PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2018
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
STTTiếtMônLớpĐầu bài theo PPCTTuần (PP)Tiết (PP)Thiết bị thiếuHọ tên
11Công nghệ 6Dgiữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp1224 Trần Thị Tuyết
21Đại số 6ABội chung nhỏ nhất. Luyện tập1235 Nguyễn Văn Giảng
31Địa lí 7BMôi trường đới lạnh1223 Vũ Thị Trang
41GDCD 6BTích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.1212 Phạm Thị Thư
51Hình học 9CKiểm tra chương kI1019 Vũ Thị Thu Hường
61Hình học 6CTrung điểm của đoạn thẳng1212 Đặng Văn Hùng
71Hình học 8CLuyện tập1223 Vũ Thị Thu Hường
81Hình học 8DKiểm tra chương I 1325 Vũ Thị Thu Hường
91Hình học 8CKiểm tra chương I 1325 Vũ Thị Thu Hường
101Hình học 7DTrường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh. ( c.g.c)1325 Trần Ngọc Nam
111Hóa học 9ANhôm1224 Trần Văn Lương
121Mĩ thuật 7AVẽ tranh - Đề tài cuộc sống xung quanh em ( tiết 1)1111 Đào Thị Xanh
131Ngữ văn 7CTrả bài TLV số 21247 Phan Thị Thu Phương
141Ngữ văn 9CTổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)1361 Vũ Thanh Thủy
151TC Ngữ văn 9DLuyện tập văn nghị luận giải thích (Bài tập: đề 4)1111 Vũ Thị Thanh
161Thể dục 9BKiểm tra chạy ngắn 1224 Trương Đức Quân
171Tiếng Anh8DUnit 5. Festivals in Vietnam- A closer look 11234 Nguyễn Lan Hương
182Đại số 9CKiểm tra chương I918 Vũ Thị Thu Hường
192Đại số 8DKiểm tra chương I 1121 Vũ Thị Thu Hường
202Đại số 8CKiểm tra chương I 1121 Vũ Thị Thu Hường
212Địa lí 7DHoạt động kinh tế của con người đới lạnh1224 Vũ Thị Trang
222GDCD 8DLao động tự giác và sáng tạo 1212 Phạm Thị Thư
232Hình học 7ALuyện tập1224 Trần Ngọc Nam
242Ngữ văn 7CThành ngữ1248 Phan Thị Thu Phương
252Ngữ văn 9AÁnh trăng1260 Vũ Thị Thanh
262Sinh học 8AVệ sinh hô hấp1223 Khúc Thừa Thuần
272Sinh học 6AQuang hợp (tiếp theo).1224 Trần Thị Tuyết
282Sinh học 9BĐột biến số lượng nhiễm sắc (Lệnh ▼ trang 67- Không yêu cầu HS trả lời lệnh)1224 Trần Văn Lương
292TC Ngữ văn 9CLuyện tập văn nghị luận giải thích (Bài tập: đề 5)1212 Vũ Thanh Thủy
302Thể dục 6CTự chọn (Ném bóng) - Chạy bền1122 Trương Đức Quân
312Tiếng Anh7BUnit 5: Vietnamese food and drink - Lesson 3: A closer look 21235 Lê Thị Trang
322Tiếng Anh6DTheme: Our Communities Unit 5 Lesson 3: A closer look 2+Looking back 31235 Hà Thị Thanh Nhàn
332Tiếng Anh6BTheme: Our Communities Unit 5 Lesson 3: A closer look 2+Looking back 31235 Nguyễn Lan Hương
342Tiếng Anh8BUnit 5. Festivals in Vietnam- Communication - TEST 15 MINUTES1236 Vũ Bá Quyền
353Công nghệ 6BGiữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp 1223 Trần Thị Tuyết
363Địa lí 7CHoạt động kinh tế của con người đới lạnh1224 Vũ Thị Trang
373GDCD 6DTích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.1212 Phạm Thị Thư
383Hình học 9ALuyện tập1223 Nguyễn Văn Giảng
393Hình học 8DLuyện tập1223 Vũ Thị Thu Hường
403Hình học 7ALuyện tập1224 Trần Ngọc Nam
413Hình học 9BVị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn1325 Đặng Văn Hùng
423Hóa học 9CDãy hoạt động hóa học của kim loại1223AgTrần Văn Lương
433Hóa học 9DNhôm1224 Nhữ Văn Học
443Ngữ văn 7DRằm tháng giêng1245 Vũ Thị Thanh
453TC Ngữ văn 6C Luyện tập kể chuyện tưởng tượng1212 Phan Thị Thu Phương
463TC Ngữ văn 6A Luyện tập kể chuyện tưởng tượng1212 Vũ Thanh Thủy
473Tiếng Anh8AUnit 5. Festivals in Vietnam- A closer look 21235 Vũ Bá Quyền
483Tiếng Anh8CUnit 5. Festivals in Vietnam- A closer look 21235 Nguyễn Lan Hương
494Địa lí 8AĐiều kiện tự nhiên khu vực Nam Á1212 Vũ Thị Trang
504GDCD 9DNăng động sáng tạo1111 Phạm Thị Thư
514Hóa học 8BPhương trình hóa học (tiếp theo)1223 Nhữ Văn Học
524Hóa học 8CBài luyện tập 31224 Trần Văn Lương
534Ngữ văn 9ATổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)1361 Vũ Thị Thanh
544TC Toán học 8DPhân tích đa thức thành nhân tử. Áp dụng các phương pháp vào giải toán.1212 Vũ Thị Thu Hường
554Tiếng Anh9BUnit 5- Wonders of Viet Nam - A closer look 1 + 15-minute test1234 Lê Thị Trang
564Tiếng Anh9CUnit 5- Wonders of Viet Nam - A closer look 21235 Hà Thị Thanh Nhàn
17 11 2018