PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ GIẢNG DẠY HỌC KÌ I
Chọn năm học :  
Học kì 2
STTHọ và tênTên lớp
1Vũ Thanh Thủy6A
2Đặng Văn Hùng6B
3Nguyễn Lan Hương6C
4Nguyễn Văn Giảng6D
5Trần Thị Tuyết7A
6Trần Ngọc Nam7B
7Đào Thị Xanh7C
8Cù Thị Hải7D
9Vũ Bá Quyền8A
10Nhữ Văn Học8B
11Trần Văn Lương8C
12Vũ Thị Thu Hường8D
13Vũ Thị Thanh9A
14Lê Thị Trang9B
15Hà Thị Thanh Nhàn9C
16Phạm Viết Tài9D