, số thập phân, phần trăm. Đặng Văn Hùng
2990Luyện tập Đặng Văn Hùng
2991Luyện tập Đặng Văn Hùng
3092Luyện tập Đặng Văn Hùng
3093Kiểm tra 45 phút Đặng Văn Hùng
3094Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm giá trị phân số của một số cho trước Đặng Văn Hùng
3195Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Luyện tập Đặng Văn Hùng
3196Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Luyện tập Đặng Văn Hùng
3197Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó. Đặng Văn Hùng
3298Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Luyện tập. Đặng Văn Hùng
3299Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Luyện tập. Đặng Văn Hùng
32100Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm tỉ số của hai số Đặng Văn Hùng
32101Ôn tập chương III Đặng Văn Hùng
33102Ôn tập cuối năm Đặng Văn Hùng
33103Ôn tập cuối năm Đặng Văn Hùng
33104Ôn tập cuối năm Đặng Văn Hùng
34105Kiểm tra học kì II Đặng Văn Hùng
34106Kiểm tra học kì II Đặng Văn Hùng
34107Tìm tỉ số của hai số. Luyện tập. Đặng Văn Hùng
34108Biểu đồ phần trăm.1 Máy tính - 1 Thước thẳngĐặng Văn Hùng
35109Biểu đồ phần trăm. Luyện tập. Đặng Văn Hùng
35110Trả bài kiểm tra học kì II. Đặng Văn Hùng
35111Trả bài kiểm tra học kì II. Đặng Văn Hùng