PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 2020
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai22:18:20
2Khách vãng lai22:17:12
3Khách vãng lai22:16:43
4Khách vãng lai22:16:37
5Khách vãng lai22:14:53
6Khách vãng lai22:14:35
7Khách vãng lai22:12:11
8Khách vãng lai22:11:43
9Khách vãng lai22:10:29
10Khách vãng lai22:09:51
11Khách vãng lai22:09:25
12Khách vãng lai22:07:09
13Khách vãng lai22:06:43
14Khách vãng lai22:04:50
15Khách vãng lai22:04:15
16Khách vãng lai22:02:06
17Khách vãng lai22:01:43
18Khách vãng lai21:59:50
19Khách vãng lai21:59:06
20Khách vãng lai21:57:01
21Khách vãng lai21:56:43
22Khách vãng lai21:54:49
23Khách vãng lai21:53:56
24Khách vãng lai21:53:23
25Khách vãng lai21:53:20
26Khách vãng lai21:52:00
27Khách vãng lai21:51:43
28Khách vãng lai21:50:27
29Khách vãng lai21:49:49
30Khách vãng lai21:48:45
31Khách vãng lai21:46:58
32Khách vãng lai21:46:43
33Phan Thị Thu Phương21:46:23
34Khách vãng lai21:44:49
35Phan Thị Thu Phương21:44:02
36Khách vãng lai21:43:33
37Khách vãng lai21:43:31
38Khách vãng lai21:41:58
39Khách vãng lai21:41:43
40Khách vãng lai21:39:47
41Khách vãng lai21:38:24
42Khách vãng lai21:36:56
43Khách vãng lai21:36:43
44Khách vãng lai21:34:47
45Khách vãng lai21:34:38
46Khách vãng lai21:33:15
47Khách vãng lai21:32:25
48Khách vãng lai21:31:54
49Khách vãng lai21:31:43
50Khách vãng lai21:29:46
51Khách vãng lai21:28:07
52Khách vãng lai21:26:53
53Khách vãng lai21:26:43
54Khách vãng lai21:24:46
55Khách vãng lai21:23:25
56Khách vãng lai21:22:58
57Khách vãng lai21:22:08
58Khách vãng lai21:22:04
59Khách vãng lai21:21:53
60Khách vãng lai21:21:43
61Khách vãng lai21:21:30
62Khách vãng lai21:19:46
63Khách vãng lai21:18:58
64Khách vãng lai21:17:48
65Đặng Văn Hùng21:17:25
66Khách vãng lai21:17:06
67Khách vãng lai21:16:51
68Khách vãng lai21:16:44
69Vũ Xuân Thành21:15:34
70Khách vãng lai21:14:44
71Khách vãng lai21:14:34
72Khách vãng lai21:12:40
73Khách vãng lai21:11:51
74Khách vãng lai21:11:43
75Khách vãng lai21:11:40
76Khách vãng lai21:11:12
77Khách vãng lai21:09:44
78Khách vãng lai21:07:32
79Khách vãng lai21:06:49
80Khách vãng lai21:06:43
81Khách vãng lai21:05:06
82Khách vãng lai21:04:42
83Khách vãng lai21:02:24
8430296519$002021:02:24
85Khách vãng lai21:01:59
86Khách vãng lai21:01:48
87Khách vãng lai21:01:45
88Khách vãng lai21:01:43
89Vũ Tâm Như Ngọc21:00:58
90Khách vãng lai20:59:41
91Khách vãng lai20:58:55
92Khách vãng lai20:57:35
93Khách vãng lai20:57:15
94Khách vãng lai20:56:44
95Khách vãng lai20:56:43
96Khách vãng lai20:54:40
97Khách vãng lai20:52:27
98Khách vãng lai20:52:07
99Khách vãng lai20:51:56
100Khách vãng lai20:51:43
101Khách vãng lai20:51:38
102Khách vãng lai20:49:37
103Khách vãng lai20:48:12
104Khách vãng lai20:47:02
105Khách vãng lai20:46:44
106Khách vãng lai20:46:35
107Khách vãng lai20:45:36
108Khách vãng lai20:45:28
109Khách vãng lai20:44:53
110Khách vãng lai20:44:39
111Khách vãng lai20:44:37
112Khách vãng lai20:44:25
113Khách vãng lai20:43:24
114Khách vãng lai20:41:43
115Khách vãng lai20:41:34
116Khách vãng lai20:39:36
117Khách vãng lai20:39:02
118Khách vãng lai20:38:47
119Khách vãng lai20:38:19
120Khách vãng lai20:38:06
121Khách vãng lai20:36:43
122Khách vãng lai20:36:32
123Khách vãng lai20:35:28
124Phạm Quốc Đại20:34:59
125Khách vãng lai20:34:37
126Khách vãng lai20:34:37
127Nguyễn Đào Huyền Trang20:34:31
128Nguyễn Đào Huyền Trang20:34:15
129Khách vãng lai20:33:28
130Khách vãng lai20:33:10
131Khách vãng lai20:31:49
132Khách vãng lai20:31:44
133Khách vãng lai20:31:32
134Khách vãng lai20:31:13
135Khách vãng lai20:30:01
136Khách vãng lai20:29:35
137Khách vãng lai20:26:43
138Khách vãng lai20:26:28
139Khách vãng lai20:26:16
140Khách vãng lai20:24:35
141Khách vãng lai20:21:43
142Khách vãng lai20:21:27
143Khách vãng lai20:19:34
144Khách vãng lai20:18:27
