PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học:  Môn:  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Vũ Thị Thu HườngToán6A44    
2Nguyễn Trung ThànhToán6B     
3Trần Ngọc NamToán6C     
4Vũ Thị Thu HườngToán6D44    
5Trần Ngọc NamToán7A     
6Trần Ngọc NamToán7B     
7Nguyễn Trung ThànhToán7C     
8Nguyễn Trung ThànhToán7D     
9Nguyễn Văn GiảngToán8A     
10Đặng Văn HùngToán8B     
11Phạm Viết TàiToán8C     
12Phạm Viết TàiToán8D43    
13Đặng Văn HùngToán9A     
14Phạm Viết TàiToán9B     
15Vũ Thị Thu HườngToán9C42    
16Nguyễn Văn GiảngToán9D