PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VŨ HỮU
Video hướng dẫn Đăng nhập

PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VŨ HỮU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                        Bình Giang, ngày 16 tháng 03 năm 2009

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 26 - 3 - 2009

 

I) HỘI GIẢNG:

1) Thời gian: Từ 13h 30' thứ tư ngày 18 -03 - 2009 (toàn trường nghỉ dạy bồi dưỡng)

2) Địa điểm: Phòng máy chiếu.

3) Người dạy: Đ/C Vân, Đ/C Binh

4) Người dự: Giáo viên toàn trường dự cả hai tiết.

5) Chuẩn bị:

+ GV dạy soạn bài, bố trí lớp dạy (báo Đ/C Quân để báo cơm cho HS trước ngày 17/03).

+ Tổ trưởng phân công trợ giảng, chuẩn bị thiết bị

6) Rút kinh nghiệm: Ngay sau hội giảng.

II) XỔ SỐ HỌC TẬP:

1) Thời gian: Tổ chức mở thưởng vào tiết chào cờ ngày 23 - 03 - 2009

2) Địa điểm: Sân trường.

3) Tổ chức quay xổ số: Đ/C Xanh, Đ/C Thuỷ

4) Dự kiến giải thưởng: Đ/C Xanh lập trước 18/03/2009.

5) Trao giải: Ngày 26 - 03 - 2009

III) BÓNG ĐÁ NAM (HỌC SINH):

1) Thời gian: Tổ chức thi đấu vào 2 đợt:

+ Sáng Chủ nhật 22/03: Thi đấu 3 trận từng khối (khối 6, khối 7, khối 8)

+ Sáng 26/03: Tổ chức 1 trận khối 9

2) Địa điểm: Sân vận động.

3) Đội hình thi đấu: Mỗi lớp chọn 10 HS nam (ra sân thi đấu 5 HS, dự bị 5 HS)

4) Người thực hiện:

+ Đ/C Quân xây dựng kế hoạch chi tiết về: chuẩn bị sân bãi, đăng kí  mầu áo, lịch thi đấu, tổ trọng tài, bảo vệ, y tế, phổ biến luật, chỉ  đạo tổ chức các trận đấu, dự kiến chi phí cho khâu chuẩn bị và tổ chức thi đấu, …

+ GVCN: Lập danh sách đội tuyển bóng đá, các lớp tự chuẩn bị  về trang phục thi đấu theo yêu cầu của Đ/C Quân.

5) Trao giải: Ngày 26 - 03 - 2009

IV) TỔ CHỨC NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 2009:

1) Thời gian tổ chức: Từ 7 giờ 00 ngày 26 tháng 03 năm 2009.

2) Địa điểm: Tại sân trường.

3) Nội dung tổ chức:

- Cắm trại.
- AEROBIC, văn nghệ.
- Thi đấu thể thao: 1 Trận Bóng đá nam giữa 2 lớp 9A1, 9A2

4) Tiến trình của buổi lễ:

4.1 Từ 7 giờ đến 8 giờ 15 phút: Các lớp cắm trại, trang trí trại...(kích thước, tiêu chuẩn...do các thầy cô giáo đoàn đội quy định; giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh chỉ đạo các lớp)

4.2 Từ 8 giờ 15 đến 9 giờ 15 phút: 

* Đội tuyển AEROBIC nhà trường biểu diễn, tổ chức văn nghệ. (Đ/C Vân dẫn chương trình, Đ/C Quân Chuẩn bị Đội tuyển AEROBIC)

* Tổ chức mít tinh trọng thể Lễ kỉ niệm ngày 26 tháng 03 theo trình tự:

            - Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu (Đ/C Đắc)

- Đọc diễn văn khai mạc (Đ/C Thái)
- Ôn lại ý nghĩa của ngày thành lập Đoàn (Đ/C Thành)
- Tổng kết đợt thi đua các lớp chào mừng ngày 26 tháng 03 (Đ/C Thủy)

- Bế mạc (Đ/C Thái)

4.4 Từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút: Tổ chức 1 trận đá bóng nam của khối 9 (Đ/C Quân tổng chỉ huy)

4.5 Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ: Tổ chức ăn cơm trưa cho HS (GVCN, Phụ huynh bố trí cho HS ăn nhưng không ăn cùng HS)      

4.6 Từ 11 giờ 30: Các đại biểu, các thầy cô giáo dự bữa cơm liên hoan tại trường.         

5) Chấm trại: Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00: Đ/C Đắc, Đ/C Quân, Đ/C Giang, Đ/C Xanh làm giám khảo.