145Khách vãng lai20:16:44
146Khách vãng lai20:16:26
147Khách vãng lai20:15:30
148Khách vãng lai20:15:06
149Khách vãng lai20:14:33
150Khách vãng lai20:11:43
151Khách vãng lai20:11:24
152Khách vãng lai20:09:33
153Khách vãng lai20:08:57
154Đỗ Thị Yến Nhi20:08:53
155Đỗ Thị Yến Nhi20:08:15
156Khách vãng lai20:07:34
157Khách vãng lai20:06:43
158Khách vãng lai20:06:23
159Khách vãng lai20:04:31
160Khách vãng lai20:03:27
161Khách vãng lai20:02:00
162Khách vãng lai20:01:44
163Khách vãng lai20:01:22
164Khách vãng lai20:00:21
165Khách vãng lai19:59:31
166Khách vãng lai19:56:43
167Khách vãng lai19:56:26
168Vũ Minh Hiếu19:56:22
169Khách vãng lai19:56:19
170Khách vãng lai19:55:52
171Khách vãng lai19:55:47
172Khách vãng lai19:54:30
173Khách vãng lai19:53:15
174Khách vãng lai19:52:54
175Lê Thị Phương Thùy19:52:28
176Khách vãng lai19:51:44
177Khách vãng lai19:51:16
178Khách vãng lai19:51:12
179Khách vãng lai19:50:49
180Khách vãng lai19:49:41
181Khách vãng lai19:49:30
182Khách vãng lai19:46:43
183Khách vãng lai19:46:12
184Khách vãng lai19:45:09
185Khách vãng lai19:44:29
186Khách vãng lai19:41:43
187Khách vãng lai19:41:11
188Khách vãng lai19:41:03
189Nguyễn Quang Minh19:40:39
190Khách vãng lai19:39:28
191Khách vãng lai19:39:26
192Khách vãng lai19:36:43
193Khách vãng lai19:36:33
194Khách vãng lai19:36:09
195Khách vãng lai19:34:26
196Khách vãng lai19:32:44
197Khách vãng lai19:31:43
198Khách vãng lai19:31:09
199Khách vãng lai19:29:56
200Khách vãng lai19:29:26
201Khách vãng lai19:29:03
202Khách vãng lai19:26:42
203Khách vãng lai19:26:05
204Khách vãng lai19:25:54
205Vũ Kim Tuấn19:25:39
206Khách vãng lai19:24:26
207Khách vãng lai19:24:11
208Khách vãng lai19:23:45
209Khách vãng lai19:23:36
210Khách vãng lai19:23:35
211Khách vãng lai19:21:42
212Khách vãng lai19:21:39
213Khách vãng lai19:21:05
214Khách vãng lai19:19:25
215Đào Hoàng Anh19:18:13
216Khách vãng lai19:16:42
217Khách vãng lai19:16:31
218Khách vãng lai19:16:01
219Khách vãng lai19:14:59
220Khách vãng lai19:14:25
221Khách vãng lai19:11:43
222Khách vãng lai19:11:01
223Khách vãng lai19:09:24
224Khách vãng lai19:06:42
225Khách vãng lai19:05:58
226Khách vãng lai19:04:25
227Khách vãng lai19:03:26
228Khách vãng lai19:01:42
229Khách vãng lai19:00:56
230Khách vãng lai19:00:32
231Khách vãng lai18:59:23
232Khách vãng lai18:57:55
233Khách vãng lai18:57:49
234Chu Ngọc Diệp18:57:02
235Khách vãng lai18:56:42
236Phạm Khánh Ly18:56:35
237Khách vãng lai18:55:54
238Khách vãng lai18:55:52
239Khách vãng lai18:55:34
240Khách vãng lai18:54:22
241Khách vãng lai18:54:02
242Khách vãng lai18:51:42
243Khách vãng lai18:50:54
244Khách vãng lai18:49:34
245Khách vãng lai18:49:21
246Khách vãng lai18:46:42
247Khách vãng lai18:45:53
248Khách vãng lai18:45:38
249Khách vãng lai18:44:22
250Khách vãng lai18:41:42
251Khách vãng lai18:40:52
252Khách vãng lai18:39:20
253Khách vãng lai18:36:42
254Khách vãng lai18:35:48
255Khách vãng lai18:34:20
256Khách vãng lai18:31:42
257Khách vãng lai18:30:47
258Khách vãng lai18:29:18
259Khách vãng lai18:29:11
260Khách vãng lai18:26:42
261Khách vãng lai18:25:46
262Khách vãng lai18:24:43
263Khách vãng lai18:24:17
264Khách vãng lai18:24:00
265Khách vãng lai18:22:06
266Khách vãng lai18:21:42
267Khách vãng lai18:20:44
268Khách vãng lai18:20:24
269Khách vãng lai18:19:16
270Khách vãng lai18:16:42
271Khách vãng lai18:16:18
272Khách vãng lai18:15:41
273Khách vãng lai18:14:15
274Khách vãng lai18:11:42
275Khách vãng lai18:10:40
276Khách vãng lai18:09:58
277Khách vãng lai18:09:15
278Khách vãng lai18:06:42
279Khách vãng lai18:06:27
280Khách vãng lai18:05:36
281Khách vãng lai18:04:14
282Khách vãng lai18:01:43
283Khách vãng lai18:00:57
284Khách vãng lai18:00:33
285Khách vãng lai17:59:41
286Khách vãng lai17:59:13
287Khách vãng lai17:59:13
288Khách vãng lai17:58:21
289Khách vãng lai17:57:32
