PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học:  Môn:  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Văn GiảngToán6A45    
2Phạm Văn BinhToán6B43    
3Nguyễn Trung ThànhToán6C44    
4Nguyễn Trung ThànhToán6D43    
5Đặng Văn HùngToán7A44    
6Vũ Thị Thu HườngToán7B45    
7Vũ Thị Thu HườngToán7C43    
8Đặng Văn HùngToán7D45    
9Phạm Viết TàiToán8A44    
10Trần Ngọc NamToán8B44    
11Trần Ngọc NamToán8C41    
12Phạm Viết TàiToán8D44    
13Phạm Viết TàiToán9A45    
14Đặng Văn HùngToán9B45    
15Vũ Thị Thu HườngToán9C44    
16Nguyễn Văn GiảngToán9D46