6) Tổng kết, trao giải: Từ 13 giờ 00 đến 15 giờ 30 phút: Tống kết, trao các giải xổ số học tập, bóng đá, cắm trại (Đ/C Vân dẫn chương trình).

PHÂN CÔNG CHI TIẾT
1) Giáo viên chủ nhiệm lớp :

- Triển khai kế hoạch này đến lớp học sinh chủ nhiệm (thứ 2 ngày 16 tháng 03)
- Mời đại diện phụ huynh đến họp bàn về việc: Chuẩn bị ăn trưa 26/03 cho HS, cắm trại, trang phục đá bóng, …vào 7 giờ 30 thứ 3 ngày 17 tháng 3 năm 2009  (GVCN soạn giấy mời gửi HS sáng thứ 2 ngày 16 tháng 3 năm 2009).

Lưu ý: Việc tổ chức sinh hoạt ăn trưa cho học sinh phải tiết kiệm tránh lãng phí và phù hợp với điều kiện kinh tế của đa số học sinh trong lớp và do Ban đại diện phụ huynh các lớp quyết định và phát động.

- Chỉ đạo học sinh lớp mình chuẩn bị trại, các tiết mục văn nghệ và triển khai các quy chế, quy định, biểu điểm chấm  trại  đến lớp chủ nhiệm.

- Quản lí học sinh cùng  phụ  huynh chăm lo việc sinh hoạt trong ngày 26 tháng 03

- Phối hợp với Đoàn đội trong việc thực hiện nhiệm vụ nhà trường.

2) Đ/C Huệ chi uỷ viên chỉ đạo Đ/c Thành lên kế hoạch phân công đoàn  viên chi tiết các việc sau:

1. Trang trÝ + ph«ng ch÷ (®/c Binh).

            2. Loa ®µi (®/c TrÝ, ®/c Thµnh).

            3. æn ®Þnh häc sinh (®/c Xanh, ®/cThuû)

4. ChØ ®¹o HS kª bµn ghÕ ®¹i biÓu + chuÈn bÞ kh¸n ®µi (Đ/C Huệ, ®/cThắng, ®/cThuần chØ ®¹o 20 HS nam khối 8)

            5. Phô tr¸ch v¨n nghÖ: ®/c Xanh h­íng dÉn HS, chän 5 -7 tiÕt môc

               (L­u ý: Lùa chän nh÷ng tiÕt môc ®óng chủ đề 26/03).

            6. TiÕp t©n (®/cHuyÒn, ®/c Vò H­êng).

            7. GiÊy mêi (®/c TuyÕt, ®/cQuân).

             - Thµnh phÇn mêi:

                                           + Ban đại diện phụ huynh các lớp

                                           + BCH HuyÖn §oµn.

                                           + L·nh ®¹o PGD.

                                           + BÝ th­ §oµn x· Tr¸ng LiÖt.

                                           + BÝ th­ §oµn thÞ trÊn KÎ SÆt.

                                           + BÝ th­ §oµn Tr¾c §Þa.  

            8. Đi mời đại biểu trước ngày 24/03: (®/cQuân, ®/c Thµnh).                   

            9. Xây dựng biểu điểm chấm trại, các kích thước trại để thông báo cho các lớp vào ngày 20/03 : (Đ/C Xanh, Đ/C Thành).

10. Hoa + phÇn th­ëng (®/c TuyÕt, ®/c Xanh).

(những nội dung nào chuẩn bị mất nhiều thời gian phải làm xong trước ngày 26 tháng 03)

3) Công đoàn nhà trường (Đ/C Quân phụ trách chung)

- Phối hợp và hỗ trợ với Đoàn đội trong việc tổ chức các hoạt động.

- Viết giấy mời, tiếp khách.

- Thành lập tổ trọng tài đá bóng, lên lịch thi đấu, phổ biến luật, chỉ  đạo  tổ ch ức các trận đ ấu

- Chuẩn bị bữa cơm liên hoan toàn trường (GV, đại biểu): Đ/C Quân, Đ/C Huyền.

V) CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

1) Hội trại:

            Nhất 1 giải: 200.000đ/giải

            Nhì 1 giải:   150.000đ/giải

            Ba  3 giải:    100.000đ/giải

            KK 3 giải:     70.000đ/giải

2) Bóng đá nam:

            Nhất 4 giải: 100.000đ/giải

            Nhì  4 giải:    50.000đ/giải

3) Xổ số học tập: Đ/C Xanh lập dự kiến.

