PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai02:17:03 http://vuhuu.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai02:15:45 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/xem_tien_do_kt.aspx
3Khách vãng lai02:15:40 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=613
4Khách vãng lai02:15:06 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=656
5Khách vãng lai02:13:36 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai02:12:55 http://vuhuu.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
7Khách vãng lai02:09:32 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
8Khách vãng lai02:09:23 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=663
9Khách vãng lai02:08:57 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai02:08:38 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
11Khách vãng lai02:08:32 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
12Khách vãng lai02:08:29 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=2798
13Khách vãng lai02:08:06 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TBGD-00126
14Khách vãng lai02:07:47 http://vuhuu.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai02:06:10 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
16Khách vãng lai02:05:50 http://vuhuu.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
17Khách vãng lai02:05:13 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
18Khách vãng lai02:04:30 http://vuhuu.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
19Khách vãng lai02:03:22 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TTUT-54.05
20Khách vãng lai02:03:15 http://vuhuu.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
21Khách vãng lai02:00:05 http://vuhuu.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
22Khách vãng lai02:00:02 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
23Khách vãng lai01:58:52 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9375
24Khách vãng lai01:58:01 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
25Khách vãng lai01:57:48 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_theo_mon.aspx
26Khách vãng lai01:56:11 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=645
27Khách vãng lai01:55:56 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9368
28Khách vãng lai01:54:40 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai01:54:35 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
30Khách vãng lai01:53:45 http://vuhuu.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
31Khách vãng lai01:53:41 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=659
32Khách vãng lai01:53:08 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9173
33Khách vãng lai01:51:51 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
34Khách vãng lai01:51:35 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=654
35Khách vãng lai01:50:55 http://vuhuu.edu.vn/video.aspx
36Khách vãng lai01:50:46 http://vuhuu.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
37Khách vãng lai01:49:30 http://vuhuu.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
38Khách vãng lai01:49:30 http://vuhuu.edu.vn/main_he_thong_admin.aspx
39Khách vãng lai01:48:52 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=666
40Khách vãng lai01:48:49 http://vuhuu.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
41Khách vãng lai01:48:45 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=661
42Khách vãng lai01:48:39 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2.aspx
43Khách vãng lai01:48:35 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
44Khách vãng lai01:48:32 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9188
45Khách vãng lai01:48:27 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
46Khách vãng lai01:48:24 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
47Khách vãng lai01:48:21 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9378
48Khách vãng lai01:48:17 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
49Khách vãng lai01:48:14 http://vuhuu.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
50Khách vãng lai01:48:10 http://vuhuu.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
51Khách vãng lai01:48:06 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9373
52Khách vãng lai01:48:02 http://vuhuu.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
53Khách vãng lai01:47:59 http://vuhuu.edu.vn/Calender.aspx
54Khách vãng lai01:47:55 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
55Khách vãng lai01:47:50 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9366
56Khách vãng lai01:47:47 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=657
57Khách vãng lai01:47:43 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
58Khách vãng lai01:47:39 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=652
59Khách vãng lai01:47:28 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
60Khách vãng lai01:47:25 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TBGD-00121
61Khách vãng lai01:47:21 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
62Khách vãng lai01:47:09 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
63Khách vãng lai01:47:06 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
64Khách vãng lai01:47:02 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=2794
65Khách vãng lai01:46:59 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
66Khách vãng lai01:46:56 http://vuhuu.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
67Khách vãng lai01:46:52 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=596
68Khách vãng lai01:46:52 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=THTT-41.02
69Khách vãng lai01:46:49 http://vuhuu.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
70Khách vãng lai01:46:46 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=648
71Khách vãng lai01:46:42 http://vuhuu.edu.vn/form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
72Khách vãng lai01:46:39 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
73Khách vãng lai01:46:35 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
74Khách vãng lai01:46:25 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
75Khách vãng lai01:46:23 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=643
76Khách vãng lai01:46:20 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9371
77Khách vãng lai01:46:14 http://vuhuu.edu.vn/form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
78Khách vãng lai01:46:10 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=655
79Khách vãng lai01:46:07 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
80Khách vãng lai01:46:04 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9364
81Khách vãng lai01:46:01 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
82Khách vãng lai01:45:56 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
83Khách vãng lai01:45:44 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_theo_mon.aspx
84Khách vãng lai01:45:38 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
85Khách vãng lai01:45:35 http://vuhuu.edu.vn/Form/Tai_nguyen/tai_file.aspx
86Khách vãng lai01:45:31 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=662
87Khách vãng lai01:45:22 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
88Khách vãng lai01:45:19 http://vuhuu.edu.vn/slide_images.aspx
89Khách vãng lai01:45:13 http://vuhuu.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
90Khách vãng lai01:45:07 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
91Khách vãng lai01:44:58 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_phong_vat_li.aspx
92Khách vãng lai01:44:55 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
93Khách vãng lai01:44:49 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=666
94Khách vãng lai01:44:31 http://vuhuu.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
95Khách vãng lai01:37:14 http://vuhuu.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
96Khách vãng lai01:36:48 http://vuhuu.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
97Khách vãng lai01:30:36 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=194
98Khách vãng lai01:20:17 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=69
99Khách vãng lai01:18:34 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
100Khách vãng lai01:12:45 http://vuhuu.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
101Khách vãng lai01:10:49 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
102Khách vãng lai01:08:12 http://vuhuu.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
103Khách vãng lai01:07:31 http://vuhuu.edu.vn/Form/Tai_nguyen/tai_file.aspx
104Khách vãng lai01:06:44 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
105Khách vãng lai01:05:11 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
106Khách vãng lai01:01:33 http://vuhuu.edu.vn/Form/Tai_nguyen/tai_file.aspx
107Khách vãng lai01:01:09 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=38
108Khách vãng lai00:51:31 http://vuhuu.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
109Khách vãng lai00:46:01 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu.aspx
110Khách vãng lai00:45:09 http://vuhuu.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
111Khách vãng lai00:44:13 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
112Khách vãng lai00:42:00 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
113Khách vãng lai00:17:41 http://vuhuu.edu.vn/Default.aspx
114Khách vãng lai00:17:04 http://vuhuu.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai_lop.aspx
115Khách vãng lai00:00:49 http://vuhuu.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=632
20 9 2018