290Khách vãng lai17:57:17
291Khách vãng lai17:56:42
292Khách vãng lai17:55:30
293Khách vãng lai17:54:11
294Khách vãng lai17:51:42
295Khách vãng lai17:50:28
296Khách vãng lai17:49:55
297Khách vãng lai17:49:10
298Khách vãng lai17:46:42
299Khách vãng lai17:45:22
300Khách vãng lai17:44:55
301Khách vãng lai17:44:10
302Khách vãng lai17:41:42
303Khách vãng lai17:40:19
304Khách vãng lai17:39:11
305Khách vãng lai17:36:55
306Khách vãng lai17:36:42
307Khách vãng lai17:35:16
308Khách vãng lai17:34:10
309Khách vãng lai17:31:42
310Khách vãng lai17:30:12
311Khách vãng lai17:29:09
312Khách vãng lai17:26:43
313Khách vãng lai17:25:07
314Khách vãng lai17:24:07
315Khách vãng lai17:21:42
316Khách vãng lai17:20:05
317Khách vãng lai17:19:06
318Khách vãng lai17:16:42
319Khách vãng lai17:15:00
320Khách vãng lai17:14:06
321Khách vãng lai17:11:42
322Khách vãng lai17:09:57
323Khách vãng lai17:09:05
324Khách vãng lai17:06:42
325Khách vãng lai17:04:56
326Khách vãng lai17:04:06
327Khách vãng lai17:01:42
328Khách vãng lai16:59:50
329Khách vãng lai16:59:04
330Khách vãng lai16:56:42
331Khách vãng lai16:54:47
332Khách vãng lai16:54:03
333Khách vãng lai16:51:42
334Khách vãng lai16:50:44
335Khách vãng lai16:50:16
336Khách vãng lai16:50:16
337Khách vãng lai16:49:46
338Khách vãng lai16:49:03
339Khách vãng lai16:46:42
340Khách vãng lai16:44:41
341Khách vãng lai16:44:02
342Khách vãng lai16:41:42
343Khách vãng lai16:39:40
344Khách vãng lai16:39:01
345Khách vãng lai16:36:43
346Khách vãng lai16:34:33
347Khách vãng lai16:33:59
348Khách vãng lai16:31:42
349Khách vãng lai16:31:33
350Khách vãng lai16:31:32
351Khách vãng lai16:29:29
352Khách vãng lai16:29:00
353Khách vãng lai16:27:23
354Khách vãng lai16:26:42
355Khách vãng lai16:24:34
356Khách vãng lai16:24:26
357Khách vãng lai16:24:00
358Khách vãng lai16:21:42
359Khách vãng lai16:19:24
360Khách vãng lai16:18:59
361Khách vãng lai16:16:42
362Khách vãng lai16:16:12
363Khách vãng lai16:14:19
364Khách vãng lai16:13:58
365Khách vãng lai16:11:57
366Khách vãng lai16:11:42
367Khách vãng lai16:09:19
368Khách vãng lai16:08:57
369Khách vãng lai16:06:42
370Khách vãng lai16:04:19
371Khách vãng lai16:03:56
372Khách vãng lai16:03:54
373Khách vãng lai16:01:42
374Khách vãng lai15:59:14
375Khách vãng lai15:58:56
376Khách vãng lai15:56:42
377Khách vãng lai15:54:06
378Khách vãng lai15:53:56
379Khách vãng lai15:51:42
380Khách vãng lai15:49:01
381Khách vãng lai15:48:53
382Khách vãng lai15:46:42
383Khách vãng lai15:43:56
384Khách vãng lai15:43:54
385Khách vãng lai15:41:42
386Khách vãng lai15:38:54
387Khách vãng lai15:38:51
388Khách vãng lai15:37:40
389Khách vãng lai15:37:40
390Khách vãng lai15:36:42
39130296519$002015:35:32
392Khách vãng lai15:33:51
393Khách vãng lai15:33:49
394Khách vãng lai15:31:42
395Khách vãng lai15:28:50
396Khách vãng lai15:28:43
397Khách vãng lai15:27:34
398Khách vãng lai15:26:45
399Khách vãng lai15:26:42
400Khách vãng lai15:24:22
401Khách vãng lai15:23:48
402Khách vãng lai15:23:36
403Khách vãng lai15:21:42
404Trần Văn Lương15:21:17
405Khách vãng lai15:19:24
406Khách vãng lai15:18:46
407Khách vãng lai15:18:33
408Khách vãng lai15:18:08
409Khách vãng lai15:17:52
410Khách vãng lai15:17:48
411Khách vãng lai15:17:44
412Khách vãng lai15:17:36
413Khách vãng lai15:17:32
414Khách vãng lai15:17:28
415Khách vãng lai15:17:16
416Khách vãng lai15:17:10
417Khách vãng lai15:17:03
418Khách vãng lai15:16:59
419Khách vãng lai15:16:49
420Khách vãng lai15:16:43
421Khách vãng lai15:16:38
422Khách vãng lai15:16:33
423Khách vãng lai15:16:29
424Khách vãng lai15:16:07
425Khách vãng lai15:15:56
426Khách vãng lai15:15:51
427Khách vãng lai15:15:47
428Khách vãng lai15:15:43
429Khách vãng lai15:15:40
430Khách vãng lai15:13:45
431Khách vãng lai15:13:27
432Khách vãng lai15:11:42
433Khách vãng lai15:08:45
434Khách vãng lai15:08:22
