PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM HỌC KÌ I
Chọn năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớp
1Phạm Thị Thùy Tiên6A
2Đào Thị Xanh6B
3Nguyễn Trung Thành6C
4Vũ Thị Thanh6D
5Cù Thị Hải7A
6Đỗ Thị Thảo7B
7Phan Thị Thu Phương7C
8Vũ Bá Quyền7D
9Đặng Văn Hùng8A
10Nhữ Văn Học8B
11Trần Ngọc Nam8C
12Phạm Thị Thư8D
13Phạm Viết Tài9A
14Lê Thị Trang9B
15Hà Thị Thanh Nhàn9C
16Vũ Thị Thu Hường9D