PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2021
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai13:46:34
2Khách vãng lai13:46:30
3Khách vãng lai13:45:29
4Khách vãng lai13:43:53
5Khách vãng lai13:43:10
6Khách vãng lai13:42:20
7Khách vãng lai13:41:55
8Khách vãng lai13:41:24
9Khách vãng lai13:40:57
10Khách vãng lai13:40:18
11Khách vãng lai13:38:10
12Khách vãng lai13:36:31
13Khách vãng lai13:36:19
14Khách vãng lai13:35:07
15Khách vãng lai13:33:10
16Khách vãng lai13:31:13
17Khách vãng lai13:31:07
18Khách vãng lai13:30:00
19Khách vãng lai13:28:10
20Khách vãng lai13:26:07
21Khách vãng lai13:25:44
22Khách vãng lai13:24:56
23Khách vãng lai13:23:10
24Khách vãng lai13:21:00
25Khách vãng lai13:20:19
26Khách vãng lai13:18:10
27Khách vãng lai13:15:53
28Khách vãng lai13:14:55
29Khách vãng lai13:14:48
30Khách vãng lai13:13:10
31Khách vãng lai13:10:47
32Khách vãng lai13:10:05
33Khách vãng lai13:09:42
34Khách vãng lai13:09:31
35Khách vãng lai13:08:10
36Khách vãng lai13:05:42
37Khách vãng lai13:04:31
38Khách vãng lai13:04:07
39Khách vãng lai13:03:10
40Khách vãng lai13:00:35
41Khách vãng lai13:00:33
42Khách vãng lai12:59:24
43Khách vãng lai12:58:43
44Khách vãng lai12:58:10
45Khách vãng lai12:56:37
46Khách vãng lai12:55:30
47Khách vãng lai12:54:15
48Khách vãng lai12:53:18
49Khách vãng lai12:53:10
50Khách vãng lai12:50:24
51Khách vãng lai12:49:06
52Khách vãng lai12:48:10
53Khách vãng lai12:47:54
54Khách vãng lai12:45:18
55Khách vãng lai12:44:04
56Khách vãng lai12:43:10
57Khách vãng lai12:42:30
58Khách vãng lai12:41:08
59Khách vãng lai12:40:12
60Khách vãng lai12:39:03
61Khách vãng lai12:38:10
62Khách vãng lai12:37:06
63Khách vãng lai12:35:06
64Khách vãng lai12:33:56
65Khách vãng lai12:33:52
66Khách vãng lai12:33:10
67Khách vãng lai12:32:15
68Khách vãng lai12:31:42
69Khách vãng lai12:30:00
70Khách vãng lai12:29:55
71Khách vãng lai12:28:51
72Khách vãng lai12:28:10
73Khách vãng lai12:26:36
74Khách vãng lai12:26:18
75Khách vãng lai12:24:54
76Khách vãng lai12:23:45
77Khách vãng lai12:23:10
78Khách vãng lai12:20:55
79Khách vãng lai12:19:49
80Khách vãng lai12:19:07
81Khách vãng lai12:18:38
82Khách vãng lai12:18:10
83Khách vãng lai12:15:31
84Khách vãng lai12:14:43
85Phạm Thị Hải Ngân12:14:41
86Khách vãng lai12:13:31
87Khách vãng lai12:13:31
88Khách vãng lai12:13:10
89Khách vãng lai12:10:07
90Khách vãng lai12:09:37
91Khách vãng lai12:08:19
92Khách vãng lai12:08:10
93Khách vãng lai12:07:35
94Khách vãng lai12:04:42
95Khách vãng lai12:04:31
96Khách vãng lai12:03:12
97Khách vãng lai12:03:10
98Khách vãng lai11:59:25
99Khách vãng lai11:59:18
100Khách vãng lai11:58:10
101Khách vãng lai11:58:06
102Khách vãng lai11:57:48
103Khách vãng lai11:54:20
