PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học:  Môn:  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Văn GiảngToán6A45    
2Nguyễn Văn GiảngToán6B43    
3Nguyễn Trung ThànhToán6C46    
4Nguyễn Trung ThànhToán6D45    
5Vũ Thị Thu HườngToán7A45    
6Vũ Thị Thu HườngToán7B46    
7Nguyễn Trung ThànhToán7C45    
8Đặng Văn HùngToán7D44    
9Đặng Văn HùngToán8A43    
10Đặng Văn HùngToán8B44    
11Trần Ngọc NamToán8C44    
12Phạm Viết TàiToán8D43    
13Phạm Viết TàiToán9A44    
14Nguyễn Văn GiảngToán9B44    
15Trần Ngọc NamToán9C44    
16Vũ Thị Thu HườngToán9D41