435Khách vãng lai15:06:42
436Khách vãng lai15:03:46
437Khách vãng lai15:03:14
438Khách vãng lai15:01:42
439Khách vãng lai15:00:22
440Khách vãng lai14:58:44
441Khách vãng lai14:58:08
442Khách vãng lai14:56:42
443Khách vãng lai14:53:45
444Khách vãng lai14:53:03
445Khách vãng lai14:51:42
446Khách vãng lai14:50:57
447Khách vãng lai14:48:43
448Khách vãng lai14:48:31
449Khách vãng lai14:47:59
450Khách vãng lai14:46:42
451Khách vãng lai14:43:43
452Khách vãng lai14:42:53
453Khách vãng lai14:41:42
454Khách vãng lai14:41:13
455Khách vãng lai14:40:18
456Khách vãng lai14:38:43
457Khách vãng lai14:37:49
458Khách vãng lai14:36:56
459Khách vãng lai14:36:42
460Khách vãng lai14:33:43
461Khách vãng lai14:32:48
462Khách vãng lai14:31:59
463Khách vãng lai14:31:42
464Khách vãng lai14:28:42
465Khách vãng lai14:27:42
466Khách vãng lai14:26:42
467Khách vãng lai14:26:37
468Khách vãng lai14:23:42
469Khách vãng lai14:22:59
470Khách vãng lai14:22:38
471Khách vãng lai14:21:44
472Khách vãng lai14:21:42
473Khách vãng lai14:21:05
474Khách vãng lai14:18:40
475Khách vãng lai14:17:35
476Khách vãng lai14:16:42
477Khách vãng lai14:13:41
478Khách vãng lai14:12:32
479Khách vãng lai14:11:42
480Khách vãng lai14:08:41
481Khách vãng lai14:07:30
482Khách vãng lai14:06:42
483Khách vãng lai14:03:39
484Khách vãng lai14:02:25
485Khách vãng lai14:01:42
486Khách vãng lai13:58:38
487Khách vãng lai13:57:22
488Khách vãng lai13:56:43
489Khách vãng lai13:56:20
490Khách vãng lai13:56:20
491Khách vãng lai13:53:38
492Khách vãng lai13:52:20
493Khách vãng lai13:51:42
494Khách vãng lai13:48:38
495Khách vãng lai13:47:17
496Khách vãng lai13:46:43
497Khách vãng lai13:43:37
498Khách vãng lai13:42:14
499Khách vãng lai13:41:42
500Khách vãng lai13:38:36
501Khách vãng lai13:37:13
502Khách vãng lai13:36:42
503Khách vãng lai13:33:35
504Khách vãng lai13:32:06
505Khách vãng lai13:31:42
506Khách vãng lai13:28:36
507Khách vãng lai13:27:04
508Khách vãng lai13:26:42
509Khách vãng lai13:23:34
510Khách vãng lai13:22:01
511Khách vãng lai13:21:43
512Khách vãng lai13:18:32
513Khách vãng lai13:16:59
514Khách vãng lai13:16:42
515Khách vãng lai13:16:41
516Khách vãng lai13:13:32
517Khách vãng lai13:11:54
518Khách vãng lai13:11:43
519Khách vãng lai13:08:33
520Khách vãng lai13:06:54
521Khách vãng lai13:06:43
522Khách vãng lai13:03:32
523Khách vãng lai13:01:48
524Khách vãng lai13:01:43
525Khách vãng lai12:59:12
526Khách vãng lai12:58:32
527Khách vãng lai12:56:46
528Khách vãng lai12:56:42
529Khách vãng lai12:53:31
530Khách vãng lai12:51:43
531Khách vãng lai12:51:42
532Khách vãng lai12:48:31
533Khách vãng lai12:46:42
534Khách vãng lai12:46:37
535Khách vãng lai12:43:30
536Khách vãng lai12:41:42
537Khách vãng lai12:41:33
538Khách vãng lai12:39:48
539Khách vãng lai12:38:31
540Khách vãng lai12:38:31
541Khách vãng lai12:38:29
542Khách vãng lai12:36:42
543Khách vãng lai12:36:28
544Khách vãng lai12:33:29
545Khách vãng lai12:31:42
546Khách vãng lai12:31:23
547Khách vãng lai12:28:30
548Khách vãng lai12:26:43
549Khách vãng lai12:26:20
550Khách vãng lai12:23:28
551Khách vãng lai12:21:42
552Khách vãng lai12:21:18
553Khách vãng lai12:18:29
554Khách vãng lai12:16:42
555Khách vãng lai12:16:13
556Khách vãng lai12:13:28
557Khách vãng lai12:11:42
558Khách vãng lai12:11:09
559Khách vãng lai12:08:54
560Khách vãng lai12:08:25
561Khách vãng lai12:06:43
562Khách vãng lai12:06:06
563Khách vãng lai12:04:28
564Khách vãng lai12:03:25
565Khách vãng lai12:03:05
566Khách vãng lai12:01:55
567Dương Thị Ngọc Diệp12:01:51
568Khách vãng lai12:01:42
569Khách vãng lai12:01:14
570Khách vãng lai12:01:00
571Khách vãng lai12:00:35
572Khách vãng lai11:58:23
573Khách vãng lai11:57:15
574Khách vãng lai11:56:42
575Khách vãng lai11:55:56
576Khách vãng lai11:53:21
577Khách vãng lai11:51:42
578Khách vãng lai11:50:54