104Khách vãng lai11:53:54
105Khách vãng lai11:53:10
106Khách vãng lai11:52:57
107Khách vãng lai11:49:15
108Khách vãng lai11:48:30
109Khách vãng lai11:48:10
110Khách vãng lai11:47:49
111Khách vãng lai11:44:09
112Khách vãng lai11:43:10
113Khách vãng lai11:43:06
114Khách vãng lai11:42:45
115Khách vãng lai11:39:03
116Khách vãng lai11:38:10
117Khách vãng lai11:37:43
118Khách vãng lai11:37:34
119Khách vãng lai11:33:57
120Khách vãng lai11:33:10
121Khách vãng lai11:32:22
122Khách vãng lai11:32:19
123Khách vãng lai11:28:51
124Khách vãng lai11:28:10
125Khách vãng lai11:27:15
126Khách vãng lai11:26:55
127Khách vãng lai11:23:45
128Khách vãng lai11:23:10
129Khách vãng lai11:22:10
130Khách vãng lai11:21:30
131Khách vãng lai11:21:09
132Khách vãng lai11:18:39
133Khách vãng lai11:18:10
134Khách vãng lai11:17:02
135Khách vãng lai11:16:06
136Khách vãng lai11:13:32
137Khách vãng lai11:13:10
138Khách vãng lai11:11:54
139Khách vãng lai11:10:40
140Khách vãng lai11:09:00
141Khách vãng lai11:08:27
142Khách vãng lai11:08:10
143Khách vãng lai11:07:07
144Khách vãng lai11:06:44
145Khách vãng lai11:05:16
146Khách vãng lai11:05:16
147Khách vãng lai11:03:21
148Khách vãng lai11:03:10
149Khách vãng lai11:02:25
150Khách vãng lai11:02:21
151Khách vãng lai11:01:37
152Khách vãng lai10:59:51
153Khách vãng lai10:58:15
154Khách vãng lai10:58:10
155Khách vãng lai10:56:30
156Khách vãng lai10:55:03
157Khách vãng lai10:54:26
158Khách vãng lai10:53:10
159Khách vãng lai10:53:09
160Khách vãng lai10:51:24
161Khách vãng lai10:49:39
162Khách vãng lai10:49:01
163Khách vãng lai10:48:10
164Khách vãng lai10:48:04
165Khách vãng lai10:46:15
166Khách vãng lai10:43:36
167Khách vãng lai10:43:10
168Khách vãng lai10:42:57
169Khách vãng lai10:41:35
170Khách vãng lai10:41:31
171Khách vãng lai10:41:09
172Khách vãng lai10:38:11
173Khách vãng lai10:38:10
174Khách vãng lai10:37:52
175Khách vãng lai10:36:04
176Khách vãng lai10:33:10
177Khách vãng lai10:32:46
178Khách vãng lai10:32:45
179Khách vãng lai10:30:59
180Khách vãng lai10:28:10
181Khách vãng lai10:27:43
182Khách vãng lai10:27:23
183Khách vãng lai10:25:57
184Khách vãng lai10:24:44
185Khách vãng lai10:23:10
186Khách vãng lai10:22:39
187Khách vãng lai10:22:02
188Khách vãng lai10:20:56
189Khách vãng lai10:18:10
190Khách vãng lai10:17:35
191Khách vãng lai10:16:40
192Khách vãng lai10:15:53
193Khách vãng lai10:13:10
194Khách vãng lai10:12:32
195Khách vãng lai10:11:19
196Khách vãng lai10:10:50
197Khách vãng lai10:08:10
198Khách vãng lai10:07:29
199Khách vãng lai10:05:58
200Khách vãng lai10:05:53
201Khách vãng lai10:05:47
202Khách vãng lai10:03:36
203Khách vãng lai10:03:10
204Khách vãng lai10:02:27
205Khách vãng lai10:00:41
206Khách vãng lai10:00:36
