PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
 XEM VÀ IN MƯỢN TRẢ THIẾT BỊ
 
Từ ngày:  Đến ngày:
 
STTIDXem chi tiếtTên thiết bịTên loạiTên khốiNgười mượnNgày mượnNgày trả
1 23 CNDC-0002 Hộp đựng dụng cụ lắp mạng điện trong nhà Dụng cụ thí nghiệm9Hoàng Thị Dịu26/01/201926/01/2019
2 27 CNDC-0006 Am pe kế Dụng cụ thí nghiệm8Trần Ngọc Nam26/01/2019 
3 28 CNDC-0007 Am pe kế Dụng cụ thí nghiệm8Trần Ngọc Nam26/01/2019 
4 32 CNDC-0011 Am pe kế Dụng cụ thí nghiệm8Trần Ngọc Nam26/01/201926/01/2019
5 33 CNDC-0012 Am pe kế Dụng cụ thí nghiệm8Đoàn Thị Thu Hải26/01/201926/01/2019