Chú ý:

- Các Đ/C được phân công phải căn cứ vào đặc điểm công việc để thực hiện có hiệu quả.

- Đ/c Thắng chuẩn bị sửa máy Camera và quay phim, chụp ảnh toàn bộ diễn biến ngày 26 tháng 03.

- Đ/c Đắc thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nội dung kế hoạch.

Trên đây là một số nội dung trong kế hoạch tổ chức ngày 26 tháng 03 năm 2009. Đề nghị các thầy cô giáo và các em học sinh nghiêm túc thực hiện, trong quá trình triển khai, thực hiện có vấn đề gì vướng mắc sẽ có ý kiến trực tiếp về Ban giám hiệu.

                                                                              

                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         

 

 

 

                                                                                                         HOÀNG VĂN ĐẮC 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Tuyển sinh lớp năm học 2018 - 2019. Trường THCS Vũ Hữu tuyển sinh theo phương án: Kết hợp kết quả học tập lớp 3, 4, 5 với kiểm tra đánh giá năng lực hai môn Toán và Tiếng Việt. Điểm xét tuy ... Cập nhật lúc : 17 giờ 30 phút - Ngày 20 tháng 7 năm 2018
Xem chi tiết
Đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lí lớp 9 năm học 2017 - 2018 được thầy Nguyễn Văn Hào bồi dưỡng có kết quả tốt nhất so với các môn còn lại. Đồng đội xếp thứ Ba, đội tuyển có 1 học sinh đạt g ... Cập nhật lúc : 20 giờ 42 phút - Ngày 28 tháng 5 năm 2018
Xem chi tiết
Đội tuyển dã ngoại: Ngày 28 tháng 1 năm 2018, trường THCS Vũ Hữu tổ chức cho học sinh đội tuyển lớp 9 năm học 2017 - 2018 thăm và học tập tại Lăng Bác, Văn Miếu, Bảo tàng lịch sử quân đội. H ... Cập nhật lúc : 9 giờ 57 phút - Ngày 1 tháng 3 năm 2018
Xem chi tiết
Trường THCS Vũ Hữu vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ: Năm học 2016 - 2017 là năm học tiếp nối thành công những những năm học trước. Kỳ thi HSG và thi vào THPT duy trì tốp đầu của tỉnh; c ... Cập nhật lúc : 11 giờ 2 phút - Ngày 21 tháng 2 năm 2018
Xem chi tiết
Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh của trường THCS Vũ Hữu: Năm học 2017 - 2018 thầy giáo Trần Văn Lương dự thi môn Hóa học, thầy Lương xuất sắc đạt giải Nhất, đây là giải cá nhân cao nhất của P ... Cập nhật lúc : 21 giờ 53 phút - Ngày 2 tháng 2 năm 2018
Xem chi tiết
Tháng 12 năm 2017 trường THCS Vũ Hữu tổ chức giải bóng đá học sinh. Tất cả 16 lớp của nhà trường tham dự giải. Mỗi khối chia thành một bảng. Sau vòng loại có 8 đội vào đá chung kết, kết quả ... Cập nhật lúc : 10 giờ 23 phút - Ngày 31 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Hải Dương năm 2017, trường THCS Vũ Hữu tham dự với sản phẩm Hệ thống điều khiển tự động thiết bị điện thông minh trong phòng học. Đề tài được ban tổ ... Cập nhật lúc : 9 giờ 38 phút - Ngày 31 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Ngayf 22 tháng 12 năm 2017 trường THCS Vũ Hữu tổ chức Kỷ niệm ngày QĐND Việt Nam và tổ chức Hội khỏe Phủ Đổng. Trong hoạt động ngoại khóa học sinh các lớp được thi kéo co, đấu bóng đá học si ... Cập nhật lúc : 7 giờ 55 phút - Ngày 23 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Toàn cảnh trường THCS Vũ Hữu. Năm 2012 trường chuyển địa điểm từ Kẻ Sặt về Thái Học - trung tâm địa lý của huyện. Tại đây, UBND huyện Bình Giang ưu tiên đầu tư xây dựng, đến nay cơ sở vật ch ... Cập nhật lúc : 7 giờ 52 phút - Ngày 13 tháng 12 năm 2017
Xem chi tiết
Một số hình ảnh giao lưu văn nghệ của Hội người mù tỉnh Hải Dương: Chiều thứ Năm ngày 23 tháng 11 năm 2017 tại nhà đa năng trường THCS Vũ Hữu đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật đặc ... Cập nhật lúc : 10 giờ 6 phút - Ngày 24 tháng 11 năm 2017
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...