PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
XEM PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC BỘ MÔN KÈM THEO THIẾT BỊ
 
Môn :  Lớp :
 
 
TuầnTiếtĐầu bàiTên thiết bịNgười nhập
11Tập hợp. Phần tử của tập hợp Trần Ngọc Nam
12Tập hợp số tự nhiên Trần Ngọc Nam
13Ghi số tự nhiên Trần Ngọc Nam
14Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con. Trần Ngọc Nam
25Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con.Luỵên tập Trần Ngọc Nam
26Phép cộng và phép nhân Trần Ngọc Nam
37Phép cộng và phép nhân. Luyện tập Trần Ngọc Nam
38Phép cộng và phép nhân. Luyện tập Trần Ngọc Nam
39Phép trừ và phép chia Trần Ngọc Nam
410Phép trừ và phép chia. Luyện tập Trần Ngọc Nam
411Phép trừ và phép chia. Luyện tập Trần Ngọc Nam
412Chủ đề 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. Trần Ngọc Nam
513Chủ đề 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. Luyện tập Trần Ngọc Nam
514Chủ đề 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số.  Trần Ngọc Nam
515Thứ tự thực hiện các phép tính Trần Ngọc Nam
616Thứ tự thực hiện các phép tính. Luyện tập Trần Ngọc Nam
617Thứ tự thực hiện các phép tính. Luyện tập Trần Ngọc Nam
618Kiểm tra 45 phút Trần Ngọc Nam
719Tính chất chia hết của một tổng Trần Ngọc Nam
720Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Trần Ngọc Nam
721Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Luyện tập Trần Ngọc Nam
822Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9  Trần Ngọc Nam
823Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9. Luyện tập  Trần Ngọc Nam
824Ước và bội Trần Ngọc Nam
925Số nguyên tố. Hợp số. Trần Ngọc Nam
926Luyện tập Trần Ngọc Nam
927Phân tích ra thừa số nguyên tố Trần Ngọc Nam
1028Phân tích ra thừa số nguyên tố. Luyện tập Trần Ngọc Nam
1029Ước chung và bội chung Trần Ngọc Nam
1030Ước chung và bội chung. Luyện tập Trần Ngọc Nam
1131Ước chung lớn nhất Trần Ngọc Nam
1132Ước chung lớn nhất. Luyện tập Trần Ngọc Nam
1133Ước chung lớn nhất. Luyện tập Trần Ngọc Nam
1234Bội chung nhỏ nhất Trần Ngọc Nam
1235Bội chung nhỏ nhất. Luyện tập Trần Ngọc Nam
1236Bội chung nhỏ nhất. Luyện tập Trần Ngọc Nam
1337Ôn tập chương 1 Trần Ngọc Nam
1338Ôn tập chương 1 Trần Ngọc Nam
1339Kiểm tra 45' (chương 1) Trần Ngọc Nam
1440Làm quen với số nguyên âm Trần Ngọc Nam
1441Tập hợp Z các số nguyên Trần Ngọc Nam
1442Thứ tự trong Z Trần Ngọc Nam
1543Luyện tập Trần Ngọc Nam
1544Cộng hai số nguyên cùng dấu 1-Thước thẳngTrần Ngọc Nam
1545Cộng hai số nguyên khác dấu 1-Thước thẳngTrần Ngọc Nam
1546Luyện tập Trần Ngọc Nam
1647Tính chất của phép cộng các số nguyên Trần Ngọc Nam
1648Tính chất của phép cộng các số nguyên Trần Ngọc Nam
1649Phép trừ hai số nguyên1 Thước thẳngTrần Ngọc Nam
1650Phép trừ hai số nguyên. Luyện tập Trần Ngọc Nam
1751Ôn tập học kì I1 Bảng phụTrần Ngọc Nam
1752Ôn tập học kì I1 Máy tính - 1 Thước thẳngTrần Ngọc Nam
1753Kiểm tra học kì I Trần Ngọc Nam
1754Kiểm tra học kì I Trần Ngọc Nam
