PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM HỌC KÌ I
Chọn năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớp
1Hoàng Thị Dịu6A
2Phạm Thị Thùy Tiên6B
3Đào Thị Xanh6C
4Cù Thị Hải6D
5Vũ Thanh Thủy7A
6Phan Thị Thu Phương7B
7Phạm Thị Thư7C
8Trần Ngọc Nam7D
9Phạm Viết Tài8A
10Lê Thị Trang8B
11Đoàn Thị Thu Hải8C
12Vũ Thị Thanh8D
13Hà Thị Thanh Nhàn9A
14Nhữ Văn Học9B
15Đặng Văn Hùng9C
16Vũ Thị Thu Hường9D