PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Thống kê điểm TBM    Hai mặt giáo dục

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN CẢ NĂM
Năm học :

Thống kê Toàn trường Thống kê theo số nữ Thống kê các môn xếp loại
30296519
Thông tin chungTừ 0 đến dưới 2.0Từ 2.0 đến dưới 3.5Từ 3.5 đến dưới 5.0Từ 5.0 đến dưới 6.5Từ 6.5 đến dưới 8.0Từ 8.0 đến 10
MônLớpTgSL%SL%SL%SL%SL%SL%
Toán7C150000000016.71493.3
 150000000016.71493.3
 150000000016.71493.3
Sinh học8A600000000006100
8B10000000000010100
8C700000000007100
8D800000000008100
 31000000000031100
 31000000000031100
Ngữ văn9C500000000005100
 500000000005100
7A4200000000614.33685.7
7B410000000024.93995.1
7D200000000002100
 850000000089.47790.6
6A700000000007100
6D700000000457.1342.9
 1400000000428.61071.4
 104000000001211.59288.5
Công nghệ7B700000000007100
7C600000000006100
7D200000000002100
 15000000000015100
 15000000000015100
  16500000000137.915292.1
TMT: Đang cập nhật dữ liệu, Hãy đợi nhé !...

ten_khoiten_lop
9A
9B
9C
9D
8A
8B
8C
8D
7A
7B
7C
7D
6A
6B
6C
6D