PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học:  Môn:  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Đặng Văn HùngToán6A442211
2Phạm Văn BinhToán6B452211
3Trần Ngọc NamToán6C452211
4Đặng Văn HùngToán6D422211
5Trần Ngọc NamToán7A442211
6Vũ Thị Thu HườngToán7B442211
7Vũ Thị Thu HườngToán7C412211
8Trần Ngọc NamToán7D442211
9Phạm Viết TàiToán8A442211
10Nguyễn Văn GiảngToán8B462211
11Nguyễn Văn GiảngToán8C462211
12Phạm Viết TàiToán8D452211
13Phạm Viết TàiToán9A412211
14Nguyễn Văn GiảngToán9B422211
15Đặng Văn HùngToán9C382211
16Vũ Thị Thu HườngToán9D382211