TMT: Đang cập nhật dữ liệu, Hãy đợi nhé !...

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
Năm học : Môn : Khối :
Tiến độ kiểm tra học kì 1
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3M4M5%Mv1v2v3v4v5%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Âm nhạc1| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                        15h29' 
2| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                        15h29' 
3| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                        15h29' 
4| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                        15h29' 
5| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                        15h30' 
6| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                        15h30' 
7| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                        15h30' 
8| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                        15h30' 
9| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                        15h31' 
10| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                        15h31' 
11| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                        15h31' 
12| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D                        15h32' 
13| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                        16h6' 
14| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                          
15| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                          
16| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D                          
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra