PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU

 

TÌM KIẾM CHI TIẾT
 

Môn họcVật lí
Mã sốVL-6 -01-1
Dạy lớp6
Tuần thứ1
Tiết thứ1
Đầu bài (Theo PPCT)Đo độ dài
Tên các thiết bị dạy học4 thước kẻ - 4 thước dây - 1 tranh vẽ
Hiện trạng-
Thuộc tínhCó đủ
Những chi tiết thiếu hoặc hỏngtranh
Ngày mua 
Ngày xuất (Do hỏng, thanh lí...) 
Số chứng từ xuất