PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 TKB học kì I năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 17/12/2018 (mới) 14/12/2018 [HyperLink19]
2 TKB học kì I năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 10/12/2018 07/12/2018 [HyperLink19]
3 Mẫu trình bày đề kiểm tra học kì I năm học 2018-2019 07/12/2018 [HyperLink19]
4 Phân công ra đề kiểm tra học kì I năm học 2018-2019 07/12/2018 [HyperLink19]
5 Kế hoạch kiểm tra học kì I năm học 2018-2019 07/12/2018 [HyperLink19]
6 Phân công làm nhiệm vụ thi ngày16,17/11/2018 14/11/2018 [HyperLink19]
7 TKB học kì I năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 5/11/2018 04/11/2018 [HyperLink19]
8 TKB học kì I năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 29/10/2018 27/10/2018 [HyperLink19]
9 TKB học kì I năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 8/10/2018 05/10/2018 [HyperLink19]
10 Phân phối chương trình năm học 2018-2019 01/10/2018 [HyperLink19]
11 Phân công làm nhiệm vụ thi ngày18,19/9/2018 15/09/2018 [HyperLink19]
12 TKB học kì I năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 17/9/2018 15/09/2018 [HyperLink19]
13 TKB học kì I năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 3/9/2018 02/09/2018 [HyperLink19]
14 TKB học kì I năm học 2018 - 2019 thực hiện từ 27/8/2018. 23/08/2018 [HyperLink19]
15 Hướng dẫn tạo tài khoản cho giáo viên trên hệ thống mới 23/07/2018 [HyperLink19]
16 TKB học kì II các tuần 37,38 năm học 2017-2018 thực hiện từ 7/5/2018(mới) 01/07/2018 [HyperLink19]
17 TKB học kì II các tuần 35,36,37,38 năm học 2017-2018 thực hiện từ 23/4/2018(mới) 01/07/2018 [HyperLink19]
18 Kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2017-2018 01/07/2018 [HyperLink19]
19 TKB học kì II các tuần 34,35,36,37,38 năm học 2017-2018 thực hiện từ 16/4/2018(mới) 01/07/2018 [HyperLink19]
20 Phân công làm nhiệm vụ thi ngày 28,29/3/2017 01/07/2018 [HyperLink19]
    
12345678910...