PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2020
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai05:08:15
2Khách vãng lai05:08:13
3Khách vãng lai05:08:12
4Khách vãng lai05:07:42
5Khách vãng lai05:07:36
6Khách vãng lai05:06:27
7Khách vãng lai05:02:40
8Khách vãng lai05:02:26
9Khách vãng lai05:01:28
10Khách vãng lai04:57:40
11Khách vãng lai04:57:18
12Khách vãng lai04:56:27
13Khách vãng lai04:55:32
14Khách vãng lai04:52:39
15Khách vãng lai04:52:10
16Khách vãng lai04:51:27
17Khách vãng lai04:47:39
18Khách vãng lai04:47:01
19Khách vãng lai04:46:27
20Khách vãng lai04:42:39
21Khách vãng lai04:41:53
22Khách vãng lai04:41:27
23Khách vãng lai04:37:38
24Khách vãng lai04:36:44
25Khách vãng lai04:36:27
26Khách vãng lai04:32:37
27Khách vãng lai04:31:36
28Khách vãng lai04:31:27
29Khách vãng lai04:27:37
30Khách vãng lai04:26:27
31Khách vãng lai04:26:27
32Khách vãng lai04:24:16
33Khách vãng lai04:22:36
34Khách vãng lai04:22:27
35Khách vãng lai04:21:27
36Khách vãng lai04:21:18
37Khách vãng lai04:17:34
38Khách vãng lai04:16:27
39Khách vãng lai04:16:09
40Khách vãng lai04:12:34
41Khách vãng lai04:11:47
42Khách vãng lai04:11:27
43Khách vãng lai04:10:59
44Khách vãng lai04:07:32
45Khách vãng lai04:06:27
46Khách vãng lai04:05:50
47Khách vãng lai04:05:19
48Khách vãng lai04:02:32
49Khách vãng lai04:01:27
50Khách vãng lai04:00:42
51Khách vãng lai03:57:31
52Khách vãng lai03:56:27
53Khách vãng lai03:55:33
54Khách vãng lai03:52:31
55Khách vãng lai03:51:26
56Khách vãng lai03:50:25
57Khách vãng lai03:47:30
58Khách vãng lai03:46:26
59Khách vãng lai03:45:17
60Khách vãng lai03:42:30
61Khách vãng lai03:41:26
62Khách vãng lai03:40:08
63Khách vãng lai03:39:32
64Khách vãng lai03:37:29
65Khách vãng lai03:36:25
66Khách vãng lai03:35:45
67Khách vãng lai03:34:59
68Khách vãng lai03:32:28
69Khách vãng lai03:31:25
70Khách vãng lai03:29:51
71Khách vãng lai03:27:27
72Khách vãng lai03:26:25
73Khách vãng lai03:24:42
74Khách vãng lai03:22:27
75Khách vãng lai03:21:25
76Khách vãng lai03:19:34
77Khách vãng lai03:17:26
78Khách vãng lai03:16:25
79Khách vãng lai03:14:25
80Khách vãng lai03:12:25
81Khách vãng lai03:11:24
82Khách vãng lai03:09:17
83Khách vãng lai03:07:25
84Khách vãng lai03:06:24
85Khách vãng lai03:04:07
86Khách vãng lai03:02:25
87Khách vãng lai03:01:24
88Khách vãng lai02:58:58
89Khách vãng lai02:57:23
90Khách vãng lai02:56:24
91Khách vãng lai02:53:48
92Khách vãng lai02:52:24
93Khách vãng lai02:51:24
94Khách vãng lai02:49:27
95Khách vãng lai02:48:40
96Khách vãng lai02:47:23
97Khách vãng lai02:46:24
98Khách vãng lai02:43:31
99Khách vãng lai02:42:20
100Khách vãng lai02:41:24
101Khách vãng lai02:38:21
102Khách vãng lai02:37:20
103Khách vãng lai02:36:24
104Khách vãng lai02:33:12
105Khách vãng lai02:32:20
106Khách vãng lai02:31:24
107Khách vãng lai02:27:17
108Khách vãng lai02:26:23
109Khách vãng lai02:24:00
110Khách vãng lai02:22:57
111Khách vãng lai02:22:17
112Khách vãng lai02:21:23
113Khách vãng lai02:17:49
114Khách vãng lai02:17:17
115Khách vãng lai02:16:23
116Khách vãng lai02:12:39
117Khách vãng lai02:12:17
118Khách vãng lai02:11:23
119Khách vãng lai02:07:32
120Khách vãng lai02:07:16
121Khách vãng lai02:06:23
122Khách vãng lai02:02:23
123Khách vãng lai02:02:15
124Khách vãng lai02:01:25
125Khách vãng lai01:57:15
126Khách vãng lai01:57:14
127Khách vãng lai01:56:23
128Khách vãng lai01:52:14
129Khách vãng lai01:52:06
130Khách vãng lai01:51:23
131Khách vãng lai01:47:13
132Khách vãng lai01:46:58
133Khách vãng lai01:46:23
134Khách vãng lai01:42:12
135Khách vãng lai01:41:50
136Khách vãng lai01:41:23
137Khách vãng lai01:37:12
138Khách vãng lai01:36:40
139Khách vãng lai01:36:23
140Khách vãng lai01:32:11
141Khách vãng lai01:31:32
142Khách vãng lai01:31:23
143Khách vãng lai01:27:10
144Khách vãng lai01:26:24
145Khách vãng lai01:26:23
146Khách vãng lai01:22:09
147Khách vãng lai01:21:23
148Khách vãng lai01:21:15
149Khách vãng lai01:17:09
150Khách vãng lai01:16:23
151Khách vãng lai01:16:08
152Khách vãng lai01:12:08
153Khách vãng lai01:11:23
154Khách vãng lai01:10:59
155Khách vãng lai01:07:08
156Khách vãng lai01:06:22
157Khách vãng lai01:05:51
158Khách vãng lai01:02:07
159Khách vãng lai01:01:22
160Khách vãng lai01:00:42
161Khách vãng lai00:57:06
162Khách vãng lai00:56:22
163Khách vãng lai00:55:32
164Khách vãng lai00:52:06
165Khách vãng lai00:51:22
166Khách vãng lai00:50:22
167Khách vãng lai00:47:04
168Khách vãng lai00:46:22
169Khách vãng lai00:45:14
170Khách vãng lai00:42:04
171Khách vãng lai00:41:22
172Khách vãng lai00:40:05
173Khách vãng lai00:37:03
174Khách vãng lai00:36:22
175Khách vãng lai00:34:56
176Khách vãng lai00:32:03
177Khách vãng lai00:31:22
178Khách vãng lai00:29:48
179Khách vãng lai00:27:01
180Khách vãng lai00:26:22
181Khách vãng lai00:24:40
182Khách vãng lai00:22:03
183Khách vãng lai00:21:22
184Khách vãng lai00:19:32
185Khách vãng lai00:17:00
186Khách vãng lai00:16:22
187Khách vãng lai00:14:41
188Khách vãng lai00:14:23
189Khách vãng lai00:11:59
190Khách vãng lai00:11:22
191Khách vãng lai00:09:15
192Khách vãng lai00:06:58
193Khách vãng lai00:06:22
194Khách vãng lai00:01:57
195Khách vãng lai00:01:22
27 9 2020