PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học:  Môn:  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Trần Ngọc NamToán6A422331
2Phạm Văn BinhToán6B422331
3Trần Ngọc NamToán6C442331
4Trần Ngọc NamToán6D432331
5Đặng Văn HùngToán7A462331
6Nguyễn Văn GiảngToán7B452331
7Nguyễn Văn GiảngToán7C452331
8Đặng Văn HùngToán7D442331
9Phạm Viết TàiToán8A432331
10Phạm Viết TàiToán8B382331
11Vũ Thị Thu HườngToán8C402331
12Vũ Thị Thu HườngToán8D382331
13Phạm Viết TàiToán9A382331
14Vũ Thị Thu HườngToán9B392331
15Đặng Văn HùngToán9C382331
16Nguyễn Văn GiảngToán9D352331