PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai15:44:27
2Khách vãng lai15:43:55
3Khách vãng lai15:43:13
4Khách vãng lai15:40:50
5Khách vãng lai15:39:17
6Khách vãng lai15:30:49
7Khách vãng lai15:27:14
8Khách vãng lai15:27:12
9Khách vãng lai15:22:25
10Khách vãng lai15:22:22
11Khách vãng lai15:22:18
12Khách vãng lai15:05:55
13Khách vãng lai14:46:20
14Khách vãng lai14:46:19
15Khách vãng lai14:31:21
16Khách vãng lai14:30:54
17Khách vãng lai14:30:51
18Khách vãng lai14:26:58
19Khách vãng lai14:23:05
20Khách vãng lai14:18:27
21Khách vãng lai14:17:23
22Khách vãng lai14:16:59
23Khách vãng lai14:09:55
24Khách vãng lai14:07:21
25Khách vãng lai13:59:20
26Khách vãng lai13:44:02
27Khách vãng lai13:25:53
28Khách vãng lai13:23:00
29Khách vãng lai13:15:25
30Khách vãng lai12:59:33
31Khách vãng lai12:51:37
32Khách vãng lai12:34:34
33Khách vãng lai12:16:47
34Khách vãng lai12:16:46
35Khách vãng lai12:15:54
36Khách vãng lai11:54:07
37Khách vãng lai11:54:06
38Khách vãng lai11:38:47
39Khách vãng lai11:35:29
40Khách vãng lai11:34:37
41Khách vãng lai11:32:59
42Khách vãng lai11:13:09
43Khách vãng lai11:13:07
44Khách vãng lai11:12:54
45Khách vãng lai11:12:53
46Khách vãng lai11:10:32
47Khách vãng lai11:04:35
48Khách vãng lai11:04:32
49Khách vãng lai10:59:27
50Khách vãng lai10:50:48
51Khách vãng lai10:43:09
52Khách vãng lai10:41:36
53Khách vãng lai10:41:35
54Khách vãng lai10:41:18
55Khách vãng lai10:41:17
56Khách vãng lai10:41:16
57Khách vãng lai10:22:56
58Khách vãng lai10:17:30
59Khách vãng lai09:59:44
60Khách vãng lai09:58:53
61Khách vãng lai09:58:23
62Khách vãng lai09:58:20
63Khách vãng lai09:48:42
64Khách vãng lai09:46:23
65Khách vãng lai09:05:49
66Khách vãng lai09:02:35
67Khách vãng lai09:02:34
68Khách vãng lai09:01:09
69Khách vãng lai09:00:58
70Khách vãng lai08:57:06
71Khách vãng lai08:46:31
72Khách vãng lai08:20:09
73Khách vãng lai08:18:12
74Khúc Thừa Thuần08:04:57
75Khúc Thừa Thuần08:04:56
76Khách vãng lai08:03:03
77Khách vãng lai07:58:35
78Khách vãng lai07:56:41
79Khách vãng lai07:31:34
80Khách vãng lai07:07:14
81Khách vãng lai07:03:38
82Khách vãng lai06:59:18
83Khách vãng lai06:31:24
84Khách vãng lai06:31:24
85Khách vãng lai06:25:39
86Khách vãng lai06:25:24
87Khách vãng lai06:13:23
88Khách vãng lai06:07:58
89Khách vãng lai06:07:56
90Khách vãng lai06:02:47
91Khách vãng lai06:01:13
92Khách vãng lai06:01:13
93Khách vãng lai06:01:13
94Khách vãng lai06:01:13
95Khách vãng lai06:01:13
96Khách vãng lai05:55:27
97Khách vãng lai05:46:53
98Khách vãng lai05:24:49
99Khách vãng lai05:12:51
100Khách vãng lai04:42:25
101Khách vãng lai04:07:57
102Khách vãng lai04:02:41
103Khách vãng lai03:48:16
104Khách vãng lai03:07:31
105Khách vãng lai01:43:09
106Khách vãng lai01:20:39
107Khách vãng lai01:12:13
108Khách vãng lai00:39:57
109Khách vãng lai00:35:17
19 11 2019