PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 4 THÁNG 6 NĂM 2020
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
STTTiếtMônLớpĐầu bài theo PPCTTuần (PP)Tiết (PP)Thiết bị thiếuHọ tên
11Thể dục 7DBật nhảy - Chạy bền3162 Ngô Đức Chiến
22Thể dục 7C Kiểm tra: Đá cầu 3060 Ngô Đức Chiến
33Thể dục 8DNhảy cao - Chạy bền 3263 Ngô Đức Chiến
44Thể dục 8ANhảy cao - Tự chọn(Ném bóng)- Chạy bền3059 Ngô Đức Chiến
4 6 2020