207Khách vãng lai09:58:10
208Khách vãng lai09:57:23
209Khách vãng lai09:55:35
210Khách vãng lai09:55:14
211Khách vãng lai09:53:10
212Khách vãng lai09:52:20
213Khách vãng lai09:51:09
214Khách vãng lai09:50:32
215Khách vãng lai09:49:53
216Khách vãng lai09:48:10
217Khách vãng lai09:47:17
218Khách vãng lai09:45:29
219Khách vãng lai09:45:04
220Khách vãng lai09:44:31
221Khách vãng lai09:43:10
222Khách vãng lai09:42:14
223Khách vãng lai09:40:17
224Khách vãng lai09:39:09
225Khách vãng lai09:38:10
226Khách vãng lai09:37:43
227Khách vãng lai09:37:10
228Khách vãng lai09:35:59
229Khách vãng lai09:35:15
230Khách vãng lai09:33:46
231Khách vãng lai09:33:10
232Khách vãng lai09:32:07
233Khách vãng lai09:30:08
234Khách vãng lai09:28:23
235Khách vãng lai09:28:10
236Khách vãng lai09:27:02
237Khách vãng lai09:26:39
238Khách vãng lai09:25:03
239Khách vãng lai09:23:10
240Khách vãng lai09:22:59
241Khách vãng lai09:21:57
242Khách vãng lai09:21:46
243Khách vãng lai09:19:58
244Khách vãng lai09:18:54
245Khách vãng lai09:18:45
246Khách vãng lai09:18:10
247Khách vãng lai09:17:35
248Khách vãng lai09:16:52
249Khách vãng lai09:14:54
250Khách vãng lai09:13:10
251Khách vãng lai09:12:10
252Khách vãng lai09:11:46
253Khách vãng lai09:09:51
254Khách vãng lai09:08:10
255Khách vãng lai09:06:46
256Khách vãng lai09:06:41
257Khách vãng lai09:04:49
258Khách vãng lai09:03:10
259Khách vãng lai09:03:07
260Khách vãng lai09:01:35
261Khách vãng lai09:01:22
262Khách vãng lai08:59:43
263Khách vãng lai08:58:10
264Khách vãng lai08:56:31
265Khách vãng lai08:55:58
266Khách vãng lai08:54:38
267Khách vãng lai08:53:10
268Khách vãng lai08:51:26
269Khách vãng lai08:50:34
270Khách vãng lai08:49:31
271Khách vãng lai08:48:10
272Khách vãng lai08:46:22
273Khách vãng lai08:45:10
274Khách vãng lai08:44:31
275Khách vãng lai08:43:10
276Khách vãng lai08:41:16
277Khách vãng lai08:39:46
278Khách vãng lai08:39:29
279Khách vãng lai08:38:10
280Khách vãng lai08:36:16
281Khách vãng lai08:36:10
282Khách vãng lai08:35:28
283Khách vãng lai08:34:22
284Khách vãng lai08:34:19
285Khách vãng lai08:33:10
286Khách vãng lai08:31:05
287Khách vãng lai08:29:12
288Khách vãng lai08:28:58
289Khách vãng lai08:28:10
290Khách vãng lai08:25:59
291Khách vãng lai08:25:05
292Khách vãng lai08:24:05
293Khách vãng lai08:23:34
294Khách vãng lai08:23:24
295Khách vãng lai08:23:10
296Khách vãng lai08:20:54
297Khách vãng lai08:18:54
298Khách vãng lai08:18:10
299Khách vãng lai08:18:10
300Khách vãng lai08:15:47
301Khách vãng lai08:13:45
302Khách vãng lai08:13:10
303Khách vãng lai08:12:46
304Khách vãng lai08:10:55
305Khách vãng lai08:10:42
306Khách vãng lai08:08:37
307Khách vãng lai08:08:10
308Khách vãng lai08:07:22