1855Quy tắc dấu ngoặc Trần Ngọc Nam
1856Quy tắc dấu ngoặc. Luyện tập Trần Ngọc Nam
1857Trả bài kiểm tra học kì I Trần Ngọc Nam
1858Trả bài kiểm tra học kì I Trần Ngọc Nam
1959Quy tắc chuyển vế Trần Ngọc Nam
1960Nhân hai số nguyên khác dấu Trần Ngọc Nam
1961Nhân hai số nguyên cùng dấu Trần Ngọc Nam
2062Luyện tập Trần Ngọc Nam
2063Tính chất của phép nhân Trần Ngọc Nam
2064Tính chất của phép nhân. Luyện tập Trần Ngọc Nam
2165Bội và ước của một số nguyên Trần Ngọc Nam
2166Ôn tập chương II Trần Ngọc Nam
2167Ôn tập chương II Trần Ngọc Nam
2268Kiểm tra 45' chương II Trần Ngọc Nam
2269Mở rộng khái niệm phân số Trần Ngọc Nam
2270Phân số bằng nhau Trần Ngọc Nam
2371Tính chất cơ bản của phân số Trần Ngọc Nam
2372Rút gọn phân số Trần Ngọc Nam
2373Rút gọn phân số. Luyện tập Trần Ngọc Nam
2474Rút gọn phân số. Luyện tập Trần Ngọc Nam
2475Quy đồng mẫu nhiều phân số Trần Ngọc Nam
2476Quy đồng mẫu nhiều phân số. Luyện tập Trần Ngọc Nam
2577So sánh phân số Trần Ngọc Nam
2578Phép cộng phân số Trần Ngọc Nam
2579Phép cộng phân số. Luyện tập Trần Ngọc Nam
2680Tính chất của phép cộng phân số Trần Ngọc Nam
2681Tính chất của hép cộng phân số. Luyện tập Trần Ngọc Nam
2682Phép trừ phân số Trần Ngọc Nam
2783Phép trừ phân số. Luyện tập Trần Ngọc Nam
2784Phép nhân phân số Trần Ngọc Nam
2785Tính chất cơ bản của phép nhân phân số Trần Ngọc Nam
2886Tính chất cơ bản của phép nhân phân số. Luyện tập Trần Ngọc Nam
2887Phép chia phân số Trần Ngọc Nam
2888Phép chia phân số. Luyện tập Trần Ngọc Nam
2989Hỗn số, số thập phân, phần trăm Trần Ngọc Nam
2990Luyện tập Trần Ngọc Nam
2991Luyện tập Trần Ngọc Nam
3092Luyện tập Trần Ngọc Nam
3093Kiểm tra 45 phút Trần Ngọc Nam
3094Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm giá trị phân số của một số cho trước Trần Ngọc Nam
3195Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Luyện tập Trần Ngọc Nam
3196Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Luyện tập Trần Ngọc Nam
3197Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm số biết giá trị phân số của nó Trần Ngọc Nam
3298Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm số biết giá trị phân số của nó. Luyện tập Trần Ngọc Nam
3299Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm số biết giá trị phân số của nó. Luyện tập Trần Ngọc Nam
32100Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm tỉ số của hai số Trần Ngọc Nam
33101Chủ đề 2: Ba bài toán cơ bản về phân số. Tìm tỉ số của hai số. Luyện tập Trần Ngọc Nam
33102Biểu đồ phần trăm Trần Ngọc Nam
33103Biểu đồ phần trăm. Luyện tập Trần Ngọc Nam
34104Ôn tập chương III Trần Ngọc Nam
34105Ôn tập cuối năm Trần Ngọc Nam
34106Ôn tập cuối năm Trần Ngọc Nam
34107Ôn tập cuối năm Trần Ngọc Nam
35108Ôn tập cuối năm1 Máy tính - 1 Thước thẳngTrần Ngọc Nam
35109Kiểm tra học kì II Trần Ngọc Nam
35110Kiểm tra học kì II Trần Ngọc Nam
35111Ôn tập  Trần Ngọc Nam
36112Ôn tập  Trần Ngọc Nam
36113Trả bài kiểm tra học kì 2 Trần Ngọc Nam