PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2020
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai09:04:26
2Khách vãng lai09:03:47
3Khách vãng lai09:03:34
4Khách vãng lai08:59:26
5Khách vãng lai08:58:47
6Khách vãng lai08:58:23
7Khách vãng lai08:54:26
8Khách vãng lai08:53:47
9Khách vãng lai08:53:10
10Khách vãng lai08:49:26
11Khách vãng lai08:48:47
12Khách vãng lai08:47:57
13Khách vãng lai08:46:31
14Khách vãng lai08:44:25
15Khách vãng lai08:43:47
16Khách vãng lai08:42:44
17Khách vãng lai08:40:30
18Khách vãng lai08:38:47
19Khách vãng lai08:37:33
20Khách vãng lai08:34:25
21Khách vãng lai08:33:47
22Khách vãng lai08:32:21
23Khách vãng lai08:30:38
24Khách vãng lai08:30:14
25Khách vãng lai08:29:25
26Khách vãng lai08:28:47
27Khách vãng lai08:27:09
28Khách vãng lai08:26:38
29Khách vãng lai08:25:00
30Quách Thiện Nhân08:24:55
31Khách vãng lai08:24:24
32Khách vãng lai08:23:47
33Khách vãng lai08:21:57
34Quách Thiện Nhân08:21:51
35Khách vãng lai08:20:46
36Khách vãng lai08:20:46
37Khách vãng lai08:19:24
38Khách vãng lai08:18:47
39Khách vãng lai08:17:06
40Khách vãng lai08:16:44
41Khách vãng lai08:14:24
42Khách vãng lai08:13:47
43Khách vãng lai08:11:33
44Khách vãng lai08:09:24
45Khách vãng lai08:08:47
46Khách vãng lai08:08:07
47Khách vãng lai08:06:23
48Khách vãng lai08:04:23
49Khách vãng lai08:03:47
50Khách vãng lai08:01:08
51Khách vãng lai07:59:27
52Khách vãng lai07:59:23
53Khách vãng lai07:59:21
54Khách vãng lai07:58:47
55Khách vãng lai07:55:56
56Khách vãng lai07:54:11
57Khách vãng lai07:53:36
58Khách vãng lai07:50:34
59Khách vãng lai07:49:11
60Khách vãng lai07:48:35
61Khách vãng lai07:45:23
62Khách vãng lai07:44:11
63Khách vãng lai07:43:35
64Khách vãng lai07:40:11
65Khách vãng lai07:39:11
66Khách vãng lai07:38:35
67Khách vãng lai07:34:58
68Khách vãng lai07:34:11
69Khách vãng lai07:33:36
70Khách vãng lai07:29:46
71Khách vãng lai07:29:11
72Khách vãng lai07:28:36
73Khách vãng lai07:24:42
74Khách vãng lai07:24:14
75Khách vãng lai07:23:35
76Khách vãng lai07:19:24
77Khách vãng lai07:19:11
78Khách vãng lai07:18:36
79Khách vãng lai07:14:13
80Khách vãng lai07:14:11
81Khách vãng lai07:13:36
82Khách vãng lai07:09:11
83Khách vãng lai07:09:01
84Khách vãng lai07:08:36
85Khách vãng lai07:04:11
86Khách vãng lai07:03:48
87Khách vãng lai07:03:36
88Khách vãng lai07:00:24
89Khách vãng lai06:59:11
90Khách vãng lai06:58:35
91Khách vãng lai06:58:31
92Khách vãng lai06:54:11
93Khách vãng lai06:53:36
94Khách vãng lai06:53:19
95Khách vãng lai06:49:11
96Khách vãng lai06:48:36
97Khách vãng lai06:48:07
98Khách vãng lai06:44:11
99Khách vãng lai06:43:36
100Khách vãng lai06:42:55
101Khách vãng lai06:39:17
102Khách vãng lai06:39:10
103Khách vãng lai06:38:36
104Khách vãng lai06:37:43
105Khách vãng lai06:34:28
106Khách vãng lai06:34:11
107Khách vãng lai06:33:36
108Khách vãng lai06:32:32
109Khách vãng lai06:29:11
110Khách vãng lai06:29:02
111Khách vãng lai06:28:36
112Khách vãng lai06:27:20
113Khách vãng lai06:24:10
114Khách vãng lai06:23:35
115Khách vãng lai06:23:10
116Khách vãng lai06:22:08
117Khách vãng lai06:19:10
118Khách vãng lai06:18:36