309Khách vãng lai08:05:37
310Khách vãng lai08:03:35
311Khách vãng lai08:03:09
312Nhữ Văn Học08:02:03
313Khách vãng lai08:01:57
314Phạm Văn Binh08:01:41
315Khách vãng lai08:00:45
316Khách vãng lai08:00:32
317Khách vãng lai07:58:27
318Khách vãng lai07:58:09
319Khách vãng lai07:56:32
320Khách vãng lai07:55:27
321Khách vãng lai07:53:20
322Khách vãng lai07:53:09
323Khách vãng lai07:51:07
324Nhữ Văn Học07:50:57
325Khách vãng lai07:50:22
326Khách vãng lai07:48:12
327Khách vãng lai07:48:09
328Khách vãng lai07:46:22
329Khách vãng lai07:45:42
330Khách vãng lai07:45:17
331Khách vãng lai07:43:09
332Khách vãng lai07:43:04
333Khách vãng lai07:40:35
334Khách vãng lai07:40:16
335Khách vãng lai07:40:12
336Khách vãng lai07:38:09
337Khách vãng lai07:37:56
338Khách vãng lai07:36:18
339Khách vãng lai07:35:07
340Khách vãng lai07:35:04
341Khách vãng lai07:34:51
342Khách vãng lai07:33:09
343Khách vãng lai07:32:48
344Khách vãng lai07:32:21
345Khách vãng lai07:30:02
346Khách vãng lai07:29:25
347Khách vãng lai07:28:09
348Khách vãng lai07:27:46
349Khách vãng lai07:24:57
350Khách vãng lai07:24:01
351Khách vãng lai07:23:09
352Khách vãng lai07:22:42
353Khách vãng lai07:19:52
354Khách vãng lai07:18:36
355Khách vãng lai07:18:09
356Khách vãng lai07:17:33
357Khách vãng lai07:14:46
358Khách vãng lai07:13:11
359Khách vãng lai07:13:09
360Khách vãng lai07:12:27
361Khách vãng lai07:10:49
362Khách vãng lai07:09:55
363Khách vãng lai07:09:41
364Khách vãng lai07:08:09
365Khách vãng lai07:07:47
366Khách vãng lai07:07:17
367Khách vãng lai07:04:36
368Khách vãng lai07:03:09
369Khách vãng lai07:02:23
370Khách vãng lai07:02:05
371Khách vãng lai06:59:31
372Khách vãng lai06:58:09
373Khách vãng lai06:57:03
374Khách vãng lai06:56:58
375Khách vãng lai06:55:33
376Khách vãng lai06:54:26
377Khách vãng lai06:53:09
378Khách vãng lai06:51:56
379Khách vãng lai06:51:33
380Khách vãng lai06:49:20
381Khách vãng lai06:48:09
382Khách vãng lai06:47:09
383Khách vãng lai06:46:47
384Khách vãng lai06:46:07
385Khách vãng lai06:44:15
386Khách vãng lai06:43:09
387Khách vãng lai06:41:40
388Khách vãng lai06:40:42
389Khách vãng lai06:39:11
390Khách vãng lai06:38:09
391Khách vãng lai06:36:30
392Khách vãng lai06:35:17
393Khách vãng lai06:34:05
394Khách vãng lai06:33:09
395Khách vãng lai06:31:21
396Khách vãng lai06:29:51
397Khách vãng lai06:29:00
398Khách vãng lai06:28:09
399Khách vãng lai06:26:13
400Khách vãng lai06:24:24
401Khách vãng lai06:23:58
402Khách vãng lai06:23:09
403Khách vãng lai06:21:07
404Khách vãng lai06:18:59
405Khách vãng lai06:18:52
406Khách vãng lai06:18:09
407Khách vãng lai06:16:02
408Khách vãng lai06:13:47
409Khách vãng lai06:13:34
410Khách vãng lai06:13:09
411Khách vãng lai06:10:59