579Khách vãng lai11:49:14
580Khách vãng lai11:48:59
581Khách vãng lai11:48:21
582Khách vãng lai11:46:43
583Khách vãng lai11:45:49
584Khách vãng lai11:43:19
585Khách vãng lai11:41:42
586Khách vãng lai11:40:44
587Khách vãng lai11:38:17
588Khách vãng lai11:36:43
589Khách vãng lai11:35:40
590Khách vãng lai11:34:10
591Khách vãng lai11:33:17
592Khách vãng lai11:31:53
593Khách vãng lai11:31:43
594Khách vãng lai11:30:36
595Khách vãng lai11:28:16
596Khách vãng lai11:26:43
597Khách vãng lai11:25:33
598Khách vãng lai11:23:16
599Khách vãng lai11:21:43
600Khách vãng lai11:20:29
601Khách vãng lai11:18:15
602Khách vãng lai11:16:43
603Khách vãng lai11:15:28
604Khách vãng lai11:13:15
605Khách vãng lai11:12:27
606Dương Thị Ngọc Diệp11:12:15
607Khách vãng lai11:11:43
608Dương Thị Ngọc Diệp11:11:18
609Khách vãng lai11:10:46
610Khách vãng lai11:10:24
611Khách vãng lai11:08:51
612Khách vãng lai11:08:15
613Khách vãng lai11:07:28
614Khách vãng lai11:06:43
615Khách vãng lai11:05:18
616Khách vãng lai11:03:14
617Khách vãng lai11:01:43
618Khách vãng lai11:00:11
619Khách vãng lai10:58:13
620Khách vãng lai10:56:42
621Khách vãng lai10:55:06
622Khách vãng lai10:53:14
623Khách vãng lai10:51:42
624Khách vãng lai10:50:05
625Khách vãng lai10:48:14
626Khách vãng lai10:46:43
627Khách vãng lai10:45:03
628Khách vãng lai10:43:52
629Khách vãng lai10:43:15
630Khách vãng lai10:43:09
631Khách vãng lai10:41:43
632Khách vãng lai10:39:59
633Khách vãng lai10:38:13
634Khách vãng lai10:36:43
635Trịnh Hoài Anh10:35:09
636Khách vãng lai10:34:53
637Khách vãng lai10:33:14
638Khách vãng lai10:31:43
639Khách vãng lai10:29:50
640Khách vãng lai10:28:12
641Khách vãng lai10:26:43
642Khách vãng lai10:24:47
643Trịnh Hoài Anh10:24:38
644Khách vãng lai10:23:11
645Khách vãng lai10:23:01
646Khách vãng lai10:22:30
647Khách vãng lai10:21:42
648Khách vãng lai10:21:39
649Khách vãng lai10:19:44
650Khách vãng lai10:18:10
651Khách vãng lai10:16:43
652Khách vãng lai10:15:53
653Khách vãng lai10:14:41
654Khách vãng lai10:13:10
655Khách vãng lai10:12:03
656Khách vãng lai10:11:43
657Khách vãng lai10:11:43
658Khách vãng lai10:09:37
659Khách vãng lai10:08:11
660Khách vãng lai10:06:43
661Khách vãng lai10:04:34
662Khách vãng lai10:03:37
663Khách vãng lai10:03:09
664Khách vãng lai10:01:43
665Khách vãng lai09:59:33
666Khách vãng lai09:58:08
667Khách vãng lai09:56:42
668Khách vãng lai09:54:33
669Khách vãng lai09:53:09
670Khách vãng lai09:51:43
671Khách vãng lai09:49:30
672Khách vãng lai09:48:09
673Khách vãng lai09:46:43
674Khách vãng lai09:44:30
675Khách vãng lai09:43:07
676Khách vãng lai09:42:52
677Khách vãng lai09:41:43
678Khách vãng lai09:39:23
679Khách vãng lai09:38:08
680Khách vãng lai09:36:43
681Khách vãng lai09:34:21
682Khách vãng lai09:34:11
683Khách vãng lai09:33:08
684Khách vãng lai09:31:43
685Khách vãng lai09:29:13
686Khách vãng lai09:28:08
687Khách vãng lai09:27:33
688Khách vãng lai09:26:43
689Khách vãng lai09:24:13
690Khách vãng lai09:23:30
691Khách vãng lai09:23:23
692Khách vãng lai09:23:07
693Khách vãng lai09:23:06
694Khách vãng lai09:22:54
695Khách vãng lai09:22:42
696Khách vãng lai09:21:43
697Khách vãng lai09:19:13
698Khách vãng lai09:18:52
699Khách vãng lai09:18:52
700Khách vãng lai09:18:06
701Khách vãng lai09:16:43
702Khách vãng lai09:14:11
703Khách vãng lai09:14:10
704Khách vãng lai09:13:06
705Khách vãng lai09:11:42
706Khách vãng lai09:09:03
707Khách vãng lai09:08:29
708Khách vãng lai09:08:05
709Khách vãng lai09:06:43
710Khách vãng lai09:04:01
711Khách vãng lai09:03:05
712Khách vãng lai09:01:43
713Khách vãng lai08:58:59
714Khách vãng lai08:58:04
715Khách vãng lai08:56:43
716Khách vãng lai08:53:59
717Khách vãng lai08:53:04
718Khách vãng lai08:51:43
719Khách vãng lai08:48:53
720Khách vãng lai08:48:03
721Khách vãng lai08:46:43
722Khách vãng lai08:43:52
