PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 6/1/2020 02/01/2020 [HyperLink19]
2 TKB học kì I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 23/12/2019 21/12/2019 [HyperLink19]
3 Phân công coi KTHK I năm học 2019-2020 17/12/2019 [HyperLink19]
4 Kế hoạch kiểm tra học kì I năm học 2019-2020 07/12/2019 [HyperLink19]
5 TKB học kì I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 9/12/2019 05/12/2019 [HyperLink19]
6 TKB học kì I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 2/12/2019 01/12/2019 [HyperLink19]
7 TKB học kì I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 18/11/2019 16/11/2019 [HyperLink19]
8 Phân công coi thi ngày 14, 15 tháng 11 năm 2019 13/11/2019 [HyperLink19]
9 TKB học kì I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 4/11/2019 02/11/2019 [HyperLink19]
10 TKB học kì I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 7/10/2019 06/10/2019 [HyperLink19]
11 Phân công coi thi ngày 16, 17 tháng 9 năm 2019 14/09/2019 [HyperLink19]
12 Phân phối chương trình năm học 2019 - 2020 06/09/2019 [HyperLink19]
13 TKB học kì I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 2/9/2019 06/09/2019 [HyperLink19]
14 TKB học kì I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 26/8/2019 24/08/2019 [HyperLink19]
15 Hướng dẫn xây dựng PPCT năm học 2019-2020 24/08/2019 [HyperLink19]
16 Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 năm học 2019-2020 12/06/2019 [HyperLink19]
17 Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019. 25/05/2019 [HyperLink19]
18 Phân công coi kiểm tra học kì II năm học 2018-2019 09/05/2019 [HyperLink19]
19 TKB học kì II năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 29/4/2019( mới nhất 2/5) 02/05/2019 [HyperLink19]
20 TKB học kì II năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 29/4/2019( mới nhất) 29/04/2019 [HyperLink19]
    
12345678910...