119Khách vãng lai06:16:57
120Khách vãng lai06:14:09
121Khách vãng lai06:13:36
122Khách vãng lai06:11:45
123Khách vãng lai06:09:09
124Khách vãng lai06:08:36
125Khách vãng lai06:06:33
126Khách vãng lai06:04:08
127Khách vãng lai06:03:36
128Khách vãng lai06:01:22
129Khách vãng lai05:59:09
130Khách vãng lai05:58:36
131Khách vãng lai05:56:10
132Khách vãng lai05:54:09
133Khách vãng lai05:53:36
134Khách vãng lai05:50:58
135Khách vãng lai05:49:09
136Khách vãng lai05:48:36
137Khách vãng lai05:45:46
138Khách vãng lai05:44:09
139Khách vãng lai05:43:36
140Khách vãng lai05:41:33
141Khách vãng lai05:40:53
142Khách vãng lai05:40:34
143Khách vãng lai05:39:09
144Khách vãng lai05:38:36
145Khách vãng lai05:35:22
146Khách vãng lai05:34:09
147Khách vãng lai05:33:36
148Khách vãng lai05:31:45
149Khách vãng lai05:30:10
150Khách vãng lai05:29:08
151Khách vãng lai05:28:36
152Khách vãng lai05:24:59
153Khách vãng lai05:24:08
154Khách vãng lai05:23:36
155Khách vãng lai05:22:21
156Khách vãng lai05:19:48
157Khách vãng lai05:19:08
158Khách vãng lai05:18:36
159Khách vãng lai05:14:35
160Khách vãng lai05:14:08
161Khách vãng lai05:13:36
162Khách vãng lai05:09:23
163Khách vãng lai05:09:08
164Khách vãng lai05:08:36
165Khách vãng lai05:05:20
166Khách vãng lai05:04:11
167Khách vãng lai05:04:08
168Khách vãng lai05:03:36
169Khách vãng lai04:59:08
170Khách vãng lai04:58:59
171Khách vãng lai04:58:36
172Khách vãng lai04:54:07
173Khách vãng lai04:53:47
174Khách vãng lai04:53:36
175Khách vãng lai04:49:08
176Khách vãng lai04:48:36
177Khách vãng lai04:48:36
178Khách vãng lai04:44:06
179Khách vãng lai04:43:36
180Khách vãng lai04:43:24
181Khách vãng lai04:39:06
182Khách vãng lai04:38:36
183Khách vãng lai04:38:13
184Khách vãng lai04:34:05
185Khách vãng lai04:33:36
186Khách vãng lai04:33:01
187Khách vãng lai04:29:05
188Khách vãng lai04:28:36
189Khách vãng lai04:27:50
190Khách vãng lai04:24:05
191Khách vãng lai04:23:36
192Khách vãng lai04:22:39
193Khách vãng lai04:19:05
194Khách vãng lai04:18:36
195Khách vãng lai04:17:27
196Khách vãng lai04:14:05
197Khách vãng lai04:13:36
198Khách vãng lai04:12:16
199Khách vãng lai04:09:05
200Khách vãng lai04:08:36
201Khách vãng lai04:07:04
202Khách vãng lai04:04:05
203Khách vãng lai04:03:36
204Khách vãng lai04:01:52
205Khách vãng lai03:59:05
206Khách vãng lai03:58:36
207Khách vãng lai03:56:39
208Khách vãng lai03:54:05
209Khách vãng lai03:53:36
210Khách vãng lai03:51:28
211Khách vãng lai03:49:05
212Khách vãng lai03:48:36
213Khách vãng lai03:46:15
214Khách vãng lai03:44:05
215Khách vãng lai03:43:36
216Khách vãng lai03:41:02
217Khách vãng lai03:39:05
218Khách vãng lai03:38:36
219Khách vãng lai03:35:51
220Khách vãng lai03:34:05
221Khách vãng lai03:33:36
222Khách vãng lai03:30:38
223Khách vãng lai03:29:05
224Khách vãng lai03:28:36
225Khách vãng lai03:25:26
226Khách vãng lai03:24:05
227Khách vãng lai03:23:36
228Khách vãng lai03:20:14
229Khách vãng lai03:19:05
230Khách vãng lai03:18:36
231Khách vãng lai03:15:02
232Khách vãng lai03:14:05
233Khách vãng lai03:13:36
234Khách vãng lai03:09:50
235Khách vãng lai03:09:05
236Khách vãng lai03:08:36