723Khách vãng lai08:43:03
724Khách vãng lai08:41:43
725Khách vãng lai08:38:48
726Khách vãng lai08:38:01
727Khách vãng lai08:36:43
728Khách vãng lai08:34:26
729Khách vãng lai08:33:48
730Khách vãng lai08:33:00
731Khách vãng lai08:31:42
732Khách vãng lai08:28:41
733Khách vãng lai08:27:59
734Khách vãng lai08:27:43
735Khách vãng lai08:27:27
736Khách vãng lai08:27:06
737Khách vãng lai08:26:43
738Khách vãng lai08:23:37
739Khách vãng lai08:22:58
740Khách vãng lai08:21:43
741Khách vãng lai08:18:30
742Khách vãng lai08:17:57
743Khách vãng lai08:16:43
744Khách vãng lai08:13:23
745Khách vãng lai08:12:55
746Khách vãng lai08:11:43
747Khách vãng lai08:08:16
748Khách vãng lai08:07:55
749Khách vãng lai08:06:43
750Khách vãng lai08:03:41
751Khách vãng lai08:03:10
752Khách vãng lai08:02:54
753Khách vãng lai08:01:43
754Khách vãng lai07:58:06
755Khách vãng lai07:57:53
756Khách vãng lai07:56:43
757Khách vãng lai07:53:04
758Khách vãng lai07:52:53
759Khách vãng lai07:51:43
760Khách vãng lai07:48:03
761Khách vãng lai07:47:52
762Khách vãng lai07:46:43
763Khách vãng lai07:42:58
764Khách vãng lai07:42:53
765Khách vãng lai07:41:43
766Khách vãng lai07:37:54
767Khách vãng lai07:37:53
768Khách vãng lai07:36:51
769Khách vãng lai07:36:43
770Khách vãng lai07:36:31
771Khách vãng lai07:32:52
772Khách vãng lai07:32:48
773Khách vãng lai07:31:43
774Khách vãng lai07:30:13
775Khách vãng lai07:27:51
776Khách vãng lai07:27:45
777Khách vãng lai07:26:44
778Khách vãng lai07:22:51
779Khách vãng lai07:22:42
780Khách vãng lai07:21:43
781Khách vãng lai07:17:50
782Khách vãng lai07:17:38
783Khách vãng lai07:16:43
784Khách vãng lai07:12:49
785Khách vãng lai07:12:34
786Khách vãng lai07:11:46
787Khách vãng lai07:07:48
788Khách vãng lai07:07:30
789Khách vãng lai07:06:44
790Khách vãng lai07:02:48
791Khách vãng lai07:02:27
792Khách vãng lai07:01:43
793Khách vãng lai06:57:47
794Khách vãng lai06:57:23
795Khách vãng lai06:56:43
796Khách vãng lai06:52:47
797Khách vãng lai06:52:19
798Khách vãng lai06:51:43
799Khách vãng lai06:47:46
800Khách vãng lai06:47:18
801Khách vãng lai06:46:43
802Khách vãng lai06:42:45
803Khách vãng lai06:42:13
804Khách vãng lai06:41:43
805Khách vãng lai06:37:44
806Khách vãng lai06:37:09
807Khách vãng lai06:36:43
808Khách vãng lai06:32:56
809Khách vãng lai06:32:56
810Khách vãng lai06:32:52
811Khách vãng lai06:32:44
812Khách vãng lai06:32:03
813Khách vãng lai06:31:43
814Khách vãng lai06:27:53
815Khách vãng lai06:27:42
816Khách vãng lai06:27:00
817Khách vãng lai06:26:43
818Khách vãng lai06:25:06
819Khách vãng lai06:24:33
820Khách vãng lai06:22:43
821Khách vãng lai06:21:59
822Khách vãng lai06:21:43
823Khách vãng lai06:17:41
824Khách vãng lai06:16:55
825Khách vãng lai06:16:43
826Khách vãng lai06:16:38
827Khách vãng lai06:14:19
828Khách vãng lai06:12:40
829Khách vãng lai06:11:47
830Khách vãng lai06:11:43
831Khách vãng lai06:08:57
832Khách vãng lai06:07:39
833Khách vãng lai06:06:44
834Khách vãng lai06:06:43
835Khách vãng lai06:06:39
836Khách vãng lai06:03:36
837Khách vãng lai06:02:37
838Khách vãng lai06:01:43
839Khách vãng lai06:01:38
840Khách vãng lai05:58:14
841Khách vãng lai05:57:37
842Khách vãng lai05:56:43
843Khách vãng lai05:56:34
844Khách vãng lai05:54:03
845Khách vãng lai05:53:55
846Khách vãng lai05:53:29
847Khách vãng lai05:52:52
848Khách vãng lai05:52:36
849Khách vãng lai05:51:43
850Khách vãng lai05:51:29
851Khách vãng lai05:47:37
852Khách vãng lai05:47:30
853Khách vãng lai05:46:43
854Khách vãng lai05:46:25
855Khách vãng lai05:46:24
856Khách vãng lai05:46:16
857Khách vãng lai05:42:36
858Khách vãng lai05:42:08
859Khách vãng lai05:41:43
860Khách vãng lai05:41:21
861Khách vãng lai05:37:49
862Khách vãng lai05:37:36
863Khách vãng lai05:36:46
864Khách vãng lai05:36:43
865Khách vãng lai05:36:15
866Phan Thị Thu Phương05:35:30
867Khách vãng lai05:33:46
