PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Đề cương ôn tập môn Toán dành cho học sinh khối 6 (đến 29/2/2020) 17/02/2020 [HyperLink19]
2 Đề cương ôn tập môn Anh dành cho học sinh khối 6 (đến 29/2/2020) 17/02/2020 [HyperLink19]
3 Đề cương ôn tập môn Văn dành cho học sinh khối 6 (đến 29/2/2020) 17/02/2020 [HyperLink19]
4 Đề cương ôn tập môn Anh dành cho học sinh khối 7 (đến 29/2/2020) 17/02/2020 [HyperLink19]
5 Đề cương ôn tập môn Toán dành cho học sinh khối 7 (đến 29/2/2020) 17/02/2020 [HyperLink19]
6 Đề cương ôn tập môn Văn dành cho học sinh khối 7 (đến 29/2/2020) 17/02/2020 [HyperLink19]
7 Đề cương ôn tập môn Văn dành cho học sinh khối 8 (đến 29/2/2020) 17/02/2020 [HyperLink19]
8 Đề cương ôn tập môn Toán dành cho học sinh khối 8 (đến 29/2/2020) 17/02/2020 [HyperLink19]
9 Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh dành cho học sinh khối 8 (đến 29/2/2020) 17/02/2020 [HyperLink19]
10 Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh dành cho học sinh khối 9 (đến 29/2/2020) 17/02/2020 [HyperLink19]
11 Đề cương ôn tập Văn dành cho học sinh khối 9 (đến 29/2/2020) 17/02/2020 [HyperLink19]
12 Đề cương ôn tập Toán dành cho học sinh khối 9 (đến 29/2/2020) 17/02/2020 [HyperLink19]
13 TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 3/2/2020 01/02/2020 [HyperLink19]
14 TKB học kì II năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 6/1/2020 02/01/2020 [HyperLink19]
15 TKB học kì I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 23/12/2019 21/12/2019 [HyperLink19]
16 Phân công coi KTHK I năm học 2019-2020 17/12/2019 [HyperLink19]
17 Kế hoạch kiểm tra học kì I năm học 2019-2020 07/12/2019 [HyperLink19]
18 TKB học kì I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 9/12/2019 05/12/2019 [HyperLink19]
19 TKB học kì I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 2/12/2019 01/12/2019 [HyperLink19]
20 TKB học kì I năm học 2019 - 2020 thực hiện từ 18/11/2019 16/11/2019 [HyperLink19]
    
12345678910...