PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 6 THÁNG 3 NĂM 2021
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai03:13:59
2Khách vãng lai03:11:52
3Khách vãng lai03:11:13
4Khách vãng lai03:08:46
5Khách vãng lai03:08:44
6Khách vãng lai03:07:59
7Khách vãng lai03:06:52
8Khách vãng lai03:06:12
9Khách vãng lai03:03:33
10Khách vãng lai03:01:52
11Khách vãng lai03:01:12
12Khách vãng lai02:58:20
13Khách vãng lai02:56:52
14Khách vãng lai02:56:24
15Khách vãng lai02:56:11
16Khách vãng lai02:53:09
17Khách vãng lai02:51:52
18Khách vãng lai02:51:11
19Khách vãng lai02:47:56
20Khách vãng lai02:46:52
21Khách vãng lai02:46:11
22Khách vãng lai02:44:42
23Khách vãng lai02:42:42
24Khách vãng lai02:41:52
25Khách vãng lai02:41:09
26Khách vãng lai02:37:30
27Khách vãng lai02:37:18
28Khách vãng lai02:36:52
29Khách vãng lai02:36:09
30Khách vãng lai02:32:32
31Khách vãng lai02:32:15
32Khách vãng lai02:32:11
33Khách vãng lai02:31:52
34Khách vãng lai02:31:09
35Khách vãng lai02:27:01
36Khách vãng lai02:26:52
37Khách vãng lai02:26:08
38Khách vãng lai02:21:52
39Khách vãng lai02:21:48
40Khách vãng lai02:21:07
41Khách vãng lai02:20:56
42Khách vãng lai02:16:52
43Khách vãng lai02:16:35
44Khách vãng lai02:16:07
45Khách vãng lai02:13:50
46Khách vãng lai02:11:53
47Khách vãng lai02:11:23
48Khách vãng lai02:11:06
49Khách vãng lai02:09:52
50Khách vãng lai02:06:52
51Khách vãng lai02:06:09
52Khách vãng lai02:06:07
53Khách vãng lai02:01:52
54Khách vãng lai02:01:06
55Khách vãng lai02:00:57
56Khách vãng lai01:59:38
57Khách vãng lai01:57:29
58Khách vãng lai01:56:52
59Khách vãng lai01:56:18
60Khách vãng lai01:56:06
61Khách vãng lai01:55:42
62Khách vãng lai01:51:52
63Khách vãng lai01:51:06
64Khách vãng lai01:50:31
65Khách vãng lai01:46:52
66Khách vãng lai01:46:04
67Khách vãng lai01:45:19
68Khách vãng lai01:45:12
69Khách vãng lai01:41:52
70Khách vãng lai01:41:04
71Khách vãng lai01:40:07
72Khách vãng lai01:36:52
73Khách vãng lai01:36:04
74Khách vãng lai01:34:56
75Khách vãng lai01:34:01
76Khách vãng lai01:31:52
77Khách vãng lai01:31:04
78Khách vãng lai01:29:44
79Khách vãng lai01:26:52
80Khách vãng lai01:26:17
81Khách vãng lai01:26:04
82Khách vãng lai01:24:32
83Khách vãng lai01:22:28
84Khách vãng lai01:21:52
85Khách vãng lai01:21:03
86Khách vãng lai01:19:21
87Khách vãng lai01:16:52
88Khách vãng lai01:16:03
89Khách vãng lai01:14:08
90Khách vãng lai01:11:52
91Khách vãng lai01:11:02
92Khách vãng lai01:08:56
93Khách vãng lai01:06:52
94Khách vãng lai01:06:01
95Khách vãng lai01:04:42
96Khách vãng lai01:03:43
97Khách vãng lai01:01:52
98Khách vãng lai01:01:32
99Khách vãng lai01:01:00
100Khách vãng lai00:58:31
101Khách vãng lai00:56:52
102Khách vãng lai00:56:00
103Khách vãng lai00:53:19
104Khách vãng lai00:52:59
105Khách vãng lai00:51:53
106Khách vãng lai00:50:59
107Khách vãng lai00:48:07
108Khách vãng lai00:46:53
109Khách vãng lai00:46:24
110Khách vãng lai00:46:00
111Khách vãng lai00:42:54
112Khách vãng lai00:41:53
113Khách vãng lai00:41:30
114Khách vãng lai00:41:07
115Khách vãng lai00:41:00
116Khách vãng lai00:37:42
117Khách vãng lai00:36:52
118Khách vãng lai00:36:00
119Khách vãng lai00:32:31
120Khách vãng lai00:31:53
121Khách vãng lai00:30:59
122Khách vãng lai00:29:55
123Khách vãng lai00:27:19
124Khách vãng lai00:26:52
125Khách vãng lai00:25:59
126Khách vãng lai00:25:52
127Khách vãng lai00:22:06
128Khách vãng lai00:21:53
129Khách vãng lai00:20:59
130Khách vãng lai00:18:33
131Khách vãng lai00:16:54
132Khách vãng lai00:16:53
133Khách vãng lai00:15:59
134Khách vãng lai00:11:52
135Khách vãng lai00:11:41
136Khách vãng lai00:10:58
137Khách vãng lai00:07:26
138Khách vãng lai00:06:53
139Khách vãng lai00:06:38
140Khách vãng lai00:06:29
141Khách vãng lai00:05:58
142Khách vãng lai00:01:53
143Khách vãng lai00:01:16
144Khách vãng lai00:00:59
6 3 2021