412Khách vãng lai06:08:41
413Khách vãng lai06:08:09
414Khách vãng lai06:08:08
415Khách vãng lai06:05:52
416Khách vãng lai06:03:36
417Khách vãng lai06:03:09
418Khách vãng lai06:02:43
419Khách vãng lai06:00:42
420Khách vãng lai05:58:31
421Khách vãng lai05:58:09
422Khách vãng lai05:57:17
423Khách vãng lai05:55:33
424Khách vãng lai05:53:25
425Khách vãng lai05:53:09
426Khách vãng lai05:51:52
427Khách vãng lai05:50:25
428Khách vãng lai05:48:19
429Khách vãng lai05:48:09
430Khách vãng lai05:46:27
431Khách vãng lai05:45:14
432Khách vãng lai05:43:14
433Khách vãng lai05:43:09
434Khách vãng lai05:41:02
435Khách vãng lai05:40:09
436Khách vãng lai05:38:10
437Khách vãng lai05:38:09
438Khách vãng lai05:35:42
439Khách vãng lai05:35:37
440Khách vãng lai05:34:59
441Khách vãng lai05:33:09
442Khách vãng lai05:33:03
443Khách vãng lai05:30:12
444Khách vãng lai05:29:49
445Khách vãng lai05:28:09
446Khách vãng lai05:27:58
447Khách vãng lai05:24:48
448Khách vãng lai05:24:47
449Khách vãng lai05:23:09
450Khách vãng lai05:22:52
451Khách vãng lai05:19:44
452Khách vãng lai05:19:22
453Khách vãng lai05:18:09
454Khách vãng lai05:17:47
455Khách vãng lai05:14:37
456Khách vãng lai05:13:57
457Khách vãng lai05:13:09
458Khách vãng lai05:12:41
459Khách vãng lai05:12:08
460Khách vãng lai05:12:07
461Khách vãng lai05:10:55
462Khách vãng lai05:09:31
463Khách vãng lai05:08:32
464Khách vãng lai05:08:09
465Khách vãng lai05:07:35
466Khách vãng lai05:04:31
467Khách vãng lai05:03:09
468Khách vãng lai05:03:07
469Khách vãng lai05:02:30
470Khách vãng lai04:59:30
471Khách vãng lai04:58:09
472Khách vãng lai04:57:43
473Khách vãng lai04:57:25
474Khách vãng lai04:54:26
475Khách vãng lai04:53:09
476Khách vãng lai04:52:19
477Khách vãng lai04:52:18
478Khách vãng lai04:49:25
479Khách vãng lai04:48:09
480Khách vãng lai04:47:13
481Khách vãng lai04:46:54
482Khách vãng lai04:44:23
483Khách vãng lai04:43:09
484Khách vãng lai04:42:07
485Khách vãng lai04:41:29
486Khách vãng lai04:39:22
487Khách vãng lai04:38:09
488Khách vãng lai04:37:02
489Khách vãng lai04:36:05
490Khách vãng lai04:34:10
491Khách vãng lai04:33:09
492Khách vãng lai04:31:57
493Khách vãng lai04:30:41
494Khách vãng lai04:29:10
495Khách vãng lai04:28:09
496Khách vãng lai04:26:52
497Khách vãng lai04:25:18
498Khách vãng lai04:24:07
499Khách vãng lai04:23:09
500Khách vãng lai04:22:59
501Khách vãng lai04:21:47
502Khách vãng lai04:19:53
503Khách vãng lai04:18:55
504Khách vãng lai04:18:09
505Khách vãng lai04:16:43
506Khách vãng lai04:16:43
507Khách vãng lai04:16:42
508Khách vãng lai04:14:29
509Khách vãng lai04:13:44
510Khách vãng lai04:13:09
511Khách vãng lai04:11:36
512Khách vãng lai04:09:04
513Khách vãng lai04:08:38
514Khách vãng lai04:08:09
