PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học:  Giáo viên:
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Cù Thị HảiNgoại ngữ6A422221
2Cù Thị HảiNgoại ngữ6B422221
3Cù Thị HảiNgoại ngữ6C442221
4Cù Thị HảiNgoại ngữ6D432221
5Cù Thị HảiNgoại ngữ8C402321
6Cù Thị HảiNgoại ngữ8D382321