PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học:  Môn:  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Đặng Văn HùngToán6A442311
2Phạm Văn BinhToán6B422311
3Trần Ngọc NamToán6C432311
4Đặng Văn HùngToán6D392311
5Trần Ngọc NamToán7A432311
6Vũ Thị Thu HườngToán7B442311
7Vũ Thị Thu HườngToán7C 2311
8Trần Ngọc NamToán7D442311
9Phạm Viết TàiToán8A442311
10Nguyễn Văn GiảngToán8B462311
11Nguyễn Văn GiảngToán8C462311
12Phạm Viết TàiToán8D462311
13Phạm Viết TàiToán9A412311
14Vũ Thị Thu HườngToán9B422311
15Đặng Văn HùngToán9C382311
16Nguyễn Văn GiảngToán9D382311