TMT: Đang cập nhật dữ liệu, Hãy đợi nhé !...

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học : Môn : Khối :  
Tiến độ kiểm tra học kì 2
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3%Mv1v2v3v4%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Âm nhạc1| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A457  15.56             18073.8920h20'18/09/2018
2| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B448  18.18             17684.5520h20'18/09/2018
3| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C429  21.43             16895.3620h21'18/09/2018
4| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D429  21.43             16895.3620h21'18/09/2018
5| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A439  20.93             17295.2320h24'18/09/2018
6| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B4210  23.81             168105.9520h24'18/09/2018
7| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C3810  26.32             152106.5820h25'18/09/2018
8| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D3811  28.95             152117.2420h26'18/09/2018
9| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A409  22.5             16095.6320h22'18/09/2018
10| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B4211  26.19             168116.5520h22'18/09/2018
11| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C359  25.71             14096.4320h23'18/09/2018
12| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D3410  29.41             136107.3520h23'18/09/2018
Công nghệ13| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A4513  28.89             270134.8115h26'16/09/2018
14| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B448  18.18             26483.0315h28'16/09/2018
15| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C4213  30.95             252135.1615h30'16/09/2018
16| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6D4211  26.19             252114.3715h31'16/09/2018
17| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A4310  23.26             215104.658h10'13/09/2018
18| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B4210  23.81             210104.7615h33'16/09/2018
19| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C383  7.89             19031.5815h33'16/09/2018
20| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D388  21.05             19084.218h35'12/09/2018
21| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A40                 240   06/09/2018
22| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B42                 252   06/09/2018
23| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C35                 210   06/09/2018
24| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8D34                 204   06/09/2018
25| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A428  19.05             21083.818h16'16/09/2018
26| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B426  14.29             21062.868h18'16/09/2018
27| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C                       
28| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9D407  17.5             20073.58h21'16/09/2018
Địa lí29| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                       
30| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                       
31| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                       
32| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                       
33| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A435  11.63             21552.3320h36'16/09/2018
34| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B4213  30.95             210136.1920h35'16/09/2018
35| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C3814  36.84             190147.3720h37'16/09/2018
36| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D3811  28.95             190115.7920h38'16/09/2018
37| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A402  5             16021.2520h39'16/09/2018
38| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B422  4.76             16821.1920h39'16/09/2018
39| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C352  5.71             14021.4320h40'16/09/2018
40| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D342  5.88             13621.4720h41'16/09/2018
41| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A422  4.76             21020.9520h41'16/09/2018
42| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B422  4.76             21020.9520h41'16/09/2018
43| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C                       
44| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9D404  10             2004220h42'16/09/2018
Gdcd45| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A452  4.44             18021.1121h33'12/09/2018
46| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B44                 176   17/09/2018
47| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C42                 168   18/09/2018
48| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D421  2.38             16810.621h28'18/09/2018
49| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A431002.330000 00000  017210.5821h31'19/09/2018
50| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B422004.760000 00000  016821.1921h19'19/09/2018
51| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                       
52| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D381  2.63             15210.6621h29'28/08/2018
53| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                       
54| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                       
55| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                       
56| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D                       
57| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                       
58| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                       
59| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                       
60| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D                       
Hóa học61| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A403  7.5             28031.0719h42'16/09/2018
62| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B423  7.14             29431.0219h43'16/09/2018
63| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C355  14.29             24552.0420h4'16/09/2018
64| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8D344  11.76             23841.6820h5'16/09/2018
65| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A4214  33.33             294144.7620h7'16/09/2018
66| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B426  14.29             29462.0419h44'16/09/2018
67| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9C4011  27.5             280113.9320h8'16/09/2018
68| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9D406  15             28062.1419h45'16/09/2018
Lịch sử69| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A45                 180   12/09/2018
70| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B44                 176   17/09/2018
71| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C417  17.07             16474.2714h38'13/09/2018
72| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                       
73| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A4313  30.23             215136.0516h50'19/09/2018
74| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B                       
75| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C                       
76| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D388  21.05             19084.2116h51'12/09/2018
77| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A4012  30             20012616h51'15/09/2018
78| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B4212  28.57             210125.7116h52'15/09/2018
79| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C357  20             1757414h38'13/09/2018
80| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8D3411  32.35             170116.4716h53'15/09/2018
81| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A429  21.43             16895.3616h53'12/09/2018
82| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B4210  23.81             168105.9515h23'08/09/2018
83| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C406  15             16063.7516h54'12/09/2018
84| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D408  20             1608516h54'15/09/2018
Mĩ thuật85| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A455  11.11             18052.7820h28'16/09/2018
86| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B445  11.36             17652.8420h29'16/09/2018
87| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C426  14.29             16863.5720h29'16/09/2018
88| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D426  14.29             16863.5720h29'16/09/2018
89| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A437  16.28             17274.0720h30'16/09/2018
90| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B427  16.67             16874.1720h30'16/09/2018
91| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C387  18.42             15274.6120h30'16/09/2018
92| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D386  15.79             15263.9520h31'16/09/2018
93| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A406  15             16063.7520h31'16/09/2018
94| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B426  14.29             16863.5720h31'16/09/2018
95| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C356  17.14             14064.2920h32'16/09/2018
96| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D346  17.65             13664.4120h32'16/09/2018
97| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A427  16.67             16874.1720h32'16/09/2018
98| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B426  14.29             16863.5720h33'16/09/2018
99| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C406  15             16063.7520h33'16/09/2018
100| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D406  15             16063.7520h34'16/09/2018
Ngoại ngữ101| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |6A45                 360   04/09/2018
102| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |6B44                 352   02/09/2018
103| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |6C41                 328   02/09/2018
104| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |6D40                 320   04/09/2018
105| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |7A438  9.3             34482.3322h7'09/09/2018
106| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |7B4210  11.9             336102.9821h37'18/09/2018
107| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |7C3812005.260000 00000  030441.3222h21'19/09/2018
108| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |7D3812  15.79             304123.9522h8'09/09/2018
109| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8A408  10             32082.59h6'15/09/2018
110| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8B4213  15.48             336133.879h7'15/09/2018
111| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8C35                 280   02/09/2018
112| M: 2 | v: 3 | V: 2 | HK: 1 |8D34                 272   03/09/2018
113| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A4213  15.48             294134.429h8'15/09/2018
114| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B4215  17.86             294155.121h39'11/09/2018
115| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C40                 280   04/09/2018
116| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9D407  8.75             28072.522h9'09/09/2018
Ngữ văn117| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |6A455  5.56             49551.014h15'18/09/2018
118| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |6B4413  14.77             484132.6920h23'18/09/2018
119| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |6C422  2.38             46220.4320h48'16/09/2018
120| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |6D436  6.98             47361.274h16'13/09/2018
121| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |7A4318  20.93             516183.4920h30'18/09/2018
122| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |7B4213  15.48             504132.5820h46'16/09/2018
123| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |7C3891 13.16             456102.1920h47'16/09/2018
124| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |7D3814  18.42             456143.0720h24'18/09/2018
125| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |8A409  11.25             48091.8821h54'16/09/2018
126| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |8B4212  14.29             504122.3822h4'16/09/2018
127| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |8C35142 22.86             420163.8121h14'18/09/2018
128| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |8D3410  14.71             408102.4521h15'18/09/2018
129| M: 2 | v: 4 | V: 6 | HK: 1 |9A42122 16.67             546142.5621h29'18/09/2018
130| M: 2 | v: 4 | V: 6 | HK: 1 |9B4219  22.62             546193.4822h7'16/09/2018
131| M: 2 | v: 4 | V: 6 | HK: 1 |9C401  1.25             52010.19 15/09/2018