237Khách vãng lai03:04:38
238Khách vãng lai03:04:05
239Khách vãng lai03:03:36
240Khách vãng lai02:59:27
241Khách vãng lai02:59:05
242Khách vãng lai02:58:36
243Khách vãng lai02:54:14
244Khách vãng lai02:54:04
245Khách vãng lai02:53:36
246Khách vãng lai02:49:04
247Khách vãng lai02:49:03
248Khách vãng lai02:48:36
249Khách vãng lai02:44:04
250Khách vãng lai02:43:51
251Khách vãng lai02:43:36
252Khách vãng lai02:39:03
253Khách vãng lai02:38:40
254Khách vãng lai02:38:36
255Khách vãng lai02:36:35
256Khách vãng lai02:34:04
257Khách vãng lai02:33:36
258Khách vãng lai02:33:27
259Khách vãng lai02:29:03
260Khách vãng lai02:28:36
261Khách vãng lai02:28:15
262Khách vãng lai02:24:03
263Khách vãng lai02:23:36
264Khách vãng lai02:23:04
265Khách vãng lai02:19:03
266Khách vãng lai02:18:36
267Khách vãng lai02:17:52
268Khách vãng lai02:14:03
269Khách vãng lai02:13:36
270Khách vãng lai02:12:40
271Khách vãng lai02:09:03
272Khách vãng lai02:08:37
273Khách vãng lai02:07:29
274Khách vãng lai02:04:04
275Khách vãng lai02:03:35
276Khách vãng lai02:02:17
277Khách vãng lai02:01:41
278Khách vãng lai01:59:04
279Khách vãng lai01:58:35
280Khách vãng lai01:57:06
281Khách vãng lai01:54:03
282Khách vãng lai01:53:35
283Khách vãng lai01:51:55
284Khách vãng lai01:49:03
285Khách vãng lai01:48:35
286Khách vãng lai01:46:43
287Khách vãng lai01:44:02
288Khách vãng lai01:43:35
289Khách vãng lai01:41:31
290Khách vãng lai01:39:01
291Khách vãng lai01:38:35
292Khách vãng lai01:36:20
293Khách vãng lai01:36:03
294Khách vãng lai01:36:02
295Khách vãng lai01:34:01
296Khách vãng lai01:33:35
297Khách vãng lai01:31:09
298Khách vãng lai01:29:01
299Khách vãng lai01:28:35
300Khách vãng lai01:26:10
301Khách vãng lai01:25:57
302Khách vãng lai01:24:02
303Khách vãng lai01:23:35
304Khách vãng lai01:20:47
305Khách vãng lai01:19:01
306Khách vãng lai01:18:35
307Khách vãng lai01:15:35
308Khách vãng lai01:14:00
309Khách vãng lai01:13:35
310Khách vãng lai01:13:03
311Khách vãng lai01:10:23
312Khách vãng lai01:09:01
313Khách vãng lai01:08:35
314Khách vãng lai01:05:11
315Khách vãng lai01:04:00
316Khách vãng lai01:03:35
317Khách vãng lai00:59:58
318Khách vãng lai00:59:00
319Khách vãng lai00:58:35
320Khách vãng lai00:54:45
321Khách vãng lai00:54:00
322Khách vãng lai00:53:35
323Khách vãng lai00:49:34
324Khách vãng lai00:48:59
325Khách vãng lai00:48:35
326Khách vãng lai00:44:21
327Khách vãng lai00:43:59
328Khách vãng lai00:43:35
329Khách vãng lai00:39:11
330Khách vãng lai00:38:59
331Khách vãng lai00:38:35
332Khách vãng lai00:34:00
333Khách vãng lai00:33:58
334Khách vãng lai00:33:35
335Khách vãng lai00:29:00
336Khách vãng lai00:28:47
337Khách vãng lai00:28:35
338Khách vãng lai00:23:59
339Khách vãng lai00:23:35
340Khách vãng lai00:23:35
341Khách vãng lai00:18:59
342Khách vãng lai00:18:35
343Khách vãng lai00:18:23
344Khách vãng lai00:13:58
345Khách vãng lai00:13:35
346Khách vãng lai00:13:10
347Khách vãng lai00:08:58
348Khách vãng lai00:08:35
349Khách vãng lai00:07:58
350Khách vãng lai00:07:20
351Khách vãng lai00:03:58
352Khách vãng lai00:03:35
353Khách vãng lai00:03:34
354Khách vãng lai00:02:48
30 10 2020