868Khách vãng lai05:32:44
869Khách vãng lai05:32:35
870Khách vãng lai05:31:43
871Khách vãng lai05:31:24
872Khách vãng lai05:31:15
873Khách vãng lai05:28:45
874Khách vãng lai05:27:35
875Khách vãng lai05:26:43
876Khách vãng lai05:26:09
877Khách vãng lai05:26:02
878Khách vãng lai05:22:34
879Khách vãng lai05:21:43
880Khách vãng lai05:21:03
881Khách vãng lai05:21:02
882Khách vãng lai05:20:40
883Khách vãng lai05:18:36
884Khách vãng lai05:17:33
885Khách vãng lai05:16:43
886Khách vãng lai05:15:56
887Khách vãng lai05:15:39
888Khách vãng lai05:12:32
889Khách vãng lai05:11:43
890Khách vãng lai05:10:51
891Khách vãng lai05:10:16
892Khách vãng lai05:07:32
893Khách vãng lai05:06:43
894Khách vãng lai05:05:47
895Khách vãng lai05:04:54
896Khách vãng lai05:02:32
897Khách vãng lai05:01:43
898Khách vãng lai05:00:46
899Khách vãng lai04:59:33
900Khách vãng lai04:58:02
901Khách vãng lai04:57:31
902Khách vãng lai04:56:43
903Khách vãng lai04:55:41
904Khách vãng lai04:54:10
905Khách vãng lai04:52:30
906Khách vãng lai04:51:43
907Khách vãng lai04:50:34
908Khách vãng lai04:48:48
909Khách vãng lai04:47:30
910Khách vãng lai04:46:43
911Khách vãng lai04:45:29
912Khách vãng lai04:43:26
913Khách vãng lai04:42:29
914Khách vãng lai04:41:43
915Khách vãng lai04:40:22
916Khách vãng lai04:38:04
917Khách vãng lai04:37:28
918Khách vãng lai04:36:43
919Khách vãng lai04:35:19
920Khách vãng lai04:33:04
921Khách vãng lai04:32:28
922Khách vãng lai04:31:43
923Khách vãng lai04:30:18
924Khách vãng lai04:28:04
925Khách vãng lai04:27:27
926Khách vãng lai04:26:44
927Khách vãng lai04:26:43
928Khách vãng lai04:25:13
929Khách vãng lai04:22:43
930Khách vãng lai04:22:28
931Khách vãng lai04:21:43
932Khách vãng lai04:20:12
933Khách vãng lai04:17:26
934Khách vãng lai04:17:20
935Khách vãng lai04:17:18
936Khách vãng lai04:17:16
937Khách vãng lai04:16:43
938Khách vãng lai04:15:09
939Khách vãng lai04:12:26
940Khách vãng lai04:11:59
941Khách vãng lai04:11:43
942Khách vãng lai04:10:03
943Khách vãng lai04:07:26
944Khách vãng lai04:06:43
945Khách vãng lai04:06:38
946Khách vãng lai04:04:59
947Khách vãng lai04:02:26
948Khách vãng lai04:01:43
949Khách vãng lai04:01:16
950Khách vãng lai03:59:52
951Khách vãng lai03:57:26
952Khách vãng lai03:56:43
953Khách vãng lai03:55:55
954Khách vãng lai03:54:49
955Khách vãng lai03:52:55
956Khách vãng lai03:52:49
957Khách vãng lai03:52:25
958Khách vãng lai03:51:43
959Khách vãng lai03:50:55
960Khách vãng lai03:49:45
961Khách vãng lai03:47:25
962Khách vãng lai03:46:43
963Khách vãng lai03:45:54
964Khách vãng lai03:44:45
965Khách vãng lai03:42:25
966Khách vãng lai03:41:43
967Khách vãng lai03:40:31
968Khách vãng lai03:39:45
969Khách vãng lai03:37:25
970Khách vãng lai03:36:43
971Khách vãng lai03:35:09
972Khách vãng lai03:34:40
973Khách vãng lai03:32:25
974Khách vãng lai03:31:43
975Khách vãng lai03:29:47
976Khách vãng lai03:29:33
977Khách vãng lai03:28:10
978Khách vãng lai03:27:25
979Khách vãng lai03:26:43
980Khách vãng lai03:24:42
981Khách vãng lai03:24:29
982Khách vãng lai03:22:24
983Khách vãng lai03:21:43
984Khách vãng lai03:19:25
985Khách vãng lai03:19:20
986Khách vãng lai03:17:23
987Khách vãng lai03:16:43
988Khách vãng lai03:14:20
989Khách vãng lai03:14:19
990Khách vãng lai03:12:23
991Khách vãng lai03:11:43
992Khách vãng lai03:09:20
993Khách vãng lai03:09:14
994Khách vãng lai03:07:23
995Khách vãng lai03:06:43
996Khách vãng lai03:04:20
997Khách vãng lai03:04:10
998Khách vãng lai03:02:23
999Khách vãng lai03:01:43
1000Khách vãng lai02:59:04
1001Khách vãng lai02:58:57
1002Khách vãng lai02:57:22
1003Khách vãng lai02:56:43
1004Khách vãng lai02:54:02
1005Khách vãng lai02:53:34
1006Khách vãng lai02:52:22
1007Khách vãng lai02:51:43
1008Khách vãng lai02:48:58
1009Khách vãng lai02:48:34
1010Khách vãng lai02:47:22
1011Khách vãng lai02:46:43