515Khách vãng lai04:06:31
516Khách vãng lai04:03:40
517Khách vãng lai04:03:31
518Khách vãng lai04:03:09
519Khách vãng lai04:01:25
520Khách vãng lai03:58:25
521Khách vãng lai03:58:15
522Khách vãng lai03:58:09
523Khách vãng lai03:56:20
524Khách vãng lai03:53:20
525Khách vãng lai03:53:09
526Khách vãng lai03:52:52
527Khách vãng lai03:51:14
528Khách vãng lai03:48:13
529Khách vãng lai03:48:09
530Khách vãng lai03:47:27
531Khách vãng lai03:46:09
532Khách vãng lai03:43:09
533Khách vãng lai03:43:05
534Khách vãng lai03:42:03
535Khách vãng lai03:41:04
536Khách vãng lai03:38:09
537Khách vãng lai03:37:58
538Khách vãng lai03:36:39
539Khách vãng lai03:35:59
540Khách vãng lai03:33:09
541Khách vãng lai03:32:57
542Khách vãng lai03:31:15
543Khách vãng lai03:30:54
544Khách vãng lai03:30:07
545Khách vãng lai03:28:09
546Khách vãng lai03:27:53
547Khách vãng lai03:25:51
548Khách vãng lai03:25:49
549Khách vãng lai03:23:09
550Khách vãng lai03:22:50
551Khách vãng lai03:20:43
552Khách vãng lai03:20:27
553Khách vãng lai03:18:09
554Khách vãng lai03:17:48
555Khách vãng lai03:15:38
556Khách vãng lai03:15:03
557Khách vãng lai03:13:09
558Khách vãng lai03:12:36
559Khách vãng lai03:10:33
560Khách vãng lai03:09:40
561Khách vãng lai03:08:09
562Khách vãng lai03:07:25
563Khách vãng lai03:05:28
564Khách vãng lai03:05:06
565Khách vãng lai03:04:16
566Khách vãng lai03:03:09
567Khách vãng lai03:02:19
568Khách vãng lai03:00:23
569Khách vãng lai02:58:51
570Khách vãng lai02:58:09
571Khách vãng lai02:57:11
572Khách vãng lai02:55:18
573Khách vãng lai02:53:27
574Khách vãng lai02:53:09
575Khách vãng lai02:52:05
576Khách vãng lai02:50:13
577Khách vãng lai02:48:09
578Khách vãng lai02:48:03
579Khách vãng lai02:46:57
580Khách vãng lai02:45:08
581Khách vãng lai02:43:09
582Khách vãng lai02:42:38
583Khách vãng lai02:41:49
584Khách vãng lai02:40:01
585Khách vãng lai02:38:09
586Khách vãng lai02:37:13
587Khách vãng lai02:36:43
588Khách vãng lai02:34:56
589Khách vãng lai02:33:10
590Khách vãng lai02:31:48
591Khách vãng lai02:31:33
592Khách vãng lai02:29:51
593Khách vãng lai02:28:10
594Khách vãng lai02:26:27
595Khách vãng lai02:26:22
596Khách vãng lai02:24:45
597Khách vãng lai02:23:10
598Khách vãng lai02:21:20
599Khách vãng lai02:20:57
600Khách vãng lai02:19:40
601Khách vãng lai02:18:09
602Khách vãng lai02:16:13
603Khách vãng lai02:15:31
604Khách vãng lai02:14:35
605Khách vãng lai02:13:12
606Khách vãng lai02:11:06
607Khách vãng lai02:10:05
608Khách vãng lai02:09:29
609Khách vãng lai02:08:09
610Khách vãng lai02:06:01
611Khách vãng lai02:04:39
612Khách vãng lai02:04:24
613Khách vãng lai02:03:09
614Khách vãng lai02:00:53
615Khách vãng lai01:59:19
616Khách vãng lai01:59:15
617Khách vãng lai01:58:09