132| M: 2 | v: 4 | V: 6 | HK: 1 |9D40161 21.25             520173.279h19'15/09/2018
Sinh học133| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6A456  13.33             27062.2220h33'13/09/2018
134| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6B446  13.64             26462.2720h34'13/09/2018
135| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6C425  11.9             25251.9815h21'16/09/2018
136| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6D427  16.67             25272.7815h24'16/09/2018
137| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7A437  16.28             25872.7110h8'12/09/2018
138| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7B427  16.67             25272.7819h46'16/09/2018
139| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7C389  23.68             22893.9519h47'16/09/2018
140| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7D3814  36.84             228146.1410h5'13/09/2018
141| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8A4010  25             240104.179h16'11/09/2018
142| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8B4212  28.57             252124.767h13'11/09/2018
143| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8C357  20             21073.337h17'12/09/2018
144| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8D349  26.47             20494.419h15'12/09/2018
145| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9A429  21.43             25293.5710h4'11/09/2018
146| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9B426  14.29             25262.3820h9'16/09/2018
147| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9C404  10             24041.679h15'14/09/2018
148| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9D406  15             24062.520h11'16/09/2018
Thể dục149| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6A455  11.11             31551.5916h25'16/09/2018
150| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6B444  9.09             30841.316h26'16/09/2018
151| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6C424  9.52             29441.3616h27'16/09/2018
152| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6D437  16.28             30172.3322h17'11/09/2018
153| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7A43                 301  14h50'07/09/2018
154| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7B42                 294  11h37'09/09/2018
155| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7C38                 266  11h38'09/09/2018
156| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7D38                 266  13h16'09/09/2018
157| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A40                 280  13h16'09/09/2018
158| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B42                 294  18h14'09/09/2018
159| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C35                 245  18h14'09/09/2018
160| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8D34                 238  18h15'09/09/2018
161| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A4211  26.19             294113.7416h29'16/09/2018
162| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B4210  23.81             294103.416h30'16/09/2018
163| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9C408  20             28082.8622h19'11/09/2018
164| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9D408  20             28082.8616h32'16/09/2018
Toán165| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6A4522  24.44             405225.4314h22'19/09/2018
166| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6B4415  17.05             396153.7910h26'13/09/2018
167| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6C4112  14.63             369123.2510h28'13/09/2018
168| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6D4210  11.9             378102.6514h25'19/09/2018
169| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7A435  5.81             34451.4514h53'09/09/2018
170| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7B422  2.38             33620.68h22'09/09/2018
171| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7C38173 26.32             304206.5810h34'13/09/2018
172| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7D382  2.63             30420.6611h18'09/09/2018
173| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A408  10             32082.520h57'10/09/2018
174| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B429  10.71             33692.6820h58'10/09/2018
175| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C35                 280   07/09/2018
176| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8D34                 272   29/08/2018
177| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9A4219  22.62             378195.0311h10'19/09/2018
178| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9B4224  28.57             378246.3520h54'10/09/2018
179| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9C40                 360   29/08/2018
180| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9D403  3.75             36030.8320h59'10/09/2018
Vật lí181| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A                       
182| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6B                       
183| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6C                       
184| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6D                       
185| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7A439  20.93             21594.198h1'16/09/2018
186| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7B422  4.76             21020.958h2'16/09/2018
187| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7C383  7.89             19031.588h2'16/09/2018
188| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7D388  21.05             19084.218h3'16/09/2018
189| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8A404  10             200428h4'16/09/2018
190| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8B424  9.52             21041.98h4'16/09/2018
191| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8C356  17.14             17563.438h5'16/09/2018
192| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8D345  14.71             17052.948h6'16/09/2018
193| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A429  21.43             25293.578h7'16/09/2018
194| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B428  19.05             25283.178h10'16/09/2018
195| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C408  20             24083.338h11'16/09/2018
196| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9D405  12.5             24052.088h13'16/09/2018
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra