PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU

 

TÌM KIẾM CHI TIẾT
 

Môn họcVật lí
Mã sốVL-6-01-1
Dạy lớp6
Tuần thứ1
Tiết thứ1
Đầu bài (Theo PPCT)Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên
Tên các thiết bị dạy họcCốc thủy tinh, đũa thủy tinh…
Hiện trạng-
Thuộc tính 
Những chi tiết thiếu hoặc hỏng 
Ngày mua 
Ngày xuất (Do hỏng, thanh lí...) 
Số chứng từ xuất