618Khách vãng lai01:55:43
619Khách vãng lai01:54:14
620Khách vãng lai01:53:51
621Khách vãng lai01:53:09
622Khách vãng lai01:50:51
623Khách vãng lai01:50:32
624Khách vãng lai01:49:08
625Khách vãng lai01:48:28
626Khách vãng lai01:48:10
627Khách vãng lai01:45:28
628Khách vãng lai01:44:02
629Khách vãng lai01:43:09
630Khách vãng lai01:43:03
631Khách vãng lai01:40:54
632Khách vãng lai01:40:26
633Khách vãng lai01:38:56
634Khách vãng lai01:38:10
635Khách vãng lai01:37:39
636Khách vãng lai01:35:24
637Khách vãng lai01:33:50
638Khách vãng lai01:33:10
639Khách vãng lai01:32:15
640Khách vãng lai01:30:13
641Khách vãng lai01:28:46
642Khách vãng lai01:28:09
643Khách vãng lai01:26:51
644Khách vãng lai01:25:08
645Khách vãng lai01:23:41
646Khách vãng lai01:23:10
647Khách vãng lai01:21:26
648Khách vãng lai01:19:59
649Khách vãng lai01:18:36
650Khách vãng lai01:18:10
651Khách vãng lai01:16:02
652Khách vãng lai01:14:47
653Khách vãng lai01:13:30
654Khách vãng lai01:13:10
655Khách vãng lai01:10:38
656Khách vãng lai01:09:39
657Khách vãng lai01:08:25
658Khách vãng lai01:08:10
659Khách vãng lai01:07:33
660Khách vãng lai01:07:03
661Khách vãng lai01:07:01
662Khách vãng lai01:05:16
663Khách vãng lai01:04:30
664Khách vãng lai01:03:20
665Khách vãng lai01:03:10
666Khách vãng lai00:59:52
667Khách vãng lai00:59:26
668Khách vãng lai00:58:16
669Khách vãng lai00:58:10
670Khách vãng lai00:54:27
671Khách vãng lai00:54:22
672Khách vãng lai00:53:12
673Khách vãng lai00:53:10
674Khách vãng lai00:52:24
675Khách vãng lai00:51:09
676Khách vãng lai00:49:19
677Khách vãng lai00:49:03
678Khách vãng lai00:48:10
679Khách vãng lai00:48:08
680Khách vãng lai00:44:50
681Khách vãng lai00:44:50
682Khách vãng lai00:44:19
683Khách vãng lai00:43:40
684Khách vãng lai00:43:10
685Khách vãng lai00:43:06
686Khách vãng lai00:39:19
687Khách vãng lai00:38:16
688Khách vãng lai00:38:10
689Khách vãng lai00:38:04
690Khách vãng lai00:34:07
691Khách vãng lai00:33:10
692Khách vãng lai00:33:01
693Khách vãng lai00:32:53
694Khách vãng lai00:28:59
695Khách vãng lai00:28:10
696Khách vãng lai00:27:59
697Khách vãng lai00:27:30
698Khách vãng lai00:23:52
699Khách vãng lai00:23:10
700Khách vãng lai00:22:57
701Khách vãng lai00:22:07
702Khách vãng lai00:18:45
703Khách vãng lai00:18:10
704Khách vãng lai00:17:54
705Khách vãng lai00:16:43
706Khách vãng lai00:14:50
707Khách vãng lai00:13:37
708Khách vãng lai00:13:10
709Khách vãng lai00:12:52
710Khách vãng lai00:11:19
711Khách vãng lai00:08:29
712Khách vãng lai00:08:10
713Khách vãng lai00:07:48
714Khách vãng lai00:05:55
715Khách vãng lai00:03:21
716Khách vãng lai00:03:10
717Khách vãng lai00:02:45
718Khách vãng lai00:02:08
719Khách vãng lai00:00:32
17 1 2021