PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai08:46:30
2Khách vãng lai08:33:12
3Khách vãng lai08:19:59
4Khách vãng lai08:18:54
5Khách vãng lai08:05:59
6Khách vãng lai08:04:49
7Khách vãng lai08:04:13
8Khách vãng lai08:01:48
9Khách vãng lai08:01:48
10Khách vãng lai08:00:52
11Khách vãng lai07:51:17
12Khách vãng lai07:47:20
13Khách vãng lai07:44:31
14Khách vãng lai07:38:30
15Khách vãng lai07:36:37
16Khách vãng lai07:26:16
17Khách vãng lai07:24:34
18Khách vãng lai07:23:51
19Khách vãng lai07:15:47
20Khách vãng lai07:08:58
21Khách vãng lai07:07:51
22Khúc Thừa Thuần07:05:07
23Khúc Thừa Thuần07:05:05
24Khách vãng lai07:05:05
25Khách vãng lai07:05:03
26Khách vãng lai07:01:01
27Khách vãng lai06:55:51
28Khách vãng lai06:47:05
29Khách vãng lai06:47:03
30Khách vãng lai06:44:16
31Khách vãng lai06:32:12
32Khách vãng lai06:26:32
33Khách vãng lai06:26:29
34Khách vãng lai06:20:42
35Khách vãng lai06:14:37
36Khách vãng lai06:11:27
37Khách vãng lai06:08:51
38Khách vãng lai06:05:32
39Khách vãng lai05:57:48
40Khách vãng lai05:55:43
41Khách vãng lai05:52:33
42Khách vãng lai05:52:32
43Khách vãng lai05:46:09
44Khách vãng lai05:42:49
45Khách vãng lai05:36:02
46Khách vãng lai05:35:46
47Khách vãng lai05:34:07
48Khách vãng lai05:33:58
49Khách vãng lai05:22:29
50Khách vãng lai05:08:18
51Khách vãng lai04:56:50
52Khách vãng lai04:44:41
53Khách vãng lai04:33:07
54Khách vãng lai04:31:01
55Khách vãng lai04:20:58
56Khách vãng lai04:09:51
57Khách vãng lai03:57:34
58Khách vãng lai03:46:13
59Khách vãng lai03:34:38
60Khách vãng lai03:23:57
61Khách vãng lai03:04:58
62Khách vãng lai02:54:45
63Khách vãng lai02:40:44
64Khách vãng lai02:28:59
65Khách vãng lai02:17:26
66Khách vãng lai02:06:11
67Khách vãng lai01:54:44
68Khách vãng lai01:42:58
69Khách vãng lai01:31:31
70Khách vãng lai01:19:49
71Khách vãng lai01:05:43
72Khách vãng lai01:03:36
73Khách vãng lai00:51:44
74Khách vãng lai00:40:24
75Khách vãng lai00:33:10
76Khách vãng lai00:30:56
77Khách vãng lai00:28:53
78Khách vãng lai00:16:47
79Khách vãng lai00:05:49
80Khách vãng lai00:05:01
22 10 2019