PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
 MÀN HÌNH XEM VÀ IN THIẾT BỊ
Tên môn Chủng loại
Cài font mã vạch
STTIDXem chi tiếtTên thiết bịTên loạiTên khối
1 27 CNDC-0006 Am pe kế Dụng cụ thí nghiệm8
2 28 CNDC-0007 Am pe kế Dụng cụ thí nghiệm8
3 29 CNDC-0008 Am pe kế Dụng cụ thí nghiệm8
4 30 CNDC-0009 Am pe kế Dụng cụ thí nghiệm8
5 31 CNDC-0010 Am pe kế Dụng cụ thí nghiệm8
6 32 CNDC-0011 Am pe kế Dụng cụ thí nghiệm8
7 33 CNDC-0012 Am pe kế Dụng cụ thí nghiệm8
8 22 CNDC-0001 Hộp đựng dụng cụ lắp mạng điện trong nhà Dụng cụ thí nghiệm9
9 23 CNDC-0002 Hộp đựng dụng cụ lắp mạng điện trong nhà Dụng cụ thí nghiệm9
10 24 CNDC-0003 Hộp đựng dụng cụ lắp mạng điện trong nhà Dụng cụ thí nghiệm9
11 25 CNDC-0004 Hộp đựng dụng cụ lắp mạng điện trong nhà Dụng cụ thí nghiệm9
12 26 CNDC-0005 Hộp đựng dụng cụ lắp mạng điện trong nhà Dụng cụ thí nghiệm9