PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM HỌC KÌ I
Chọn năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớp
1Phạm Thị Thùy Tiên6A
2Cù Thị Hải6B
3Trần Ngọc Nam6C
4Đào Thị Xanh6D
5Đỗ Thị Thảo7A
6Hoàng Thị Dịu7B
7Nguyễn Trung Thành7C
8Phan Thị Thu Phương7D
9Vũ Thị Thanh8A
10Phạm Thị Huyền8B
11Phạm Viết Tài8C
12Phạm Thị Thư8D
13Đặng Văn Hùng9A
14Lê Thị Trang9B
15Vũ Thị Thu Hường9C
16Vũ Bá Quyền9D