PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học:  Môn:  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Văn GiảngToán6A     
2Phạm Văn BinhToán6B43    
3Nguyễn Trung ThànhToán6C     
4Nguyễn Trung ThànhToán6D     
5Đặng Văn HùngToán7A     
6Vũ Thị Thu HườngToán7B45    
7Vũ Thị Thu HườngToán7C44    
8Đặng Văn HùngToán7D     
9Phạm Viết TàiToán8A     
10Trần Ngọc NamToán8B     
11Trần Ngọc NamToán8C     
12Phạm Viết TàiToán8D     
13Phạm Viết TàiToán9A     
14Đặng Văn HùngToán9B     
15Vũ Thị Thu HườngToán9C45    
16Nguyễn Văn GiảngToán9D