PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM HỌC KÌ I
Chọn năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớp
1Trần Ngọc Nam6A
2Đào Thị Xanh6B
3Phạm Thị Thùy Tiên6C
4Cù Thị Hải6D
5Đặng Văn Hùng7A
6Ngô Đức Chiến7B
7Phạm Thị Huyền7C
8Phan Thị Thu Phương7D
9Phạm Viết Tài8A
10Trần Văn Lương8B
11Nguyễn Văn Hào8C
12Nhữ Văn Học8D
13Lê Thị Trang9A
14Vũ Thị Thu Hường9B
15Vũ Thanh Thủy9C
16Nguyễn Văn Giảng9D