PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2022
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai16:21:56
2Khách vãng lai16:17:09
3Khách vãng lai16:09:27
4Khách vãng lai16:07:30
5Khách vãng lai16:05:00
6Khách vãng lai15:41:17
7Khách vãng lai15:40:13
8Khách vãng lai15:31:21
9Khách vãng lai15:23:34
10Khách vãng lai15:23:29
11Khách vãng lai15:13:27
12Khách vãng lai15:05:46
13Khách vãng lai15:01:02
14Khách vãng lai14:59:33
15Khách vãng lai14:59:33
16Phạm Văn Việt14:55:44
17Khách vãng lai14:55:29
18Khách vãng lai14:54:45
19Khách vãng lai14:54:01
20Khách vãng lai14:53:37
21Khách vãng lai14:42:44
22Khách vãng lai14:22:16
23Khách vãng lai14:13:48
24Khách vãng lai14:07:51
25Khách vãng lai13:38:05
26Khách vãng lai13:38:01
27Khách vãng lai13:22:12
28Khách vãng lai13:22:10
29Khách vãng lai13:14:48
30Khách vãng lai13:10:11
31Khách vãng lai13:08:53
32Khách vãng lai13:05:10
33Khách vãng lai13:03:50
34Khách vãng lai13:01:39
35Khách vãng lai12:52:40
36Khách vãng lai12:37:12
37Khách vãng lai12:31:38
38Khách vãng lai12:24:33
39Khách vãng lai12:10:09
40Khách vãng lai12:07:30
41Khách vãng lai11:56:09
42Khách vãng lai11:39:06
43Khách vãng lai11:27:12
44Khách vãng lai11:16:58
45Khách vãng lai10:48:53
46Khách vãng lai10:45:51
47Khách vãng lai10:37:05
48Khách vãng lai10:30:19
49Khách vãng lai09:51:25
50Khách vãng lai09:35:42
51Khách vãng lai09:35:29
52Khách vãng lai08:42:12
53Khách vãng lai08:41:35
54Khách vãng lai08:35:07
55Khách vãng lai08:30:02
56Khách vãng lai08:19:30
57Khách vãng lai08:11:27
58Khách vãng lai08:06:28
59Khách vãng lai07:54:36
60Khách vãng lai07:50:19
61Khách vãng lai07:40:49
62Khách vãng lai07:28:32
63Khách vãng lai07:27:48
64Khách vãng lai07:17:03
65Khách vãng lai06:59:53
66Khách vãng lai06:58:07
67Khách vãng lai06:58:00
68Khách vãng lai06:48:49
69Khách vãng lai06:36:59
70Khách vãng lai06:25:10
71Khách vãng lai06:13:29
72Khách vãng lai06:02:31
73Khách vãng lai05:46:51
74Khách vãng lai05:38:45
75Khách vãng lai05:27:30
76Khách vãng lai05:16:17
77Khách vãng lai05:15:34
78Khách vãng lai04:58:30
79Nhữ Văn Học04:48:04
80Khách vãng lai04:45:55
81Khách vãng lai04:42:58
82Khách vãng lai04:35:30
83Khách vãng lai04:26:32
84Khách vãng lai04:23:22
85Khách vãng lai04:10:39
86Khách vãng lai03:58:59
87Khách vãng lai03:47:47
88Khách vãng lai03:35:33
89Khách vãng lai03:24:53
90Khách vãng lai03:12:46
91Khách vãng lai02:55:27
92Khách vãng lai02:43:07
93Khách vãng lai02:31:49
94Khách vãng lai02:19:41
95Khách vãng lai02:11:11
96Khách vãng lai02:09:54
97Khách vãng lai01:57:13
98Khách vãng lai01:48:36
99Khách vãng lai01:45:24
100Khách vãng lai01:33:15
101Khách vãng lai01:21:58
102Khách vãng lai01:09:25
103Khách vãng lai00:49:31
104Khách vãng lai00:49:09
105Khách vãng lai00:37:20
106Khách vãng lai00:26:54
107Khách vãng lai00:14:35
108Khách vãng lai00:13:37
109Khách vãng lai00:03:30
16 5 2022