PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2021
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai03:30:37
2Khách vãng lai03:03:56
3Khách vãng lai02:28:42
4Khách vãng lai02:22:14
5Khách vãng lai02:15:22
6Khách vãng lai01:38:27
7Khách vãng lai01:38:25
8Khách vãng lai00:16:44
9Khách vãng lai00:14:32
10Khách vãng lai00:13:05
11Khách vãng lai00:11:44
12Khách vãng lai00:07:34
13Khách vãng lai00:07:30
14Khách vãng lai00:02:23
20 9 2021