1012Khách vãng lai02:43:52
1013Khách vãng lai02:43:12
1014Khách vãng lai02:42:23
1015Khách vãng lai02:41:43
1016Khách vãng lai02:41:34
1017Khách vãng lai02:38:48
1018Khách vãng lai02:37:50
1019Khách vãng lai02:37:28
1020Khách vãng lai02:36:43
1021Khách vãng lai02:33:43
1022Khách vãng lai02:32:50
1023Khách vãng lai02:32:22
1024Khách vãng lai02:31:43
1025Khách vãng lai02:28:43
1026Khách vãng lai02:27:27
1027Khách vãng lai02:27:22
1028Khách vãng lai02:26:43
1029Khách vãng lai02:23:38
1030Khách vãng lai02:22:23
1031Khách vãng lai02:22:05
1032Khách vãng lai02:21:43
1033Khách vãng lai02:19:42
1034Khách vãng lai02:18:37
1035Khách vãng lai02:17:21
1036Khách vãng lai02:16:43
1037Khách vãng lai02:16:43
1038Khách vãng lai02:13:32
1039Khách vãng lai02:12:22
1040Khách vãng lai02:12:21
1041Khách vãng lai02:11:43
1042Khách vãng lai02:11:21
1043Khách vãng lai02:10:35
1044Khách vãng lai02:08:27
1045Khách vãng lai02:08:15
1046Khách vãng lai02:07:22
1047Khách vãng lai02:06:43
1048Khách vãng lai02:05:59
1049Khách vãng lai02:03:20
1050Khách vãng lai02:02:21
1051Khách vãng lai02:01:43
1052Khách vãng lai02:00:38
1053Khách vãng lai01:58:15
1054Khách vãng lai01:57:20
1055Khách vãng lai01:56:43
1056Khách vãng lai01:55:14
1057Khách vãng lai01:53:10
1058Khách vãng lai01:52:20
1059Khách vãng lai01:51:43
1060Khách vãng lai01:49:53
1061Khách vãng lai01:48:09
1062Khách vãng lai01:47:20
1063Khách vãng lai01:46:43
1064Khách vãng lai01:44:31
1065Khách vãng lai01:43:09
1066Khách vãng lai01:42:19
1067Khách vãng lai01:41:43
1068Khách vãng lai01:39:09
1069Khách vãng lai01:38:04
1070Khách vãng lai01:37:19
1071Khách vãng lai01:36:43
1072Khách vãng lai01:33:48
1073Khách vãng lai01:32:59
1074Khách vãng lai01:32:19
1075Khách vãng lai01:31:43
1076Khách vãng lai01:28:26
1077Khách vãng lai01:27:53
1078Khách vãng lai01:27:19
1079Khách vãng lai01:26:43
1080Khách vãng lai01:23:05
1081Khách vãng lai01:22:49
1082Khách vãng lai01:22:18
1083Khách vãng lai01:21:43
1084Khách vãng lai01:17:48
1085Khách vãng lai01:17:42
1086Khách vãng lai01:17:18
1087Khách vãng lai01:17:14
1088Khách vãng lai01:16:43
1089Khách vãng lai01:12:43
1090Khách vãng lai01:12:21
1091Khách vãng lai01:12:18
1092Khách vãng lai01:11:43
1093Khách vãng lai01:07:38
1094Khách vãng lai01:07:17
1095Khách vãng lai01:06:59
1096Khách vãng lai01:06:43
1097Khách vãng lai01:02:31
1098Khách vãng lai01:02:17
1099Khách vãng lai01:01:43
1100Khách vãng lai01:01:36
1101Khách vãng lai00:57:24
1102Khách vãng lai00:57:16
1103Khách vãng lai00:56:43
1104Khách vãng lai00:56:25
1105Khách vãng lai00:56:14
1106Khách vãng lai00:52:20
1107Khách vãng lai00:52:16
1108Khách vãng lai00:51:43
1109Khách vãng lai00:50:59
1110Khách vãng lai00:50:59
1111Khách vãng lai00:50:52
1112Khách vãng lai00:47:36
1113Khách vãng lai00:47:36
1114Khách vãng lai00:46:43
1115Khách vãng lai00:45:30
1116Khách vãng lai00:42:15
1117Khách vãng lai00:42:11
1118Khách vãng lai00:41:43
1119Khách vãng lai00:40:07
1120Khách vãng lai00:37:14
1121Khách vãng lai00:37:06
1122Khách vãng lai00:36:43
1123Khách vãng lai00:35:07
1124Khách vãng lai00:32:14
1125Khách vãng lai00:32:00
1126Khách vãng lai00:31:43
1127Khách vãng lai00:29:44
1128Khách vãng lai00:27:13
1129Khách vãng lai00:26:57
1130Khách vãng lai00:26:44
1131Khách vãng lai00:24:22
1132Khách vãng lai00:22:13
1133Khách vãng lai00:21:52
1134Khách vãng lai00:21:43
1135Khách vãng lai00:19:23
1136Khách vãng lai00:17:13
1137Khách vãng lai00:16:45
1138Khách vãng lai00:16:44
1139Khách vãng lai00:14:00
1140Khách vãng lai00:12:14
1141Khách vãng lai00:11:45
1142Khách vãng lai00:11:43
1143Khách vãng lai00:08:39
1144Khách vãng lai00:07:13
1145Khách vãng lai00:06:43
1146Khách vãng lai00:06:41
1147Khách vãng lai00:03:16
1148Khách vãng lai00:02:13
1149Khách vãng lai00:01:43
1150Khách vãng lai00:01:41
1 12 2020